Kasteen pätevyyden kriteerit

sakramenttioppi
ekklesiologia

#41

Jos pappi ei ole koskaan uudestisyntynyt, hän ei ole edes kristitty, jolloin hänen toimintansa on vähintäänkin kyseenalaistamisen arvoista, varsinkin jos muutkin tiedostavat papin hengellisen tilan.
Jumalan sana ei mene hukkaan, vaikka sitä julistettaisiinkin muodon vuoksi, sillä Jumalan sana on voimallinen.
Jos tiedetään, että pappi on harhaoppinen tai ei ole uudestisyntynyt, ei silloin pienokaista pidä viedä sellaisen papin kastettavaksi.
Eri asia on pappi, joka kompastelee omassa hengellisessä elämässään (vetelee sixpackin olutta saunassa esim.), mutta jotenkin koittaa riippua Herrassa kiinni.


#42

Ei tämä kyllä mitään kompastelua ole. Paastosääntöjen rikkominen on toki kyseenalaista, mutta olut ei ole.


#43

Ai miksi? Jos koko kirkko palaisi tuohon käytäntöön, tuskinpa Suomen häviävän pieni hiippakunta voisi tehdä toisin.


#44

Kastettiinko muuten ortodoksitkin ehdollisesti? Entä oliko uniaateilla vastaava ehdollisen kastamisen perinne?


#45

Pappien kelvottomuudesta. Pappi lausuu kastetoimituksessa salaisesti tämän rukouksen:

“Laupias ja armahtava Jumala, joka tutkit sydämen ja sisimmän ja joka yksin tunnet ihmisen salaisuudet, sillä ei ole mitään Sinulle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljasta Sinun silmillesi, Sinä, joka minutkin tunnet, älä ylenkatso minua äläkä käännä kasvojasi minusta, vaan unohda lankeemukseni tällä hetkellä, Sinä, joka suljet silmäsi ihmisten synneiltä, jotta he katuisivat. Puhdista ruumiini saastasta ja sieluni tahraisuudesta ja pyhitä minut kokonaan täydellisellä näkymättömällä voimallasi ja hengellisellä oikealla kädelläsi, etten minä julistaessani toisille vapautta ja jakaessani sitä Sinun sanomattoman ihmisrakkautesi herättämässä uskossa, itse joutuisi synnin orjana hyljätyksi. Valtias, ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava, älä salli minun kääntyä nöyryytettynä ja lyötynä pois, vaan lähetä minulle voima korkeudesta ja vahvista minut tämän suuren taivaallisen salaisuuden [sakramentin, mysteerion] toimittamiseen. Anna Kristuksen muoto tähän minun, arvottoman, kautta uudestisyntyvään. Rakenna hänet apostoliesi ja profeettaisi perustukselle äläkä anna hänen sortua, vaan liitä hänet totuuden istutuksena pyhään, katoliseen ja apostoliseen Kirkkoosi äläkä heitä häntä siitä pois, että hänenkin kauttansa hänen edistyessään hurskaudessa tulisi ylistetyksi Sinun kaikkipyhä nimesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.”


#46

Ekonomia täytyy pitää mahdollisena. Ja Suomihan on ekumenian mallimaa!:blush:


#47

Sikäli kuin tiedän, kaikki katolisen kirkon ulkopuolella kastetut kastettiin ennen ehdollisesti, myös ortodoksit. Kaavahan sallii ja sisältää sen mahdollisuuden, että vanha kaste on pätevä.

En osaa sanoa bysanttilais-katolilaisten käytännöistä.


#48

OK. Perusteena on siis maallikkojäsenen “musta tuntuu”. (Henkilökohtaisesti en pidä kovin todennäköisenä tuon suuntaista muutosta ainakaan nykyisen paavin aikana. Seuraavastahan emme sitten tiedä.)


#49

Täsmennän sen verran, että jos mennään ehdoin tahdoin sellaisen papin ehtoolliselle/viedään kasteelle, jonka tiedetään olevan vaikkapa homoseksuaali tai muuten vain ateisti, niin silloin sakramentit eivät ole sakramenttejä. Eri asia on hätäkasteet, sillä hätäkaste ei ole mikään normi tai standardi. Se on poikkeustapaus ja normaalikäytäntöä ei voida rakentaa poikkeustapausten varaan.
Samoin, kun kaikki tietävät, ettei nainen voi olla pappi tai piispa, niin heidänkään sakramenttinsa eivät ole missään normaalitapauksessa päteviä. Jos epäuskoinen vie lapsensa pappina esiintyvän naisen kastettavaksi, niin kyseessä ei ole kristillinen kaste, vaikka kuinka mentäisiin kastekaavan mukaan.
Valheopettajia oli ennenkin ja niitä on enenemässä määrin nykyään.
Olemme vain lämmenneet sen hitaasti kiehuvan veden mukana kuin sammakot, jotka eivät huomaa, että eksytykset ovat tulleet jo ja vaikuttaneet kauan keskuudessamme.


#50

Mitä jos ei saa luterilasen kirkon arkistosta kastetodistusta? Miten todistaa se, että on kastettu?


#51

Voidaan kuulla todistajia, miten kaste on toimitettu. Jos asia epäselväksi, toimitetaan ehdollinen kaste.


#52

Ei mielellään tällaista retoriikkaa. Tämä on ekumeenisesti avoin foorumi.


#53

Muistelen, että Carling mainitsee vain kasteen juhlallisten muotojen täydentämisen. Miten se suhtautuu/suhtautui tähän ehdolliseen kastamiseen? Tehdäänkö nykyäänkin tuota juhlallisten muotojen täydentämistä?


#54

Tehdään kyllä. Esimerkiksi meidän poikamme hätäkastettiin, ja muodot täydennettiin kirkossa myöhemmin.


#55

Entä muissa kirkoissa kastetuille? Ev.-lut. kirkossakin on olemassa hätäkasteen vahvistaminen tms. käytössä.


#56

Ei tietääkseni käytetä muissa kirkoissa kastettujen kohdalla. Luterilaisille annetaan vahvistus, ortodokseille suoraan kommuunio parannuksen sakramentin jälkeen.


#57

Yksi viesti siirrettiin toiseen ketjuun: Moderointikeskustelu


#58

Entä sitten helluntailaisten kohdalla? Olen ollut helluntailaisessa kastetilaisuudessa ja siellä kastetaan kanssa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.


#59

Helluntailainen kaste tietääkseni hyväksytään myös.


#60

Olisi perin kliffaa jos ort. kirkko toisi tämän näkökannan julki ihan virallisestikin. Se - toivottavasti - antaisi vähän ajatuksen aihetta nimiluterilaisen kansakirkonkin piirissä.