Katolisen kirkon hiippakunnat, ordinariaatit ja prelatuurit yms

Jatkoa ketjulle Paavi Franciscuksen pontifikaatin varrelta:

Nähdäkseni personaaliprelatuuri, josta Opus Dein sivulla tosiaan hyvin selitetään ei ole “hiippakunta”, vaan se on tosiaan tiettyä tarkoitusta varten perustetty yhteisö. Tämän osoittaa minusta se, että maallikkojäseniä ei inkardinoida personaaliprelatuuriin samalla tavalla kuin pappeja:

Opus Dein maallikkojäsenet ovat prelaatin auktoriteetin alaisia kaikissa prelatuurin tavoitteita koskevissa asioissa. Heitä sitovat erityisesti ne askeettiset, koulutukselliset ja apostoliset velvoitteet, jotka heidän sopimuksenvarainen prelatuurin jäsenyytensä määrittelee. Sisältönsä vuoksi nämä sitoumukset eivät kuulu piispan auktoriteetin piiriin. Opus Dein jäsenet ovat samaan aikaan asuinpaikkansa hiippakunnan jäseniä ja ovat siis piispan auktoriteetin alaisia siinä missä muutkin hiippakunnan katolilaiset.

Sen sijaan esimerkiksi personaaliordinariaatti (ks. Wikipedia) vastaa enemmän sitä, mikä tunnetaan ei-maantieteellisenä “hiippakuntana”.

Siis personaaliprelatuuriin maallikot eivät samalla tavalla kuulu kuin hiippakuntaan. Näyttää siltä, että prelatuuri on siis tiettyä toimintaa varten perustettu “toimiva” yhteisö, kun taas hiippakunta tai ordinariaatti on enemmän “olemisen” yhteisö.

Asiaan liittyvää kanonista oikeutta täältä (can. 368ff.).

No minähän pistin alun alkaenkin “hiippakunnan” lainausmerkkeihin, kun en keksinyt parempaa ilmaisua; kanoninen oikeus ei minua erityisemmin kiehdo, enkä siis ole kovin syvällisesti perehtynyt näihin käsitteisiin. Mutta jos tai kun FSSPX lopulta palaa kirkon täyteen yhteyteen, niin sen kanoninen asema tulee joka tapauksessa olemaan juuri personaaliprelatuuri eikä personaaliordinariaatti. Maallikkojäseniähän Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnassa ei toki tarkkaan ottaen olekaan.

Ketju suljettiin automaattisesti 13 päivän kuluttua viimeisestä viestistä. Uusia vastauksia ei voi enää kirjoittaa.