Kirkollisten toimitusten maksullisuus

Markku Suokonautio, eli samainen pappi joka on aiemmin kunnostautunut mm. kastamalla lapsia “Luojan, Lunastajan ja Pyhittäjän nimeen” ja esiintymällä kirkossa kirveen kanssa, on taas tuomiokapitulin toimenpiteiden kohteena. Tällä kertaa kyseessä on järjestelmällinen rahastaminen kirkollisilla toimituksilla. Eläkepastori on ottanut kirkollisista toimituksista jopa 300€ maksun, vaikka pappi ei saa pyytää maksua kirkollisesta toimituksesta. Tuomiokapituli antoi varoituksen, ja piispa Jolkkonen on hyvin tyytymätön.


Tämä ketju alkoi keskusteluna Suokonautiosta, mutta siirtyi hyvin pian keskusteluksi kirkollisten toimitusten maksullisuudesta, minkä vuoksi ketju on siirretty ja nimetty uudelleen.

1 tykkäys

Itse voisin pikemminkin maksaa, ettei tulisi toimittamaan mikään kirvespappi, joka panee omiaan toimituksiin.

4 tykkäystä

:smiley: :grinning:

Miten tuollaisesta selviää varoituksella. Virka ja pappeus pois.

4 tykkäystä

Taitaa olla jo eläkkeellä, mutta hänet voisi erottaa pappisvirasta (niin kuin luterilaiset sanovat) elikä panna pysyvään toimituskieltoon.

Pastori Suokonautio on toisessa ketjussa referoidun huumoriduo Pike & Spongin heimoa. Vai mitä sanotte seuraavasta lehtihaastattelun pätkästä reilun kahdeksan vuoden takaa (toimittaja Heli Karhumäki, Kotimaa 28.2.2008):

Olin utelias kuulemaan perusteluita [Suokonaution kirkkokritiikille], sillä se tuntui kuvaavan aivan muuta kirkkoa, kuin sitä, jonka itse tunnen. Hän kaipasi kirkosta asioita, joita minä koen koko ikäni sieltä saaneeni: rinnalla kulkemista, oman ajattelun kunnioitusta ja tämän päivän kielellä puhumista. Pastorin syytökset olivat samoja, joita yleensä toistelevat nykykirkkoa tuntemattomat ja sille selkänsä jo kääntäneet.

Pastorille kirkko on luutunut, iloton, kaanaankielellä puhuva ja tuomitseva laitos. Kirkko kyykyttää ja lyö Raamatulla. Se syrjii toisinajattelijoita, naisia - ja Suokonautiota itseään.

Sain Suokonaution linjalle ja alkoi pitkä keskustelu. Hän kantoi huolta kirkosta, josta on eronnut jo puoli miljoonaa jäsentä. Hän vaatii kirkkoa uudistumaan, koska sillä on ”maailman paras tuote”. Kun kysyin, mikä hänen mielestään on kristillisen kirkon ”tuote”, seurasi yllätys.

Ei sillä omaa ”tuotetta” olekaan. Suokonaution mielestä kaikki uskonnot ovat pohjimmiltaan yhtä, vain sanasto ja kultit eroavat. Uskontojen ydin on rakkaus, joka antaa armon ja arvon. Kristinuskolla ei ole sanomaa, joka poikkeaisi juutalaisuudesta, hinduismista tai islamista.

Synnistä puhutaan kirkossa aivan liikaa”, hän sanoi. Siksi synnintunnustuksen voisi usein jättää jumalanpalveluksesta pois. Jeesus ei ole ruumiillisesti noussut kuolleista, vaan kyseessä on symbolinen myytti. Koko uskontunnustus on symbolinen eikä Suokonautio pidä sitä sellaisenaan totena. Jeesusta hän ei pidä kenenkään syntien sovittajana vaan pikemminkin elämän voimana ja hyvän elämän opettajana. Jeesuksen suuhun pantu lähetyskäsky ei todennäköisesti ole lainkaan hänen lausuma viesti. [Boldaukset Michelange]

Sua lähde kaunis katselen

1 tykkäys

Suokonautio näkyy kieltävän koko kristinuskon. Voi noita leipäpappeja!

3 tykkäystä

Nykyään ei kai haluta antaa tuntuvaa noottia harhaoppeja julistaville kirkonmiehille.

Miksi Suokonaution ja toisaalla mainittujen herrojen tapaan ajattelevat haluavat muuten pysyä kirkon helmassa kuin tehdäkseen julkista myyräntyötään kristinuskon tuhoamiseksi?

4 tykkäystä

Niillä ei ole muuta ammattia. Luterilaisen papin hommat voi hoitaa aivan virkamiesmäisesti.

Harhaoppi on yksi asia, mutta sakramenteilla rahastaminen on vielä toinen törkeys siihen päälle.

5 tykkäystä

Niinhän se on. Tässä on nyt enemmän keskusteltu opista eikä siitä, että on pyytänyt maksun toimituksista. Toisaalta kyllä sitä jotenkin miettii, että Raamatun mukaan papin on tarkoitus saada pappeudesta elantonsa. Mutta kuukausipalkka on eri asia kuin keikkapalkkiot. Eläkeläisellä on toimeentulo kuitenkin turvattu. Ei pyhiä toimituksia saa “myydä”, siinä on ihan valtava ongelmakenttä edessä jos aletaan palkkioita ottaa. Ja ihan erityisen törkeää, että on vasta toimituskeskustelussa ottanut esille, kuinka paljon keikasta laskuttaa. Sellainen olisi törkeää maallisissakin asioissa, jos tekee jotain mikä on yleensä ilmaista, ja vasta sitten kun kaikki on jo sovittu, ilmoittaakin että lasku olisi sitten kolmesataa.

1 tykkäys

Vanhastaan toimituspalkkioita on kyllä peritty vähän jokapuolella, luterilaisessa kirkossa, katolisessa kirkossa ja luullakseni myös ortodoksisessa. Nykyään luterilaisessa kirkossa se on kiellettyä. Tosin käsittääkseni kulukorvauksen saa periä, esim. jos pappi pyydetään vihkimään jonnekin muualle kuin kirkkoon ja hän joutuu ajamaan sinne autolla, ainakin jos ei ole kuukausipalkkaisessa seurakuntavirassa. Korjatkaa, jos olen väärässä. Asiaa taidettiin taannoin puida jonkin vastaavan tapauksen tienovilla.

Simonia on toki asia, joka on jyrkästi aina tuomittu. Simonisten pappien toimitusten pätevyyskin on asetettu kyseenalaiseksi.

1 tykkäys

Katolisessa kirkossa ei peritä toimituspalkkioita, mutta saatetaan periä maksua esim. kirkon käytöstä tai koristelusta. Lisäksi tietysti mahdolliselle muulle henkilökunnalle (kanttori) on maksettava palkka.

Onhan teillä ainakin ennen maksettu esim. messustipendejä papille sielunmessuista.

Siihen aikaan papit eivät saaneet lainkaan palkkaa vaan elivät näillä toimituspalkkioilla ja olivat hyvin köyhiä. Mutta siitä on jo kauan.

2 tykkäystä

Juuri näin. Ja samoin luterilaisessa kirkossa aikoinaan toimituspalkkiot olivat tapa, jolla papit saivat osan elannostaan. Vanha sanonta oli, että tyttären naittaminen maksoi vasikan ja hautaaminen maksoi lampaan. Ruumissaarna maksoi sitten lisää. Luterilaisessa kirkossakin toimituspalkkioista on luovuttu aikaa, ja minusta se on hyvä asia. Ymmärrän sen, että nykyäänkin pappi, joka ei ole seurakuntavirassa saa korvauksen itselleen aiheutuneista matkakuluista tms. jos toimitukseen nimenomaisesti halutaan hänet. Palkan vaatiminen ei minusta ole oikein. Yritin tuossa vain vähän suhteuttaa.

Palkkaa ei myöskään saanut ottaa pelastukselle välttämättömistä toimituksista. Kaste kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä toimitettuna oli ilmainen, samoin synnintunnustus, ehtoollinen ja ns sairaanripitys, jota varten pappi tietysti joutui menemään sairaan kotiin.

Toimitusmaksuja kannettiin lähinnä erilaista siunaustoimituksista, kodin, pellon, karjan ja ajoneuvojen siunaamisesta, kodeissa merkkipäivinä toimitetuista rukoushetkistä, avioliittoon vihkimisestä ja hautauspalveluksesta sekä panihidasta (muistopalveluksesta). Toimitusmaksut olivat eri säädyille erilaisia, aatelinen tai rikas kauppias maksoi toimituksista enemmän kuin köyhä talopoika. Nykyään esim Suomessa ortodoksipapeilla on palkka, joten toimitusmaksuja ei enää kanneta.

Maksetaan edelleenkin, eikä ainoastaan sielunmessusta, vaan mistä tahansa messun intentiosta. Tässä kuitenkin on huomattava, että maksu ei ole ehtona sakramentin vastaan ottamiselle eikä edes messun viettämiselle. Papille maksetaan siitä, että hän käyttää sen päivän messunsa yksityisen rukousaiheen puolesta rukoilemiseen. Kirkkoherroilla on sunnuntaisin ja juhlapyhinä velvollisuus viettää yksi messu “kansan puolesta”, mutta kaikkiin muihin messuihin saa liittää maksetun rukousaiheen.

1 tykkäys

Ihan Suomessakin? Mikä on hinnasto?

Minun kokemukseni mukaan ei. Niitä kokemuksia on tosin vain yksi, joten voin olla väärässäkin, mutta en ole täällä tuollaisista maksuista aiemmin kuullut.

Suomessakin, kyllä :slight_smile: Totuuden nimessä on sanottava, että meillä on messuja ilman ennalta tilattua rukousaihetta enemmän kuin ulkomailla. Puolassa monissa seurakunnissa on kaikille messuille varattu rukousaihe puoli vuotta eteenpäin. Saksassa aiheet julkaistaan etukäteen seurakunnan viikkotiedotteissa.

Hinnastoa seurakunnissa ei meillä taida olla mutta arviolta heittäisin 20-30 €.