Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen - evl.fi:n kirkolliskokousaloite 2017

Ei se ollutkaan olennainen esimerkki (eihän mkään esimerkki ole). Olennaista oli se, että yksi ja sama asia voi olla seuraus ja syy. Ei kukaan ole koskaan missään väittänyt, että naispappeus olisi ainut syy ev. lut. kirkon alennustilaan. Tai jos joku onkin näin väittänyt, on hän ollut selvästi väärässä.

1 tykkäys

La Ligan surkeista surkeimman erotuomaritason tietäen: ulosajo toisaalta saattoi toki tulla ihan mistä syystä hyvänsä - esimerkiksi cinemacinema -ilmiö on yksi vankka veikkaus…

:sunglasses:

No juu, hyvä vertaus, mutta eihän tässä alunperin muuta taidettu paheksua kun juuri naispappeuden syyttämistä yli kohtuuden.

Me ollaan niin lähellä kaikki vielä tätä aikakauttamme ettei me täysin pystytä kukaan punnitsemaan syitä ja seurauksia. Pitäisi tulla parinsadan vuoden päästä tsekkaamaan, mikä on tilanne. Kuka syväjäädytettäis?

1 tykkäys

Naispappeus voidaan kyllä havaita täysin selvästi seuraukseksi ja syyksi, sillä se tuhoaa näkyvän muodon tai ikonisuuden, se tuhoaa mahdollisuuden välittömään paluuseen. Sitä paitsi, näemme vastaavat ilmiöt kaikkialla missä on naispappeus, sen sijaan missä pappeuden kuvuus on pysynyt muuttumattomana myöskään vapaa-ajattelivat eivät saa tilaa lainkaan samoissa määrin. On ihan oikein ajatella, että ihmisen ymmärryksellä on rajansa mutta ei sitä tule silti täysin mitätöidä.

1 tykkäys

Avioliittokäsitys laajenee ja pullistuu ja kohta kaikki saavat mennä naimisiin kaikkien kanssa jotta oltaisiin tasa-arvoisia ja ihmisoikeuksia kunnioittavia.

Uusimmassa Voima-lehdessä nostetaan isolla jutulla esiin sellainen kauhistava ihmisoikeusrikos ja tasa-arvo-puutos, ettei meillä sallita
MONIAVIOISUUTTA.

Kuten aina, Voima-lehti tässäkin on liikkeellä jaloin periaattein: tasa-arvo, ihmisoikeudet ja ennen muuta LAPSEN ETU !

Eikä tässä vielä kaikki, mitähän seuraavaksi seuraa sateenkaarenkirjavassa ajassamme.

Aivan täysin looginen seuraava askel:

”Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta polyamoriasta, karsia siihen kohdistuvia ennakkoluuloja ja saada sille vastaavalla tavalla tunnustettu laillinen ja yhteiskunnallinen asema kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. "

Naispappeuden hyväksymisen taas ennustettiin jo 80-luvulla johtavan homoseksuaalien vihkimiseen kirkossa ja näin on nyt käymässä.

1 tykkäys

Aloitin oman ketjun naispappeuspäätöksen vaikutuksesta kirkolle:

15 viestiä siirrettiin toiseen ketjuun: Offtopic-aarrearkku

En huomannutkaan tuota. Tarkoitetaneen kuitenkin päätöstä olla pitämättä sukupuolineutraaleiden parien rukoushetkiä kirkoissa.

Seurakuntalainen.fi artikkelista

Kirkkokansan Raamattupäivässä Finlandia-talon sali täyttyi ääriään myöten, kun kansanedustaja Päivi Räsänen ja teologian tohtori Niilo Räsänen aloittivat opetuksensa kristillisestä avioliitosta.

”Yleisen ilmoituksen perusteella ymmärrämme, että ihmiskunta voi jatkua vain sen perusteella, että olemme miehiä ja naisia. Tämän ymmärtämiseen emme tarvitse Raamattua. Jokaisessa kulttuurissa on tietoisuus siitä, että avioliiton muodostaa kaksi sukupuolta. Jumalan luomistyön ja Jeesuksen opetuksen mukaisesti avioliiton muodostaa yksi nainen ja yksi mies. Tämä on myös Uuden testamentin apostolien johdonmukainen opetus”, Niilo Räsänen totesi.

5 tykkäystä

“Kovács ei myöskään välitä miettiä esimerkiksi sitä, onko Jumala olemassa vai ei. Oikeastaan kysymys on hänelle melko yhdentekevä.”

Olisikohan ammatinvaihto paikallaan? Jos ei välitä työnantajastaan eikä kunnioita häntä. Ei yllätä että valmis myös sateenkaaripareja vihkimään. Taas yksi pappi jolle sopisi ennemmin joku muu ammatti esim. Refugees welcome verkostossa, Amnestyssä tms.

Huvittaa myös tuo"kapinallisuus". Kyllä se minusta on juuri toisinpäin: pastori joka pitäytyy perinteiseen avioliittokäsitykseen on se kapinallinen joka uskaltaa nousta yleistä mielipidettä vastaan. Ihan punkkia, vähän kuin sex pistols aikanaan.

4 tykkäystä

Aika pitkälle noin. Kristinuskosta on tullut vastakulttuuria. On äärimmäisen poroporvarillsta ja konformistista kannattaa sukupuolineutraalia avioliittoa. Siksi ev.lut sitä julkisuudessa näyttää kannattavankin.

Se, että suurin osa ihmisistä vastustaisi sukupuolineutraalia liittoa on toinen juttu. Poroporvarillisuus ei koskaan ole oikeastaan ollut kansan, vaan lähinnä kulttuuripiirien ja älymystön ominaisuus.

2 tykkäystä

6 viestiä siirrettiin toiseen ketjuun: Offtopic-aarrearkku

Kyllä saa taas kelata aika kauas että löytää tästä ketjusta viestin, jossa käistellään nimenomaan tuota aloitetta. No, en lähde ehdottamaan sen enempää jakamista kuin off-topiciin siirtelyäkään. Tätähän keskustelu kai on.

No, tämäkään ei liity suoraan tuohon alioitteeseen, mutta otsikon alkuosaan kuitenkin.

Tämän päivän Kyrkpressenissä oli lyhyt uutinen Maarainhaminasta, ilmeisesti lainattu Ålandstidningista. Siellä on tehty kompromissiratkaisu, jonka piispa Vikström hyväksyy. (En saanut selvää, onko tämä jo toteutettu jossain vihkimisessä vai onko suunnitteilla.) Kompromissiratkaisu on sellainen, että kirkossa pidettävässä vihkitilaisuudessa juridisen vihkiosuuden hoitaa aluksi henkilö, jolla on oikeus toimittaa siviilivihkiminen, ja sen jälkeen tilaisuus jatkuu papin johtamana kirkollisella osuudella.
Jutun mukaan Vikström kommentoi Ålandstidningille, että ratkaisu on erittäin hyvä. Koska vihkimisen toimittaa siviilivihkijä, on itse vihkitoimitus siviilivihkiminen eikä ole ristiriidassa kirkkolain kanssa.

1 tykkäys

Äkkiä ajatellen tuo olisi samaa kuin maallisen tuomioistuimen päästäminen kirkkoon pitämään tuomitsevia istuntojaan, eli todella huono idea.

3 tykkäystä

Kenties Vikström tarkoittaa, että ratkaisu on hyvä, koska siinä voidaan toimia lähes kuten “uudistajat” halajavat mutta silti juuri ja juuri noudattaa sääntöjen kirjainta? (Hengestähän ei niin tarvitse välittää, koska se on aina omalla puolella.)

3 tykkäystä

Minä tulkitsisin piispan lausuntoa rakkauden hermeneutiikan avulla niin, että piispa pitää ratkaisua hyvänä, koska näin vaikutamme suvaitsevaisilta mutta samalla pelastamme oman nahkamme kun emme siunaa syntiä.

4 tykkäystä

2 viestiä siirrettiin toiseen ketjuun: Offtopic-aarrearkku

[quote=“susilammas, post:245, topic:1283, full:true”]
*Ja jos joku sanoo, että eihän naispappi voi olla konservatiivi, koska on pappi - olen edelleen sitä mieltä, että liberaalius ja konservatiivius ovat koko ihmistä leimaavina käsitteinä huonoja. Yllättävän moni on konservatiivi yhdessä ja liberaali toisessa asiassa.[/quote]

Tuo pitää kyllä erittäin hyvin paikkansa (ei siis tarvi liimata uudestaan…) aniharva pappi (tai maallikko) on johdonmukaisesti konservatiivinen kaikissa kysymyksissä.

2 tykkäystä

Palaan vielä aloitteen ruodintaan:

Siunauksen teologiasta

Jumalan siunauksen pyytäminen avioliitolle on vihkitoimituksen hengellinen ydin. Siunaamisen teologia avioliitossa on ymmärretty eri aikoina eri tavoin. Ensinnäkin voidaan ajatella, että vihittäviltä pitää edellyttää joitakin ominaisuuksia tai taitoja ennen kuin heidän liittonsa voidaan siunata (esimerkiksi nuhteettomuus tai sukupuoli). Toisen ajattelutavan mukaan siunaaminen ei edellytä siunausta pyytäviltä mitään ominaisuuksia tai edellytyksiä. Jumala on kaikkivaltias ja antaa siunauksen näkyä niin kuin tahtoo. Kolmanneksi on ajateltu, että puolison löytyminen on jo itsessään Jumalan siunaus tai merkki siunauksesta, kuten muutkin elämän hyvät lahjat. Siksi siunaamisen rukous on jälkikäteen saman hyvän pyytämistä, jonka vihkipari on jo toisissaan saanut.

Katekismus (1999) ei puhu siunauksesta ja siunaamisesta avioliittoon vihkimisen yhteydessä, mutta muuten sen siunausopetus on selvä ja avara. Kristitty elää joka päivä Jumalan siunauksen varassa. Herra varjelee, vaikka ihminen ei aina Jumalan rakkauden teitä tunnekaan. Katekismuksen siunaamisen käsitys on täynnä luottamusta. Kun ihminen siunaa toista, voidaan luottaa siihen, että Jumala kääntyy ihmisen puoleen ja on hänen kanssaan. Jumalan siunauksen turvissa myös kuolemme. Tämän ajatuksen mukaan ihminen ei voi asettaa ehtoja siunaukselle, vaan se on täysin Jumalan käsissä.

Katekismuksen siunaamisen teologia herättää vakavasti kysymään siunaamisen merkitystä. Mitä tarkoittaa, jos kirkko rajaa sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella ihmisiä silloin, kun on kyse avioliittoon vihkimisestä ja siinä rukoiltavasta siunauksesta. Aloitteen tarkoitus on turvata mahdollisuus pyytää ja rukoilla siunausta kaikille avioliiton solmineille.

Kaksi ensimmäistä kappaletta on rakentavaa pohdintaa. Kolmannen kappaleen osalta kysymysasettelu on puutteellinen. Kyse ei ole rajaamisesta seksuaalisen suuntautumisen perusteella, vaan avioliiton olemuksen perusteella.

Avioliiton ehdoissa nuhteettomuus ja sukupuoli ovat kyllä aivan eriasteisia asioita. Tuollaisten lähtökohtien asettaminen vie asian jo alusta auttamatta harhapoluille.

Tietysti on niin, että Jumalaa ei ihminen voi pakottaa tekemään mitään vastoin Jumalan omaa tahtoa. Siunaus ei tuo siunausta, jollei Jumala siunaustaan anna. Sama koskee myös esimerkiksi avainten vallan käyttämistä. Väärinkäytökset kuitenkin vahingoittavat ihmisiä ja ovat vakava asia.

4 tykkäystä