Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen - evl.fi:n kirkolliskokousaloite 2017

Viisitoista kirkolliskokousedustajaa eri puolilta maata on valmistellut kirkon avioliittokäsityksen laajentamista ehdottavan aloitteen ensi toukokuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle.

Aloitteessa esitetään, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Yksittäistä pappia ei kuitenkaan velvoitettaisi vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos se on vastoin hänen omaa avioliittokäsitystään.

https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/aloite-kirkolliskokoukselle-sateenkaariparien-kirkollinen-vihkiminen-mahdolliseksi/

Aloite ja sen perustelut:

Aloitteen mukaan Kirkolliskokouksen tulee turvata niiden pappien omantunnon vapaus, jotka eivät voi vakaumukseensa vedoten vihkiä tai siunata samaa sukupuolta olevia pareja.

Muiden kuin pappien omantunnonvapauteen aloitteessa ei oteta kantaa. Aloitteen mukaa seurakunnan tulee varmistaa, että samaa sukupuolta oleville pareille taataan vihkivä ja siunaava pappi, ja että seurakuntien sakraalitilat ovat avoinna myös samaa sukupuolta oleville pareille. Kirkkoherralla ja seurakuntaneuvostolla ei siis olisi minkäänlaista omantunnon vapautta, kuten ei myöskään kanttoreilla eikä suntioilla.

Tässä ketjussa on siis tarkoitus käsitellä tätä edustaja-aloitetta. Lakimuutokselle on jo oma ketjunsa.

Hyvä että muistutit aloittajaa, uhkasikin heti mennä metsään.

Aloitteen teologisessa perustelussa todetaan että "Kristinuskon ydinsanoma on Kristuksessa tapahtunut Jumalan rakkauden ilmoitus ja sovinto ihmisten kanssa ja kesken: ”Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:35). "

Näinhän asia ei itse asiassa ole, vaan ydinsanoma löytyy kiteytettynä jakeista 1 Kor. 15:3-4, jotka kuuluvat KR 1992 mukaan: “Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,”

3 tykkäystä

HUOM. Tämä viesti ja neljä seuraavaa on siirretty toisesta ketjusta ja siksi niiden juoni ei istu suoraan edelliseen keskusteluun… moderoija O-N

Minulle tulee semmoinen kuva, että asiaa aletaan ajamaan perinteiseen tyyliin. Tyypillisiä revisionistisia argumentteja, uskon ja rakkauden koreilla pelailua ja odotellaan koska saadaan enemmistö kirkolliskokoukseen.

D

2 tykkäystä

Kirkolliskokoukselle jätetyn aloitteen koko teksti http://avioliittoaloite.blogspot.fi/2017/02/edustaja-aloite2017-kirkolliskokoukselle.html?m=1

Aloite herättää muutaman kysymyksen:
Aloitteessa ehdotetaan omantunnon vapautta papeille, jotka eivät voi vhikiä samaa sukupuolta olevia.

  • Saavatko saman omantunnon vapauden myös kanttorit ja suntiot, jotka eivät voi omantunnonsyystä olla palvelemassa samaa sukupuolta olevien vihkimisessä? Jos ei, miksi ei?
  • Kuinka kauan omantunnonvapauden uskotaan olevan voimassa? Kun pappisvirka avattiin naisille, hyväksyttiin ponsi, jonka mukaan myös toisinajattelevilla papeilla olisi saman mahdollisuudet kaikkeen työhön kirkossa. Parikymmentä vuotta myöhemmin ponsi selitettiin ylimenokauden ratkaisuksi ja jokainen tietää, että nykyisin esim. kirkkoherran virkaan ei pääse, jos ei tee alttariyhteistyötä naispapin kanssa. Kuinka pian vihkikäsityksestä tulee kriteeri päästä kirkkoherran virkaan tai edes saada pappisvihkimys? Miksi kukaan uskoisi tämän omantunnonnsuojan säilyvän sen enempää kuin virkakysymyksessäkään.
  • Norjassa on jo nyt tullut esiin, että joissain yksipappisissa seurakunnissa tulee ongelmia. Rovastin pitäisi hoitaa toinen pappi vihkimään tällaisessa tilanteessa. Voiko rovasti itse siis olla vihkimistä vastaan?
  • Voiko kirkossa todellisuudessa elää täysin tasa-arvoisessa asemassa kaksi toisilleen vastakkaista käsitystä virkatehtävästä, vaikka kuinka tehtävän selitettäisi kuuluvan rakkauden, eikä uskon koriin?
13 tykkäystä

Sovitteleva tarkoittaa tässä, kuten on tavallista, sitä, että uudistajat saavat tahtonsa läpi. Huoh, parhaimmassa tapauksessa noin kirjoittavat eivät edes ymmärrä kuinka paljon vääristelevät kieltä; ainakin silloin heidän syntinsä on pienempi.

7 tykkäystä

Suomennettuna ja kiteytettynä teksti kuuluu (selkosuomea):

Sinähän vihit homoja kurppapappi, tai itket ja vihit!

3 tykkäystä

Kiinnitin ihan samaan huomiota. Ja kun me teemme sovittelevan ehdotuksen, sen vastustajat vastustavat sopua ja ovat riitaisia - tällainen piilomerkitys tulee.

Omantunnonvapauksiin ei kannata luottaa. Pian osassa seurakuntia aletaan vaatia, että virkaan valittavat papit “hoitavat kaikki virkavelvoitteensa” “eivät syrji” ja “kohtelevat seurakuntalaisia tasa-arvoisesti” , sitten sitä aletaan vaati myös papiksi vihkimisen edellytyksenä. Lopulta “virkavelvollisuuksiaan laiminlyövät” jne. papit savustetaan ulos, tapeentullen järjestetään ansoja ja viedään raastuvaan “syrjinnästä”. Sillä, kirkko ei voi antaa lupaa syrjiä - ja jos se hyväksyy homojen vihkimisen, siitä kieltäytyminen muuttuu syrjinnäksi. Jos sitä ei hyväksytä, se ei muutu.

10 tykkäystä

Kotimaa24 jakaa asiaa koskevan juttunsa ilmaiseksi.

Niin, Norjan mallissahan on kyse juuri tuosta: papeilla on omantunnonvapaus, mutta muuten käytännössä uusi malli jyräisi. Muualla jo tästä mainitsinkin, mutta Pohjois-Norjan Koutokeinossa sekä seurakunnan ainoa pappi että seurakuntaneuvosto vastustavat homoliittoja, mutta kovin on siellä piispaa myöten sanottu, että seurakunnan on silti päästettävä tällainen pari avioitumaan kirkkoonsa, pappi voidaan kyllä tuoda muualta: https://www.nrk.no/finnmark/kommunens-eneste-prest-nekter-a-vigsle-homofile-1.13354020 En tiedä, onko jupakassa ollut uusia käänteitä.

Mutta tosiaan, ei tuo olisi mikään kompromissi. Papit voisivat välttyä osallistumasta toimituksiin, mutta käytännössä kirkon avioliittokäsitys muuttuisi ja uusi käsitys ja käytäntö avioliitosta leviäisi jokaiseen seurakuntaan, jossa samaa sukupuolta oleva pari haluaisi avioitua.

Aloitteessa lukee näin:

ettei kirkossa pitkään hiertänyt kysymys avioliitosta muodostu kirkon yhteyttä jakavaksi tekijäksi, vaan että tilanteeseen löydettäisiin ratkaisu, joka lisää osapuolten mahdollisuuksia elää ja toimia erilaisuudestaan huolimatta samassa kirkossa toisiaan kunnioittaen.

Käytännössä on kuitenkin kyse siitä, että tuo aloite toteutuessaan antaisi uutta avioliittokäsitystä ajaville juuri sen, mitä he haluavatkin, ja puhe toisiaan kunnioittavasta ratkaisusta on vain sanahelinää, jolla aloite saadaan näyttämään kompromissilta konservatiivien suuntaan. Ehkä he todella uskovat sen olevan kompromissi, en tiedä.

Ja Yocha osuvasti totesikin, ettei kanttoreita ja suntioita ole huomioitu lainkaan. Yksi suntio juuri totesi seurakunnassaan useamman papin olevan aikeissa pitää kirkossa rukoushetkiä, jotka liippaavat mahdollisimman lähelle siunaamista, ja ettei hän voi omantuntonsa vuoksi noihin tilaisuuksiin osallistua. Mutta onko hänellä oikeus kieltäytyä? Mikä muuten on oleellinen ero avioliiton siunauksen ja tämän Turun arkkihiippakunnassa annetun rukoushetkiehdotuksen välillä: https://arkkihiippakunta-fi-d.aldone.fi/@Bin/265708/Ehdotus%20rukoukseksi.pdf ?

6 tykkäystä

Ei kuulu minulle, mutta huutelenpa. En ymmärrä tuota aloitetta. Siinä puhutaan papin mielipiteenvapaudesta. Kun minä menen kirkkoon, en minä mene sinne kyselemään papin mielipidettä. Papin mielipiteistä voi jutella vaikka kaljalla. Kirkosta mennään kysymään Jumalan mielipidettä. Nähdäkseni aloite johtaisi paitsi Stieleichen kuvaamaan ongelmaan myös yleensä kirkon sekularisointiin, kun ruvetaan puhumaan omantunnon rauhasta tuossa mielessä.

Muutenkin tympeä argumentti, että koska Raamattua voidaan tulkita monin tavoin, kaikki tulkinnat ovat tasa-arvoisia ja voivat elää rinnakkain. Eivätkä ole, eivätkä voi. Jos on kaksi eri tulkintaa, toinen on lähtökohtaisesti väärässä - pl. kaikenlaiset vanhakirkolliset allegoriakuviot.

11 tykkäystä

On kuitenkin totta, että nykyinen ratkaisu ei ainakaan ole toisiaan kunnioittava, koska se on vain toisen osapuolen näkymyksen hyväksymistä ja sen mukaan toimimista. Kompromissi olisi molempien näkemyksien hyväksymisen mahdollisuus. Miten siinä molempien oikeudet ja velvollisuudet otettaisiin huomioon niin se on järjestelykysymys. Nykytilanteen kanssa toinen äärimmäisyys olisi tehdä muutos ja pakottaa kaikki se hyväksymään. Se olisi yhtä epäoikeudenmukaista osaa kohtaan kuin nykyinen käytäntö. Tämä lienee ymmärrettävissä todellisuudeksi molemmilla puolilla.

Uusi ehdotusmalli hajottaisi kirkkoa entisestään. Ja todellakin, saisivatko kaikki työntekijät toimia omantuntonsa mukaan. Asia ei koske vain pappeja.

Ehdotus on tehty hivuttautumislogiikalla. Se saadaan näyttämään näennäisen sovittelevana, mutta johtaa käytännössä ihan muuhun, Raamatun ja kirkon perinteisen käsityksen hylkäämiseen ja kiistoihin.

No mitkähän voimat sellaista haluavat? Sylttytehtaan johtajan, vihtahousun, me tiedämme kaiken hajottajaksi ja Jumalan vastustajaksi. Mutta kun ehdotuksen motiivina näyttäisi olevan kaiken voittava rakkaus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, vastustajat saadaan näyttämään tyranneilta, vanhanaikaisilta ja vihamielisiltä.

4 tykkäystä

Minä en ajattele, että toisen kunnioittaminen tarkoittaisi välttämättä hänen tahtonsa toteuttamisen sallimista. Ei ole niin, että jos vain ilmaantuu eriävä näkemys, se on otettava toimintaohjeeksi aiemman rinnalle. Pölhöähän sellainen olisi, missä tahansa yhteisössä jossa on joitakin luovuttamattomia periaatteita.

9 tykkäystä

Homovihkimisiä kannattaville voitaisiin antaa samanlainen toiminta- ja mielipiteenvapaus, joka on annettu naispappeuden vastustajille. He saisivat oman päänsä sisällä ajatella asiasta myönteisesti, mutta missään opetuksessa tai toiminnassa tällaisen ei olisi syytä näkyä.

16 tykkäystä

Asialtaanen kompromissi! Tätä voinevat lähes kaikki kannattaa?

Tässä on nyt useampi keskustelija todennut, miksei tämä vaikuta kompromissilta lainkaan. Osaatko perustella, miksi se mielestäsi sellainen on? Miksi muuten provoat, kun varmaan huomasit, että vain harva keskustelijoista pitää aloitetta hyvänä?

(Vai ymmärsinkö sinut väärin? Viittasitko kirkolliskokousaloitteeseen vai cymbuksen viestiin? Tosin kummassakin yhteydessä viesti vaikuttaa provosoivalta.)

1 tykkäys

Peukuttaisin viestiäsi, jos voisin olla varma siitä, että kompromissilla tarkoitat edellä olevaa cymbuksen ehdotusta (ja että olet vakavissasi).

5 tykkäystä

Ehdottomasti! Ollaan aivan samaa mieltä.

(Oletan tietenkin että viittasit omaa viestiäsi edeltävään cymbuksen kompromissiehdotukseen.)