Konneveden kirkkoherra erotettu

Konneveden kirkkoherra Olavi Virtanen on erotettu virastaan. Hän on kertonut asian itse tänään facebook-seinällään. Hän on ollut virasta pidätettynä jo ymmärtääkseni marraskuusta lähtien. Asiasta on uutisoitu monissa lehdissä puhuen sateenkaaripapista ja ajojahdista.

Joidenkin lehtiuutisten mukaan taustalla on mm. joitain ongelmia sen suhteen, miten ja keitä on palkattu seurakunnan tehtäviin. Virtanen itse kokee ajojahdin alkaneen sen jälkeen, kun hän ilmoitti vihkivänsä samaa sukupuolta olevia pareja, jos pyydetään. Missään ei ole ainakaan nähnyt tietoa, että hän olisi vielä vihkinyt.

Tieto on tullut facebookin alkuillasta - ja alkuillasta on myös kirkosta eroaminen lähtenyt nousuun. Suuria erolukuja ei toki ainakaan vielä ole, kyse on kuitenkin vain yhden pienen paikkakunnan tilanteesta.

Tietääkö joku tästä skismasta enemmän? Onko jollain tietoa, mistä tässä kiistassa ja erottamisessa oikeasti on kyse? Hiippakunnan sivulta en vielä löytänyt mitään.

Konnevedellä on eronnut tänään 40. Vertailuna koko vuonna 2017 erosi 46.

Virtanen on hakenut kuuluisuutta pitkään. Hän on tukenut tangomessuja ym. kansan kosiskelua seurakunnassaan. Hän on kai ns. kansanmies, ja siitä seurakunnan luottamushenkilötkään eivät kaikki ole innostuneita.
Virtanen sai huomautuksia omavaltaisesta toiminnasta (ei tarkoita noita messuja) ja esim. vaimonsa palkkaamisesta seurakuntasihteeriksi tms.
Tuomiokapitulin ja Virtasen välit ovat muistakin syistä olleet hyvin huonot. En muista kaikkia yksityiskohtia, mutta käsittääkseni tuo toiminta vastoin neuvostoa tai valtuustoa ja khran oikeuksien ylittäminen on pääasiallinen syy.
Missään tapauksessa kyse ei ole ainakaan pelkästään sateenkaarihommista tai ajojahdista. Virtanen on täysin tietoisesti monien vuosien aikana ajanut itsensä vaikeuksiin, ja syyttänyt lehtihaastatteluissa asiasta luottamushenkilöitä.

Noita mainitsemiasi asioita olen lukenut - mutta silti ihmettelen, mikä tuossa on niin painava juttu, että sen perusteella erotetaan.
Itse en näkisi tangomessujen tms. järjestämistä “kuuluisuuden hakemiseksi” - kansan kosiskelua se ehkä on, mutta vaikkapa tampereella vastaavia tilaisuuksia on enemmän kuin yksi vuodessa nykyisin. Työntekijän - ja varsinkin oman vaimon - palkkaaminen ohi neuvoston/valtuuston on tietysti isompi juttu, mutta onko se niin iso, että oikeuttaa erottamaan virasta?
En tunne tilannetta tarkemmin, en asu aivan lähiseudulla, mutta olenoman verkostoni kautta päässyt/joutunut seuraamaan asiaa sivusta ja ihmettelen kovasti tätä prosessia. Jos kyse on esim. huonoista suhteista kirkkoherran ja luottamushenkilöiden (tai heistä osan, kuten olen ymmärtänyt) välillä, onko asiaa yritetty hoitaa esim. ulkopuolisen konsultin tms. kautta? Porvoon hiippakunnassa on tulehtuneita välejä hoidettu parissa seurakunnassa hyvin pitkään ilman että työntekijöitä lähdettiin irtisanomaan.
Ja siis, toistan vielä - en tunne tilannetta niin paljon, että osaisin itse ottaa kantaa suuntaan tai toiseen, mutta olen hyvin hämmentynyt lukemastani.

Niin, pitäisi kaivaa vanhoja asiaa koskevia dokumentteja, jotta olisi tarkempaa sanottavaa.
Virtanen sai kuitenkin väärinkäytöksistään Kuopiosta jo aiemmin varoituksen tms.
Erottaminen on siis pidemmän prosessin tulos, eikä missään tapauksessa seurausta kansansuosion hakemisesta, kuten khra itse on halunnut asian esittää.
Oli vastenmielistä hiljattain lukea Ksml:n toimittajan täysin yksipuolisesti kirjoitettu juttu “marttyyri” Virtasesta perheineen. Siinä jätettiin täysin kertomatta todelliset syyt, jotka ovat siis olleet esillä aiemmin tuomiokapitulin taholta.

1 tykkäys

Nyt löysin artikkelin, jossa kerrotaan, että seurakunnassa on myös ollut ulkopuolinen konsultti, jonka työ jatkuu siellä edelleen.
Hankaliahan tuollaiset tilanteet ovat, kun ilmeisesti sekä luottamushenkilöt että työntekijät ovat jakautuneet - toisten mielestä kirkkoherran toiminta on moitittavaa ja toiset tukevat häntä.
Huomautuksia ja varoituksia on tuomiokapituli antanut ilmeisesti yhteensä neljä.

1 tykkäys

Määrä on niin iso, että erottamista ei voi pitää yllätyksenä. Virtanen on antamissaan haastatteluissa myös ns. viis veisannut tuomikapitulin nuhteista. Se ei liene vaikuttanut myönteisesti …

1 tykkäys

Itse en tunne tilannetta, mutta yksi kaveri oli seurakunnan luottamustehtävissä vielä syksyllä, mutta erosi niistä, ja ilmoitti syyksi sen, että koki kirkkoherran olevan työpaikkakiusaamisen uhri. Henk koht uskon, että tämä voi olla mahdollista, vaikka itse vähän eri laitaa kirkossa edustankin.

Seurakunnat ovat usein riitaisia enkä tässä haluakaan tehdä khran vastustajista pulmusia.
En tunne ketään tuolta henkilökohtaisesti. Arvioni perustuu lehtitietoihin enkä usko että Kuopiossa näin kovia päätöksiä tehdään tuntematta tapausta sen eri puolilta.

Kirkkoneuvoston julkiseen pöytäkirjaan on Konnevedellä 5.11.2017 kirjattu tuomiokapitulille tehtävän virkasuhteen purkamisesityksen perusteeksi, että:

“Perusteena esitykselle ovat aiemmin todetut virkavelvollisuuksien rikkomiset, huomautukset, varoitukset sekä seurakunnan hallinnossa tapahtuneet uudet rikkomukset ja laiminlyönnit.”

Virkasuhteen purkamisesityksestä annettiin yksi eriävä mielipide. Muiden samassa kokouksessa tehtyjen päätösten osalta kirkkoneuvosto oli pöytäkirjan mukaan yksimielinen.

Samassa kirkkoneuvoston pöytäkirjassa on kolme erillistä päätöstä vuonna 2017 tapahtuneista tilanteista, joissa kirkkoneuvosto katsoi tapahtuneen toimivallan ylityksiä. Pöytäkirjan mukaan kirkkoherra oli rekrytoinut määräaikaisen työntekijän 6 kuukaudeksi. Kirkkoneuvosto toteaa pöytäkirjassa, että seurakunnan vahvistetun ohjesäännön mukaan kyseisessä asiassa rekrytoinnin toimivalta samoin kuin virkasuhteen purkamisenkin toimivalta on ollut kirkkoneuvostolla, eikä kirkkoherralla. Tämä palkattu työntekijä puolestaan oli pöytäkirjan mukaan yhdessä kirkkoherran kanssa purkanut lokakuussa 2017 erään koeajalla olleen seurakunnan määräaikaisen työntekijän virkasuhteen. Pöytäkirjan mukaan samana päivänä kyseinen palkattu työntekijä puolestaan oli viranhaltijapäätöksenä palkannut tilalle kirkkoherran vaimon. Kirkkokuntaneuvosto teki 5.1.2017 olleen kokouksen pöytäkirjaan yksimielisiä kirjauksia, joissa todettiin, että kirkkoherralla ei ole ollut toimivaltaa tehdä kyseistä rekrytointipäätöstä, että viranhaltijan virkasuhteen purkamiseen on ollut oikeus vain kirkkoneuvostolla ja että kirkkoherran palkkaamalla henkilöllä ei ole ollut oikeutta palkata ketään, ja että myöskään kirkkoherra ei ole jääviyssyistä voinut olla mukana vaimoaan koskevassa päätöksenteossa.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa tästä.

Asiaan liittynee muutakin kuin mitä pöytäkirjoihin on kirjattu. Kirkkoneuvoston netissä olevan pöytäkirjan perusteella on vaikea arvioida esimerkiksi sitä, millaiset perusteet rekrytoinneille ja työsuhteen purkamiselle on ollut ja että mikä seurakunnassa on ollut vakiintunut käytäntö ohjesääntöön ja rekrytoimisvaltuuksiin liittyen.

1 tykkäys

Luin eilen illalla noita netistä löytyviä kirkkoneuvoston pöytäkirjoja useampiakin. Tuo koeajalla erotettu oli seurakuntasihteeri, jota määräaikaista virkaa oli hakenut kuusi henkilöä, joista kaksi kutsuttiin haastatteluun. Toinen kutsuttu ilmoitti, että ei tule haastatteluun, joten ainoana haastateltiin kirkkoherran vaimoa Riitta Virtasta. Häntä ei valittu, vaan hakuaikaa jatkettiin kahdella viikolla. Riitta Virtanen jätti oikaisupyynnön päätöksestä. Toisella hakuajalla tuli kahdeksan uutta hakemusta, vanhat hakemukset olivat myös edelleen mukana. Neljä kutsuttiin haastatteluun. Mervi Hämäläinen valittiin, ja juuri hän oli koeajalla, kun hänet irtisanottiin, ja Riitta Virtanen valittiin tilalle. Joku työriitakanne siellä on käräjäoikeudessa. Koska asian käsittely oikeudessa on kesken, pykälä on salainen ja siitä näkee vain sen, että työriidasta on kysymys, joten ei ole tietoa, onko kyse juuri tästä tehtävästä vai kenties talouspäälliköstä, joka myös on juuri vaihtunut.
Kun noita pöytäkirjoja eilen katselin, niin aika sekavalta koko seurakunnan tilanne vaikuttaa. Paha sanoa ulkoapäin, mistä lopulta on kyse. Lehtijuttujen mukaan seurakunnassa on konservatiivinen ryhmä luottamushenkilöinä, joten skisma kirkkoherran ja kirkkoneuvoston välillä voi johtua erilaisista näkemyksistä niin hengellisissä asioissa kuin käytännön toiminnassakin. Seurakunta ilmeisesti on jakautunut samalla tavalla. Pienessä seurakunnassa tällaiset erot helposti kärjistyvät, suuressa yhtymässä voidaan helpommin toimia erilaistenkin näkemysten pohjalta rinnakkain.

Näin on näreet. Pienessä seurakunnassa on myös vähän samaa kuin pienessä kunnassa: johtajat ajattelevat helposti itsensä kovin suuriksi. Tulee ehkä harha siitä että asiat voi päättää mielensä mukaan.
Khran virka on liiankin hallinnollinen. Ja samaan aikaan pitäisi johtaa hengellisesti ja yhdistää eri suuntien edustajia. Tämä on haaste joka ei ole kaikkien heiniä. Ja siitä nyt taitaa olla kysymys.
Modernius tai kansanomaisuus ei sinänsä ole este hoitaa johtavaa virkaa.

1 tykkäys

Jori, mikä nyt on tilanne? Ja näkyykö piikkiä myös lähikunnissa, näkyi sellaisiakin erolla uhoavan päivityksen kommenttiketjussa?

Eilen erosi kaikkiaan 50, tänään on tullut muutama.

Naapurikunnissa yhteensä vain kaksi eroa, minkä voi selittää sattuma.

Konneveden seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 2155, eli isosta pudotuksesta on suhteellisesti kyse, jos nyt oikein laskin niin kaksi prosenttia jäsenistä erosi eilen. Konnevedellä asui 31.8.2017 2767 henkeä, eli kovin suuresta paikasta ei ole kyse. Se toki vain korostaa eroaallon merkitystä. Tosin tässä lienee jonkin verran sellaista protestieroamista, joka voi kääntyä myöhemmin paluuliikenteeksi.

Onko Inarissa liitytty takasin? “Tunturipapin” erottamisen jälkeen siellä oli massiivinen (siis suhteessa kokoon) erovyöry.

Tuo pari prosenttia tosiaan tarkoittaisi koko maahan suhteutettuna noin 80 tuhatta eroa, eli tavallaan vastaisi yhtenä päivänä kaikkien aikojen ennätyslukuja koko vuodelta.

Täältä ( https://www.kirkontilastot.fi/viz?id=26 ) kun valitsee valikosta Inarin niin näkee, että vuosina 2011 ja 2012 on ollut todella voimakasta eroamista (ja vähän sitä ennen ja jälkeen), mutta sen jälkeen tilanne on hyvin tasainen niin, että jäsenmäärä näyttäisi pysyvän suhteellisen paikallaan (tuosta puuttuu viime vuosi). Vuonna 2015 liittyneitä oli muuten muutama enemmän kuin eronneita. Eli siis suurin osa on jäänyt kirkon ulkopuolelle, mutta pientä paluumuuttoa on havaittavissa. Toisaalta on tullut myös uusia eronneita.

1 tykkäys

Eilen netistä lukemani perusteella vaikuttaa siltä, että osa paikallisista on sitä mieltä, että jokin vanhoillinen ryhmä on savustanut ulos seurakunnasta työntekijöitä jo ennen Virtasen kirkkoherra-aikaa. Mikäli se pitää paikkansa, niin ongelma ei ehkä ole vain kirkkoherrassa, vaan laajemmin koko seurakunnassa.
Valitettavasti en voi antaa linkkiä, en muista, mitä kaikkea netistä luin.

Harmi kun viime seurakuntavaalien vaalikonetta ei löydy enää netistä, sieltä olisi varmaan löytynyt tietoa mahdollisista herätysliike- tai muista taustoista.

Missä vaiheessa vuotta muuten seurakuntavaalien äänioikeutetut määritellään? Eli siis, saavatko nuo eronneet äänestää vielä Konneveden seurakuntavaaleissa?