Kristillinen avioliittokäsitys ja yhteiskunta


#81

Mitä Seta haluaa koulussa opettaa sellaista, mitä koulussa ei jo luonnostaan opeteta? Tai mikä tahansa kansalaisjärjestö?
Kouluissa ei taideta paljon enää opettaa perheen ja kodin merkityksestä, mikä näkyy nuorten pahoinvointina. Ajatus avioliitosta yhden miehen ja yhden vaimon elinikäisenä sitoumuksena, joka on olemassa kasvattamaan lapsia ja toimimaan yhteiskunnan peruspilarina, on sellainen asia, joka on aivan keskeinen meidän sivilisaatiollemme, ja sitä kai Aito Avioliitto -yhdistys haluaa pitää esillä.

Minusta on moraalitonta se, että koulunuoriso altistetaan ideologiselle yhteiskuntakokeilulle, joka nytkin on jo tuottanut hedelmää kasvavana hämmennyksenä. Minusta koulunkin pitäisi pyrkiä toiminnassaan ihmiskuntaa ja Isänmaata rakentavaan kasvatukseen.


#82

Seta tuo kouluun erilaisia nuoria ihmisiä, joilla on erilaisia kokemuksia siitä, miten ovat poikenneet muista nuorista. Usein heitä on kiusattu, mutta he kertovat nuorille, että ovat selvinneet, ja että ovat löytäneet elämässään mielekkäitä tapoja elää ja ystäviä. Tätä ei opettaja, jolla ei vastaavaa kokemusta sellaisesta erilaisuudesta, opettaa, koska ei omakohtaisesti tiedä sellaisesta mitään. Ja minusta se on ihan arvokasta kiusaamisen vastaista työtä.


#83

Tuo sakkojen määräämien elokuvan katsomattomuudesta kuulostaa toisaalta sitten niin älyttömältä, että kysyisin ennen kommentointia koululta, voiko tuo oikeasti olla totta. Täytyy olla jonkinlainen väärinymmärrys. Ei koulu voi sakottaa poissaoloista. Vai onko vaihtoehtoinen ohjelma maksullista?


#84

No ihan tuostahan ei ole kysymys. Seta tuo kouluun omaa ideologiaansa, joka on hyvin puolueellista. Ja se ei ole oikeasti mitenkään neutraalia tai hyödyllistä. Jospa voisimme tukea kaikenlaisia nuoria kasvamaan. Seta-agenda ei tue erilaisuutta, vaan tukee rajoittunutta ajattelua. Jos koulu ei tue poikia kasvamaan miehiksi ja tyttöjä naisiksi, ollaan todella vahingollisella tiellä. Setanismi on oikeasti väkivaltaa nuoria kohtaan. Se edustaa hyvin ahdasmielistä ajattelua, joka ei edistä kenenkään hyvinvointia. Pyrkimys leimata stereotypioiden vastaiset nuoret joihinkin kategorioihin on todella kamalaa.


#85

Jossain näkemäni kommentin mukaan kyse olisi ollut elokuvaan ilmoittautuneilta, mutta sieltä sitten pois jääneiltä peritystä maksusta.

Joka tapauksessa tämäntapainen “seksuaalikasvatus” voidaan mielestäni varsin perustellusti kokea seksuaalisena häirintänä.


#86

Näin juuri. Nuorilla pitää olla oikeus kasvaa ilman “seksuaalikasvatusta”, joka rikkoo heidän integriteettiään.

Ihan luonnollinen asia on tietysti, jos koulun kautta järjestetään joku elokuvanäytös tms. ja siihen kerätään rahaa, niin jos ilmoittautuu ja ei mene paikalle, niin maksaa. Oli sitten homopornoa tai ei. Mutta miksi koulu järjestäisi homopornoelokuvan esittämisen, siinä on se kysymys.


#87

Lukio ei Suomessa saa järjestää pakollista maksullista koulutustoimintaa lukion koko oppimäärää suorittamassa oleville opiskelijoille. Opetus on lain mukaan Suomen lukioissa opiskelijalle aina maksutonta, kun opiskelija suorittaa lukion koko oppimäärää. Oppikirjat ja oppimateriaalit eivät ole maksuttomia, ja opiskelijat voivat vapaaehtoisesti tehdä mitä haluavat, mutta yhteisten pakollisten oppimistilaisuuksien osalta maksujen periminen on lukioissa kielletty yksiselitteisesti lukiolain 34 §:n nojalla.

Vapaa-ajalla ihmiset saavat järjestää mitä toimintaa haluavat, ja opiskelijat voivat järjestää vapaa-ajallaan vaikka yhteisiä elokuvailtoja, mutta silloin kyse ei ole lukion järjestämästä koulutuksesta, vaan opiskelijoiden vapaa-ajasta.

Jos koulu perii rahaa elokuvanäytöksestä, johon opiskelija ei ole edes osallistunut kun ei ole halunnut, voi opiskelija reklamoida laskusta todeten laskun olevan laiton, ja lisäksi lähettää kopion laskusta poliisille opetuksen järjestäjää ja koulun rehtoria koskevan rikosilmoituksen kera. Jos joku tekee asiasta rikosilmoituksen, poliisi joutuu harkitsemaan sitä, täyttyvätkö tapauksessa rikoslain mukaiset virka-aseman väärinkäytön tunnusmerkit siinä määrin, että asia pitäisi viedä eteenpäin syyttäjälle.


#88

Niin, elokuvanäytös voidaan tarjota, mutta se ei voi olla pakollinen, jos se on maksullinen. Jos joku on ilmoittautunut katsomaan elokuvaa, mutta ei ole mennyt, voi häneltä tietysti periä osallistumismaksun.

Minulla on peruskoulun puolelta vastaavista asioista, tarjottiin mahdollisuutta lähteä kouluaikana katsomaan teatterinäytöstä, mihin kerättiin sitten rahaa. Ne jotka eivät halunneet uskonnollisista tai muista syistä lähteä mukaan, saivat jäädä koululle, jossa oli sitten korvaavaa toimintaa. Ei minusta ongelmallista, muutenhan ei olisi voitu sellaista kasvatusta tarjota.


#89

Tuolla tavoin ei nykyään saa enää toimia. Laki kieltää. Nykyään perustuslakia tulkitaan niin, että yhdenvertaisuusvaatimus koskee myös kouluaikana järjestettäviä tapahtumien taloudellisia maksuja, ja se vaatimus on sisällytetty myös peruskouluja ja lukioita koskevaan lainsäädäntöön. Osa oppilaiden perheistä on varakkaampia ja osa on varattomia. Kaikilla on kuitenkin lain mukaan yhdenvertainen oikeus osallistua yhteiseen opetukseen. Jottei oppilaita eriarvoisteta heidän taloudellisten taustojensa perusteella, nykyään ei enää saa periä maksuja koulun opetussuunnitelman mukaiseen opetustilaisuuteen osallistumisesta.

Opetushallituksen mukaan:

“Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen.”

Eli luokan teatterimatkaa varten saa koulussa kyllä yhä kerätä rahaa, mutta oppilasta tai tämän vanhempia ei saa pakottaa maksamaan matkasta, jos tämä ei niin halua tehdä. Vaikka joku oppilas ei haluaisi osallistua taloudellisesti lainkaan matkan kustannuksiin, siitä huolimatta jokaisella oppilaalla on oikeus osallistua matkalle. Matkasta maksamattomia ei enää saa määrätä korvaavan toiminnan pariin, vaan maksamatta jättävällä on yhtäläinen oikeus osallistua kouluaikana tehtävällä matkalle kuin siitä maksaneillakin. Korvaavaan toimintaan voivat kyllä jäädä ne jotka vaikkapa vakaumuksellisista syistä sinne jäävät. Yksittäistä oppilasta ei saa nykyään vaatia maksamaan mitään opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen osallistumisesta.


#90

Tiedän kyllä tuon asian. Mutta toki varmaan saa tarjota ylimääräistä. Aika surullista olisi, jos ei mitään erikoista voisi tarjota. (Ja tosiasiahan koulumaailmassa on, että jos tuntuu rahasta jäävän kiinni, niin asia järfestetään, jos ei muuten, niin opettajan omista rahoista…) En tiedä, miten asia on muuttunut, mutta me keräsimme kyllä taannoin mm. uimahallikäynneistä rahaa, kuten kaikista muistakin retkistä. Muutenhan ne olisivat jäänet tekemättä. Tietysti ne olivat vapaaehtoisia.


#91

Tuo lainaamasi linkki koskee perusopetusta, ei lukiota. Lukiossa on ihan normaali käytäntö järjestää osana opetusta esim maksullisia ulkomaanmatkoja. Tätä ei kuulu tehdä peruskoulussa. Toki lukion voi läpäistä ilmankin niitä.


#92

Käsittääkseni noin ei voi tehdä, jos koulu on maksujen perijänä. Jos oppilaat olisivat ilmoittautuneet tilaisuuteen vapaa-aikanaan vapaaehtoisesti, ja ostaneet itse suoraan lipun elokuvateatterista, heillä olisi lipun maksuvelvollisuus, vaikka eivät katsomaan menisikään. Mutta koululla ei ole oikeutta periä oppilailta maksuja opetuksesta.

Apulaisoikeusasiamies käsitteli vuonna 2015 tapausta, jossa eräs koululainen oli ollut ilmeisesti ongelmallinen koulun järjestämällä leirikoulumatkalla. Koulu oli lähettänyt oppilaan kotiin, ja sen jälkeen laskun perässä. Monella koululla oli silloin vielä leirikoulujen sopimusehdoissa kohta, jonka mukaan vanhemmat sitoutuvat maksamaan oppilaan palatuskustannukset, jos näin joudutaan tekemään. Oppilaan perhe kanteli laskusta oikeusasiamiehen toimistoon. Apulaisoikeusasiamies käsitteli asian.

Jos tuollainen “tietysti”-periaate opetukseen osallistumisen peruuntuessa vallitsisi, olisi koulu voinut periä oppilaalta maksua siitä, että leirikouluun ilmoittautuneella oli jäänyt osa koulun ostamista palveluista käyttämättä. Mutta ei koulu niin voi tehdä, koska opetus on säädetty maksuttomaksi. Apulaisoikeusmies päätyi ratkaisussaan siihen, maksuttomuus päätyy sitäkin pidemmälle, sillä hänen päätöksessään todettiin, että kaikkien koulujen täytyy poistaa sellaiset sopimusehdot sopimuksistaan, joissa matkalta palauttamiskustannukset on sovittu oppilaan perheen vastuulle. Jos koulu oli oppilaan vienyt leirikouluun osana opetustoimintaansa, se vastasi myös oppilaan palautuskustannuksista. Näin hän vaati toimimaan siksi, että laissa lukee niin selvästi, että opetuksen kustannuksista vastaa opetuksen järjestäjä.


#93

Tuokin mainitsemasi tapaus liittyy peruskouluun, ei lukioon. Lukiossa saa olla maksullisia asioita, ja onkin, kuten on myös ammatillisessa koulutuksessa. Perusopetus on eri asia.


#94

Se osa keskustelusta oli vastausta cymbuksen puheenvuoroon kokemuksistaan peruskoulusta. Peruskouluasiaa aiemmin kirjoitin lukioiden tilanteesta. Sitä koskeva puheenvuoroni löytyy ylempää keskusteluketjusta. Siinä yhteydessä viittasin lukiolain pykälään maksuttomuudesta. Lukioissa sallitaan joissain asioissa enemmän maksullisuutta kuin peruskouluissa, mutta kotimaassa normaalissa lukiossa tutkinto-opiskelijoille järjestettävän opetuksen osalta lukiolaki on käytännössä yhtä tiukka maksuttomuusvaatimuksen osalta kuin perusopetuslakikin. Lukiolaissa säädetään, että:

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen kuuluva opetus ja ohjaus ovat opiskelijalle maksuttomia ja opiskelijoiden valintaan liittyvät valinta- tai soveltuvuuskokeet hakijalle maksuttomia, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Edellä 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulta aineopiskelijalta ja 36 §:n 2 momentissa tarkoitetuista erityisen tutkinnon kokeista voidaan periä maksuja. Lisäksi ulkomailla järjestettävästä opetuksesta ja yksityisen yhteisön tai säätiön opetus- ja kulttuuriministeriön määräämän erityisen koulutustehtävän perusteella muulla opetuskielellä kuin suomen, ruotsin, saamen, romani- tai viittomakielellä järjestämästä opetuksesta voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Lukiotutkinto pitäisi pystyä suorittamaan maksuttomasti, kunhan opiskelija hankkii opiskelussa tarvittavat materiaalit sekä maksaa ylioppilastutkintomaksut. Ulkomaanmatkan sisältäville kursseille ei ole opiskelijan pakko osallistua voidakseen suorittaa lukion oppimäärän.

Jotkut lukiot järjestävät erikoiskursseja, joihin sisältyy ulkomaanmatka. Lukiolain mukaan lukio saa periä ulkomailla järjestettävästä opetuksesta kohtuullisen maksun opiskelijoilta. Elokuvasta laskuttamisasiassa ei ole ollut kyse ulkomailla järjestetystä opetuksesta, joka olisi laissa erikseen säädetty poikkeus muutoin säädettyyn lukiokoulutuksen maksuttomuuteen opiskelijalle, eikä kyseisellä lukiolla ole ollut ilmeisesti myöskään ministeriöltä erikseen haettavaa lupaa periä maksu opiskelijoilta.

Lukiolain mukaan Suomessa tapahtuva opetus on laissa erikseen säädettyjä poikkeusmahdollisuuksia lukuunottamatta maksutonta. Lakiin ei ole säädetty sellaista poikkeusta, jonka mukaan lukio saisi laskuttaa opiskelijoita Suomessa tapahtuvasta opetuksesta poissa olemisesta. Lukio ei voi laillisesti määrätä opiskelijoitaan maksamaan koulun järjestämästä elokuvan katsomistilaisuudesta poissa olemisesta, mikäli elokuvan näyttämisessä on ollut kyse lukiolain mukaisesta koulutuksesta ja opetuksesta. Lukio voisi periä maksun periaatteessa vain, jos todettaisiin, että elokuvan näyttämisessä ei ole ollut kyse lukiolain mukaisesta koulutuksesta ja opetuksesta. Silloin lukiolain maksuttomuusvaatimusta ei nimittäin sovellettaisi. Mutta käytännössä lukio ei voisi periä varsinaiselta opiskelijaltaan maksua silloinkaan.

Opetushallituksen tekemä tiivistys lukio-opetuksen maksullisuusasioista löytyy tästä.


#95

Kun Seta tekisikin vain tuota, niin olisi oikein hyvä juttu. Mutta Seta käy kouluissa mm. kertomassa “sukupuolen moninaisuudesta”, ja on laatinut tarmokkuudessaan ja tehokkuudessaan opettajille ja kasvattajille “oppaan” asian käsittelystä. Mitä Seta tietää sukupuolesta sellaista mitä kasvatusalan ihmiset eivät tiedä?

Aikoinaan Seta on varmaan tehnytkin johdonmukaisesti työtä vähemmistöjen aseman parantamiseksi. Varmaan juuri siksi, kun useimmilla on yhä tällainen käsitys, Seta pääsee eri paikkoihin “valistamaan” kansalaisia ja opettajia siitä mitä “sukupuoli” tarkoittaa. Vaikka Setan “satenkaarisanastossa” ei osata esittää selkeää ja järjellistä määritelmää edes käsitteille “mies” ja “nainen”.

Ei ole enää kyse vain avioliittokäsityksestä, vaan koko todellisuuskäsityksen muuttamisesta.

“Mies on toinen juridisista sukupuolista Suomessa ja yleinen sukupuoli-identiteetti.”


#96

Varmaan samasta syystä kuin hetero"pornon" esittämisen. Ei tuo Call me by your name ollut sen eroottisempi kuin muutkaan valtavirran elokuvat. Jos elokuvia lähdetään kieltämään moraalisin perustein, niin voisi aloittaa aloittaa suomalaisista draamoista, jotka pursuavat aviorikoksia, riitelyä, perheväkivaltaa alkoholin väärinkäyttöä jne. jne


#97

No jos tuosta elokuvasta (Call me by your name) oli kyse, niin kyllä termi pornoelokuva on kaukana totuudesta. Se ei ollut edes seksielokuva vaan elokuva, joka kuvasi nuoren pojan seksuaalista kiintymystä aikuiseen mieheen. Vastaavaa heterotarinaa ei missään nimitettäisi pornoksi eikä edes seksiksi. Eihän siinä ollut edes paljasta pintaa.

En ota kantaa siihen onko tuollaisen näyttäminen oikein vai väärin muutoin kuin siinä mielessä, että jos vastaava heterorakennelma olisi kiellettyä niin silloin ymmärrän tämänkin kieltämisen. Muussa tapauksessa kyse olisi kyllä hätävarjelun liioittelusta.


#98

Minusta nimenomaan tämä ikäero oli vähän creepyä. Elokuvassa toinen hahmoista kuvataan kummallisen nuorena. Kirjassa hahmo on muistaakseni parikymppinen.


#99

Ja kukahan tämän lystin maksaisi? Entä liittyisikö kasvatukseen mitään laatuvaatimuksia? Maksettaisiinko rahat vasta jälkikäteen? Kelpaisivatko tulevat maksut vakuudeksi lainalle? Minne voi ilmoittautua…?


#100

Elokuvassa poika on 17-vuotias.