Kristillinen avioliittokäsitys ja yhteiskunta


#141

Käykö tämä ilmi tutkimuksesta? Aika vaikea varmaan osoittaa tämänkaltaisia syy-seuraus-suhteita näin suoraviivaisesti. Arvailla voi toki, mutta arvailuksi se sitten jääkin.


#142

Mielstäni vääränlaisten sukupuoliroolien tuputtamisen näin huonona, mutta ei oikeasti sitä kovin paljon missään tehdä. Ennemminkin tuputetaan epäterveitä sukupuoliasenteita. Setanismi toimii toisin ja sen kautta juuri synnytetään vääränlaisia sukupuolikäsityksiä, mikä on turmiollista liitettynä sukupuolineutraaliin ajatteluun.

Kuitenkin on olemassa tiettyjä luonnollisia sukupuolirooleja, joiden omaksuminen on välttämätöntä tasapainoseen kasvamiseen. Se on juuri tervettä kasvamista omaan mieheyteen ja naiseuteen.


#143

Kyllä tehdään. Sää et vain oo nähnyt sitä. Siihen voi olla ainakin pari syytä: olet mies, ja käsittääkseni sun hengellinen elämä tapahtuu enemmän paikallisseurakunnassa kuin herätysliikkeissä, eikö niin? Väittäisin, että herätysliikeporukan järjestämät naisten tilaisuudet ovat vääränlaisten sukupuoliroolitusten vahvinta aluetta, etenkin sellaiset, joissa äänessä ovat muutkin kuin koulutetut työntekijät. Ja herätysliikepiirit ylipäätään. Siellä aito oikea ja Jumalan luoma raamatullinen naisen rooli voi rajautua ihan käsittämättömän kapeaksi. Itkun kanssa on niistä joskus lähdetty, kun on tuntunut että on ihan vääränlainen ihmisenä ja naisena ja kukaan muu paikallaolija ei kyseenalaista mitään sanottua. Nyt olen itse vastuunkantajana herätysliikkeen naisten toiminnassa ja yritän pitää sen sellaisena, että vääränlaista rajaamista ei tehtäisi ainakaan kutsuttujen puhujien toimesta.


#144

Nyt vähän triggeröidyn. Väittäisin että Suomessa miehen rooli on nykyisellään kapeampi kuin naisen rooli. Pukeutuminen, ammatti, käytös jne. jne.


#145

Jos puhutaan yhteiskunnasta yleensä, niin olet oikeassa. Puhuin kuitenkin tietystä seurakuntakentän osahaarasta, jossa pahin sukupuoliroolittaminen kohdistuu naisiin. Tässä voi toki vaikuttaa se, että naisten rooli on yhteiskunnassa vapautunut enemmän ja siksi kontrasti muun maailman arvoihin on isompi.


#146

Miten se ilmenee? EIkö miehiin kohdistu myös roolitus?


#147

Varmaan miehiinkin kohdistuu, mutta siitä ei puhuta niin paljon. Naiset naistenillassa keskustelemassa naiseudesta on erinäisistä syistä todennäköisempi skenaario kuin miehet miestenillassa keskustelemassa mieheydestä. Naisille pidetään tilaisuuksia, joissa naisen roolia avataan ihan ääneen ja suoraan, ja siksi tämä asia tulee hyvin näkyväksi.


#148

Tämä on vähän niinkuin pointtini. Miehen rooli on niin kapea ja kiveen hakattu, että siitä ei edes keskustella.


#149

No nyt tajusin. Ehkä.


#150

Niinpä, Anskutin. Et edes osaa naisena nähdä sitä, miten paljon ahtaampi miehen rooliodotus kaikkiaan on. Kun siellä naistenpiirissä vain siskojen kanssa valitatte, kuinka huonosti teillä on…


#151

On niitä miesteniltojakin, missä puhutaan mieheydestä. Tai siis siitä hyvin kapeasta mallista, johon miehen pitäisi mahtua. Kyllä minä ajattelen, että myös se miehen rooli on väärällä tavalla tyypitelty monissa yhteyksissä. Joskus jopa vielä enemmän kuin naisen.


#152

No jos sinustakin miehen rooliodotus on liian ahdas, niin miksi et pidä sitä ongelmana? Koska sehän juuri synnyttää tarpeen tuollaiselle muunsukupuolisuudelle.


#153

Nyt ymmärsit väärin. Se mitä naistenpiireissä usein puhutaan naiseudesta, ei ole valitusta siitä että asiat ovat huonosti naisilla, vaan nimenomaan naiset vahvistavat toisiaan uskomaan äärikapeaan naisen rooliin ainoana oikeana ja Jumalan luomana vaihtoehtona. Tästä olen itse vastuussa ollessani pyrkinyt eroon, lähinnä aihe- ja puhujavalinnoin, mutta täysin se ei onnistu ikinä. Osa herätysliikenaisista kun on omaksunut sen kapean roolin niin huolella, että haluavat tunkea kaikki muutkin naiset siihen…


#154

Mielstäni olen koko ajan puhunut epäterveitä ja vääriä sukupuolirooleja vastaan. Niitä on varmasti paljon tarjolla ja ne ovat vääriä ja aiheuttavat sukupuolihämmennystä.

Minusta on vain olemassa oikeita ja terveitä sukupuoliroolejakin. Niitä perinteisiä kristillisiä. Ne ovat olemassa tuomaan hyvää ja tasapainoista miehen ja vaimon välistä suhdetta ja niitä pitää pitää esillä.


#155

Mitä nämä ovat? En minä Raamatusta tai isiltä ole mitään miehen roolia tai muuta roolitusta ole löytänyt.


#156

Eikö ole tullut sinulle mieleen, että se on heidän kokemuksensa?

Mutta tuo kommentti liittyi nyt siihen, että jotenkin oletit miehlillä olevan jotenkin laajemman liikkumavaran. Näihnän ei tietysti ole. Pojat saavat kasvaa huomattavasti ahtaammassa roolikäytävässä kuin tytöt.


#157

Tuossa asiassa voi olla ongelmia myös tulkintapäässä. Jos joku vaikka sanoo, että miehet ovat pidempiä kuin naiset, tai että miehillä on lyhyemmät hiukset kuin naisilla, puhuja on aivan oikeassa, jos viesti ymmärretään tilastollisesti. Jos kuuntelija on kuitenkin pitkä nainen tai lyhyt mies, tai jos paikalla on pitkähiuksinen mies tai lyhythiuksinen nainen, voi tämä ajatella, että asia ei päde häneen. Eikä se pädekään. Vastaavasti joku voi sanoa, että BMW:t ovat kalliimpia kuin samanikäiset Skodat. Jos paikalla on Skodan omistaja, jonka hyvin vähän ajetun Skodan arvo on korkeampi kuin jonkun tuttunsa monta sataa tuhatta kilometriä enemmän ajetun huonokuntoisen BMW:n, joka tulkitsee viestin tilastollisen merkityksen sijaan henkilökohtaisesti, hänkin voi todeta, ettei asia päde häneen. Moni kuulija voi silti olla yhtä mieltä siitä, että pituus korreloi sukupuolen kanssa siten, että miehet ovat pidempiä kuin naiset erittäin tilastollisesti merkitsevästi, että hiusten pituus korreloi sukupuolen kanssa siten, että naisilla hiusten pituus on tilastollisesti erittäin merkitsevästi pidempi kuin miehillä ja että samanikäisistä autoista BMW:t ovat keskimäärin kalliimpia kuin Skodat.

Asian voi tietysti ilmaista niinkin, että ihmisillä on erilaisia pituusominaisuuksia ja että ihmisillä on erilaisia hiusten pituuksia ja että eri autoilla on erilaisia hintaominaisuuksia. Mutta samalla puheen viestistä katoaa aika paljon sisältöä. Jos sukupuolten välillä on tilastollisia eroja joidenkin asioiden suhteen vaikkapa kommunikaatiossa tai suhteessa siihen, mitkä asiat häiritsevät avioliitoissa, tai mitkä asiat tekevät onnelliseksi, pitäisin aika omituisena, jos edes avioliittoleireillä ei saisi tuoda sellaisia asioita esiin. Vaikka kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia, tilastollisten erojen esiin tuominen voi silti auttaa edes joitakin ihmisiä ymmärtämään paremmin itseään tai muiden käyttäytymistä.

Esimerkiksi sen tietäminen, että ihon paksuus riippuu sukupuolesta (+ ruumiinosasta ja iästä), voi auttaa aviopareja ymmärtämään toisiaan paremmin - samoin kuin vaikkapa sen tietäminen, että naisten aineenvaihdunta on keskimäärin hitaampaa. Edellisiin (ja myös eräisiin muihin) asioihin liittyy se, että naisilla on keskimäärin kylmemmät raajat ja että naiset palelevat keskimäärin herkemmin kuin miehet. Tällaisten asioiden tunteminen voi auttaa ymmärtämään esimerkiksi sitä, miksi toinen puolisoista viihtyy lämpimämmässä tai viileämmässä kuin toinen.

Myös kommunikaatioasioiden kohdalla sukupuolisidonnaisuusasioita voi olla hyvä käsitellä, jos ihmiset eivät tiedä entuudestaan, mitkä asiat kommunikaatiossa tyypillisesti ovat vahvemmin sukupuolisidonnaisia, mitkä ovat selvästi vähemmän sukupuolisidonnaisia ja mitkä eivät ole sukupuolisidonnaisia. Sitä asiaa käsittelevä perusteos on esimerkiksi Routledgen julkaisema kirja “Sex Differences and Similarities in Communication”.


#158

Luomisessa Adamille annettiin oma tehtävänsä. Paavali kirjoittaa rooleista, jotka aviliitossa ovat miehellä ja vaimolla, perustuen koko siihen opetukseen, joka on koko Raamatussa ja isät noudattavat tätä samaa ajattelua.
Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja siihen pitää alistua. Nainen tulee miehen luo halusta häneen ja on hänelle alamainen.

Miehen eläminen miehenä on hänen tapansa toteuttaa Jumalan tahtoa ja siitä poikkeaminen on kapinointia ja syntiä Jumalaa Luojaa kohtaan. Ja sama naisesta.


#159

Luomisessa Adamille ja Eevalle annettiin molemmille tehtävä totella Jumalan käskyä. Avioliiton tärkein funktio on kuolla omalle tahdolleen. Ei tähän oikein mikään hierarkia mahdu.

Yleensä se kyllä menee niin päin, että mies tulee naisen luokse halusta. Pyytämättä, joka paikassa ja tungettelevasti. :smiley:


#160

On johdonmukaista, että katujien määrä on suhteessa siihen, kuinka tiukat kriteerit leikkaus- ja hormonihoidon saamiselle on. Suomessa seula on tiukka, monessa muussa maassa paljon löyhempi.

Siksi ei mielestäni voi yleisesti globaalilla tasolla antaa kovin selkeää ja yleispätevää lukemaa siitä paljonko katujia on. Se riippuu, monestakin asiasta, eikä vähiten ensinmainitusta.

Ja jos näiden katujien omia kertomuksia löytyy paljon, silloin myös katujia on olemassa, hieman enemmän kuin “tuskin nimeksi”. Aina on syytä tarkastella myös sitä miten ja millä otannalla tutkimus on tehty.

Siksi jotenkin aina varoitusjärjestlmä herää kun vain todetaan, minkä tahansa asian suhteen, että “tutkimusten mukaan asia X…” Asia on hieman monisyisempi.

https://www.thepublicdiscourse.com/2016/06/17166/

Kannattaa myös lukea aiemmin linkkaamani blogikirjoitus, siinä on myös linkkejä ja tilastollista tietoa. Blogisti myös viisaasti teki eroa “katumisen” ja “detransition” välille, jotka eivät ole suoraan synonyymeja.

Viimeisimmästä postauksesta:

“Myös transpolin lääkäri kertoi minulle viime elokuussa, että katujaluvut ovat nousussa. Psykologini sanoi, että nuo niin usein mainitut pienet katujaluvut ovat pahasti vanhentunutta tietoa. Nykyiset katujaluvut ovat moninkertaiset. Itselleni on jäänyt aikoinaan transpolilta saamistani dokumenteista mieleen luku 3%, mutta esimerkiksi Walt Heyer on sanonut tutkimustensa perusteella, että todelliset katujaluvut ovat yli 20%. Tämäkin luku on todennäköisesti vanhentunut ja tämänhetkisiä tai tulevia lukuja voidaan toistaiseksi vain arvailla”.

Tässä myös lääkärin lausunto koskien translapsi-ilmiötä: