Kristitty valitsee toisenlaisen tien | Rasismista

Kristinusko on ehdottomasti rasismin vastainen usko. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja sellaisenaan yhtä arvokas kuin kaikki muutkin ihmiset. Lisäksi Jeesus Kristus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta ja osoittanut näin, miten Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Vastustamme siis sitä, että ihmisiä syrjitään, kiusataan tai vainotaan esimerkiksi ihonvärin perusteella.

Vastustaessamme rasismia emme kuitenkaan voi ajatella, että allekirjoitamme kaiken, mitä muut rasismin vastustajat ajavat. Esimerkiksi juuri nyt Yhdysvalloissa kuohunnan keskiössä olevassa Black Lives Matter -liikkeessä kannatetaan myös sellaisia perhettä, sukupuolietiikkaa ja yhteiskunnallisia arvoja koskevia näkemyksiä, joihin kristittynä ei voi yhtyä.

9 tykkäystä

Jumala antoi myös Raamatussa kansoille rajat ja alueet. Kristityn ei myöskään tarvitse kannattaa monikulttuuri-onnelaa täällä maan päällä.

4 tykkäystä

On myös niin, että kristittyjen tulee olla esim. Lähi-idässä ensisijassa huolissaan toisista kristityistä. Siitä millainen Lännen ja Yhdysvaltojen harjoittama ulkopolitiikka edistää alueen vanhojen ja luterilaisten kirkkojen jäsenten elämää ja hyvinvointia arabimaissa.

Kuten historia osoittaa, Lähi-idän kristittyjen määrän väheneminen alueella ja heitä paikan päällä uhkaavan ääri-islamin/terrorismin lisääntyminen on sidoksissa siihen, että Yhdysvallat on keskittynyt alueella kahden ei-kristillisen valtion, ei vain turvallisuuspoliittisesti mielekkäiden, vaan myös sangen “putinmaisten” intressien ajamiseen ja tukemiseen vuosikymmeniä. Muitakin syitä toki on, mutta tämä on yksi merkittävin.

Miksipä presidentti Trumannista aina tähän Trumpin päivään asti, kristillisyydenkin nimeen vannova vapaan Lännen johtaja, Yhdysvallat on tänään tilanteessa, jossa sen harjoittamasta ulkopolitiikasta on merkittävästi enemmän haittaa kuin hyötyä alueen kristilliselle kirkoille?

Rasismi olisi aivan liian laiska, mutta tietty trendikäs vastaus. Tämä “linja” on valittu tai sille on urauduttu teologista syistä. Siksi, että amerikkalaisen protestanttisuuden juuret ovat kuihtuneet. Se on menettänyt yhteytensä klassiseen kristillisyyteen ja erityisesti sen ekklesiologiaan. Siksi tämän päivän, juurikin Trumppia tukeville evankeelisille koptit, palestiinalaiset, syyrialaiset, irakilaiset jne. kristityt ovat b-luokan kristittyjä. B-luokan kristittyjä, joista ei niin väliä, koska he eivät “Siunaa Israelia” kuten he. Koska he eivät ymmärrä kuinka tärkeä wahhabi-salafistisen, teokraattisen monarkian Saudu-Arabian tuki ja liittolaisuus on tässä tietyssä mielessä pelastushistoriallisessa skenaariossa.

Milloin Yhdysvaltojen evankeeliset ja heitä myötäilevät eurooppalaiset ja suomalaiset (lahko) kristityt valitsevat klassisesti kristillisemmän, oikeaa ja selkärangaista uskoa edustavan tien, jonka kulkijat katsovat kirkon, kristittyjen suuntaan, eivät Israelin ja Saudi-Arabian suuntaan!?

1 tykkäys

Kristityn ei tule aktiivisesti vastustaa rasismia, osallistua esim. mellakointiin sen vastustamiseksi, vaan kristityn tulee pitää esillä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, jossa kaikki ovat yhtä. Rasismin vastustaminen ei lähennä meitä Jumalaan, vaan usko Kristukseen.

2 tykkäystä

Ihan hyvä kirjoitus Nummelalta vaikeasta aiheesta.

Kun olen lukenut viime aikoina profeettoja ja muutenkin VT: n kirjoja niin on senkin valossa selvää että rasismi ja kaikenlainen sorto ja vääryys liittyy Jumalan unohtamiseen. Ihmisestä tulee kova ja ahne - tämä liittyy perussyntiin joka noiden tekstien mukaan on Jumalasta pois kääntyminen, vieraiden jumalien ja TAI omien intohimojensa ja hyvinvointinsa ympärille kiinnittyminen.
Yhteiskunnallista vääryyttä ei eroteta ihmisen syntisyydestä. Ne ovat samaa. Samoin uskonnolliset menot ovat silloin jotakin, jota Herra huutaa ”viemään pois minun edestäni” koska se on ulkokultaista ja armotonta. Todellinen Jumalan palveleminen on lähimmäisen rakkautta synnyttävää ja Jumala ei VT:ssa pelasta ja armahda ihmistä mihinkään omaan hengelliseen kuplaan vaan pelastuksen päivä on rauhan ja oikeuden toteutumisen päivä.

Tämä kaikki aika modernilta kuulostava kuitenkin kontekstissa joka on ehdottomasti konservatiiviseksi mielletyn perhe-elämän ja uskollisuuden sekä kunniallisuuden kannalla.

Rasismia pitää kyllä kristittynä vastustaa. Tavat ovat kullekin yksilölle varmaan tilanteesta riippuvat. Ehkä sitä ei voi joka välissä mennä irtisanoutumaan niistä asioista mitkä ovat pielessä. Vaikeaa tietysti on jos ei ole yhteistä pohjaa kuten tuossa esimerkissäni kansan ja johtomiesten unohdettua Jumalan tahdon. Nyt on meilläkin niin monta perustetta ja aatetta jotka sekoittuvat…

Niin olen kyllä huomannut käyvän että räikeimmät eroavuudet näissä kristilliseen avioliittoon kuuluvissa kannanotoissa estävät sen etten hehkuta kaikkien tuttavien kanssa esim rasismin vastaisuutta.
Onneksi voi valita. Myös monet perinteiset kristityt ovat ”muukalaisen, lesken ja orvon asialla”. Silloin voi hyvällä mielellä heitä tukea ja pitää esillä.

3 tykkäystä

Tässä on sekä tolkkua että tolkuttomuutta sekaisin. En ole ihan varma, onko jälkimmäinen selitettävissä pois. Ehkä on.

2 tykkäystä

Minusta kristitty voi vastustaa avoimiesti rasismia, mutta vetäisin rajan siihen, että en liittyisi mihinkään järjestöön, enkä lähtisi marsseille vastustamaan rasismia.

Kristityn elämä on lähtökohtaisesti ei-rasistista. Jumala ei tee meistä rasisiminvastustajia, vaan kristittyjä jotka rakastavat lähimmäisiään, kaikkia. Myös rasisteja. Lähimmäisen rakastaminen ei tarkoita lähimmäisen ajattelumaailman omaksumista, vaan sitä, että ei pelätä yhteistä tulevaisuutta lähimmäisen kanssa.

Rasismia systemaattisesti vastustetaan parhaiten siten, että kuullaan rasistia, ollaan kiinnostuneita hänestä, hänen peloistaan, vihastaan, toiveistaan jne.

Aina kun rasismia vastustetaan ns. kolmatta osapuolta vastaan: televisiossa, puheissa, marsseilla, mielenosoistuksissa jne, suljetaan keskusteluyhteus rasistin kanssa. Kunei synny keskustelua, ei myöskään rasistissa tapahdu sitä, että hän oivaltaisi jotain tai saisi olla olemassa pelkoineen, huolineen, vihoineen jne. Kun tämä tapahtuu, niin niille tunteille jotka pitävät ihmisessä yllä rasistisia asenteita, tapahtuu jotain ja ihminen voi muuttua.

MIelenosoituksilla, televisiopuheilla ja kaikilla näillä kolmanteen osapuoleen kohdistuvilla puheilla voidaan sanoa vain että “Ei!, tämä ei ole oikein”. Mutta kun toisen osapuolen mielestä se on oikein, niin jäädään kahden oikeassaolemisen loukkuun, tilanteeseen jossa ei voi tapahtua lähestymistä puolin eikä toisin.

Myös ei-rasisti muuttuu hyvässä kohtaamisessa rasistin kanssa. Ei rasistisemmaksi, mutta rakkaudellisemmaksi, kyvykkäämmäksi sietämään ihmisiä, lähimmäisiä, joilla on lähökohtaisesti aivan erilainen käsitys jostakin asiasta.

Muuttuvat muuttuen, tämä pätee moneen muuhunkin asiaan.

D

3 tykkäystä

Mikä on mielestäsi tolkuttomuutta?

1 tykkäys

Väite “kristityn ei tule aktiivisesti vastustaa rasismia” on tolkuttomuutta, jos ei tulkita sitä niin, että tarkoitit vain mellakointia ja muuta sellaista itsessään huonoa toimintaa. (Ts. “kristityn ei tule vastustaa rasismia mellakoimalla tai tekemällä muuta pahaa”.)

Tolkuttomaksi tai ainakin hyvin oudoksi tässä yhteydessä voi nimetä myös virkkeen “Rasismin vastustaminen ei lähennä meitä Jumalaan, vaan usko Kristukseen.” Koska saman voi sanoa koko lailla mistä hyvänsä, tuo julistus on tyhjä lisuke. Sen voi toki tulkita vastalauseeksi jollekin argumentille, jota ei täällä ole esitetty, tai sitten jonkinlaiseksi oman puhtaan luterilaisuuden alleviivaamiseksi. Kummassakin tapauksessa se on turha.

3 tykkäystä

Mutta tämäkin tulee tehdä. Muuten ollaan hiljaa hyväksymässä heidän toimintansa.

Muuten olen kyllä kanssasi samaa mieltä. Vaikka en kristitty olekaan. Pätee siis sanomasi muihinkin kuin kristittyihin.

Piti olla

Toki pitää sanoa kategorisesti mikä on oikein ja väärin. Mutta samalla tulee antaa viesti siitä että toistakin kuullaan. Viime aikoina viesti on yleensä ollut “Tästä ei tarvitse edes puhua”.

D

1 tykkäys

Toki, mutta kristitylle(ainakin osalle) mandaatin toimia näin, antaa Jumala. Muista en tiedä, miten he toimintansa perustelevat. Tai siis kristityn tulisi tietää että hänellä on Jumalan lupa toimia näin.

D

1 tykkäys

Tarkoitan siis sitä, ettei kristityn tule ottaa aktiivisesti kantaa rasismin vastaiseen toimintaan, vaan ilmaista vain passiivisesti mielipiteensä.

Tämä taas oli teologinen lause, joka sisällöllisesti on yhtä kuin Raamatun kanta. Ja tottakai minä luterilaisena puhun kuin luterilainen nojautuen Raamatun sanaan.

1 tykkäys

Vielä kysyn: Tarkoitatko ilmaisulla ei tule sitä, että sinä olet sitä mieltä (ts. et pidä siitä), vai kieltoa? Eli sitä, että tuo ei tule nousee kristinuskosta ja on teologisesti perusteltavissa. Jos jälkimmäistä, voitko perustella?

Kysyin siitä “teologisesta lauseesta” siksi, että asiayhteyden takia se olisi voinut olla jonkinlainen peruste kristityn ei tule -väitteelle. Mutta siitä huolimatta se ei sisällön kannalta ollut minkäänlainen peruste. (Paitsi jos ajatellaan, että partakoneen käyttöä tai vähähiilihydraattista ruokavaliota voidaan vastustaa sanomalla partakoneen käyttö ei lähennä meitä Jumalaan ja vähähiilihydraattinen ruokavalio ei lähennä meitä Jumalaan.)

Ensimmäisessä tapauksessa on kysymys mielipiteestäni, ettei kristityn tule aktiivisesti ottaa osaa rasismin vastaiseen toimintaan, koska se antaa ulkopuolisille kuvan fanaattisuskonnollisesta asenteesta tämän maailman asioihin. Onhan selvää, ettet voi poistaa toisia ihmisiä syrjivää asennetta tästä maailmasta ts. kenenkään ihmisen sydämestä, vaikka saisit hänet ulkonaisesti käyttäytymään ei-syrjivästi. Missä määrin sitten kristityn tulisi osallistua yhteiskunnan ulkonaiseen siistimiseen rasismista jääköön jokaisen kristityn omaksi asiaksi. Pääasiahan on, että kristityn tulee toimia kaikessa toiminnassaan myös yhteiskunnallisiin asioihin nähden uskossa, muutoin seurauksena on uskoa turmeleva vaarallinen fanatismi. Olen henkilökohtaisesti nähnyt muutamien ystävieni turmelleen uskonsa kun ovat fanatisoituneet politiikkaan.

Ja jälkimmäinen asia tarkoittaa juuri sitä, ettei kenenkään kristityn pidä kuvitella lähenevänsä Jumalaa ottamalla osaa politiikkaan, sillä mikään muu kuin usko Kristukseen ei lähennä, tee meitä otollisemmaksi Jumalalle.

1 tykkäys

IMO Kristitytn “tehtävä” on avoimesti vastustaa ja parhaansa mukaan taistella LGBT-ideologiaa sekä Islamia vastaan. Sekä f2f tilanteissa että laajemmilla foorumeilla. Keinot ovat vapaavalintaiset. Joskus tämä taistelu vaatii nousemista ns. yhteiskuntajärjestystä vastaan.

Tapio Puolimatka kirjoitti tuoreessa kolumnissaan, kuinka BC:ssa osavaltion (vai miksi niitä Canadassa kutsutaankin…) korkein oikeus on linjannut että LGBT-agendan vastustaminen jopa omien lasten kasvatuksessa on “domestic violence”.

Suomessa Der Führer, eli virallisemmin valtakunnansyyttäjä, on nyt kahdesti määrännyt “esitutkinnan” vastoin virallisen esitutkintaviranomaisen - eli Poliisin perusteellista harkintaa. Uhreinaan Päivi Räsänen ja Ano Turtiainen. Molemmissa on verukkeena ns. viharikos (joka jo terminä tulisi kiireesti poistaa lainsäädännöstä).

2 tykkäystä

Ok, mielipidettä en sen enempää ryhdy kritisoimaan. Kukin tavallaan.

Tämän päivän Vanhan testamentin tekstiä kuunnellessa kävi kyllä mielessä, että kyllähän se yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuuskin vaikuttaisi Jumalaa kiinnostavan.

2 tykkäystä

Totta kai se kiinnostaa, mutta sen toteuttaminen ei tee Jumalalle otolliseksi.

Kuten aiemmin viittasin VT: n kirjoituksiin, on hankalaa vetää suoria malleja meille sieltä kun tilanne nyt on se että ei ole yhtenäistä kansaa uskonnollisesti. Kun Israel Jumalan omana kansana vekslasi luopumisen ja kääntymisen välillä, oli tavallaan selvät vaihtoehdot aina. Joko palaatte Herran luo kuuliaisuuteen ja nöyryyteen tai jatkatte sillä tiellä mikä vie tuhoon ja hajottaa teidät vieraiden valtiaiden sorrettaviksi. Kunnes Jumala taas armahtaa ja kokoaa.
Meillä on nyt toinen tilanne ja toinen historia.
Mutta jos ajatellaan raamatullista opetusta niin kyllä Jumalan tahto on että hänen armonsa ei jää käsitteeksi vaan tulee lihaksi siellä missä häntä sydämen uskossa palvellaan.

Martin Luther King:

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Tuossa kelpo ohje.

1 tykkäys