Kroatian konservatiivit osoittivat mieltään naisia suojelevaa sopimusta vastaan

Tunteeko joku asian katolista linkitystä? Onko siellä ihan piispa-tasolla lähdetty ottamaan kantaa asiaan?

Kroatiassa vaikuttaa toimissaan ja puheissaan kontroversiaali piispa Vlado Kosic.
Vatikaani ei tietääkseni ole vielä puuttunut asiaan.
Vähän liikaa politiikkaan menevä piispa.

Mitä ko. piispa on touhunnut ja puhunut?

En ole hirveästi seurannut joten en ala kommentoimaan. Se vähä mitä olen lueskellut vaikuttaa kirkon hyväksikäytöltä oikeistopopulistisiin tarkoituksiin.

Yle:n otsikointi on tietenkin täysi vitsi.

Homma lähtee seuraavista kohdista Artikla 3:ssa (https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e):

c “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

d “gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;

“C gender tarkoittaa tässä sopimuksessa sosiaalisesti rakennettuja rooleja, käytöstapoja, toimintaa ja ominaisuuksia, jotka jokin yhteisö pitää sopivina naisille ja miehille.”
“D ‘Gender-perustainen väkivalta naisia kohtaan’ tarkoittaa väkivaltaa, jota suunnataan naista kohtaan siksi, että hän on nainen tai siksi, että se vaikuttaa naisiin epäsuhtaisella tavalla.”

Eli heti alussa määritellään nainen tavalla, joka on tarkoitettu hämmentämään kaikkea järkevää keskustelua aiheesta. Ei tuollaista sopimusta voi mikään maa hyväksyä, jossa on vähääkään enempää rationaalista ajattelua.

2 tykkäystä

Tästä samaa mieltä. Laiskana annoin järjestelmän luoda ketjun otsikon suoraan linkistä enkä naputtanut sitä itse.

Minusta tuo vain määrittelee tuossa nimenomaisessa sopimuksessa käytetyt käsitteet. Se ei ole keskustelunavaus vaan eräänlainen vastuuvapauslauseke.

1 tykkäys

Jos sopimus hyväksytään hyväksytään myös tuo määritelmä. Ja kyllä, tietenkin aina voi alkaa saivarrella siitä, että mitä onkaan hyväksytty (esimerkiksi, että kroatiaksi nainen tarkoittaakin jotain muuta kuin tuossa sopimuksessa määritelty woman tai femme), mutta tämä on juuri sitä, että keskustelu vain hämmentää edelleen. Jos sopimusta ei hyväksytä, niin tämä keskustelu siitä, mikä on nainen, voidaan käydä ilman sopimuksen hyväksymisen tuottamaa lisätaakkaa tai -ongelmaa. Tätä kautta voidaan sitten laatia parempi sopimus.

Tai sitten hyväksytään, että dokumentin tekstissä käsitettä käytetään tietyssä merkityksessä.

1 tykkäys

Tässä sopimuksen tekijät erittäin hyvin selventävät mitä tässä tekstissä tarkoitetaan sanalla gender. Tämä on tarpeen koska gender-sanan ympärillä on paljon sekaannusta.
Gender määritellään tässä erittäin hyvin. Sillä ei oteta kantaa sukupuoli(sex)-keskusteluun millään tavalla vaan määritellään gender-sana koska sopimus käyttää sitä sanaa sekä sanaa genderbased.

Minusta on erittäin tervettä että vastustetaan väkivaltaa ja syrjintää joka kohdistuu keneen tahansa sukupuolesta riippumatta ja mikä perustellaan yhteiskunnan sosiaalisesti rakennetuin roolein käytöstavoin, tai toiminnalla ja ominaisuuksilla, joita jokin yhteisö pitää sopivina joko naisille ja miehille.

Hei, mikä tässä ketjussa on uskonnollista?

Kroatian katolisen kirkon uskonnolliset kannanotot. Vrt. vapautuksen teologian tutkimus.

Eikös nykyisin uskonnollista ole kaikki, mikä liittyy jollain lailla sukupuoleen? :rofl:

3 tykkäystä

Jep. Tuo on täysin linjassa sen kanssa kuinka paavi Fransiscus vastustaa nykyistä genderteoriaa. Eli katolinen linkitys on se, että Kroatian kirkko toimii katolisen opin mukaisesti ja vastustaa tuollaisia määrittelyjä. Se toimii vielä tavalla, johon paavi on kehottanut, joten en usko asiasta mitään myrskyä kirkon sisällä nousevan.

3 tykkäystä

Kroatiassa ei ole omaa katolista kirkkoa. Vapautuksen teologian tutkimus on taas protestanttien heiniä nykyisin. Katolisen kirkon piirissä ollessaan siinä ei ollut kyse genderteoriasta vaan taloudellisista suhteista. Se vapautuksen teologia on kuitenkin täysin jäissä. Eli katolisen kirkon “piispojen kannanotot vrt. vapautuksen teologian tutkimus” on Vrt, , jolla ei ole mitään relevanssia.

Sopimuksen on jättänyt asettama voimaan useampikin Euroopan neuvostoon kuuluva maa. Eli Armenia, Azerbaizan, Bulgaria, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Moldova, Slovakia, Tsekki, Ukraina, Unkari ja Venäjä. Turkki taas allekirjoitti ja asetti sopimuksen voimaan ensimmäisten joukossa.

Neuvoston ulkopuolisista tarkkailijajäsenistä ( Japani, Kanada, Meksiko, Vatikaan, USA ) sopimusta eivät ole allekirjoittaneet, eivätkä asettaneet voimaan ketkään.

1 tykkäys

Terminologia oli varmaan tosiaan epätarkka. Tarkoitus ei ollut määrittää katolista teologiaa vaan avata ketjun aiheen uskonnollista linkitystä.

Uskonnollinen linkitys tulee tuon genderteorian kautta. Se on osa sitä relativismin tyranniaa, jota kirkko vastustaa. Paavi Fransiscus vastustaa juuri genderteoriaa erityisen voimakkaasti ja poliittisesti puhumalla mm. ideologisesta kolonisaatiosta sen yhteydessä:

Ettei oltaisi liian eurosentrisiä, niin tässä näkemyksiä ideologisesta kolonisaatiosta muunkinlaisen kolonisaation kohteena olevasta Afrikasta:

2 tykkäystä

Gender-tutkimuksen soveltaminen ei ole mustavalkoista, myös perinteiset kristityt voivat soveltaa gender- ja sukupuolentutkimuksen teorioita. Esimerkiksi kristitty lääkäri tekee näin kun tutkii erilaisten oireyhtymien oirehtimista sukupuolityypillisesti.

Maailmassa on edelleen yhteiskuntia joissa naista saa pahoinpidellä avioliitossa koska ruumiillinen kuritus katsotaan aviomiehen oikeudeksi ja vaimo saatetaan jopa rinnastaa omaisuuteen, jolloin vaimon kuolemaan johtanut pahoinpitely katsotaan lievemmäksi rikokseksi kuin vastaava mieheen tai muuhun naiseen kuin vaimoon kohdistunut pahoinpitely.
Tällaisia asioita voidaan lähteä korjaamaan osoittamalla yhteiskunnallisessa ajattelussa ja sosiaalisessa käyttäytymisessä vallitsevat epäterveellistä roolimallit, myös kristillisessä kontekstissa.

Jos Istanbulin sopimustekstiä lähdetään pitämään epäsopivana siksi että se kyseenalaistaa soveliaat miehen ja naisen määritelmät, jään kyllä miettimään sitä että hyväksyvätkö nämä vastustajat naisiin kohdistuvan, sosiaalisilla rakenteilla perustellun väkivallan.

Toivottavasti kirkko pian laittaa gender-tutkimuksen asialliseen arviointiin, niin kuin JP II teki aikoinaan naisten oikeuksien ajamisen perusteille.

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_apl_19880815_mulieris-dignitatem.html

Tämän korjaamiseksi ei kyllä tarvita sukupuolten uudenlaisia määritelmiä.

3 tykkäystä