Kultainen sääntö (yo-kirjoitukset kevät 2024)

Kultaisen säännön keskeinen periaate, vaihtoehdot suvaitsevaisuus. vastavuoroisuus tai velvollisuudentunto. Oikea vastaus vastavuoroisuus. Eikö tuo ole jotenkin väärin ainakin jos puhutaan kristinuskosta? Antin tulee tehdä Bertalle hyvää ja hyvän määritelmän Antti saa selville miettiessään mitä toivoisi Bertan tekevän hänelle – ja sehän on ihan eri asia kuin tehdä Bertalle vastavuoroisesti sitä mitä Bertta tekee Antille.

https://tiedostot.ylioppilastutkinto.fi/kokeet/2024-03-22_ET_fi/grading-instructions.html
https://yle.fi/plus/abitreenit/2024/kevat/elamankatsomustieto/index.html

3 tykkäystä

Olen miettinyt samaa. Tämä kultaisen säännön ymmärtäminen on ikuisuuskysymys kristinuskossa.

Itse olen sillä kannalla että kenenkään maallisilla ja ajallisilla toiveilla ei ole tässä mitään tekemistä.

Kristitty on kutsuttu haluamaan omaa pelastustaan, siten myös toivomaan että häntä kohdellaan niin että se tukee hänen jumalasuhdettaan ja toimimaan toisten kanssa niin että se ei uhkaa heidän pelastustaan.
Omat tiedostamattomat vahingolliset toiveet koskien muilta tulevaa kohtelua paljastuvat kun joutuu miettimään miten kohtelisi toista.

Kai tuolla ihan selkeä maallinenkin puolensa on. Jos toivon kuntosalilla muiden auttavan, lupaan itsekin olla spottaajana kun toinen penkkipunnertaa.

Moraalista pohdintaa on lähinnä se, pitääkö tehdä toiselle mitä haluaisi itselleen tehtävän, vaiko mitä se toinen haluaa. Ainakin suotavaa, että itsemurhaa hautova ei tapa muita. Mutta entä jos krapulainen pyytää ryyppyä?

1 tykkäys

Pitäisikö lukea se koko vuorisaarna ja pysyä kontekstissa?

1 tykkäys

Kommentoin edelleen että henkilökohtaisesti olen aina ollut sitä mieltä että Jeesus tässä kohtaa ironisesti piikittelee tätä ‘rapsutatko minun selkää jos minä rapsutan sinun selkää’ ajattelumallia ja vie idean lopulta ihan toiselle levelille.

Luin. Ei se minusta kysymykseen vastaa. Tai siis, oikeastaan pohdin onko kultainen sääntö hyvä sääntö.

Tottakai lähtökohtana on: Olemme aika samanlaisia joten jos minä tarvitsen ruokaa, suojaa jne, niin kai sinäkin tarvitse ruokaa, suojaa jne. Mutta ajatusta voinee jatkaa pidemmälle.

1 tykkäys

Konteksti tälle säännölle ei kuitenkaan ole se että ihmiset tarvitsevat samanlaisia asioita ja siten ymmärtävät antaa niitä toisilleen vaan se että ihmiset nimenomaan tarvitsevat erilaisia asioita kasvaakseen pelastukseen/pelastuksessa.

OK, ei vaan minulle valjennut Vuorisaarnaa lukiessa.

Se on ihan tavallista että tämä ymmärretään miljoonalla eri tavalla. Näinhän se on kristittyjenkin keskuudessa.

Siinä mielessä tuo yo-kysymys on ihan asiallinen, että annetuista vaihtoehdoista oikea vaihtoehto tulee selvästi lähimmäs, mutta ei se kyllä ihan noinkaan mene. Ideana on tehdä hyvää riippumatta siitä, tekevätkö muut vastapalvelusta. Mielenkiintoista on muuten se, että kultainen sääntö olettaa ihmisen pystyvän omien kokemustensa perusteella tietämään, mikä on muille ihmisille hyvää ja mikä pahaa. Sääntö löytyy jossain muodossa sen verran monesta uskonnosta ja aatteesta, että tämän oletuksen voi ajatella olevan jossain määrin universaali ihmiskunnassa.

3 tykkäystä

Maallinen tulkinta ja universaali ymmärrys kultaisesta säännöstä unohtaa kuitenkin pari Jeesuksen opetuksessa kautta linjan pysyvää teemaa.

Ensinkin sen että ei tule tavoitella asioita jotka eivät pysy tuonpuoleisessa. (esim. Matt. 6:19 ja Joh. 6:27) Ja toiseksi, Jeesus herättelee humanistis-liberaalista hyväntekemisestä, hän puhuu hyvänteosta joka on yhtäaikaa hyvää itselle, toiselle sekä on yhdenmukaista Taivaallisen Isän täydellisyyden kanssa.

Esimerkiksi kohta juuri ennen kultaista sääntöä, Matt. 7:7-11.
Puhuuko tämä kohta teidän mielestä siitä että kun me ihmiset osaamme antaa lapsillemme rahaa, vaatteita, ruokaa ja auton niin Jumalakin osaa antaa näitä samoja asioita meille?

Mun mielestä tuo kohta puhuu siitä, että pitää luottaa Jumalan hyvyyteen ja siihen, että Jumala haluaa omiensa parasta (joka ei ole välttämättä aina sama kuin mitä itse haluaisi). Syntiset epätäydelliset ihmisetkin auttavat toisiaan - miksi ihmeessä joku siis epäilisi täydellisen Jumalan auttamishaluja? En suoraan yhdistä kultaiseen sääntöön tätä. Pidän mahdollisena, että Vuorisaarna ei välttämättä ole yhdessä tilanteessa puheena esitetty yhtenäinen kokonaisuus, vaan se voi olla myös kokoelma Jeesuksen opetuksista eri tilanteissa. Asioiden esittämisen järjestys ja peräkkäisten asioiden suhteet toisiinsa eivät silloin ole välttämättä relevantteja.

Minä olisin voinut vastata myös ‘velvollisuudentunto’, juuri siksi että kyse nimenomaan ei minusta ole vastavuoroisuudesta.

1 tykkäys

Varmastikin näin. Olennaista Jumalan auttamisessa on se motiivi mitä kohti hän meitä auttaa. Jos ihmiset antavat toisilleen hyviä asioita heillä harvoin on antamisessa se motiivi mikä Jumalalla on.

Itselleni on ollut vaikeaa kieltäytyä monista hyvistä asioista mitä ihmiset olisivat halunneet antaa sillä en nuorena kauheasti saanut kokea sitä että minulle annetaan ns. hyviä asioita. Uskoontultuani aloin aika radikaalistikin etsimään sitä hyvää joka vie minut Jumalan tuntemiseen ja opettelemaan sitä miten voi olla ottamatta vastaan ihmisten hyvää niin ettei loukkaa eikä väheksy ja antaa hyväksyntää vaikka ei ottaisikaan vastaan.

Kristillisyys täydentää pelkän velvollisuuden tunnon kokemukseksi että lähimmäinen on Kristuksessa samaa ruumista jonka hyvää tulee ajatella yli omien halujen. Samaan tapaan kuin laihduttajakin ajattelee ruumistaan yli omien halujen.

Jeesushan nimenomaan suoraan sanoo että kyllähän pakanoillakin on velvollisuudentunto mutta te, olkaa te täydelliset niin kuin Isänne taivaissa on täydellinen.

Liberaali humanismi ja esim. New age käyttävät kristinuskon lausahduksia häpeilemättä omiin tarkoituksiinsa.

Liberaali humanismi sanoo että Jeesuskin on sitä mieltä että kaikille tulee antaa heidän mielihalujensa mukaisia asioita ja New age löytää vahvistusta omalle manifestointiopilleen Jeesuksen kehotuksesta “Pyytäkää niin teille annetaan.”

Kristillisessä kontekstissa kultainen sääntö ei yleensä esiinny irrallaan, vaan osana kokonaisuutta, johon liittyy myös pyrkimys Jumalan sanan ja Hänen tahtonsa noudattamiseen jollain tavoin muutenkin. Siitä johtuu, että kristillisessä kontekstissa hyvän määritelmä ei riipu vai sen miettimisestä, mitä Bertta toivoisi hänen tekevän hänelle, vaan reunaehtona on käytännössä aina myös Jumalan tahto. Tämä suojelee kultaisen säännön väärinkäytösmahdollisuuksilta. Ihminen kun voi toivoa myös sellaista, mikä ei ole Jumalan Raamatussa antaman ilmoituksen mukaan oikein ja hyvää.

Kultainen sääntö on kristitylle periaate siitä, kuinka tulee pyrkiä edistämään lähimmäisen kannalta hyvää ja parasta - nimenomaan silloinkin, vaikka vastaavaa kohtelua ei siltä toiselta vastavuoroisesti koskaan takaisin saisi. Yo-lautakunta:

5.1 Eri katsomuksissa tunnetun kultaisen säännön keskeinen periaate on 1 p. vastavuoroisuus.

Ainakin kristillisestä näkökulmasta tuo yo-lautakunnan vastausohje voi olla siis jopa vastoin sitä, mitä kristitty kultaisesta säännöstä voi ajatella.

Tuo ei ole ainoa erikoinen kohta tuossa elämänkatsomustiedon yo-kirjoituksen kysymyksessä. Kävin läpi kysymyksen 5 ensimmäistä kysymystä ja niille yo-lautakunnassa esitetyt “oikeat” vastaukset, ja pohdin niitä lyhyesti. Seuraava kysymys näkyy olleen:

5.2 Suomen lainsäädännössä Jumalan pilkkaaminen 1 p. on teko, josta voidaan rangaista vankeudella.

Teknisesti oikeaksi merkattu vastaus on oikein, jos kysymys tulkitaan lain sanamuotojen mukaan, mutta jos kysymyksen lukija tulkitsee kysymyksen empiirisesti, sitten oikeaksi esitetty vastaus on väärä. En tiedä uskonrauhan rikkomisen pykälän nykyisen muotoilun voimassaoloaikana kenenkään saaneen rangaistukseksi Suomessa vankeutta. Sakkoja on annettu. Rangaistusasteikon ääripäitä ylipäätään monissa muissakaan asioissa harvoin sovelletaan.

Seuraava kysymys kuuluu näin:

5.3 Agnostikko 1 p. ei tiedä, onko jumalia olemassa.

Muotoilu on monikossa. Eli ilmeisesti vaikkapa sellainen kristitty, joka uskoo Jumalaan, mutta ei halua ottaa kantaa siihen, onko jotain muita jumalia mahdollisesti olemassa, on yo-lautakunnan määritelmän mukaan agnostikko. Samoin esimerkiksi vahvat fideistit ovat määritelmän mukaan agnostikkoja, jotka katsovat että heidän luottamuksensa Jumalaan ei perustu tietoon, vaan uskoon.

5.4 Ateistinen maailmankuva on välttämättä 1 p. ristiriidassa monoteismin kanssa.

Yo-lautakunta vaikuttaisi tässä kohden edustavan sellaista teologista koulukuntaa, jonka mukaan sama ihminen ei voi olla ristiriidattomasti yhtä aikaa ateisti ja monoteisti. Empiirisesti tarkastellenhan sekin on monella yksilöllä reaalista todellisuutta, koska usko ja epäusko voivat olla läsnä yksilön elämässä yhtä aikaakin. Aihetta sivuaa omalta osaltaan esim. Groeshellin kirja “Kristitty ateisti: Uskon Jumalaan, mutta elän kuin häntä ei olisi”. Siinä ajatuksena on, että kristityn olisi syytä elää toisella tavalla kuin ateistin toimiakseen uskonsa kanssa ristiriidattomasti, mikä saattaa edustaa hyvin samansuuntaista teologista linjaa kuin mitä vastausohjeen laatijatkin ovat ehkä edustaneet.

5.5 Luonnon ulkopuolella ei ole jumalia 1 p.

monoteismin mukaan.

panteismin mukaan. (X)

Tässä yo-lautakunta on esittänyt väitteen, että luonnon ulkopuolella ei ole jumalia monikossa, ja ilmoittanut, että monoteismi-vaihtoehdon valitseminen on väärä vastaus. Perustelua tälle erikoiselle pisteytysohjeelle ei ilmene ohjeesta. Elämänkatsomustiedon yo-lautakunta ei vaikuta huomanneen, että monoteismi-termiin sisältyy kannanottoa myös jumalien määrään. Omasta mielestäni monoteismi-vastauksen pitäisi aivan ilmiselvästi olla myös käypä vastaus tuohon kysymykseen. Kysymys on laadittu huonosti, kun useampi vastaus voi olla oikea.

Lautakunnassa ei mahdollisesti ole ollut yhtään jäsentä, joka olisi elämänkatsomustiedon kysymyksiä laadittaessa ja pisteytysohjeita tehtäessä osannut samaistua monoteistiseen ajatteluun.

1 tykkäys

Siinä mielessä jännä muotoilu, että riippuen siitä miten tietäminen ja uskominen määritellään, voisi tuon lauseen tulkita tarkoittavan sitä, että kaikki maailman ihmiset ovat agnostikkoja. Puhutaan kuitenkin asiasta, joka on lähtökohtaisesti tieteellisen tiedon ulkopuolella eikä todistettavissa.

Ymmärränköhän tämän jotenkin väärin? Yo-lautakunnan puolesta sanoisin, että minun mielestäni “katiskassa ei ole kaloja” sanotaan vain jos siellä ei ole yhtään kalaa.

“Oliko lompakossa euron kolikoita?” - “Ei” - “Eikö tosiaan?”. - “Ei. Siellä on vain yksi euron kolikko, ei siis ollut kolikoita.” Yrittäisikö kukaan vakavissaan väitellä näin?

Yo-kokeessa oli tuossa vastausvaihtoehtoon laitettu etuliite monoteismi. Vastausvaihtoehtoon olisi hyvin voitu laittaa joku muu sana, ellei tarkoitus olisi ollut kiinnittää lukijan huomiota nimenomaan yksijumalisuuteen.

Katiska-vertauksessa asia voisi vertautua siihen, jos sanoisi, että katiskassa ei ole “yhtä kalaa” (huomioi ero muotoiluun “yhtään kalaa”), paitsi että monoteismi-vaihtoehdossahan nimenomaan uskotaan siihen, että tilanne ei ole “tyhjä”, vaan että on yksi Jumala. Jos katiskassa taas on tasan yksi kala, ei sanota että siellä on “kaloja” tai että siellä “ei ole kaloja”, vaan että siellä on (yksi) “kala”.

Ylioppilaskokeessa kysymykset pitäisi kyllä laatia mahdollisimman selkeiksi.
Jotenkin järkyttävää, että kirjoituksissa on nykyään monivalintatehtäviä reaaliaineissa. Ennen oli vain esseetehtäviä.

3 tykkäystä

Ei ainakaan fysiikan ja kemian reaalitehtävät kai koskaan pelkkiä esseitä ole tainneet olla. Biologian tehtävissäkin on usein seassa ollut myös muita kuin esseetehtäviä. Elämänkatsomustiedon kokeiden osalta en tunne historiaa. Mielenkiintoista nähdä, mihin yo-kokeet ylipäätään jatkossa kehittyvät, koska esimerkiksi tuollainen yo-koe on aika lailla sen tyyppinen, jonka tehtäviä tekoälykin osaa jo nyt ratkaista jopa kohtalaisen hyvin pisteitä keräten. Nykyaikana, kun tietotekniset laitteet ovat niin pieniä ettei niitä pysty enää juuri kukaan sellaisten etsintään erikoistumaton tavallinen lukio-opettaja löytämään, jos joku vain osaa ne piilottaa, yo-kokeissa on käytännössä täysin mahdotonta estää huijaamismahdollisuuksia täysin. Vaikkapa vessakäynnin yhteydessä voi osa kokeen tekijöistä teknisesti helposti ottaa nykyään tekoälyn esiin ja katsoa valmiit vastaukset kesken kokeen, jos omatunto ja oma maailmankatsomus ei ole esteenä sääntöjen rikkomiselle. Jotta taas kokeissa ei pärjäisi erityisesti ne, jotka huijaavat, pitäisi koekysymyksiä muokata sellaisiksi, ettei tekoälystä saa isoa etua. Tai sitten sallia tekoälyn käyttö ainakin osassa yo-kokeista, jolloin tehtävänannoistakin voisi tulla hyvin erilaisia kuin mitä ne ovat perinteisesti olleet.