Kysy mitä vain liittyen uskontoon, kirkkoihin, seurakuntiin

Moderaattorilta kysytyllä luvalla avaan uuden lyhyitä uskontoon, kirkkoihin, seurakuntaan ym sellaisiin liittyviin kysymyksiin keskittyvän ketjun, koska sellaista ei enää ole foorumilla.

Ensimmäinen kysymys tässä: En tiedä onko tällä hetkellä foorumilla muita LHPK:n kirjoittajia kuin @Henrikki , mutta kuka vain asiasta tietävä voi vastata. Kysyisin että mikä on tilanne tällä hetkellä LHPK:n suhteen seuraavissa asioissa:

  • Kun tlähetyshiippakunnan pappi kastaa lapsen, niin mihin lapsen kaste rekisteröidään (tässä oli mielestäni ainakin alkuaikoina epäselvyyttä)
  • Onko kaikilla lähetyshiippakunnan papeilla vihkioikeus
  • Miten lähetyshiippakuntalaisilla toimii rippikoulu ( eli onko sellaisia )
    , mihin sen käyneet ja konfirmoidut rekisteröidään (että voidaan tietää vaikkapa kummioikeus)
  • Onko lähetyshiippakunnan riparin ja konfirmaation käyneet kummikelpoisia evlutkirkon piirissä tehdyissä kasteissa ja onko lähetyshiippakunnan papin kastaessa evlut konfirmoitu vastavuoroisesti kelvollinen kummiksi
  • Käsittääkseni evlutkirkon jäsen ei voi olla lähetyshiippakunnan jäsen (vai olenko väärässä eli koskeeko vain pappeja?), mutta miten lähetyshiippakunta pitää rekisteriä jäsenistään ja onko kaksoisjäsenyyttä evlutkirkon kanssa vai ei? Ovatko jäsenet henkikirjoitettuna väestörekisterissä vai evlutkirkon rekisterissä, kaiketi ei kuitenkaan oman hiippakunnan rekisteriä ole olemassa?

Eli lähinnä siis kaikki kysymykset kohdistuvat siihen, että kuinka pitkälle lähetyshiippakunnassa on evlutkirkon kaltaisesti itsenäisesti toimivat menettelyt ja missä mahdollisesti on eroja?

  • Ev.lut. kirkon jäsen voi käytännössä olla jäsen myös LHPK:ssa koska jälkimmäinen ei ole lain tarkoittamassa mielessä uskonnollinen yhdyskunta (vaikka de facto sitä mitä suurimmassa määrin onkin.) Tilanne vertautuu Helluntaikirkon ulkopuolisiin helluntaiseurakuntiin.

  • Vihkioikeutta ei ymmärtääkseni enää ole yhdelläkään LHPK:n pastorilla, koska vanhemman polven pastoreilta on riistetty Ev.lut. kirkon pappisoikeudet ja nuoremmilla ei niitä ole koskaan ollutkaan.

  • LHPK on pitänyt jo jokusen vuoden omaa rippikoulua. Kummioikeuksista ei tietoa, mutta arvelisin etteivät kelpaa noin vain kummeiksi - tämä siis koskien tapauksia, joissa lapsi kastetaan ev.lut. kirkon piirissä.

1 tykkäys

Kiitos, että avasit tämän ketjun.

Kaksoisjäsennyys Suomen evlut kirkon ja lähetyshiippakunnan välillä on mahdollinen, sillä lähetyshiippakunta ei ole rekisteröitynyt uskonnollinen yhdyskunta. Sen seurakunnat ovat joko rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Lähetyshiippakunnan pappi kastaa tietysti lapsia ja/tai katekumeeneja omaan seurakuntaansa. Jos kaksoisjäsen haluaa lapsensa lisäksi evlut kirkkoon, hänen pitää neuvotella siitä evlut seurakuntansa kirkkoherran kanssa. Lähetyshiippakunnalla ei ole avioliittoon vihkimisoikeutta, koska se ei ole rekisteröity uskonollinen yhdyskunta. Papit eivät siis siellä vihi avioliittoon, mutta siunaavat jo vihittyjä pareja. Nykyään kaikki ovat henkikirjoilla väestörekisterissä. Erillisiä evlut tai ortodoksisten seurakuntien rekisterejä ei enää ole.

Nämä asiat päättelin ihan järjelläni tuntien lainsäädäntömme. Minulla ei ole mitään tekemistä luterilaisten kanssa.

1 tykkäys

Luin tuossa juttua Inkerin kirkon seuraavan piispan valinnasta. Suomen kansalaisuuden omaavat papit on suljettu Moskovan määräyksestä tyystin valintaprosessin ulkopuolelle. He eivät voi tietenkään asettua ehdolle vaalissa, mutta heiltä on myöskin riistetty äänioikeus piispan vaalissa koska Kreml näkee heidät jonain vaarallisina ulkomaisina agentteina. Kuukaupin edeltäjä, ennen Putinistanin syntyä (1993-1996) piispana toiminut Leino Hassinen oli mitä suuremmassa määrin suomalainen, Karjalan evakko.
Kuukauppi on syntyperältään myös karjalainen, mutta seuraajansa tul(l)ee olemaan sitten vähintään pari astetta venäläisempi.

Kiitos vastauksestasi muuten, mutta tämä lause jäi vaivaamaan. Kyllähän evlutseurakunnilla on väestökirjanpitotehtävä seurakunnan jäsenien osalta. Sieltä saa esim. ns. elää -todistuksen tai todistuksen vaikkapa aselupaa, maanostoa varten tai sukuselvityksen perunkirjoitusta varten. Vai mitä kenties tarkoitit tuolla rekisterillä? Nuo samat asiat saa toki nykyisin myös henkikirjoittajalta väestörekisteristä (eli sieltä mistä seurakuntaan kuulumaton ne hankkii), mutta evlutseurakunnan jäsen saa ne myös omasta seurakunnastaan. Tämä on ihan tietooni perustuva asia, ei arvelu. Saattaa olla että ortodoksiset seurakunnat ovat luopuneet tai keskittäneet asian jotenkin valtakunnallisesti. Sitä en osaa sanoa.

Eivät seurakunnat enää pidä väestörekisteriä. Evlut seurakunnat voivat kuitenkin jostain syystä antaa virkatodistuksia omille jäsenilleen, mutta yhtähyvin kirkkoon kuuluva saa sen väestörekisteristä. Tällaista todistusta tosin enää nykyään harvoin kysytään. Ortodoksiset seurakunnat eivät nykyisin anna virkatodistuksia. Sukuselvityksen, jos suku on ortodoksinen, voi tilata kirkon keskusrekisteristä.

Totta että väestökirjanpito on valtion hallussa, mutta edelleen evlut seurakunnalta saa todellakin todistuksen ns. elää -todistuksen vaikkapa perintöasioita varten tai muihin tarpeisiin ja samoin seurakunnat toimittavat perunkirjoitusta varten sukuselvitykset niiden osalta jotka ovat tai siltä osin kun ovat joskus olleet seurakunnan jäseniä. Näitä papereita tehdään päivittäin pienessäkin seurakunnassa. Tiedän tämän omakohtaisesti olevan todellisuutta vielä tänäänkin.

Joten olemme varmaan lopultakin samaa mieltä vaikka emme osanneet sanoittaa asiaa toisillemme sopivassa muodossa :slight_smile:

Tarkotin, että turha surra, että Lähetyshiippakunnassa tai muualla ei-valtionkirkossa kastettu lapsi joutuu “siviilirekisteriin”. Siellä (tai oikeastaan väestörekisterissä) me olemme nykyisin kaikki kirjoilla.

Juu, en surrutkaan :slight_smile: Lähinnä kiinnosti lähetyshiippakunnan osalta se, että kuinka hyvin pitävät jäsenistöstään kirjaa ja miten vaikkapa konfirmoidut ja kastetut tulevat kirjatuiksi. Väestökirjanpitohan ei sitä kirjausta tee ja jos henkilö ei halua olla evlutkirkon jäsen ja on lähetyshiippakunnan “jäsen” niin miten nuo kirjaukset silloin ovat löydettävissä. Onhan niillä kirkollisessa mielessä kuitenkin merkitystä vaikka ei juridisessa mielessä.

Se ihmetyttää, että lähetyshiippakunta ei ole rekisteröitynyt viralliseksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi ja voisi näin suorittaa oikeita vihkimisiä. Vihkiminen on kuitenkin monelle vielä tärkeä toimitus ja jos on tiukasti lähetyshiippakunta-aatteinen niin silloin tuskin voi käydä evlutpapin vihittävänä eikä se ole eden mahdollista jos ei ole enää sen jäsen.

On paljon sellaisia kirkkokuntia/seurakuntia, jotka eivät ole rekisteröityneitä uskontokuntia ja joissa kastetaan ihmisiä. Kyllä niissä silti yleensä pidetään kastetuista kirjaa ja siinä on ihan hyvin onnistuttu jopa aikana ennen tietokoneita. Vihkimisen suhteen käytäntö on näillä yleensä ollut se, että vihitään siviilisti ja sitten on avioliiton siunaus omassa seurakunnassa. Tätä ei taida juuri kukaan pitää teologisesti ongelmallisena asiana, koska joissain maissahan siviilivihkiminen on ainoa pätevä ja siten kaikille pakollinen. Lähinnä ylimääräistä vaivaa tulee kahdessa paikassa ramppaamisesta.

Luulen että yksi syy lähetyshiippakunnan haluttomuuteen rekisteröityä uskontokunnaksi on se, että huolimatta lisääntyvän kriittisestä suhtautumisesta evl.fi toimintaan osallistumiseen, halutaan kuitenkin säilyttää kaksoisjäsenyyden mahdollisuus. On ehkä pelkona, että porukkaa jäisi pois jos olisi pakko erota kirkosta. Nykyinen lainsäädäntöhän ei mahdollista sitä, että olisi useammassa rekisteröidyssä uskontokunnassa jäsenenä, vaikka kyseiset uskontokunnat itse olisivat OK asian kanssa. Suomalainen lähestymistapa on tällainen, että yksi uskonto kerrallaan, vaikka taas esim. japanilaisista enemmistö on sekä shintolaisia että buddhalaisia.

2 tykkäystä

Avioliittoon vihkiminen on siiviilitoimitus, jonka ensisijainen paikka on maistraatti. Kirkollinen vihkimys on kirkon palvelua seurakuntalaisille. Yhtä hyvin seurakuntalaiset voivat mennä maistraattiin vihittäväksi. Luterilaisessa kirkossahan avioliitto ei ole sakramentti.

Ortodokseille pelkkä siviilivihkimys ei riitä, koska avioliitto on sakramentti. Kirkollinen vihkimys toimitetaan aina, vaikka monessa maassa on pakollinen siviilivihkiminen. Silloin ensin toimitetaan siviilivihkiminen ja sen jälkeen ortodoksinen kruunauspalvelus eli avioliiton sakramentti. Samalla tavalla Lähetyshiippakuntalaiset tekevät. Ensin siviilivihkiminen ja sitten avioliiton siunaus.

4 tykkäystä

Päivastoin. Nykyinen laki mahdollistaa kaksoisjäsenyyden, mutta uskontokunnilla on oikeus kieltää kaksoisjäsenyys omassa uskontokunnassa.
“Vuoden 1922 uskonnonvapauslain mukaan henkilö saattoi kuulua vain yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan kerrallaan. Vuoden 2003 uskonnonvapauslaki salli kaksoisjäsenyyden 1.8.2006 alkaen.
Lain mukaan kirkoilla ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille on mahdollisuus kuitenkin määrätä itse säädöksissään jäsenyytensä edellytyksistä.”

1 tykkäys

Seurakuntien verkkosivuilla kuitenkin lukee:

Virkatodistukset,
sukuselvitykset yms.
Keskusrekisteri:
keskusrekisteri@ort.fi

tai

Virkatodistukset ja sukuselvitykset voit tilata suoraan Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä.

tms.

Virkatodistukset, sukuselvitykset ym on meillä keskitetty kirkon keskusrekisteriin. Seurakuntien kanslioista ei niitä enää saa. Ns vanhat kirkonkirjat eli väestörekisteritiedot ovat yhä vain kirkon (tai siis molempien kansankirkkojen) hallussa. Vanhoja väestörekisteritietoja tarvitaan esim perunkirjoituksessa.

Tässä jo tulikin asiantuntevia vastauksia. Mutta tiivistetysti omat tietoni:

Ensinnäkin jäsenyys: Lähetyshiippakunnan seurakunnassa voi olla jäsenenä siitä riippumatta onko kansankirkon jäsen vai ei.

Rekistereistä: Lähetyshiippakunnassa on seurakuntakohtainen jäsenyysrekisteri, joka on tavanomaisen henkilörekisterilainsäädännön alainen ja jonka virallisena ylläpitäjänä taitaa olla Luther-säätiö.

Lähetyshiippakunnassa tehtävä kaste merkitään hiippakunnan omiin rekistereihin. Seurakuntalainen saa kaiketi pyytäessään kastetodistuksen. Jos kastettavan lapsen vanhemmat ovat kansankirkon jäseniä, kansankirkko periaatteessa vaatisi, että lapsi tuodaan kansankirkon papin kastettavaksi, mutta koska kansankirkko ei hyväksy uudestikastamista, lähetyshiippakunnassa kastettu lapsi ilmeisesti merkitään kansankirkonkin rekisteriin kastetuksi (ehkä hieman pitkin hampain), jos vanhemmat asian kansankirkolle esittävät. Ja jos lapsi kastetaan kansankirkossa, lähetyshiippakunta tunnustaa sen kasteen päteväksi (eikä hyväksy uudestikastamista).

Lähetyshiippakunnan papeilla ei ole vihkioikeutta. He kyllä siunaavat siviiliavioliiton pyydettäessä. Lähetyshiippakunta tunnustaa toki päteväksi myös kansankirkossa solmitun avioliiton.

Lähetyshiippakunnassa on rippikoulu, yleensä leirimuotoisena kesäaikaan. Kansankirkko ei tunnusta lähetyshiippakunnan konfirmaatiota eikä siis hyväksy kummiksi sellaista, jolla ei muuta konfirmaatiota ole. Lähetyshiippakunta taas tunnustaa kansankirkon konfirmaation. Tiedän yhden tapauksen, jossa nuori suoritti rippikouluopinnot sekä kansankirkossa että lähetyshiippakunnassa ja sai konfirmaation kansankirkossa. Lähetyshiippakunnan konfirmaatio merkitään rekisteriin, ja siitä saa todistuksen; sen paperin pätevyys ilmeisesti rajoittuu lähetyshiippakuntaan ja niihin ulkomaisiin luterilaisiin kirkkoihin, joiden kanssa lähetyshiippakunnalla on kirkollinen yhteys.

2 tykkäystä

Saa. Tietosuoja-asetuksen nojalla voi vaatia otteen omista tiedoistaan.

Tietääkseni ainakin neljällä LHPK:n pastorilla on vielä pappisoikeudet kansankirkossa.

Ovatko eläkepappeja vai vielä työelämässä olevia?

Molempia taitaa olla.

MIetin vain, että voiko eläkepapilta viedä pappisoikeudet niin ettei voi enää vihkiä, vaikkapa rangaistukseksi LHPK-laisuudesta?