Kysymyksiä foorumin tekniikasta

Rajoite oli olemassa ns. onelinereitten estämiseksi. Vähensin aiemmin minimipituuden neljään, jotta erityisesti Käyttäjien keskutelussa olisi mahdollista tehdä pieniä ja pikaisia heittoja, koska se on luonteeltaan enemmän sen kaltaista. Nyt kuitenkin nämä lyhyet heitot, onelinerit, ovat edenneet myös Ajankohtaista- ja Uskonnollinen keskustelu -alueille. En näe tätä kehitystä kovin hyvänä, koska se johtaa heittoihin, joilla ei ole tarkoitus osallistua keskusteluun, vaan tehdä muunlaisia puheakteja (osoittaa tyhmäksi, ilmaista olevansa eri mieltä, jne.) joten olen palauttanut alkuperäisen asetuksen, jonka mukaan viestin minimipituus on 20 merkkiä. Jos jossain vaiheessa foorumin ohjelmisto muuttuu sellaiseksi, että tätä voidaan säätää aluekohtaisesti, voidaan Käyttäjien keskusteluun palauttaa pienempi pituus, mutta toistaiseksi täytyy sielläkin kestää tätä.