Oliko Maria teiniäiti?

Joidenkin teologien opetuksen mukaan Maria oli vasta 13-vuotias alkaessaan odottaa Jeesusta. Jos lukee huolellisesti sen niukan tiedon, mikä Raamatussa Mariasta annetaan, tämän näkemyksen voi aiheellisesti kyseenalaistaa.

Maria suhtautuu hyvin kypsästi enkelin ilmoittamaan tietoon syntyvästä lapsesta. Hän pitää asian omana salaisuutenaan kertomatta edes omille vanhemmilleen. Hän ymmärtää, että näillä ei olisi edellytyksiä ymmärtää asiaa, ulkopuolisista puhumattakaan.

Hän ottaa myös varteen enkelin viittauksen sukulaiseensa Elisabetiin, joka on tullut raskaaksi vasta vanhalla iällään, ja lähtee kiireesti tapaamaan tätä. Kun hän huomaa, että Elisabetia koskevat enkelin sanat pitävät paikkansa, hän varmistuu, että myös hänen saamansa viesti on luotettava. Osaisiko 13-vuotias toimia näin maltillisen järkevästi? Ammattikasvattajana en ole 13-vuotiaalla havainnut sellaista mielenmalttia ja järkevyyttä, jota Marialla näyttää olleen.

Voi myös kysyä, antaisiko Jumala poikkeuksellisen vaikean tehtävän keskenkasvuiselle tytölle, lapsen lapselle. On perusteltua päätellä, että Maria oli nuori mutta täysi-ikäinen, henkisesti kypsä ihminen. Hänen kypsyyttään ja harkitsevaa mielenlaatuaan osoittaa sekin, miten hän suhtautui kaikkeen yliluonnolliseen, mitä kuuli ja koki: hän tutkisteli sitä tarkoin mielessään. Hän ei joutunut pois tolaltaan eikä kerskaillut kokemuksillaan.

Pohdiskeluistaan huolimatta Maria ei aina ymmärtänyt poikansa todellista olemusta. Näin tapahtui mm. silloin, kun Jeesus 12-vuotiaana jäi temppeliin vanhempiensa lähdettyä kotimatkalle. Samoin silloin, kun Maria tuli hakemaan Jeesusta kotiin, kun tämä aiheutti kansan keskellä hämmennystä puheillaan. Hän luuli Jeesuksen olevan mielenhäiriössä. Tuolloin Jeesus selkein sanoin torjui äitinsä huolestuneisuuden.

Maria oli Raamatun mukaan tavallinen ihminen, jolla kuitenkin oli poikkeuksellinen tehtävä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Hän suoritti sen vastuullisesti. Meillä on täysi syy kunnioittaa häntä ihmisenä ja hänen uskoaan esimerkillisenä. Näin esimerkillistä uskoa en ole havainnut teinitytöillä.

1 tykkäys

Mielenkiintoista pohdintaa. Olen myös törmännyt näihin hyvin nuoriin ikäarvioihin, mutta en ole miettinyt asiaa tästä näkökulmasta. En tiedä, mihin ajatus teini-Mariasta loppujen lopuksi perustuu. Ehkä siihen ajatukseen, että ennen wanhaan naimisiin on menty hyvin nuorena, eikä aikuisempia neitsyitä siis olisi ollut tarjolla? Olen kuitenkin ymmärtänyt niin, että hyvin nuorena solmitut avioliitot olisivat menneinä vuosisatoinakin olleet harvinaisempia kuin ihmiset yleisesti uskovat, mutta en pysty tähän hätään antamaan lähdettä tälle väitteelle.

Toinen pointti on kuitenkin se, että se miten “kypsästi” tai “lapsellisesti” minkäkin ikäinen käyttäytyy, ei välttämättä perustu pelkkään biologiaan vaan myös ympäristön odotuksiin. Jos yhteisö pitää teiniä jo aikuisena, voi ajattelu ja käyttäytyminen olla erilaista kuin nykyajassa, kun kapinointi ja impulsiivisuus on suorastaan odotettua yläasteiässä.

Tulee mieleen myös se kysymys, että millaista tahtia nuorten tyttöjen fyysinen kehitys on mahtanut kulkea tuon ajan oloissa. Nykyään länsimaissa moni 13-vuotias on jo fyysisesti sukukypsä, mutta aiemmin näin ei ole aina ollut. Jos oikein muistan, niin Suomessa asiaa olisi tutkittu ensimmäisen kerran joskus 1800-luvun puolella, ja silloin keskimääräinen kuukautisten alkamisikä olisi ollut 16! Toki raamatullisilla leveysasteilla on ruoka saattanut olla parempaa, eikä ihan noin myöhäiseen olisi menty. Ja Jumala voi toki tehdä sellaisia ihmeitä kuin tahtoo, mutta jotenkin kuitenkin kuvittelisin, että Jeesuksen todellinen ihmisyys vaatisi Marian munasolun mukanaoloa asiassa…

1 tykkäys

N.Marian elämästä on kanonisten evankeliumien lisäksi lähteenä vain Jakobin Protoevankeliumi, II:lta kristilliseltä vuosisadalta peräisin oleva apokryyfinen kirjoitus. Vaikkka lähde on epäperäinen, Kirkko tunnustaa siinä olevan oikeaakin perimätietoa.

Siinä kerrotaan, että Maria kasvoi Jerusalemin temppelissä hurskaiden ihmisten kasvattamana . Vanhemmat kuolivat Marian ollessa 12-vuotias, jolloin temppelin papit kihlasivat hänet Joosefille, hurskaalle vanhalle leskimiehelle, jolla oli useita lapsia edellisestä avioliitosta. Kihlauksen tarkoitus oli saada Marialle holhooja.

Muistaakseni protoevankeliumissa ei kerrota kuinka vanha Maria oli enkelin ilmestyesä hänelle. On vain päätelty, että kihlaukset eivät tavallisesti kestäneet kovin kauan. Nykyään paheksutaan kovasti nuoria äitejä. Siksi pidetään skandaalina ajatusta vain alun toisellakymmenellä olevan tytön äitiydestä.

Henkilökohtaisesti en katso aiheelliseksi nojautua epäperäisiin teksteihin. Mariaan liittyen niissä tuntuu olevan selvä tendenssi: tehdä hänestä pyhempi kuin tavallinen ihminen. Ajatus Joosefin leskeydestä ja aiemmista lapsista vaikuttaa tarinalta, jolla on tarkoitus tukea ajatusta Marian ikuisesta neitsyydestä. Nämä oppit eivät minua vakuuta. Nojaan siihen, mitä kanoniset evankeliumit kertovat.

On hyvä, että niissä tulee ilmi myös Marian inhimillisyys, kun hän esim. epäilee Jeesuksen olevan jotenkin sekaisin ja yrittää viedä hänet kotiin.

Jumala oli viisas kun valitsi Poikansa äidiksi naisen. Nykyihminen ei olisi asiasta enää aivan varma.

Me voimme syntyä naisesta koska Kristuskin voi. Maria on tässä suhteessa ainutlaatuinen. Kristus määrittelee hänen sinutlaatuisuutensa. Ei mikään Mariassa itsessään oleva.

D

1 tykkäys

Epäperäinen Jaakobin protoevankeliumi on vain siinä suhteessa, että se on pseudonyymi, laitettu Jaakobin Herran veljen nimiin. Jotkut Paavalin kirjeetkin lienevät jonkun muun kuin apt Paavalin kirjoittamia eikä Heprealaiskirjeen kirjoittajaa tiedetä. Alkukirkossa kanonisten ja ei-kanonisten tekstien välillä ei nähty kovin suurta eroa.

Jeesuksen velipuolet (vanhemmat veljet huom!) eivät ensin uskoneet häneen ja aikoivat ottaa hänet huostaansa. Äiti oli otettu mukaan tähän yritykseen. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi veljelleen Jaakobille. Jakob ja muut veljet alkoivat uskoa Jeesukseen. Jaakobista tuli Jerusalemin piispa, joka kuoli marttyyrikuoleman vähän ennen Jerusalemin hävitystä. Juudaasta Herran veljestä tuli Galilean seurakunnan johtaja eli piispa: Kirkkoisä Hegesippos polveutui tästä Juudaasta ja hän on kertonut jotain perheen vaiheista. Lähteistä ei saa kuitenkan selvää kuvaa perheen vaiheista.

Et taidakaan olla luterilainen, kun et vanhakirkollisesti usko Marian ikuiseen neitsyyteen. Taidat edustaa jotain reformoitua suuntausta? Reformoiduthan eivät puhu Neitsyt Mariasta, vaan vain Mariasta. Luterilaisessakin kirkossakin on joskus Mariaa vähätelty, mikä johtuu heidän ihmiskuvastaan.

2 tykkäystä

Olen luterilainen, mutta en usko kaikkiin tunnustuskirjoihimme keskiajan katolisesta kirkosta jääneisiin oppeihin. Lutherkaan ei ollut erehtymätön ja tiedän, että suurin osa luter.papeistakaan ei usko Marian ikuiseen neitseyteen.

Evankeliumeissa ei puhuta Jeesuksen velipuolista vaan veljistä. Ja Joosefista sanotaan, että hän ei yhtynyt vaimoonsa ENNENKUIN tämä oli synnyttänyt Jeesuksen. Olen täysin vakuuttunut, että Joosefin ja Marian avioliitto oli ihan normaali avioliitto, jossa elettiin avioelämää ja saatiin yhteisiä lapsia. Se ei milään tavalla halvenna eikä vähättele Mariaa. Hän oli tavallinen ihminen, mikä ei ole mitään vähättelyä. Hänellä oli poikkeuksellinen tehtävä, jonka hän hoiti kunnioitettavasti.

Se on minulle merkityksetöntä, olenko vanha-vai uuskirkollinen.

Serkkukin on kreikan kielessä samoin kuin esim venäjän kielessä veli tai sisar. Roomalaiskatolinen kirkko opettaa, että ns Herran veljet ja sisaret olivat hänen serkkujaan ja P. Joosef N. Marian Kihlaaja oli nuori mies. 1300-luvulta lähtien lännen kirkossa on Joosef kuvattu kirkkotaiteessa nuoreksi mieheksi. Hän on katolilaisten mielestä N. Marian “neitseellinen ylkä”

Velipuoliahan ne veljet olivat joka tapauksessa tai vielä kaukaisempia sukulaisia, jos Jeesus ei ollut Joosefin poika. Ilmeisesti siis uskot, että Jeesuskin oli vain tavallinen ihminen, Joosefin poika eikä Jumalan, koska ajattelet hänellä olleen täyssisaruksia?

2 tykkäystä

Tuo ennen kuin on väärä käännös. Raamatussa sanotaan vain, että Joosef päätti olla yhtymättä Mariaan jo ennen Jeesuksen syntymää. Mutta en jaksa nyt ottaa Novumia ja kreikan kielioppia esiin asiaa selittääkseni. Ehkä joku, jolla on tuoreemmat eksegetiikan opinnot selittää asian.

1 tykkäys

Sekä 38 että 92 käännös kääntää niinkuin kommentissani kirjoitin. Olisi aika kummallista, että molemmissa käännöskomiteoissa kaikki olisivat olleet niin asiantuntemattomia kieli-ihmisiä, että olisivat kääntäneet väärin. Jehovan todistajatkin väittävät vääriksi käännöksiä, jotka eivät sovi heidän oppeihinsa. Onko ortodokseilla oma raamatunkäännös?

Miksi ihmeessä pitäisi pitää Mariaa ikuisena neitsyenä, kun Raamattu ei sitä kerro? Mikä on tämän opin tarkoitus?

UT ei myöskään käytä hänestä nimeä Neitsyt Maria vaan pelkkä Maria. Noudatan siinä Raamatun omaa käytäntöä.

Ja siinäkin pitäydyn Raamatun sanaan, että Paavalin kirjeet ovat hänen omia kirjeitään, vaikka nykyeksegeetit nyppisivätkin hänen teksteistään pois sellaista, mistä eivät tykkää.

On turvallisinta pysyä Raamatun omassa sanassa lisäämättä sen yläpuolelle epäperäisiä tekstejä tai nyppimällä pois jotain.

Väärä käännös on pysynyt suomalaisen kirkkoraamatun eli vuosikerroissa siksi, että suomen kielessä ei ole sellaista konjunktiota, jolla voisi ilmaista kyseisen asian. Kreikan kielen pronomini ei tarkoita, että Kristuksen syntymän jälkeen Joosef ja Maria olisivat aloittaneet avioelämän. Neitsyt Marialla ei ollut muita lapsia kuin Jeesus. Koko ajatus on loukkaava ja mahdoton. Jeesushan uskoi Marian holhouksen ristillä apostoli Johannekselle. Näin ei tietysti olisi ollut, jos Neitsyt Marialla olisi ollut muita lapsia.

Kirkko määritteli joitakin vuosisatoja myöhemmin UT:n kaanonin. Silloin ei pidetty väliä sillä vaikka Paavalin kirjeiden joukkoon otettiin pastoraalikirjeetkin, jotka ovat myöhemmältä ajalta. Oli olemassa mittapuu, joka oli Kirkon usko. Kirkon uskoon on alusta asti kuulunut usko Kristuksen yliluonnolliseen syntymään Neitsyt Mariasta. Älä sinä yritä tehdä tavallista ihmistä Herramme Pyhästä Äidistä.

2 tykkäystä

Tottakai minä uskon Jeesuksen syntymään neitseestä, mutta en Marian ikuiseen neitseyteen.

Katsoin Novumista tuo kohdan, jota sanoit vääräksi käännökseksi. Novumin mukaan kohta on suomeksi: “ja ei yhtynyt häneen KUNNES synnytti pojan, hänen esikoisen.” Ja miksi ihmeessä puhuttaisiin Marian esikoisesta, jos hänellä ei ollut muita lapsia?

New English Biblen mukaan kohta kuuluu: " He took Mary home to be his wife, but had no intercourse with her UNTIL her son was born." Eli aivan sama kuin meidän Raamatussamne.

Minä uskon sen mukaisesti kuin Raamattu selvästi antaa ymmärtää. Se, että Jeesus jätti äitinsä Johannekselle johtui todennäköisesti siitä, että Jeesuksen veljet eivät tässä vaiheessa uskoneet Jeesukseen. Jeesushan sanoi aiemmin: “Kuka on minun äitini ja veljeni ja sisareni? Minun äitini, veljeni ja sisareni ovat nämä, jotka tekevät Jumalan tahdon.”

En usko, että uskot neitseestä syntymiseen, jos et usko Jumalanäidin ikuiseen neitseyteen. Joosef oli vanhurskas mies. Ei hän olisi rohjennut koskea Jumalan Pyhään Liitonarkkuun. Raamattu ei selvästi anna ymmärtää mitään, vaan aina siihen on tarvittu täydentävää perimätietoa sitä selittämään. Minä luotan vanhan Kirkon uskoon, joka on sama kuin nykyisten ortodoksisten kirkkojen usko.

Päätän tämän väittelyn tähän. Varsinaisesta aiheesta eli Neitsyt Marian iästähän me emme ole ehtineet keskustella mitään, koska keskustelu lähti heti alusta väärille urille.

3 tykkäystä

“Eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan” ei tarkoita, että Joosef olisi yhtynyt häneen Pojan syntymän jälkeen, eikä “synnytti esikoisensa” tarkoita, että Jumalansynnyttäjä olisi saanut myöhemmin muita lapsia.

Ortodoksinen rovasti kirjoittaa:

“Kirkkoisät tukevat ajatusta Neitsyt Marian ainaisesta neitsyydestä. He sanovat ajatusta siitä, että Neitsyt olisi muka neitsyytensä kadottanut Kristuksen syntymisen jälkeen järjettömäksi, jumalanpilkaksi ja harhaoppiseksi ajatukseksi. He huomauttavat, ettei Jumalan Poika olisi voinut valita äidikseen naista, joka yliluonnollisella tavalla synnytettyään hänet maailmaan olisi sen jälkeen kadottanut neitseellisen puhtautensa. Mahdotonta on myös, että se, joka on tullut Jumalansynnyttäjäksi, ja itse oli ollut tuon suuren ihmeen armoitettuna välikappaleena, tämän jälkeen olisi antautunut tavalliseen avioelämään miehensä kanssa, jota hän ei enkelin edessä sellaiseksi miehekseen tunnustanut. Ei sellaista voida ajatella Joosefinkaan puolesta tapahtuneen, sillä hän oli hurskas” (Mt. 1:19). Ei hänkään sen jälkeen, kun itse oli tullut Jumalan Pojan syntymisen salaisuuden todistajaksi, minkä välikappaleena oli hänen kihlattunsa, olisi voinut suhtautua Jumalansynnyttäjään tavallisena aviovaimona. Näin siis pyhä perimätieto Jumalan sanan vahvistamana todistaa meille, että Jumalan Äiti (Lk 1:43) on myös ainainen Neitsyt.”

2 tykkäystä

Tuossa eroat kaikista kristillisistä kirkoista. Kirkko näet opettaa, että Maria ja Joosef eivät koskaan edes menneet naimisiin. Ei heitä vihitty. Kaikkeinpyhin Jumalansynnyttäjä on ainainen neitsyt Kirkon opetuksen mukaan. Hänellä ei ollut muita lapsia Jeesuksen lisäksi; ei ennen eikä jälkeen.

4 tykkäystä

Aika monikin uskoo neitseestä syntymiseen, mutta ei Marian ikuiseen neitsyyteen. Protestanteilla ihan normaali yhdistelmä.

Miksi ihmeessä pitäisi ajatella NEITSYT Marian harrastaneen seksiä, kun pyhä Raamattu ei sellaista kerro? Jos sanotaan hänen olleen neitsyt synnyttäessään Jeesuksen eikä sen jälkeen tapahtuneesta seksistä kerrota, niin miksi pitäisi uskoa hänestä muuta kuin mitä on kerrottu? Sinä keksit itse juttuja vetääksesi Kaikkein pyhimmän Jumalansynnyttäjän, ainaisen neitseen Marian omalle tasollesi, koska et voi uskoa kenenkään olleen pyhempi kuin mihin itse kykenet.

2 tykkäystä

Puhutaan edelleenkin esikoisen synnyttämisestä, kun joku saa ensimmäisen lapsensa. Ei se kerro mitään siitä, tuleeko henkilö mahdollisesti lisää lapsia tulevaisuudessa. Se kertoo vain, että on syntynyt ensimmäinen lapsi.

4 tykkäystä

Minä en mielestäni vienyt sitä tälle uralle Marian ikuisesta neitseydestä. Enkä ymmärrä, miten voit sanoa, etten usko Jeesuksen neitseestäsyntymiseen. Minä uskon varmasti, että Maria oli neitsyt synnyttäessään Jeesuksen.

Tämä Marian ikuinen neitsyys on minun mielestäni ihmisten keksimä oppi, josta Raamattu ei puhu mitään eikä anna sille tukea. Apostolitkaan eivät missään puhu Marian ikuisesta neitsyydestä eivätkä ylipäätään hänestä mitään.

Seksuaalisuus ja perhe-elämä on Jumalan tahto. Ei se ole mitään saastaista sinänsä. Ei Raamattu kerro apostolienkaan seksielämästä, vaikka heillä oli vaimot. Se kuuluu vain luonnollisesti avioliittoon. Te nimenomaan tässä asiassa uskotte sellaista, mitä Raamattu ei kerro.

Ettäkö minä nyt tässä asiassa olisin yksityisajattelija? Etkö todellakaan tiedä, että juuri samoin ajatellaan kaikissa protetanttisissa kirkoissa? Jos jokin kirkko opettaa, että Maria ja Joosef eivät olleet naimisussa, se opettaa vastoin Raamattua, joka sanoo, että Joosef OTTI MARIAN VAIMOKSEEN
Mutta ortodoksit ja katoliset saavat ihan vapaasti uskoa Mariasta mitä haluavat. Minä en myöskään jatka enää tätä keskustelua.

Ei ole normaalia uskoa niin. Mikä se sellainen ihme on, jolla ei ole mitään vaikutusta ihmisuhteisiin? Joosef ja Maria eivät sitten uskoneetkaan, vai?

2 tykkäystä