Puolalaiset haluavat kiristää aborttilainsäädäntöä

En valitettavasti löytänyt linkkiä uutiseen, jonka luin lehdestä, joten referoin ilman suoraa viittausta. Lisään linkin jos sellainen löytyy.

Puolassa on tähän asti ollut abortti laillinen äidin hengen ollessa uhattuna, sikiövaurioissa ja raiskaus/insestitapauksissa. Nyt 450000 nimeä kerännyt kansalaisaloite, jota kirkko ja hallitus myös kannattavat, haluaa poistaa nuo kaksi jälkimmäistä perustelua laista. Vain äidin hengen pelastamiseksi olisi mahdollista saada abortti, ja laiton abortti toisi 5v vankilaa sekä äidille että lääkärille.

Henkilökohtaisesti en kannata näin tiukkaa aborttilainsäädäntöä, mutta huolestuttavampaa oli käänteisen todistustaakan vaatimus. Jos nainen saa keskenmenon, eikä pysty todistamaan ettei itse aiheuttanut sitä, voidaan tuomita vankeuteen. Tällainen tuntuu aivan epäreilulta oikeuskäytännöltä riippumatta siitä, millainen rikos on kysymyksessä. Jos on esim. yksin kotona ja saa keskenmenon, niin milläs siinä pystyy todistamaan ettei ole sitä itse aiheuttanut mitenkään? Tietääkö joku asioista paremmin perillä oleva, pitääkö todella paikkansa että tällaista ehdotettaisiin lakiin, ja miten sitä on perusteltu?

(Miksi foorumi ehdottaa mulle, että ketju vaikuttaa samalta kuin humorististen kuvien ketju?)


Ajankohtaista-alueen aloitusviestit ovat wiki-viestejä, joita kuka tahansa voi muokata. Aloitusviestiin lisätään olennaiset uutislinkit ja muut, joiden perusteella ketjussa käydään keskustelua. Aloitusviestin kirjoittaja tai joku ylläpidosta muuttaa ensimmäisen viestin wiki-viestiksi.

Kyllähän oikeuslaitoksen pitää kiistattomasti todistaa, että joku on syyllistynyt johonkin, ennen kuin hänet voidaan tuomita. Näin on etenkin näissä syytteissä laittomista aborteista. Keskenmeno on hyvin tavallinen asia, eikä sellaista käytännössä voi aiheuttaa itse.

1 tykkäys

Uutisten perusteella en tiedä, luottaisinko Puolan oikeuslaitokseen. Ne tuntuvat muodostavan Unkarin ja Slovakian oman elämänsä neljättä valtakuntaa.

Puolan tilanteessa on kyllä aika paljon sitäkin, että edellisen valtapuolueen porukka demonisoi nykyistä kotona ja ulkomailla. En ihan tällä menettäisi uskoani instituutioihin, jotka siellä kuitenkin ovat vahvoja ja läpinäkyviä.

2 tykkäystä

Samaa on muuten nähty Unkarinkin tapauksessa, varsinkin mitä tuli ulkomaiseen mediaan. Ei sillä, etteikö viime aikoina siellä olisi mopo oikeasti keulinut kunnolla, mutta uutisointi osasi olla muutama vuosi sitten jokseenkin valikoivaa.

Visegrad-maiden oikeusjärjestelmät ovat kieltämättä viime vuosina jonkin verran ottaneet etäisyyttä vanhojen EU-maiden oikeusstandardeihin. Niihin on kyllä varaa ottaakin. Aloitusviestissä mainittu käänteinen todistustaakka tosin kuulostaa aika ikävältä minustakin. Pitäneekö paikkaansa, en tiedä.

Ulkomaisen median perusteella paikallinen hallitus kaventaa perustuslakituomioistuimen ja paikallisen yleisradion riippumattomuutta. Eikö siis jompi kumpi pidä paikkaansa?

Jos joku ihmettelee, Slovakia-viittaus viittasi SS-univormuissa marssiviin puoluepamppuihin ja Unkari-viittaus Jobbikiin, puolisotilaallisiin joukkoihin ja rajalla mamuja hakkaaviin viranomaisiin.

[quote=“SanGennaro, post:7, topic:415”]
Ulkomaisen median perusteella paikallinen hallitus kaventaa perustuslakituomioistuimen ja paikallisen yleisradion riippumattomuutta. Eikö siis jompi kumpi pidä paikkaansa?[/quote]
Ihan aluksi on syytä muistaa, että puolalainen poliittinen elämä ja myös siihen liittyvä kielenkäyttö on melko lailla “värikkäämpää” kuin suomalainen ja vaatii vähän totuttelua. Maa on myös melko lailla jakautunut poliittisesti ja kummallakin puolella on omat tiedotusvälineensä, joita seuraamalla voi joskus jäädä vaikutelma, ettei puhuta ollenkaan samasta tapahtumasta.

Tuo perustuslakituomioistuinjuttu on ainakin aika paljon monimutkaisempi kuin tuossa esittämäsi tiivistys. Tuttavapiiriini kuuluu kummankin puolen kiivaita kannattajia, jotka toki osoittavat vastapuolen virheitä innokkaasti ja kokonaiskuvan muodostaminen on hankalahkoa. Yritän silti.

Perustuslakituomioistuin on instanssi, jonne voi valittaa sejmin (=parlamentti) säätämistä laeista kyseinalaistamalla niiden yhtäpitävyyden perustuslain kanssa. Sen jäsenet valitaan yhdeksäksi vuodeksi sejmin päätöksellä. Jäsenten valinta on siis aina riippunut poliittisista päätöksentekijöistä. Vuonna 2015 edellinen sejm, jonka valtapuolue oli PO, sääti pikalain, jonka mukaan se sai valita kaikki tuomarit loppuvuonna erovuorossa olevien tilalle. Näistä kahden ero tapahtui vasta parlamenttivaalien jälkeen, joten nimitysoikeus kuului seuraavalle sejmille. PiS-puoleen näkemys asiasta on, että PO halusi näin varmistaa oman politiikkansa jatkuvuuden vaalien jälkeenkin, vaikka kansa suurella äänivyöryllä valitsi PiS:in tekemään uudistuksia, ja on kyllä vaikea olla näkemättä tätäkin puolta jutusta. Siinä mielessä on vähän ironistakin, että tästä syntynyt mielenosoitusliike otti nimekseen Demokratian puolustuskomitea. PiS-puoluetta edustava presidentti Duda ei ottanut vastaan näitä nimityksiä, vaan jäi odottamaan uutta sejmiä ja sen valitsemia tuomareita. Tästä koko homma alkoi.

Wikipediaa aiheesta englanniksi

(Vielä ironisempaa on muuten se, että kun PiS-puolueen vaalivoitto suurelta osin perustui kansan kyllästymiseen Puolan ulkopuolelta tulevaan saneluun, niin PO lähti hakemaan itselleen oikeutusta Euroopan Unionin instansseista ym. ulkomaisilta tahoilta.)

Yleisradion tapauksessa on vähän samanlainen, poliittisiin virkanimityksiin liittyvä juttu. Tietyssä mielessä on ymmärrettävää, että vallassa oleva puolue panee syrjään ihmisiä, joiden päätehtävä yleisradiossa tuntui olevan PiS’in vastustaminen ja pilkkaaminen. Toisessa mielessä taas ei. Kuitenkin ymmärtääkseni demokratiassa on normaalia, että kansan valitsemat parlamentaarikot tekevät myös henkilövalintoja, eikä prosessia voi syyttää epädemokraattiseksi sillä perusteella, että demokraattisesti valitulla henkilöllä on “väärät” mielipiteet.

Toisaalta Puolassa on TV-kanavia kymmenittäin eikä tuon yleisradion osuus tarjonnasta ole mitään sinne päinkään kuin meillä.

3 tykkäystä

Muuten tuo otsikko, jonka mukaan “puolalaiset haluavat kiristää…” on hieman harhaan johtava. Ymmärtääkseni lakiehdotuksen kannatus on 20% tasoa.

17 viestiä siirrettiin toiseen ketjuun: Offtopic-aarrearkku

Aborttilain kiristysehdotus lähti jatkovalmisteluun. Puolan katolinen piispainkokous on keväällä ottanut hyvin kielteisen kannan abortin tehneen naisen rankaisemiseen mutta tässä vaiheessa lakiehdotuksessa on rangaistus myös hänelle.

Rangaistaanko tässä versiossa myös miestä?

Itse asiassa kyllä. Lakiehdotuksen teksti rangaistavuuden osalta menee näin:

Art. 152. § 1. Kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
§ 3. Odpowiada w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo czynu określonego w § 1
także ten, kto udziela pomocy w jego popełnieniu lub do jego popełnienia nakłania.
§ 4. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 i § 2, lekarz, jeżeli śmierć dziecka poczętego
jest następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa dla życia matki dziecka poczętego.
§ 5. Jeżeli sprawcą czynu określonego w § 1 jest matka dziecka poczętego, sąd może zastosować
wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 6. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 2.”;„

Suomeksi:
§1. Joka aiheuttaa siinneen lapsen kuoleman, voidaan tuomita 3 kk - 5 v mittaiseen vapausrangaistukseen.
§2. Jos §1:ssä mainitun teon tekijä on toiminut ilman surmaamistarkoitusta, vapausrangaistuksen pituus on korkeintaan 3 vuotta.
§ 3. Tuottamuksellisuuden rajoissa 1§:stä mainitusta teosta vastaa myös se, joka auttaa sen toteuttamisessa tai kehottaa sen tekemiseen.
§ 4. Jos siinneen lapsen äidin välittömän turvallisuuden kannalta on välttämätöntä tehdä lääketieteellisiä toimenpiteitä, joiden seurauksena lapsi kuolee, lääkäri ei syyllisty § 1 ja § 2 pykälässä mainittuihin rikoksiin.
§ 5. Jos § 1 mainitun teon tekijä on siinneen lapsen äiti, oikeus voi lieventää tuomiota hänen osaltaan tai jopa luopua sen määräämisestä kokonaan.
§ 6. Siinneen lapsen äitiä ei kuulu rangaista § 2:ssä mainitusta teosta.

Äkkiä luettuna on siis mahdollista, että häkki heilahtaa lääkärille, hoitajalle ja aborttiin kehottaneelle lapsen isälle, mutta ei äidille. Tuo viiden vuoden maksimirangaistus tulee todennäköisesti koskemaan paatuneita rikoksenuusijoita, tuskin äitejä. Mitään automaattista rangaistusta lapsen isää kohtaan ei tietenkään voi olla, koska varsin usein isä vastustaa aborttisuunnitelmaa, ja häntä olisi silloin väärin rangaista.

Eikö äidin halukkuus aborttiin toteuta kolmatta pykälää? Toki vitospykälä tuo lievennysmahdollisuuden. Noin muotoiltuna kuulostaa pelottavan mielivaltaiselta.

[quote=“SanGennaro, post:24, topic:415”]
Eikö äidin halukkuus aborttiin toteuta kolmatta pykälää?[/quote]
Kolmospykälä ei puhu ollenkaan äidistä, vaan abortin tekijästä ja siihen kehottavasta henkilöstä. (Abortin tekijä voi toki olla myös äiti itse, mutta siihenhän vitospykälä antaa silloin lievennyksen.)

Kyllähän Suomen laissakin rangaistuksen määrä on usein hyvin laajoissa rajoissa ilmaistu. Oikeuskäytäntö sitten kertoo, miten vakavista teoista ja monennellako kerralla mikin rangaistus annetaan, mutta Puolassa samoin kuin Suomessakin maksimirangaistukset ovat aika harvoin käytössä.

En tietysti ole juristi enkä tunne rikoslakia edes Suomessa, mutta eikö pyyntö abortista ole kehotus?

Ei. Aborttiin kehottaminen tarkoittaa sitä, että joku muu ehdottaa äidille aborttia, ehkä jopa varsin määräävään sävyyn. Ei kai tuolle parempaakaan suomennosta ole, tuo nyt kuitenkin on puolalaisen sanan nakłaniać/nakłonić merkitys. Toinen mieleeni tuleva suomennos olisi painostaa, mutta se on turhan vahva tähän tarkoitukseen.

1 tykkäys

Suomessahan ei ole lapsensurmastakaan äitiä rangaistu rikosoikeudellisesti ihan siitä syystä, että raskauden ja synnytyksen hormonimuutokset voivat laukaista psykoosin, joka on useimmiten lapsensurman taustalla. Abortti ei ole sama asia, mutta yhtälailla naisella ei raskaana ollessaan ole ihan yhtä vakaata henkistä tilaa kuin muulloin, joten minusta äitiä pitäisi suojella sekä aborttiin painostajilta että abortista rankaisemiselta.

Miten niin? Vanhoina pahoina aikoina taisi lapsensurmastakin seurata kuolemanrangaistus. Kustavilaisena aikana sitten lakia lievennettiin, mutta kyllähän siitä vielä 1800-luvulla sai kehruuhuonetta (naisten vankilan nimitys). Minna Canthin näytelmä Anna -Liisa käsittelee lapsen surmaa.

Minusta laittomasta abortista ei pitäisi rangaista naista itseään. Se johtasi vain siihen, että keskenmenon saaneet eivät enää uskaltaisi mennä sairaalaan. Keskenmenon aiheuttamaan kovaan verenvuotoon voi kuolla.

Olet oikeassa, olisi pitänyt kirjoittaa, ettei rangaistu yhtä ankarasti. Ja siis mitään kaukaista historiaa en tarkoittanut, vaan enemmänkin nykyaikaa.

Tosin ennen suurin osa äideistä välttyi rangaistukselta, koska kirkonkirjoissa on aikoinaan ollut runsaasti ‘suden viemiä’ vauvoja, ja oletus on se, etteivät ne sudet ihan oma-aloitteisesti vauvoja ole hakeneet kehdosta, vaan äitejä on suojeltu.