Säilyykö Sley jatkossakin osana kansankirkkoa?


#22

Kirkkolain määrämällä tavalla. Kirkko on jaettu hallinnollisesti hiippakuntiin ja rovastikuntiin. Seurakunta kuuluu hiippakuntaan.
(Hiippakunta on kyllä tosi hauska termi, alue, jolla joku saa olla hiippa päässä…)


#23

Keskustelu jatkuu

Jari Jolkkonen Piispan kyselytunti -ohjelmassa.

– Kaikki tietävät, että evankelisessa liikkeessä ei pidetä oikeana, että kirkkomme on avannut pappisviran naisille. Ainakin minusta näyttää, että ehtoollisyhteys on katkaistu sieltä puolelta, Jolkkonen sanoi.
Hän totesi, että herätysliikkeiden kanssa täytyy toteuttaa kirkon sisäistä ekumeniaa eikä tämä koske pelkästään Sleytä.
– Myös vanhoillislestadiolaisessa opetuksessa on korostuksia, jotka eivät suoraan mene tunnustuskirjojen mukaan.


#24

Sley:n pitäisi sulautua osaksi katolista kirkkoa ja unhotaa se jääräpäinen oleminen luterilaisessa kirkossa. Samaa toivon LHPK:lle ja STLK:lle, mutta taitaa olla turha toive.


#25

Minusta on jotenkin syvästi traagista, että koko kristillinen yhteys uhrataan sellaisen muutaman vuosikymmenen ajan uutuudelle kuin naispappeus. Se on repinyt kirkkoamme ja on kompastuskivenä ykseyden etsimiselle.


#26

Taitaa nyt vilhelmillä olla vähän puurot ja vellit sekaisin siinä suhteessa, että STLK on itsenäinen kirkko, eikä minkään muun kirkon satelliitti.


#27

Päin vastoin. STLK voi olla oma kirkkonsa, mutta miksi sen pitää olla oma kirkkonsa ylipäätään. Sen oppi on sama kuin muillakin luterilaisilla. Nämä ovat tällaisia pienten porukoiden egotrippejä, kun halutaan olla kirkon johtajia. Kuka vaan voi perustaa luterilaisen kirkon missä vaan. Suomi on kaikenlaisten yhdistysten luvattu maa. Kristus käski olemaan yhtä. STLK voi olla “yhtä” omassa kuppikunnassaan ja kaikki ulkopuolella ovat sitten uhka tai muuten vaan harhaoppisia jossain määrin. Heidän nykyinen johtajansa väitti kerran, että STLK on se Suomen raamatullisin kirkko.


#28

No tämä ei ole mikään erikoinen tieto. Näinhän kaikki kirkkokunnat perustelevat, asiallisesti ottaen. “Raamatullisin” tai “alkuperäisin” tai jopa “ainoa”. Sitä kaikki ryhmät uskovat olevansa.

Jos STLK on syntynyt sillä tarkoituksella, että pyritään olemaan mahdollisimman oikeassa uskossa ja opissa, sen ei pitäisi olla loukkaus kenellekään. Eikö se ole kunnioitettava ja hyvä tarkoitus? On sitten eri asia, että sen ulkopuolella olevien mielestä tuossa kirkossa on erehdytty ainakin siinä suhteessa, että siellä on väärä kuva siitä muiden kirkkojen väärässä olemisesta :face_with_raised_eyebrow: . Ja tuota… eiköhän niin ole asian laita kaikkialla?

Kuittaaminen egotripiksi ei ole asiallista keskustelua, mielestäni.

Koetan itse opetella edelleen näkemään oman hengellisen taustani siten, että sillä tai heillä on oikeus pitää itseään oikeassa olevana. Se ei merkitse silti toisin ajattelevien tuomitsemista kadotukseen, esimerkiksi. Jumala lopulta tuntee sydämet ja kaikki ihmisten opinmuodostuskin on lopulta mahdollista olla jollain tavoin puutteellista ja erehtyvää. Mutta se ei merkitse teologian ja uskon asioiden pohtimisessa hälläväliä -asennetta.


#29

On kummallista, että STLK näkee itsensä raamatullisempana kuin muut samaan tunnustukseen sitoituneet kirkkokunnat tai liikkeet. Vanhoillislestadiolaisetkin kuuluvat samaan tunnustukseen ja heidän toimintatapansa muita kohtaan ei juurikaan eroa STLK:sta, siis muita luterilaisia kohtaan.


#30

Osittain ymmärrän tämän, osittain en.
Luterilaisia kirkkoja ja liikkeitä voi sanoa olevan tietenkin aivan liikaa. Ja monesti ne kiistat niiden välillä tuntuvat pieniltä. Niillä on kuitenkin syynsä kirkkohistoriassa, niillä kehityksillä.

Mutta vl-liike ei kyllä toimi samoin kuin STLK. Sillä tunnustuksellinen kirkkohan on nimenomaan eronnut kansankirkosta aikanaan opillisesta syystä.
Sen sijaan vanhoillislestadiolaisilla on oma seurakuntaoppinsa ja kasteestakin opetetaan siellä tunnustuksen vastaisesti. Kuitenkin liike on pysynyt kansankirkon sisällä ja toimii esimerkiksi virkakysymyksestä huolimatta yhteistyössä seurakuntien kanssa. No, hengellisesti erillään monella tavalla, mutta kuitenkin kirkossa vaikuttamassa ja päättämässäkin.

Eli hyvinkin erilaiset ratkaisut on noilla ryhmillä suhteessa kirkkoon ja muihin luterilaisiin.


#31

Uskon että lähivuosina tulemma näkemään ottavatko SLEY sekä vl- ja esikoislestat ns. lusikan käteensä ja palaavat piispojen ohjeistamalle linjalle vai eroavatko/erotetaanko kirkosta? Joku piispoista jo antoi ymmärtää että mikäli “kurinpalautus” jää tekemättä, niin kirkkojen ovet sulkeutuvat - kuten LHPK:lta ovat sulkeutuneet.


#32

Kirkkojen ovet voivat sulkeutua, mutta varsinainen kirkosta erottaminen on mahdotonta.Järjestö voi tietysti menettää asemansa esim. virallisena lähetysjärjestönä, mutta läheskään kaikilla kirkon sisäisinä liikkeinä pidetyillä järjestöillä tai liikkeillä ei ole sitä asemaa nytkään. Kirkon jäseniä (=henkilöitä) taas ei voi erottaa kirkosta, he voivat ainoastaan erota itse.
En kyllä tiedä, voiko mikään taho kieltää seurakuntaa antamasta tiloja jonkin järjestön käyttöön tai tekemästä yhteistyötä jonkin järjestön kanssa. Seurakunnalla (kirkkoherralla ja seurakuntaneuvostolla) on varsin itsenäinen päätäntävalta tässä asiasssa.


#33

Juuri näin.
Tähänkin asti on ollut se tilanne, että monet seurakunnat tekevät yhteistyötä vain tiettyjen järjestöjen kanssa. Ja toisaalta: Esim. Sley on kohtaamistaan kovista julkisista moitteista huolimatta koko ajan tehnyt omaa työtään kirkon sisällä ja yhteistyössä monen seurakunnan kanssa.

Piispat ovat myös erimielisiä tässä kuten tunnettua on. Seppo Häkkinen on tällä hetkellä myönteisin piispa Sleystä katsoen. Se on näkynyt hänen toimissaan ja puheissaan.

En siis usko mihinkään nopeisiin muutoksiin tässä asiassa, mitä otsikossa kysytään.


#34

Lähetyshiippakunnan osalta Suomen ev. lut. kirkon piispat ovat lähettäneet papistolleen vuonna 2013 kirjeen, jonka mukaan:

Niin kauan kuin lähetyshiippakunnan kirkko-opillinen ja kirkko-oikeudellinen asema on epäselvä,
seurakuntien tiloja ei pidä luovuttaa sen käyttöön.

Jos kaikki piispat yhdessä kehottavat olemaan luovuttamatta tiloja johonkin käyttöön, käytännössä seurakunnat ohjeistusta myös noudattavat, vaikka seurakunnalla onkin oma päätäntävalta tilojen luovuttamisasioissa. Lähetyshiippakuntaa koskeva tilojen luovutuskielto on asetettu väliaikaiseksi, koska kielto on voimassa sen ajan kuin lähetyshiippakunnan “kirkko-opillinen ja kirkko-oikeudellinen asema on epäselvä”.


#35

Toiminnanjohtaja Tom Säilä

Sleyn linjan mukaan vain miespuoliset papit ovat pappeja. Käsitykset siitä, vaikuttaako ehtoollista toimittavan papin sukupuoli ehtoolliseen pätevyyteen, eroavat liikkeen sisällä.


#36

https://m.facebook.com/notes/turun-lutherin-kirkko/kirkko-on-sekaisin/2053889654666034/

Turussa ei ole irtoamassa kirkosta. Ainakaan Sleyn pastorin Augustinus-tutkija Nisulan mielestä.
Tosin tuossa on laajempikin kulma mutta näin uskon.
Muutenkin oivallinen, oivaltava saarna!


#37

Mielenkiintoista kritiikkiä esim. Lhpk:n suuntaan. Katselin tuossa Hintikan piispan vihkimys kuvia Espoosta. En nähnyt niissä Sleyn johtoa. Miksi en, jos Sley kuitenkin kuuluu samaan kirkkoon? Tai miksi Sley kokoontuu vaikkapa Turussa omassa tilassa, jos se kuuluu samaan kirkkoon? Olisiko rehellistä tunnustaa, että todellisesti ehtoollisyhteys kirkon sisällä on poikki ja ne “puhtaat” uskovat kokoontuvatkin siellä luther kirkolla? Onko vaarana, että se ylpeys mahtuu siihenkin joukkoon?


#38

Voisiko näitä facebook juttuja referoida tänne?


#39

Minä nyt laitoin hiukan sanoja Nisulan suuhun. En minä tiedä, mitä hän tarkkaan ottaen vastaisi ketjumme aiheeseen.

Jos luetaan saarna kokonaan, se on hyvin monin tavoin oivaltava ja opettava. Ei siinä kai tärkeintä ole kritisoida Lhpk:aa.
Pääasia lienee kuitenkin: “Jumala näkee sydämet, älä erottele”, joka koskee niin islamista kääntynyttä kuin pataluterilaistakin.

Ylpeyttä TN tuskin väittää löytyvän vain tietyiltä ryhmiltä.

On kiistanalaista, onko ehtoollisyhteys poikki, ja varmaan saarnassa ei ole viisasta ottaa asiaa esille, jos se on yhdistyksen sisällä prosessissa - tai jos on päätetty, että siitä saa olla eri mieltä. En tiedä, kunhan arvelen.

Muistelen, että Askolankin piispuuden aikana Sleyn edustajat olivat hänen kanssaan tekemisissä, vähintään neuvotteluin ja keskusteluin. Jos Espoon piispan vihkimisessä ei oltu, ei se varmaan tarkoita että välit kirkkoon ovat poikki.


#40

Tuo näkyy ilman mitään kirjautumisia tai tunnuksia.


#41

Saarna saattaa löytyä Sleyn sivuiltakin. Facebookissa törmäsin.