Sisäinen ja ulkoinen vokaatio eli kutsu(mus)

Evl.fi:n puolella ei kuitenkaan hyväksytä Ilkko II:n edeltävän tilan opin kuvaukseksi väitettä “vain mies voi olla pappi”. Ilkko II on tässä nyt koko tämän kirkon sisällä käydyn teologisen keskustelun merkitsijä. Evl.fi:n näkökulmasta evl.fi:n kehitys näyttää tältä:

  1. Ennen Ilkko II kirkolliskokousta kirkon oppi oli, että “virka on Jumalan asettama sanan ja sakramenttien palveluvirka, johon Jumala kirkon valinnan kautta kutsuu ihmisiä”, ja käytäntö oli, että vain miehiä kutsutaan.
  2. Ilkko II:n jälkeen sen sijaan vallitsi edelleen sama oppi: “virka on Jumalan asettama sanan ja sakramenttien palveluvirka, johon Jumala kirkon valinnan kautta kutsuu ihmisiä”, ja käytäntö oli, että sekä miehiä että naisia kutsutaan

LHPK:n näkökulmasta evl.fi:n kehitys sen sijaan näyttää tältä:

  1. Pre-Ilkko II: “virka on Jumalan asettama sanan ja sakramenttien palveluvirka, johon Jumala kirkon valinnan kautta kutsuu miehiä”
  2. Post-Ilkko II: “virka on Jumalan asettama sanan ja sakramenttien palveluvirka, johon Jumala kirkon valinnan kautta kutsuu ihmisiä (miehiä ja naisia)”.

Ilkko II:n teologinen ratkaisu novum tai oivallus oli tosiaan sen ymmärtäminen, että vaikka virka on de iure divino institutum, sen sukupuolta ei ole kuitenkaan asetettu. Luterilaisen raamattuhermeneutiikan mukaisesti Jeesuksen toiminnan esimerkkiä ei voi pitää sitovana; vain käskyä, joka annetaan expressis verbis voidaan pitää velvoittavana. Siten, koska Jeesus ei kutsuessaan pappisvirkaan erikseen sanonut sen kuuluvan vain miehille, voidaan hänen toimintaansa kutsua vain miehiä pitää hyvänä, joskaan ei välttämättömänä.

En ymmärrä, mitä tarkoitat tällä. Tarkoitatko, että meidän keskustelussa meillä on erilainen vocatio interna et externa vai että naispappeuspäätöksen taustalla oli virheellinen teologinen jäsennys ulkoisen ja sisäisen vokaation suhteesta? Jos tarkoitit jälkimmäistä, niin nähdäkseni se ei pidä paikkaansa, tai en ole ainakaan nähnyt mitään sen kaltaista Ilkko II:n päätöstä ja edeltänyttä ja seurannutta keskustelua koskevissa huomioissa, joita olen erityisesti lukenut Kimmo Saastamoiselta.

Sen sijaan ulkoisen ja sisäisen vokaation vääränlainen teologinen jäsentäminen on monella nykyään perusteena sille, miksi jonkun tulisi saada kirkon kutsu pappisvirkaan. Voimme käsitellä ulkoisen ja sisäisen vokaation jäsennystä pappisviran suhteen jossain toisessa ketjussa. Tässä ei kuitenkaan liene sitä syytä käsitellä.

Mikä tämä Ilkko on? Liittyy naispappeusdebat?

Joo. Ilkko-nimisessä kurssikeskuksessa pidetty toinen kirkolliskokous vuonna 86.

1 tykkäys