SLEY.fi: yleisvikaari Raimo Goyarrolan haastattelu

Jutussa katolisen kirkon yleisvikaari Raimo Goyarrola puhuu taustastaan, työstään, ekumeniasta (kirkosta, pappeudesta, ehtoollisyhteydestä) ja Neitsyt Marian merkityksestä. Ilahduttava kirjoitus, suosittelen – olin aikeissa ottaa tähän joitain kohokohtia, mutta niistä oli liian vaikea valita!

8 tykkäystä

Metka juttu että juuri SLEYn lehti on lähtenyt paavillisten äänitorveksi… Joskus takavuosina nimenomaan SLEY oli kirkon sisäisitä “puolueista” se luterilaisin.

Paavilliset ja moskoviitit ovat sen kaltaisia nimityksiä, joita en tällä foorumilla oikein tajua…:neutral_face:

Minä en puolestani ymmärrä, kun tällä foorumilla puhutaan protestanteista.

En pitäisi lähtökohtaisesti epäluterilaisena tutustumista muiden kirkkokuntien edustajiin :smiley: Toimittajan ääni pääsi jutussa kyllä kuulumaan, ja se on hyvä – selvästi kyllä ei-katolilaisen kirjoittama.

Eikö protestantti ole ihan yleisesti hyväksytty nimi? Ei siis mikään pilkkanimi. Vaikkapa uutiskielessä puhutaan katolisten ja protestanttien välisistä kahinoista. Tai puhutaan protestanttisista kirkoista joihin luterilaisuus osana kuuluu jne. Se on saattanut olla pilkkanimi aluksi, mutta en osaa sitä sellaiseksi nähdä, kuten vaikkapa paavilliset ja moskoviitit.

1 tykkäys

Protestantit/protestanttisuus on ylätason käsite, joka sulkee sateenvarjon alle niin luterilaiset kuin kalvinistit kuin käytännössä kaikki muutkin ns. reformoidut suunnat. Adventistien ja Mormoonien asema on vähän häilyvä enkä ihan varmaksi tiedä luetaanko heitä protestanttisiin kirkkokuntiin.

Protestanttisuus on laajemman tason kategoria. Käsite syntyi Speyerin valtiopäivillä 1529 merkitsemään evankelisten ryhmää, joka vastusti reformaation tukahduttamispäätöstä. Anglikaanisuuskin on protestanttisuutta. Ihmettelen vaan, miten tällä foorumilla käytetään tätä epäselvää kategoriaa keskusteluissa. Syntyy helposti olkinukkeja ylätason käsitteen kautta. Esimerkiksi kun on puhuttu nominalisteita ja realisteista, kaikki protestantit on niputettu samaan “pahojen nominalistien” läjään.

Mitä negatiivista muuten on sanassa paavillinen ja moskoviitti? Eikö nuo termit kuvaa hyvin näiden ryhmien jäsenten luottamusta ja kuuliaisuutta jonkin ihmisjohtajan suuntaan?

Koska mormonit eivät tunnusta Jeesusta Jumalaksi, he eivät ole kristittyjä. Näin ollen he eivät voi olla protestanttejakaan.

1 tykkäys

Lienemme kaikki yhtä mieltä siitä, että on pyrittävä keskustelemaan kohteliaasti. Mutta olisi hätävarjelun liioittelua ruveta kieltämään normaalissa puhekielessä käytettäviä sanoja, kuten vaikka “moskoviitti”. Keskustelu käy puisevaksi, jos sanoja on valittava kieli keskellä suuta ja ikäänkuin aina vain tieteellistä proosaa tuottaen.

Protestantti-sana on myös ihan normaaliin kielenkäyttöön kuuluva sana, ei loukkaava eikä osoitteleva.

Olen havainnut, että me ns. luterilaiset protestantit emme normaalisti käytä itse tuota yläkategorista protestantti-sanaa, koska se ei lopulta tarkoita oikeastaan muuta kuin ei-paavilaista lännen puoleisen kirkkokunnan jäsentä. Itseymmärryksemme kun ei rakennu negaatiolle tai kontroverssille vaikka room.katolilaiset niin ehkä ajattelevatkin. Väärinymmärrysten vaara on suuri jos ei-protestantti käyttää protestantti -sanaa - mitä kirkkokuntaa hän oikeastaan tarkoittaa?

Vastaavasti luterilaisten sisäisessä kielenkäytössä tulisi ymmärtää, ettei pietisti-sana kerro vielä riittävästi. Pietistit eivät käytä tuota sanaa itsestään. (Pietistejä voi verrata erilaisiin sääntökuntiin, jokaisella on omat erilaiset pyrkimyksensä parantaa kirkkokuntaansa)

Protestantti on lähinnä kirkkohistoriallinen termi, jossain määrin myös sosiologinen. Teologisena terminä se on aika tyhjä, sillä protestanttisiksi laskettavien kirkkokuntien välillä on varsin suuria erilaisia näkemyksiä, toki voidaan löytää myös joitaikin asioita, jotka ovat yhdistäviä.

1 tykkäys

Linkitetyssä jutussahan ei käytetä sanaa “protestantti” sen enempää kuin “paavillinen” tai “moskoviitti”, joten sikäli voi itse kukin olla tyytyväinen.

2 tykkäystä

Ei vieläkään liity ketjun aiheeseen, mutta sanan “paavillinen” miellän viittaavan johonkin erityisesti ja nimenomaan paaviin liittyvän juttuun. Jos “protestantti” on turhan geneerinen luterilaista kuvaamaan niin “paavillinen” taas on turhan spesifi katolilaisuutta ilmaisemaan.

1 tykkäys

Yleensä käytän sitä tilanteessa missä ei edes ole tarvetta -ainakaan minulla ja minähän siinä kirjoitan eikä kukaan muu- tarkempaan määrittelyyn. Protestantti on silloin kielenkäytössäni ei-katolilainen+ ei-ortodoksi. Jos katsot asiaa vanhojen kirkkojen näkökylmasta, protestantti on moneen asiaan sopiva kätevä termi.

Sekä “vanhat kirkot” että “protestantti” ovat tietysti erittäin hyviä leimakirveiksi ja vastakkainasettelun synnyttämiseksi. Siinä olet oikeassa ja niin niitä on täälläkin paljon käytetty. Eli ovat sopivan käteviä.

Kuten totesin, Suomen ev.-lut. kirkko on vanha kirkko siinä missä mikä tahansa muukin.

1 tykkäys

Protestantti on, minulle ainakin, lähinnä vaihtoehto reformoidulle samaa tarkoittavana yleiskäsitteenä. Siinä on vähän sama kuin miksi en puhu “muslimeista”, koska sana itsessään sisältää heikäläisille affirmaation, että he ovat oikeassa uskossa. Ja puhuminen deformoiduista kirkoista taas käy liian suoraan solvauksesta. Joten protestantti on mielestäni lähimpänä asiasanaa, eli katolisen uskon ja kirkon kanssa eri mieltä olevat tai sitä tai sen osia vastaan protestoivat kirkot.

Katolisessa ymmärryksessä sellaista luottamusta ja kuuliaisuutta ei ole olemassa. Paavia ei arvosteta siksi, että hän olisi joku yksinvaltias, jolle halukkaasti antaudutaan. Ei siksi, että paavin oletettaisi olevan joka asiassa oikeassa. Tai siksi, että paaviksi aina olisi valittu ihana henkilö.

Paavin keskeinen tehtävä on edustaa kirkon ykseyttä. Kyynikko voisi todeta, että riippumatta siitä, onko kirkko enemmän harhassa kuin paavi, vai päinvastoin, on jokaisella kirkon jäsenellä siinä hyvä syy huolehtia pyhityksestään. Ja sosiologi voisi todeta, että paavi on vain yksi tapa monista, jolla jokainen katolilainen ymmärtää kaveria viereisessä penkissä, viereisessä kirkossa tai viereisessä maanosassa.

Paavin erehtymättömyys ei koske paavia henkilönä, vaan paavin tiettyjä tehtäviä kirkon päänä. Oikeastaan tätä paljon puhuttua oppia erehtymättömyydestä on käytetty vain pari kertaa koko kirkon historian aikana. Eikä silloinkaan kyseessä ollut mikään innovaatio.

Jos puhutaan paavillisista, niin olen aina ajatellut, että se on jollain tavalla tahallisen etäinen ja joskus ripauksen sarkastinen tapa. Kun taas moskoviiteista puhumiseen sisältyy luultavasti samat varaukset patriarkkojen henkilökohtaista auktoriteettia koskien, mutta sillä lisäyksellä, että kaikenlainen väitettykin riippuvaisuus Venäjästä sisältää poliittisen latauksen.

1 tykkäys

Minullekin protestantti tarkoittaa lähinnä samaa kuin reformoitu. Mutta me luterilaisina EMME ole identiteetiltämme emmekä opiltamme reformoituja. Reformoitu kristillisyys tarkoittaa suppeassa merkityksessään kalvinisteja. Laajemmassa merkityksessään reformoidulla kristillisyydellä tarkoitetaan yleisesti vastakohtaa sakramentteja ja kirkollisuutta korostavalle kristillisyydelle. Kumpikaan ei päde luterilaisuuteen. Luterilaisuus edustaa aitoa ja puhdasoppisinta katolisuutta, emme kumarra paavia kirkkokunnan johtajana joten emme ole paavillisia katolisia.

1 tykkäys

“Paavin kumartamisesta” ei juuri kukaan katolilainen taida puhua, ja nimitys “paavillinen” kuulostaa minusta hitusen kummalliselta jos sitä käytetään epäironisesti. Kun kerran halutaan, että luterilaisista puhutaan heidän itseymmärryksensä mukaisesti, ehdottaisin, että samaa periaatetta sovellettaisiin katolilaisista puhuttaessa.