Sleyn pappisvihkimys selvitettävänä

Sleyn työntekijälleen hankkima pappisvihkimys Keniasta on selvityksen alla, ja sen myötä näköjään kyseenalaistettu myös Sleyn pitäytyminen lähetystyön perussopimuksessa: http://kirkonkellari.fi/piispainkokous-pyyt-sleylt-selvityst-ja-korjaustoimia-kenian-pappisvihkimyksest/ Jännä sinänsä, että tuoreeltaan Irja Askola, jonka alueella kyseinen pastori toimii, ei pitänyt asiaa ongelmana.

Ymmärrän kyllä hyvin, että asiaa voi pitää ongelmallisena. Siitä huolimatta seison järjestöni tekemän ratkaisun takana ja toivon, että se pysyy asiassa vahvana eikä suostu sellaisiin ratkaisuihin tai myönnytyksiin, jotka loukkaisivat liikkeen oppia ja omaatuntoa.

1 tykkäys

Mielenkiintoista. Vaikka sinänsä ymmärränkin ratkaisun Sleyn virkakäsityksen kannalta, ja kyllähän kirkolla olisi isompia ongelmiakin puututtavaksi vaikka kuinka, niin kyllä tajuan, että onhan tämä ongelmallista. Toisaalta Inkerin kirkon pappisvihkimykset olivat vähän samanlainen kuvio, eikä siitä tullut vastaavaa selvitystä. Todella mielenkiintoista nähdä, mihin ratkaisuun tässä päädytään.

Inkerin kirkossa vihityt on ainakin sikäli eri juttu, että vihkimys siellä edellyttää papinhommien tekemistä myös Inkerin kirkon toiminnassa Venäjällä ainakin jonkin aikaa. Viime Sanansaattajassa juuri kerrottiin, että Sleyn työntekijä Jukka Niemelä vihittiin Inkerin kirkon papiksi.

1 tykkäys

Toisaalta taas Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi ja Latvian ev.-lut. kirkon Janis Vanags ottivat juuri Helatorstaina hekin osaa tapahtumaan, joka tuskin sekään ilahduttaa Luterilaista maailmanliittoa: kumpikin on maailmanliiton jäsen, mutta he olivat siitä huolimatta vihkimässä Norjaan Missouri-synodin sisarkirkolle piispaa: https://www.facebook.com/DenLutherskeKirkeiNorge/posts/1574417319296313

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18622404_1574410339297011_3487556201936480684_n.jpg?oh=19e3da5c5c4151334bc44924e6f049db&oe=59B1DA62

Kuvassa Janis Vanags ja Aarre Kuukauppi:

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/18699752_1574410482630330_7573878526518444916_o.jpg?oh=df7399c883a0b787cdebc85303bb8d1c&oe=59BA380E

edit. Ainiin, laitan tähän vielä kuvan itse vastavihitystä piispastakin, Torkild Masviesta:
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18670888_1574410502630328_980878994088575883_n.jpg?oh=94f414e7505a090f20a9ee576df1b98e&oe=59E97547

Minulla oli käsitys, että Keniassa voitiin Suomen kirkon puolesta vihkiä, jos pappi toimii pari vuotta lähetystyössä Keniassa. Tällainen pappi olisi voinut siirtyä Suomen papistoon ilman uutta vihkimystä, mutta vihkimistä ei voi vain käydä hakemassa, vaan pitää toimia pappina vihkimismaassa.

Tämän Norjan tapauksen ei pitäisi tuottaa maailmanliitossa ongelmia, sillä kumpikin kirkko on myös ILC:n jäseniä, eikä se ole tuottanut ongelmia.

1 tykkäys

Kotimaa24 artikkeli samasta aiheesta. (vapaasti luettavissa)

Sleyltä tähän mennessä saatu selvitys ei piispainkokouksen mukaan ole tarjonnut riittävää pohjaa vastata Luterilaiselle maailmanliitolle. Lähetyksen perussopimuksen mukaan piispainkokous on se toimielin, joka arvioi sopijajärjestöjen toimintaa. - - - -
Kirkon Lähetystyön Keskuksen (KLK) johtaja Risto Jukko pitää Sleyn yllättävää toimintaa Kenian kirkon ordinaatioiden kanssa vakavana asiana. - - -
Jukon mukaan viimevuotinen ordinaatio Keniassa tuli kirkon keskushallinnolle yllätyksenä.
– Esimerkiksi Kirkon lähetystyön keskus ei tiennyt tästä, eli meitä ei ollut informoitu asiasta. Perussopimuksen mukaan olisi ollut syytä informoida, Risto Jukko painottaa.

Piispa Samuel Salmi kommentoi asiaa:

Tuosta jäi nyt sellainen käsitys, että asia pitäisi jotenkin korjata. Miten? Ei kai pappisvihkimystä peruuttaakaan voi. Salmi viittaa myös siihen, että muualla saatu vihkimys ei anna pappisoikeuksia Suomen kirkossa, mutta se kai lienee selvää ennestäänkin. Tällainen pappi ei voi esim. vihkiä avioliittoon, mutta kyllähän näitä toimii Sleyllä muitakin Suomessa, ja se on ihan ok, kunhan ei väitetä että kyse olisi Suomen evlutkirkon papista. Tarkoittaako asian korjaaminen siis lähinnä sitä, että tällaista ei tehdä jatkossa?

Omasta näkemyksestäni voisin sanoa sen verran, että kallistun sille kannalle, että ulkomaisen kirkon antama vihkimys ilman todellista palvelussuhdetta ko. kirkkoon on aika ongelmallinen tilanne. Ymmärrän millaiset syyt tähän ovat vaikuttaneet, ja että ratkaisu on voinut tuntua ainoalta mahdolliselta, mutta se on silti tosi syvästi ongelmallista. Inkerin kirkossa vihityillä papeilla on toinen tilanne, sikäli kuin heillä on ihan todellisia tehtäviä myös Inkerissä, mutta Kenian kanssa yhteys on keinotekoisempi. Ei siellä viikonloppuja keikkailla.

3 tykkäystä

Pappisvihkimystä ei voida peruttaa eikä uusia.

Käytännössä korjausliike toteutuu kun asiasta annetaan piispainkokoukselle neljän kuukauden sisällä selvitys ja Sley hakee kyseiselle papille oikutta toimia pappina Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Sikäli kun Salmen lausuntoa oikein tulkitsen, ko. oikeutusta tulee tässä tapauksessa hakea nimenomaan Helsingin hiippakunnalta. Oletan että henkilö sen oikeuden myös saa, sikäli kun lupaa toimia niin kuin kirkkomme papin tulee.

Sleylle järjestönä asetelma on toki kiusallinen, koska asia on hoidettava kuntoon neljässä kuukaudessa ja Helsingissä on ainakin marraskuuhun asti naispuolinen piispa.

Ei samassa usk. yhteisössä tietenkään tarvitse uusia, mutta ei se niin mene, että jos on vihitty papiksi jossain yhteisössä niin se olisi automaattisesti pätevä pappisvihkimys myös kaikkialla muualla. Tässä mielessä pappisvihkimystä voi verrata myös muihin ammatteihin ja tutkintoihin: Trump-yliopiston papereilla ei saa samaa pätevyyttä kuin kotimaan yliopistojen maisterin papereilla. Sisällöt, koulutus ja vaatimukset eroavat siksi paljon toisistaan. On pappeja ja on “pappeja”. Jos on “pappi”, niin voi aivan hyvin joutua hankkimaan oikean vihkimyksen ennen kuin kelpaa papiksi.

1 tykkäys

Kyse on pappisvihkimyksestä toisessa LML jäsenkirkossa.

Luulen, että luterilaiset itse asiassa hyväksyisivät ilman uutta vihkimystä kaikista sellaisista kirkkokunnista, joissa ylipäätään on pappisvihkimys.

Eivät hyväksy. Jos vaikkapa katolinen pappi liittyisi luterilaiseen kirkkoon, niin saisi lutskujen pappisvihkimyksen.

Tiedän tapauksia joissa katolinen vihkimys on hyväksytty. Näin siis ainakin Ruotsissa

Valitettavaa jos tapauksia on “paljon”.

Päinvastaiseen suuntaan tuo kuitenkaan ei toimi - eikä katoliseen kirkkoon liittyvä luterilainen pappi voi olettaa saavansa automaattisesti vihkimystä katolilaisena - edes silloin, jos on mies :wink:

2 tykkäystä

Tässä, en ehkä ymmärtänyt, puhuttiin ehkä katoliksen papin siirto luterilaiseen kirkkoon.

Ymmärsit ihan oikein ja vastasit sen mukaan. Halusin vain todeta, että vaikka katolinen pappi automaattisesti pysyisi pappina kääntyessään luterilaiseksi, toisinpäin ei toimi samalla tavalla.

1 tykkäys

Se on tämä luterilaisten “tulkaa kaikki”-periaate.

Suomessa kirkkojärjestys säätää seuraavasti (5 luku 8§)

Toisen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen uskonnollisen yhdyskunnan papin oikeuttamisesta toimittamaan pappisvirkaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa päättävät piispa ja tuomiokapituli. Hakijan on annettava tämän luvun 4 §:ssä mainitut näytteet ja 6 §:ssä oleva lupaus. Lisäksi on noudatettava, mitä papiksi vihkimisen edellytyksistä on edellä määrätty. Jos häntä ei aikaisemmin ole vihitty papiksi evankelis-luterilaisessa tai sellaisessa kirkossa, jolla on ehtoollisyhteys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa, hänet on vihittävä pappisvirkaan.

Jos kirkolliskokous on hyväksynyt muun kristillisen kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen pappisviran vastavuoroisesta hyväksymisestä, tuon kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan papin on saadakseen toimittaa pappisvirkaa annettava vain tämän luvun 4 §:ssä tarkoitetut näytteet.