Teologian opiskelun vaikutus uskonelämään


#41

Itselläni teologian opiskelu on vienyt painopistettä enemmän tekstuaalisuudesta konkreettisen osallistumisen, tekemisen ja palvelemisen suuntaan. Toisin sanoen teologian opiskelulla on ollut positiivinen vaikutus uskonelämälleni.


#42

Minä uskoisin, että kristityissä maissa eläville usko voi olla vaikeammin omaksuttavissa kuin pakanavaltiossa elävälle. Kun maa ja kulttuuri on kristillinen, se voi johtaa ei-uskovassa kyyniseen asenteeseen ja itsetarkoitukselliseen vastustamiseen. Toisen uskonnon vaikutuspiirissä kasvanut taas voi kokea kristinuskon sanoman oikeasti sellaisena, joka tuo jotain uutta ja vapauttavaa.

Näin ei tietenkään aina ja välttämättä ole. Mutta joidenkin kohdalla voi olla.


#43

Tieteellinen tutkimus on aina luonteeltaan kriittistä. Mutta toki sellaista tutkimusta on tehty ja tehdään koko ajan, jossa tarkastellaan Raamatun tulkintaa eri aikoina ja noiden tulkintojen vaikutusta. Se ei suinkaan ole mitään kritiikitöntä. Tuollainen tutkimus on perusteiltaan aatehistoriallista tutkimusta. Ja sitä löytyy pilvin pimein ja se on täysin legitiimiä tutkimusta.