Valeuutinen: Ruotsin luterilaiset eivät saa kutsua Jumalaa Herraksi

Olen sanaton.

10 tykkäystä

Näen tässä vakavan teologisen ongelman. Jumalan kutsuminen Herraksi ei ole kirkollinen perinne tai ihmisten keksimää, vaan nousee suoraan Raamatusta. Haastattelussa Jacklen tyrmää tämänkaltaiset nimitykset kokonaan - eli siis käytännössä sanoo, että Raamattu kertoo Jumalasta väärin. Ei vain niin, että jokin asia olisi meidän ajassamme tulkittava eri tavalla kuin joskus aikaisemmin, vaan suoraan sanotaan Raamatun käyttämä termi teologisesti vääräksi kuvaamaan Jumalaa. Tämä on ihan hirmuisen ongelmallista, koska se kumoaa Raamatun aseman Jumalan itseilmoituksena, eri tavalla kuin mikään tulkinnan muutos voisi tehdä. Pointti siitä, että Jumala on sukupuolimäärittelyjen yläpuolella, on toki sinänsä oikea. Jumala on kuitenkin päättänyt ilmoittaa itsensä tietynlaisilla termeillä, jotka eivät luonnollisestikaan kuvaa Häntä tyhjentävästi, mutta niillä on jotain oleellista sanottavaa meille. Niitä ei siis voi hylätä.

7 tykkäystä

Hiljaiseksi vetää…

Vaikka asia ei ehkä tule krstitylle oikeastaan uutisena.

3 tykkäystä

Onko? Näinhän me luterilaiset olemme tottuneet ajattelemaan. Mutta on paljon sellaistakin kristillisyyttä, jossa Raamattu nähdään ennen kaikkea ihmisten kokemusten muistiinmerkintöinä. Tapahtumat ovat se tärkein Jumalan toiminta, ja Raamattu vain kertoo tapahtumista - näinhän meille on tälläkin foorumilla vakuutettu. Jos Raamatun syntyaikojen ihmiset elivät patriarkaalisessa maailmassa, heillä ei tietenkään voinut olla samanlaista ajattelua sukupuolia koskien kuin meillä nyt on.
Jokainen aika siis muokkaa Jumalan ilmoituksen uudelleen. Tämän päivän ihmiset puhuvat tämän päivän kieltä, ja ajattelevat tämän todellisuuden pohjalta. Jumalan Pyhä Henki ilmoittaa tämän päivän ihmisille itsensä ja jos se ilmoitus on ristiriidassa Raamatun kanssa, sen pahempi Raamatulle. Aikaan sidottu kertomus, ei varsinainen ilmoitus.

1 tykkäys

Tässä tapahtuu merkillinen “hyppy” semiittisesta kulttuurista suomalaiseen, hebrealaisista kirjoittajista “meihin”. Eikö tulisi vertailla tämänpäivän seemiläiseen elinpiiriin, jos halutaan saada kuva mahdollisesta ajattelun muutoksesta, sillä lienee selvää, ettei suomalainen ajattelumalli ole koskaan vastannut hebrealaista?

1 tykkäys

No kyllä kai tuollaista ajattelua edustavat pitävät Jumalaa kaikkien ihmisten, ei vain seemiläisten Jumalana. Sen takia eri kulttuureissa elävien on heidän mielestään luotava omat tulkintansa. Oleellista heille eivät ole kirjoitukset, vaan tapahtumat, kokemukset Jumalasta. Tämän päivän ihmiselle siis Jumala voi aivan yhtä hyvin ilmoittaa itsensä, kuten aikanaan juutalaisille. Tärkeätä on nytkin kokemus. Usko ei ole uskoa johonkin menneeseen, kirjoituksina säilytettyyn, vaan tällä hetkellä elävään ja toimivaan Jumalaan.

Jumalan muuttuminen kristinuskossa sukupuolineutraaliksi - tai kunkin kokemuksen ja tarpeen mukaan joko isäksi tai äidiksi - on vain looginen seuraus teologiasta, jonka mukaan on paha virhe “palvoa Raamattua” Jumalan itsensä sijasta.

Juuri Herra on näistä nimityksistä kyllä erityisen selvästi esitetty Jumalan itse ilmoittamana, Minä olen lisäksi: “Minä olen Herra, Israelin Jumala”, “Näin sanoo Herra” jne. Filippiläiskirjeessä sanotaan, dttä jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra. Se ei siis näytä olevan vain yksi monista vaihtoehdoista, vaan aivan keskeinen. Loppuuko Ruotsin messuissa Herra armahdan laulaminen? Saakohan Isä meidän -rukous jäädä vielä rauhaan?

4 tykkäystä

Facebookissa jotkut näkyvät sanovan tuon olevan valeuutinen. Olisi kyllä erikoista, jos sellainen menisi läpi suomalaisissa valtakunnallisissa medioissa, mutta onhan se mahdollista. Jäädään seuraamaan.

1 tykkäys

Jos tämä uutinen olisi ollut esillä vaikkapa 1980 -luvulla, niin vitsinähän sitä kaikki olisivat pitäneet. Nyt tuntuu, että mitä ihmeen virkaa kirkolla on, jos kaikki sen keskeisimmät opit pitää kyseenalaistaa.

2 tykkäystä

Mutta kun on ihan varta vasten todettu, että “Raamattu on Jumalan sanaa” tai “Jumala sanoo Raamatussa” ovat virheellisiä!
Eihän meillä ole syytä ajatella, että Jumala on Herra, jos emme usko mihinkään sanalliseen ilmoitukseen. Se on kaikki ymmärrettävä sen ajan ihmisten tulkinnaksi kokemuksistaan. Nyt tulkitaan toisin!

Ymmärrän halusi piikitellä, mutta ei tuo osu ort. kirkkoon - tai minuun. Lähtökohtana on se, että traditioiden pitää olla sellaisia, joista kirkko on aina pitänyt kiinni. Ymmärrys rakentuu entisen päälle, ei kumoa sitä.

1 tykkäys

Tiedän. Vaihtoehdot ovatkin - jos toivotaan Jumalan pysyvän Herrana - uskoa ortodoksisen kirkon traditioon tai Raamattuun.
Kummasta tahansa luopuminen avaa ovet jokaisen aikakauden ja kulttuurin omalle “kristinuskolle”. Siis: Luterilainen luopuu Raamatun “Jumala sanoo näin” -luonteesta tai ortodoksi luopuu uskosta kirkon tradition paikkansapitävyyteen ja muuttumattomuuteen. Molemmissa tapauksissa jäljelle jää vain nykyihmisen oma kokemus ja uskon luonteeseen vaikuttavat sitten ne aatteet ja ympäristöt joissa kokemus koetaan.
Luterilainen ei voi korvata Raamattua kirkolla, koska hänellä ei ole tuota ortodoksiuskoa.
Ortodoksi ei voi Kirkon oikeassaolon menettäessään tukeutua Raamattuun, koska hänelle on opetettu että se ei ole Jumalan sanaa, vaan kuvaa kokemuksia.


Eli vaikka lainasin sinua, vinoilin enemmän luterilaisille ystäville, jotka tuossa siteeraavat Raamattua.
Minusta on oikeastikin - vinoilematta - loogista, että kun kerran luterilaisuus on aiemmin perustanut Raamattuun Jumalan ilmoituksena, se nyt siitä periaatteesta jo aiemmin luovuttuaan voi taipua ihan mihin asentoon vain, tässä tapauksessa feministisen teologian edessä.

Tai eiväthän nuo uudistajat enää luterilaisia ole, siellä esim. Lutherille Raamattu tietenkin oli Jumalan ilmoitusta, vaikkei hän “fundamentalisti” sanan nykymerkityksessä ollut.

Niin juuri, tulkitaan.

Mitä tulee Jumalaa Herraksi kutsumiseen, juuri näitä sanoja Jeesus käyttää Isästään, sekä opetuslapset, että myös toisinpäin, minun Herrani, minun Jumalani. (Tuomas)

2 tykkäystä

En nyt tähän hätään löydä mistä luin, mutta jossain lehdessä kuitenkin oli uutinen kirkolliskokouksesta ja sen mukaan Glorian alussa “kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisille joita hän rakastaa.” oli tuo “han” muutettu “Gud”. Eikä muuta. Tyhmää tietysti sekin, mutta ei niin hurjaa kuin tuo uutinen antaa ymmärtää. Voi kyllä olla, että muitakin ohjeita on annetttu.

Skandaali tieytysti sekin, jos messussa ei lueta ( lauleta ) Gloriaa kokonaan.

2 tykkäystä

Tai siis … Raamatun kirjoittajat käyttävät noita sanoja. Eihän meillä ole Jeesuksen kirjoituksia olemassa, vaan ihmisten kirjoituksia Jeesuksesta ja hänen puheistaan.

Huomaathan mitä tarkoitan? Kaikki perustuu meillä siihen että uskomme Jumalan ilmoittaneen myös tietyin sanoin itsensä ja että tämä on kirjattu oikein ja Hengen johtamana Raamattuun.

Jos tuota uskoa ei uudistajalla ole, on noita vastaväitteitä ihan turha esittää hänelle, esim. feministiteologille.

Tottahan huomaan.

Tätävartenhan Jeesus rukoilee juuri meidänkin puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta Joh evankeliumissa, rukoilen myös niiden puolesta, jotka näiden kautta uskovat minuun. (tämä siis muistista).

Aika ristiriitaista tietoa asiasta saa Ruotsin lehdistä. Luin kirkon ja muutaman eri lehden uutisen. Jonkun mukaan kyse on lähinnä siitä, että maskuliinisia sanoja han tai Herra ei käytetä niissä kohdissa, joissa ne voidaan muuttaa neutraaliksi, toisen mukaan han-sana on muutettu kokonaan hen-sanaksi ja kolmannen mukaan käsikirja määrää myös saarnan sisällöstä ja maskuliinisten sanojen käyttö saarnassa olisi virkavirhe. Ota tuosta nyt sitten selvää.

Vaikka käsikirjauudistusta on uutisten mukaan vastustettu paljon, äänestyksessä sen tahtoi palauttaa jatkovalmisteluun vain 27 edustajaa, yli 200 oli valmis hyväksymään sen. Keskustelu ennen äänestystä kesti 10 tuntia.

1 tykkäys

Kyseessä on tosiaan valeuutinen.

2 tykkäystä

Ainakin Verkkouutiset-sivuston otsikko näyttäisi olevan valeuutinen. Vaikka kuinka tähtäisi klikkijournalismiin, eivät otsikot saisi silti paikkansapitämättömiä lehdissä olla. Sen sijaan ilmeisesti se pitää paikkansa, että Ruotsin Kirkolliskokous on päättänyt tehdä kirkkokäsikirjansa joihinkin kohtiin sanastollisia muutoksia.

1 tykkäys

Tässähän on taustalla se, että Herra sanan alla on tetragrammaton YHWH, joka on Jumalan varsinainen nimi. Koska juutalaiset eivät lausuneet Herran nimeä Jahwe, he korvasivat sen tällä Herra-nimityksellä, koska Jumalaan piti jotenkin kuitenkin viitata. Siinä mielessä nimenomaisesti siis Herra ei ole mitenkään erityisen välttämätön kristinuskolle. Vanhan testamentin jumalailmoituksen keskeinen nimitys on YHWH/Jahwe, ei Herra. Uuden testamentin “Jeesus Kristus on Herra” tarkoittaa siis “Jeesus Kristus on Jahwe”.

1 tykkäys