Viekää ilosanoma kaikkeen maailmaan

Mielestäni kristityt ovat kutakuinkin täysin epäonnistuneet tehtävässään levittää sanaa Jeesuksesta. Jeesus on kaikkialla läsnäoleva. Ei pelkästään teologian pohdinnoissa ilmestyvä Jumalan poika. Epäonnistumisen juurena on uskon harjoittamisen erottaminen kaikesta muusta erilliseksi.

Kaksi suurinta epäonnistumista: koulu erityisesti yliopistot, ja työelämä. Pitkälti nuo molemmat nivoutuvat toisiinsa.

Vaikkapa taloustieteen oppikirjat ovat kammottavia, jos niitä hetkeäkään miettii peilaten Jumalan sanaan. Samoin yhteiskuntatieteiden oppikirjat. Matemaattis-luonnontieteellisessäkin oppiminen on sitä, että henkilöä pidetään tyhmänä, jos hän ei opi sillä ikuisesti käytetyllä tehottomalla oppimistavalla, jota on käytetty aina koska se hivelee opettajan egoa. Ei ihan kuulosta siltä millätavoin esikuvamme Jeesus olisi matematiikkaa opettanut.

Ainoa syy miksi koko kupla pysyy pystyssä on, että ihmisille opetetaan koko kouluaika, kuinka heidän pitää miettiä itsekkäästi itseä, eikä ainakaan kyseenalaistaa mitään. Niin saa sitten viran ja kivasti rahaa. Kiltisti pitää lukea tenttikirjat ja esittää jakkupuvussa hymyillen yhdenmielistä. Itkeä sitten salaa vessassa, jos ei ole täysin turrutettu.

Sellainen hirviö kuin vaikkapa itse olen sitten lukee ne Marxinsa ja muut tenttikirjoissa olevat asiat (ja tenttikirjat ovat ainoat joilla on väliä koska harva lukee tohtoriksi millään alalla), ja huomaavat ettei keisarilla ole vaatteita. Ja pääsee vaiennetuksi. Ei saa keikuttaa venettä, jolla tienaa. Yliopistoissa opetettavan osoittaminen kammottavaksi kukuksi ei edes millään muodoin ole vaikeaa. Mutta kun totuudella ei ole väliä ei mikään muutu.

Onhan kristinusko kuitenkin levinnyt hyvin moneen maaimankolkkaan. Tarkoitatko, että edes lähetystyöntekijät ja eivät ole onnistuneet levittämään sanaa Jeesuksesta? Kyllä kai Jumalan sanaa on kylvetty tosi paljon, mutta kylväjät eivät välttämättä näe työnsä tuloksia. Jumala kuitenkin toimii omalla aikataulullaan.

Seurakunnissa tehdään lapsi- ja nuorisotyötä ja uskon, että sielläkin leviää sana Jeesuksesta. Netissä on esimerkiksi Raamattu kannesta kanteen ja monia muitakin kristillisiä sovelluksia, paljon julkaistaan lehtiä ja kirjoja, joissa on tervettä hengellistä sanomaa.

5 tykkäystä

Nuo mainitsemasi ovat kyllä pitkälti kunnossa. Tai ainakin rehellistä yritystä piisaa. Afrikassa lienee heimouskonnot kristinuskon yhteydessä harjoitettavana hyvin yleisiä yhä, ja lasten & nuorten toiminta on vähintäänkin haastavaa taatusti kulttuurissa, joka on heittänyt kristinuskon mäkeen, koska eliittiporukka ei tienaa sillä.

Itse tulkitsen käskyn viekää ilosanoma kaikkeen maailmaan pääasiassa niin, että se vietäisiin maailman joukkoon kaikessa toiminnassa. Niin että ne, jotka eivät usko myös näkisivät sen valon, joka sieltä loistaa.

Tällä hetkellä sanoma viedään voi johonkin asti sanoa nuorille asti mielekkäästi, koska onhan peruskoulussakin jotain juttuja että on hyvä olla ystävällinen jne. Jotka ovat olennaisesti kristillistä perua, tai ainakin samaa sanomaa.

Sitten siirrytään sinne yliopistoon ja työelämään. Tulee villi länsi, josta uskovat ovat pääosin hiljaa. Alistuen täysin vastakohtaisen opetuksen ja tekemisen alle. Antaen kuvaa, kuinka Jeesus olisi vain lasten juttuja parhaimmillaankin. Kuinka oikeilla aikuisilla ei ole mitään selkärankaa, tai arvoja.

Yleisellä tasolla olen kyllä samaa mieltä siitä, että kristityt ovat olleet ja ovat edelleen kokonaisuudessaan jokseenkin surkeita kristittyjä. Konkreettisemmalla tasolla viestisi yksityiskohdat sen sijaan vaikuttavat minusta melko käsittämättömiltä, joten olisi mukava jos vähän avaisit mitä oikein tarkoitat.

Paavali kirjoitti (Kol. 3,17): “Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan.” Minä ymmärrän tämän tarkoittavan sitä, että meidän tulisi kaikissa toimissamme olla sydämeltämme ja mielemme asenteelta sellaisia että pidämme Jeesuksen aina tärkeimmällä sijalla; mutta jos työssäni käytän matematiikkaa tai taloustieteen teorioita, teen sen juuri niin kuin me inhimillisillä kyvyillämme parhaamme mukaan teemme, luultavasti ihan samalla tavalla kuin siinä tapauksessa että en olisi kristitty. Lähinnä vain työnteon motiivit ja tuo sydämen asenne olisivat erilaisia. Sinulla ilmeisesti on tässä jokin erilainen näkemys - minkälainen?

Erityisesti näihin yksityiskohtiin mielellään lukisin selvennyksiä: “Vaikkapa taloustieteen oppikirjat ovat kammottavia, jos niitä hetkeäkään miettii peilaten Jumalan sanaan.” Ja: “… millätavoin esikuvamme Jeesus olisi matematiikkaa opettanut.”

Molemmat osin ovat jo aiemmissa viesteissä, mutta siis:

//

Taloustieteen teoriat: pohjautuvat usein ajatukseen itsekkäistä toimijoista, joiden avulla muka saavutetaan jonkinlainen hyvä. Kuinka esimerkiksi treidaajat ovat automaattisesti hyviä, vaikka osan heistä taktiikat olisivat täysin vastakkaisia sille, mikä on edes jotenkin selitettävissä olevaa hyvää eli likvidideetin tarjoamista markkinoille.

Yleisemmin ja missä tulee se miksi kristityt ovat epäonnistuneet. Otetaan taloustieteistä ja muissakin tieteissä teoriat, joiden lähtökohdat ovat täysin epäkristilliset ja myös täysin sitä vastaan mitä ihmiset ylipäätään pitävät hyvänä, oikeudenmukaisena jne. Sitten nostetaan ne vaan asemaan, jossa ne opetetaan suurille massoille, ja vaietaan kaikki kritiikki niitä kohtaan. Sitten korkeintaan tohtorivaiheessa esimerkiksi taloustieteessä mennään tasolle, joka saattaa olla lähempänä totuutta, tai ottaa edes jotenkin huomioon esimerkiksi moraalin.

//

Matematiikka, tai oppiminen yleensäkin: Ihan peruskoulusta lähtien on yhä se sama ajattelu voimissaan, jossa ajatellaan olevan sellainen asia kuin matemaattinen lahjakkuus, joka tulee esiin kokeilla. Logiikan ollessa vielä yksi matematiikan osa-alue muita sitten pidetään oleellisesti lahjattomina ja tyhminä. Kaikki opetetaan samalla tavalla.

Jos Jeesus opettaisi matematiikka niin luultavasti lähellä silloin olisi sellaiset asiat, kuin rauha, ilo ja vapaus toteuttaa itseään. Ei kuulosta siltä mitä tuokaan touhu nykyään on.

//

Kristityt ovat jättäytyneet jyrän alle ihan kaikessa. Useimmiten kiltisti puurtaen kaikkea muuta kuin kristillisten arvojen täyttämää työtään, ja eläen kaksoiselämänsä toista puolta sitten Jeesukselle. Käyttäen kaiken tarmonsa siis saatanan valtakunnan rakentamiseen, ja hakien lepopaikkaa Kristuksesta.

1 tykkäys

Monissa asioissa nuo teoriat näyttävät toimivan aika hyvin. Markkinoilla, joilla ei ole merkittäviä markkinahäiriöitä, vapaa hintamekanismi tuottaa teoriassa optimaalisen ja käytännössäkin usein hyvin lähelle optimaalisen resurssien allokaation ja yhteenlasketun koetun arvon maksimoitumisen. Ja tämä siis perustuu siihen, että kaikki yksittäiset toimijat käyttäytyvät omaa subjektiivista hyötyään maksimoiden. Eivätkä nämä perusteoriat ole normatiivisia vaan deskriptiivisiä; siis teoriat eivät kehota ketään käyttäytymään millään tietyllä tavalla, vaan pikemminkin ne pyrkivät kuvailemaan sitä, kuinka maailma toimii. Toki nämä teoriat voivat ikään kuin antaa yksittäisille toimijoille moraalisen “luvan” maksimoida omaa hyötyään, jos ja kun teorian mukaan se samalla edistää yhteiskunnan tai maailman kokonaishyötyä, vaikka tässäkin tulisi vielä huomioida, että yhteisen kakun kasvattaminen on eri asia kuin sen jakaminen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka on helppo osoittaa että monissa tilanteissa tuollainen perusteoria todellakin toimii hyvin ja yhteiseksi parhaaksi, monissa tapauksissa se ei toimi. On virheellistä yleistää teoria koskemaan tilanteita ja tapauksia, joissa se ei päde. Olet löytänyt rahoitusmarkkinoilta esimerkin, jossa jokin taloustieteen perusteoria ei toimi; tällöin teet virheen jos silti yrität soveltaa kyseistä teoriaa tuohon tapaukseen.

Yleisemmin ja missä tulee se miksi kristityt ovat epäonnistuneet. Otetaan taloustieteistä ja muissakin tieteissä teoriat, joiden lähtökohdat ovat täysin epäkristilliset ja myös täysin sitä vastaan mitä ihmiset ylipäätään pitävät hyvänä, oikeudenmukaisena jne. Sitten nostetaan ne vaan asemaan, jossa ne opetetaan suurille massoille, ja vaietaan kaikki kritiikki niitä kohtaan.

Lähtökohtaisesti perustavimman laatuisen taloustieteen ei ole tarkoitus olla normatiivista tai moraalista vaan enemmänkin deskriptiivistä: kuvata sitä kuinka todellisuus toimii, riippumatta siitä onko se hyvä tai huono asia ja miten asioiden ehkä pitäisi olla. Toki tästä usein tästä mennään pidemmälle ja kehitetään normatiivisia toimintaohjeita, mutta silloin ollaankin usein kiistanalaisemmassa asetelmassa. Suurille massoille ei kyllä opeteta alkeitakaan taloustieteestä, mielestäni kyllä pitäisi, viimeistään lukiossa.

Palataan tuohon ajatukseen oman hyödyn maksimoimisesta, koska se sinua ilmeisesti tässä häiritsee. Joissakin tilanteissa rationaalisuuteen pyrkivä kristitty voi sisällyttää siihen hyötyyn, jota hän maksimoi, myös muille ihmisille koituvan hyödyn, jos hän kokee sen tärkeäksi ja asiaan kuuluvaksi. Taloudellisen toimeliaisuuden markkinoilla mielestäni tällainen ajattelutapa ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole järkevää, vaan koska hintamekanismi omaa hyötyään maksimoivien toimijoiden markkinoilla on niin tehokas allokoimaan resursseja ja maksimoimaan yhteistä kakkua, on oikein ja järkevää toimia sen mukaan, ja säästää altruismi vasta kakun jakamisen vaiheeseen. Näinhän varmaan useimmat kristityt tekevätkin: toimivat markkinoilla (mukaan lukien työmarkkinat) omaa subjektiivista hyötyään maksimoiden, ja lahjoittavat sitten osan varoistaan johonkin mielestään hyvään tarkoitukseen.

Jos Jeesus opettaisi matematiikka niin luultavasti lähellä silloin olisi sellaiset asiat, kuin rauha, ilo ja vapaus toteuttaa itseään.

Kuulostaa ihanalta, mutta en tajua tästä mitään.

Useimmiten kiltisti puurtaen kaikkea muuta kuin kristillisten arvojen täyttämää työtään, ja eläen kaksoiselämänsä toista puolta sitten Jeesukselle. Käyttäen kaiken tarmonsa siis saatanan valtakunnan rakentamiseen, ja hakien lepopaikkaa Kristuksesta.

Olen samaa mieltä siitä, että kristityt joutuvat elämään jonkinlaista kaksoiselämää tässä maailmassa, elleivät onnistu pakenemaan luostariin tai erakoksi. Mutta en sanoisi rehellisen ja koko yhteiskuntaa hyödyttävän työn tekemistä “saatanan valtakunnan rakentamiseksi”, eikä kristikunnassa nähdäkseni yleisestikään ole ollut tuollaista asennetta työtä kohtaan.

Suurin ongelma taloustieteessä on sen nimitys. Sitä kutsutaan uljaasti taloustieteeksi vaikka kyseessä on pikemminkin markkinatiede tai hintatutkimus tai jokin vastaava.

Riippuu tietysti työstä mitä tekee. Tietotyöstä suuri osa on mielestäni hyvin suoraan kategoriassa saatanan valtakunnan rakentaminen.

Mistäs sinä sellaisen tiedät? Kaikki on salattua. Koko markkinatalouden perusidea on pitää kaikki salattuna, ja samanaikaisesti toistaa tuota mantraa siitä, kuinka näkymättömän käden kautta kaikki allokoituu lähes täydellisesti.

Todellisuudessa ne markkinat hyvin pitkälti toimii niin kuin politiikakin. Pienet piirit kokoustelee keskenään ja päättää miten mennään. Sitten nuo glorifioidaan, kuinka näkymätön käsi toimii, ja kuinka demokratiassa saat äänestää miten haluat.

Nuorena ennen uskoontuloa olin aika lähellä ajautua talousfysiikkaan (econophysics). Tutkimusprojekteissa pyörin samoissa piireissä, kuin noissa mukana olevat. Ala oli niin uusi, ettei heillä juuri omia kokoontumisia vielä ollut.

Jean-Philippe Bouchaud kärkinimenä. Äärimmäisen hyvä teoreettinen fyysikko ja silloin jo miljardien hedge fundin perustajia. Rahan teko oli naurettavan helppoa osakemarkkinoilla, jossa matemaattisesti kyvyttömämmät ajattelivat niiden olevan sen ajan teorioiden mukaan täydelliset ilman mahdollisuutta löytää hyötymisiä.

Juttelin jossain kohtaa innostuksestani jossain konferenssissa. Jossa jutustelukaveri selitti, kuinka Bouchaud ainakin koko ajan on sitä mieltä, että haluaisi lopettaa, mutta sitten kun rahaa tulee niin paljon niin kuitenkin jatkaa. Sai minut miettimään asiaa. Huomaamaan oleellisen, eli että nuo hedge fundit ovat olennaisesti systeemin loisia. Aiheuttaen pelkästään lieveilmiötä ja korruptiota ympärilleen. No en ollut uskova, joten en ollut mitenkään välittömästi saarnaamassa moraalin rappiota, vaan opin vain miten maailma oikeasti toimii. CFM toimii yhä, Bouchaud johtaa sitä yhä. Rahaa virtaa sisään ovista ja ikkunoista.

Otetaan yksinkertainen esimerkki. Minulla on tavara, jonka koen itselleni 100 euron arvoiseksi. Sinä kokisit sen 200 euron arvoiseksi. Vapailla markkinoilla voimme luoda 100 euroa arvoa siten että myyn tavaran sinulle hinnalla, joka on jotain 100 ja 200 euron väliltä. Täsmällinen hinta määrää sen, kuinka tuo tyhjästä luomamme 100 euron arvo jakautuu meidän välillämme, mutta ei mennä nyt siihen. Olosuhteissa, joissa esimerkiksi valtiovalta määräisi, että tuon tavaran myyntihinta täytyy olla vaikkapa 80 euroa tai 250 euroa, mitään kauppoja ei syntyisi eikä tuota 100 euron arvon luomista tapahtuisi.

Markkinatalouden perusteoriat voidaan käydä näin yksinkertaisesti läpi, ja kuka tahansa voi helposti huomata, että asiat myös käytännössä toteuttavat tätä logiikkaa. Ei tässä ole mitään salaista.

Mutta kun nuo teoriat vastaavat aikamoisen harvoin todellisuutta. Oikeammin teen tuotteen ja maksan siitä 1€ kappaleelta. Yritän myydä kaupalle, jossa ketjun ostajat määräävät mitä pidetään hyllyillä. Jee ostaja oli vanha koulukaveri, joten saan myytyä tuotetta kauppaan vitosella, ja kuluttajalle tuote maksaa kympin.

Mikä tuossa on ongelma? Sinä myyt voitolla, kauppias myy voitolla, ja loppukäyttäjäkin kaiketi ostaa tuotteen halvemmalla kuin mikä sen arvo on hänelle. Kaikki sopii täydellisesti sekä arkijärkeen että talousteoriaan.

Ongelma on epäoikeudenmukaisuus. Kaveri saa diilin, ja muut eivät. Suvulle, kavereille tai perheelle järjestyy muille ei.

Maalmalle se ei toki ongelma ole.

Jos joku Pertti olisi valmis myymään identtistä tuotetta 2 euron hintaan, mutta kauppaketju silti ostaa samaa tuotetta sinulta 5 euron hintaan, voimme todeta etteivät markkinat ole täydelliset, eikä tämä ole mikään ongelma teorialle, jota ei sellaisenaan ole tarkoituskaan soveltaa epätäydellisille markkinoille, vaan silloin tarvitaan vähän monimutkaisempaa (mutta pohjimmiltaan samaan logiikkaan perustuvaa) mallia. Täydellisillä markkinoilla kauppaketjun kilpailijat ostaisivat tuotteet Pertiltä 2 eurolla ja myisivät niitä kuluttajille hintaan 2<p<5, eikä kauppiaasi saisi mitään myytyä, joten tilanne ei voisi jatkua pitkään.

Tuossa juuri teet sen, että rationalisoit epäoikeudenmukaisuuden. Jos totuus on, että Pertti sai suhteillaan asian x, niin asia on epäoikeudenmukaista suhteessa Maijaan joka oli samassa tilanteessa, mutta ei saanut.

Markkinat ovat suuri hyvävelikerho. Joka rationalisoidaan pois teorioilla. Kaikista vähiten kavereita ovat jotkut köyhät, haisevat kehitysmaalaiset. Niiden perään ei pukuherra edes vilkaise.

Tässä on nyt turhan vähän harkittua kritiikkiä. Ensinnäkin, kauppaketjujen tuotevalikoimajutut ovat vissiin enemmän rahasta kuin kavereista kiinni. Esim. kun ostetaan muutamilta valmistajilta ja paljon, kulut ovat pienemmät kuin silloin, kun ostetaan ties kuinka monelta pieneltä valmistajalta. Tuskin se (ainakaan yleensä) on sitä, että K-Marketien ylipäällikkö on tämän ja tämän valmistajan toimitusjohtajan ystävä ja siksi ostaa sieltä.

Toiseksi, globaalit markkinat ovat ihan liian iso juttu ollakseen “suuri hyvävelikerho”, jossa vain kaverit ostavat ja myyvät kavereilta ja kavereille. Ihan liian iso. Ei sellaisessa väitteessä ole tolkkua.

Varsinainen ongelma vapaissa markkinoissa on tietenkin ihmisen luontainen ahneus ja itsekkyys. “Köyhät, haisevat kehitysmaalaiset” jäävät sivuun siksi, että heistä ei voi hyötyä tarpeeksi. Jos voi, niin “pukuherra” vilkuilee innoissaan heidän suuntaansa, ihan siitä riippumatta, tunteeko ketään heistä.

2 tykkäystä

Miksi olisivat? Vain on toki lioittelua, mutta aina on ollut niiin Suomessa ja maailmalla,että ne jolla on valta kokoontuvat omissa seuroissaan. Klassisesti sihen vastataan sitten, että ihan vapaasti vaan voit perustaa korporaation, vaikkapa Sanoman jonka rakentaminen siltä kukkulan kuninkaalta vienyt vuosikymmeniä.

Likainen Harri kertoo kirjana hyvin miten yhteiskunta toimii. Väärien väärnkäytöksien paljastaja savustetaan aina ulos.

Globaali elitti on hyvin pieni porukka. Voisin ainakin periaatteessa olla nyt osa sitä, vaikkakin onneksi en ole, koska ehdottomasti siihen kuuluu se pieni talousfysiikan porukka, joka nykyään hallinnoi ainakin sataa miljardia sijoittajien rahaa korkeintaan muutaman sadan ihmisen toimesta.

Sinun pääväitteesi on, että “taloustieteen oppikirjat ovat kammottavia” jne., ja esität sen tueksi väitteitä asiantiloista, jotka mielestäsi ovat epäoikeudenmukaisia ja mielestäsi jotenkin johtuvat taloustieteen olemassaolosta. Poistuisivatko nuo ongelmat ihmiskunnasta, jos taloustiedettä ei olisi?

Keskuskomitean johtama suunnitelmatalous toimisi varmaan paljon paremmin.

2 tykkäystä

Tuon pitäisi olla pakollinen oppikirja peruskoulussa, niin että sitten kaikki ymmärtäisivät miten yhteiskunta toimii.

Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on se pohjimmainen perustelu. Miksi ne olisivat liian suuret? Miksi ei olisi suurinta taloudellista valtaa käyttävää globaalin sekä paikallisen eliitin hyvävelikerhoa, jossa suositaan kavereita vaikka se olisi tappiollistakin?

Homma siis jää jonkun ihmisen käsityksen ja fiilisten varaan. Ei todisteiden.