Jumalan lupaus Aabrahamin suvulle - Jerusalem Israelin pääkaupungiksi

Evankelikaalien tietyt apokalyptiset visiot johtavat aika sairaaseen politiikkaan.

Media on ollut Yhdysvalloissa ja täällä Euroopassakin lähes kolmen vuoden ajan pullollaan Russian Collusion -uutisia, analyyseja ja raportteja (Itse odotan AG Barrin laajempaa koostetta Muellerin Venäjä-tutkinta raportista), mutta kun tarkastelee presidentti Trumpin toimintaa vs. Venäjä - vs. Israel, jokainen meistä näkee selvästi mitä valtiota on suosittu; minkä valtion suuntaan sitä colluusiota tai epätervettä, kenties laitontakin intressien yhteensovittelua Trumpilla on ollut kampanjan aikana ja presidenttinä. Ja kyseessä oleva valtio ei ole Putinin Venäjä.

Rohkenisin myös väittää, että presidentti Trumpin Bibin Israelia palvelevat toimet + Pompeon ja Pencen uskonnollissävytteiset pro-Suur-Israel-argumentit indikoivat siitä, että valtion ja kirkon ero on tämän presidenttiyden aikana hämärtynyt Yhdysvalloissa tavalla, joka asemoi Trumpin “evankeelisen” ulkopolitiikan, islamilaisen kalifaatti/umma -ja slavofiillisen Kolmas Rooma -valtioajattelun rinnalle. Vihjailut (ei-klassisesta) kristillisestä “talibanismista” tai “jihadismista” eivät ole suinkaan siis tuulesta temmatuja.

1 tykkäys

Israel on Jumalan alkuperäinen ja aito omaisuuskansa. Kristityt ovat myös, mutta heidät on myöhemmin “oksastettu” tuohon juureen.

Eräässä mielessä kristinusko on juutalaisuuden myöhemmin kehittynyt messiaaninen sivuhaara.

1 tykkäys

Tuo Anttilan kiihkeä paatos on aika kapeakatseista tarkastellessaan alueen tilannetta periaatteella: vain yksi on pahis.

2 tykkäystä

Ei oikeastaan ole kristinusko juutalaisuutta (sanajohdos Juudasta, yhdestä Israelin heimosta) missään mielessä. Eikä täten kyseessä myöskään ole juutalaisuuden sivuhaara, ellei sitten sivuhaaraksi sanota sitä, joka on oikeassa, joka uskoo ja tunnustaa oikein profeettojen ennustukset ja Jumalan sanallisen ilmoituksen. Vaikka ottaisimmekin juutalaisuuden termiksi, jolla nimitetään Israelin Jumalaa uskovia, niin tällöinkin olisi vaikea väittää, että kristinusko olisi myöhemmin kehittynyt kuin taldumilainen juutalaisuuden tulkinta tai karaiitti-juutalaisuus. Kristinusko päinvastoin on suoraa jatkumoa temppelipalvelukselle, jonka keskeinen sakramentti on se, jonka esikuva nuo uhrit olivat. Messiaanisuus taas ei ole mikään sivuhaaran piirre, kun profeetat ovat yhtä messiaan odotusta.

Se, että verelliset Aabrahamin perilliset olisivat jotenkin aidompi omaisuuskansa kuin muut nyt kun Jeesus Kristus on kuollut ja ylösnoussut, on ongelmallinen väite. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä, siis samassa kirjeessä, jossa hän varoittaa roomalaisia tai joitain heistä ylpeydestä: “se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. (Room. 3:22)” Aabrahamin lapsia ovat siis kaikki, “jotka uskoon perustautuvat” Paavalin mukaan (Gal. 3:7). Ja Aabrahamin lapsi oli Iisak ja Iisakin Jaakob, Israel. Jumala sanoo Aabrahamille (1. Moos. 12:3): “sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” Paavalin koko Galatalaiskirjeen kolme ensimmäistä lukua ovat tämän asian käsittelyä (Gal. 3:29): “Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.”

Tähän ajatukseen liittyen siitä, mitä tuo omaisuuskansan jäsenyys (joko verellisesti tai hengellisesti) merkitsee voi lukea profeetoista. Sehän ei ole mikään yksinkertainen jako. Esimerkiksi profeetta Hesekiel:

(Hes. 33:13-20)

Jos minä sanon vanhurskaalle, että hän totisesti saa elää, mutta hän sitten luottaa vanhurskauteensa ja tekee vääryyttä, niin hänen vanhurskauttansa ei ensinkään muisteta, vaan hän kuolee vääryydessään, jota on tehnyt. Ja jos minä sanon jumalattomalle, että hänen totisesti on kuoltava, mutta hän kääntyy pois synnistänsä ja tekee oikeuden ja vanhurskauden - antaa takaisin, tuo jumalaton, pantin, korvaa riistämänsä ja vaeltaa elämän käskyjen mukaan, niin ettei vääryyttä tee - niin totisesti hän saa elää; ei hänen ole kuoltava. Hänen syntejänsä, jotka hän on tehnyt ei ensinkään muisteta: hän on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää. Ja vielä sinun kansasi lapset sanovat: “Herran tie ei ole oikea.” Juuri heidän omat tiensä eivät ole oikeat. Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja vääryyttä tekee, on hänen sentähden kuoltava. Ja jos jumalaton kääntyy pois jumalattomuudestsansa ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, saa hän sen tähden elää. Ja vielä te sanotte: “Herran tie ei ole oikea”: minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan.

Job taas, milloin hän sitten elikään, ei ilmeisesti ollut mitään sukua Iisakille alenevassa polvessa. Kuitenkin hän oli se, jolle ei ollut maan päällä vertaista (Job. 1:8). Lisäksi kun Paavali puhuu juutalaisista, puhuu hän heistä juuri sen kautta, että heille Jumala uskoi lain (Room. 3:2, 4:13-14). Myöhemmin kirjeessä roomalaisille Paavali käsittelee aihetta lisää (Room. 9:8): “eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.”

Varsinaisesti aiheeseen liittyvä analogia on Kirjeessä roomalaisille:

Room. 11:17-24

Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanonet: “Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin.” Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois. mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä, jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa.

Nyt on tietenkin ymmärrettävä, että öljypuu, joka oksia kannattelee on Kristus. Tuo puu on hengellinen uskon puu. Oksat ovat uskovat, ovat he mistä kansasta tahansa. Mutta kuinka kukaan voisi kerskata itsestään tuohon puuhun liitettynä, siitähän Paavali puhuu, kun hänet on armosta vanhurskautettu? Siksihän Paavali sanoo (Room. 11:18): “mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.” Eli, mikäli ylpeilet, niin ylpeile, Jeesuksesta.

Muuten vertauksessa metsäöljypuun oksat ovat ne, joille ei uskottu lakia; ja varsinaiset oksat ne, joille laki uskottiin, ennen kuin tulisi Jeesus täyttämään lain. Ylläolevaa lainausta seuraavassa jakeessa (Room. 11:25) Paavali itse asiassa profetoi lopun ajoista, siltä vaikuttaa: “Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut.”

Tämä kohdan tarkoitus ei ole puhua ei alkuperäisyydestä tai aitoudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että Israelille ilmoitettiin laki, jolla oli oma tehtävänsä maailman pelastuksessa.

2 tykkäystä

Keskustelin juuri hiljattain Israelin tilannetta tuntevan kristityn rauhanturvaajana olleen ihmisen kanssa.

Hänen mielestään todellisia uhreja (tai “unohdettuja”, “väliinputoajia”, en muista tarkkaa määritelmää) Israelissa ovat kristityt arabit. He ovat rauhantahtoisia, mutta heillä on vihollisia…

2 tykkäystä

Sakarja,

Jos ylläpito suo, mitä en usko sen valitettavasti tekevän, koska se sulki ammoin Lähi-Idän tapahtumat ja uutiset-ketjun, avataan Lähi-Idän tilannetta laaja-katseisesti analysoiva ketju; keskustellaan lähdeviitein, tutkimuksin ja annetaan muiden arvioida kuka on vikapää kapeakatseisuuteen.

Tämä manikelalainen, Yhdysvaltojen evenkeelisille kuin ääri-islamisteille tyypillinen mustavalkoinen esitystapa ei palvele asiaa, vaan itseasiassa tukee näiden ääripäiden ajamaa agendaa.

Kaikki osapuolet ovat jossain määrin vuosikymmenten aikana antaneet pahikselle pikkusormen ja vähän muutakin. En myöskään hyväksy sellaista ajatusta, että “vähemmän” syyllinen saisi absoluution omista rikkomuksistaan, suuremman rikkojan rinnalla. Tai että se saisi jonkun toisen aikaisempien rikkomusten tähden tänään itse toimia kuin tuo häntä vastaan ammoin rikkonut.

Lähi-Itään suuntautuneiden pyhiinvaellusmatkojeni, paikalliskohtaamisten ja tutkimusteni perusteella voin sanoa jakavan täysin tämän rauhanturvaajan näkemyksen. Yhdysvaltojen evankeelisten ja heidän eurooppalaisten kanssamatkustajiensa tulisi käydä ihan kunnolla tutustumassa paitsi Israelin myös arabimaiden ei-evankeelisten kristittyjen; katolisten, ortodoksisten, orientaalien ja luterilaisten kokemuksiin Yhdysvaltojen Lähi-idän/Israel -politiikasta, heidän arkeensa ja tulevaisuudentoiveisiin.

Liian usein he tuntuvat puhuvan ikäänkuin näidenkin kristittyjen puolesta, vaikka
edustavat sellaista uskonnollistettua ulkopoliittista näkemystä, jota ko.kristityt eivät jaa ja josta on ollut heille pääasiassa aina vain kielteisiä seuraamuksia.(Siis, sen lisäksi että se on tunnetusti vain ruokkinut islamilaista partaradikalismia!)

1 tykkäys

Kaikki Lähi-Idän ei-evankeeliset kristityt eläisivät varmasti mieluummin sellaisissa olosuhteissa, joissa heidän uskonveljensä ja sisarensa elävät tällä hetkellä Israelissa (tai jopa Syyriassa ennen sotaa.) Tällähän evankeeliset ja Bibi usein herkuttelevat, mutta he unohtavat kertoa, että osin juuri heidän “synergiansa” seurauksena muista Lähi-Idän maista on tullut Yhdysvaltojen pro-Israel -ulkopolitiikan jäljiltä ei-evankeelisille kristityille entistä tukalampi paikka olla ja elää.

Amerikan evankeeliset (ja heidän agendaansa Euroopassa ja Suomessakin ajavat) unohtavat senkin että juuri heidän maansa on ollut voimaanuttamassa salafi-wahhabismia suosivaa Saudi-Arabiaa levittämään kaikista sunnilaisuuden muodoista anti-kristillisintä ja anti-semiittisintä, talibaanien, AlQaidan, ISIS:ksen ja Syyrian salafi-jihadistien islamia lähimpänä olevaa sunnilaisuutta arabimaihin ja Eurooppaan.

Pointti, ultrasionististikristittyjen kapeakatseisesta Lähi-Idän politiikasta on ollut selvästi enemmän haittaa kuin hyötyä alueen kristityille. Tai sille demokratialle ja liberalismille, jonka presidentti Bush, hänen esikuntansa ja Bibi (1) sanoivat juurtuvan Irakiin ja sitä kautta muihin arabimaihin Saddamin kukistamisen jälkeen. Nyt 600 000 irakilaista ja amerikkalaista kuollutta myöhemmin ja ISIS:ksen jälkeen tiedämme paremmin; kävi päinvastoin.

En myöskään usko, enkä ole tähän mennessä havainnutkaan, että Yhdysvaltojen evankeeliset olisivat halukkaita painostamaan presidenttiään sotilastoimiin, asettamaan kovia pakotteita tms. niitä arabimaita (joista suurin osa on Yhdysvaltojen paikallaisia asiakasvaltioita) vastaan joissa kristittyjä kohdellaan huomattavasti sikamaisemmin kuin esim. Iranissa. Iranissa, jonne jokainen “oikeaoppinen” evankeelinen kristitty haluaa nyt uuden pro-Israel/Yhdysvallat/Saudi-Arabia hallinnon.

Lähi-Idän ei-evankeelisten kristittyjen suurin vihollinen on ollut Yhdysvaltojen alueella harjoittama ulkopolitiikka, joka on rakentunut kahden ei-kristillisen valtion; Israelin ja Saudi-Arabian & Co:n intressien ja intohimojen edistämiseen omissa maissaan ja lähialueillaan.


(1) https://www.c-span.org/video/?c4529120/netanyahus-expert-testimony-iraq-2002*

“Mielenkiintoinen” omaisuuskansateologi tämä presidentti Trumpinkin epävirallinen neuvonantaja Rev. Robert Jeffress of First Baptist Church (Dallas):

"A Dallas evangelical pastor who once said that Jewish people are going to hell and a megachurch televangelist who claimed that Hitler was part of God’s plan to return Jews to Israel both played prominent roles on Monday in the opening ceremony of the new American Embassy in Jerusalem.”(1)

“If they (Oma tarkennus: palestiinalaiset kristityt) do not want to continue to live under that arrangement,” Jeffress said, "perhaps some need to go someplace else.”(2)


(1) https://www.nytimes.com/2018/05/14/world/middleeast/robert-jeffress-embassy-jerusalem-us.html

(2) https://www.nbcnews.com/news/world/holy-land-christians-feel-abandoned-u-s-evangelicals-n867371

Elämä on selkeää, kun elää mustavalkoisessa maailmassa ja näkee pahuuden paketoituna selvärajaisesti inhon kohteeseensa. Mutta sellaista se on vain sarjakuvissa.

Todellisuudessa kaikki on toisin, kannattaa erottaa myös harmaan sävyt ja kaikki värit. Astua ulos kuplastaan ja esimerkiksi lukea myös sen hirveän vihollisensa mediaa, ja yrittää asettua heidän saappaisiinsa. Lähi-itä on paljon monimutkaisempi tarina ja kokonaisuus, kuin 30-luvun -tasolle vajonnut “juutalaiset juonittelee ja hallitsee maailmaa”- tai “evankeliset kristityt ovat saatanasta”- ideologiasi.

Lisääkö asenteesi rauhaa tai ymmärrystä maailmaan, tai maltillista rinnakkaiseloa, eroavuutemme tiedostaen ja hyväksyen?

Natsikorttihan sieltä tuli, mutta huomattavasti myöhemmin kuin oletin. Tapa(si) esittää bibiliitit (vrt. moskoviitit ja kalifatiitit) kaikkien Israelin tai maailman juutalaisten päämiehinä on myös antisemitismin ilmentymä, koska tässä asetelmassa yhden israelilaisen poliittisen tahon katsotaan edustavan puhtaimmillaan paitsi Israelin myös maailman juutalaisten kantaa. Ja heitä kritisoivat israelilaiset, Yhdysvaltojen jne. juutalaiset ilkeinä juonittelijoina jne.

Israelin, Yhdysvaltojen ja Euroopan juutalaisia on moneen lähtöön ja heidän joukostaan löytyy yllättävän paljon kaltaisiani bibiläisen sisä -ja ulkopolitiikan kriitikoita, jotka eräät Trumpin hallintoa tukevat amerikanjuutalaiset ja Bibin kannattajat ovat omalla antisemiittisellä tavallaan kategorisoineet "itseään vihaaviksi juutalaisiksi", "soros-globalisteiksi" tai "juurensa unohtaneiksi vasureiksi".

Sinulla sen enempää kuin Bibillä ei ole oikeutta tai mitään mandaattia esiintyä maailman juutalaisten tai sen ”oikean” juutalaisuuden edusmiehenä. Ja kuten varmasti tunnustat, kritiikkini ei ole liittynyt "juonitteleviin maailmanjuutalaisiin", vaan Bibin Suur-Israel -hankkeeseen. Und, toisin kuin sinä, lähestyn tätä kysymästä ja ongelmaa valtapoliittisena, en uskonnollisena. Minulla ei ole mitään israelilaista isänmaanrakkautta, sionismia vastaan, päinvastoin. Bibin edustamassa "sionismissa" ei kuitenkaan ole enään kyse tästä, vaan vääristyneestä ultrasionismista eli etnonationalismista.

En puhuisi ihmisistä saatanasta, vaan ihan vain Yhdysvaltojen evankelisten ”ekklesiologiasta”, joka sanoisin olevan “sitä” mitä täällä ei toisien kristittyjen opillisista jutskista ole usein hyvästä syytä avoimesti sanoa.

Jos olet valmis kysymään itseltäsi tuota samaa, kuittaan pointtisi.

Päätelkää itse onko seuraava neutraalia faktapohjaista uutisointia, vai jotakin muuta. Antaako se koko kuvan tapahtuneesta, vai nostaako se asiayhteydestä pinnalle vain oman ideologian ja agendan mukaisen fragmentin.

HS 4.5.2017:
" PALESTIINALAISTAITEILIJA Ali Al-Jabalin teoksia on esillä Gazassa vuonna 2014 Israelin ilmaiskuissa raunioituneessa monitoimitalossa."

Juttu oli varustettu suurella kuvalla kärsivistä naisen kasvoista.

Ajattelin tutustua tapaukseen Gaza/2014/Monitoimitalon pommitus.

Tietoja löytyi helposti:

  1. Talo olikin varsinainen "Monitoimi"talo, Hamas toimi siellä ja ampui raketteja Israeliin.

  2. Israelin saatua em toiminta selville, taloon päätettiin iskeä, ja iskusta annettiin etukäteisvaroitus arabiaksi ja hieman aikaa, jotta siviilit voivat paeta.

  3. Israelin drone ampui talon ullakkokerrokseen.

Tapauksesta kertoi mm New York Times.

Sitä ei tiedetä, päästikö Hamas kaikkia siviileitä pois talosta, vai ei, sillä jokunen siviiliuhri ja “viattomaan monitoimitaloon hyökkääminen”, näyttää hyvältä Hamasia tukevien tahojen mediassa. Kuuluuko Helsingin Sanomat heihin?

1 tykkäys

Gazan alueelta on ammuttu tämän viikonlopun aikana israeliin 450 rakettia.

Varmaan saamme pian kuulla YLE:ltä ja HS:lta, miten Israelin vastaiskut ovat niin kauheita. Niistä 450:stä raketista Israeliin tuskin päivittelevät.

Täydennys klo 21.37: Nyt Israeliin ammuttuja Hamasin raketteja on tullut 600kpl.

2 tykkäystä

Eipä niistä autotallissa kyhätyistä raketeista juuri vaaraa ole. Kun Israel tekee kostoiskun, yksi pommi aiheuttaa enemmän tuhoa kuin nuo palestiinalaisten kyhäelmät yhteensä. Kyseessä ei ole millään tavalla symmetrinen voimankäyttö.

1 tykkäys

Et ole ihan ajan tasalla. Hamas saa raketteja, ihan sotilassellaisia mm Iranilta. Niitä oli ammuttu jo 50km Israelin sisään rajalta mitaten, sellaisiin matkoihin ei mitkään qassamit lennä. Turha vähätellä.

Ja elleivät israelilaiset uhrit ole sinusta mitään, niin Hamasin terroristit ovat onnistuneet säheltämään raketteja myös lyhyiksi ja osuneet omiin siviileihinsä.

1 tykkäys

No paljonko uhreja nuo raketit sitten aiheuttivat? Verrataan sitten uhrimääriä vastaiskun jälkeen…

Pari huomiota.

  1. Vaatimus voimankäytön symmetrisyydestä olisi tietenkin älyvapaa.

  2. Jos kuitenkin halutaan tarkastella symmetrisyyttä, pitää ottaa huomioon myös yllätysmomentti, iskujen tavoitteet sekä myös osapuolten halukkuus suojella siviileitä.

Tällaisissa konflikteissa on aloittaja syyllinen, ja vastaisku luonnollisesti tehdään nopeasti ja voimalla.

Jos viikonlopun aikana ammutaan naapuriin 600 rakettia, pieniä ja suuria, mutta kuitenkin sellaisiakin jotka tuhoavat kokonaisia koteja ja autoja ja tappavat ihmisiä, siviileitä, erottelematta naisia ja lapsia, on mielestäni ymmärrettävää iskeä yhtä vahvasti ja vahvemminki takaisin, jotta järjetön summittainen rakettitulitus loppuisi. Tämä on myös tehonnut, Hamas on pyytänyt egyptiläisten välittäjien kautta tulitaukoa.

Israelin vastaisku on ollut sangen kohtuullinen, se ei suinkaan ole “hyökännyt kaikin voimin”, vaan on tehnyt tarkkaan kohdistettuja iskuja terroristien päämajoja, varusvarastoja ja vastaavia kohtaan.

Atte haluaa laskea ruumiskasoja puolin ja toisin syyllisen löytäjäksi. Aika alkeellista oikeuslogiikkaa. Konfliktin aloittajan ja hyökkäysprovokaation laajuuden arviointi on parempi tarkastelupohja. Umpimähkään siviilialueille tapahtuva varoittamaton rakettipommitus on myös selkeä sotarikos.

Reaaliaikaista ja muuta tietoa saa uutisista i24news

https://www.i24news.tv/en

1 tykkäys

Teksti-tv:n mukaan “Gazan taistelussa” on kuollut 4 israelilaista ja 23 palestiinalaista.

Kuten sanoin, kostoiskujen aiheuttama tuho on moninkertainen. Palestiinalaiset ovat ampuneet 600 rakettia, joista Israelin ilmatorjunta on torjunut suurimman osan. Israel on puolestaan iskenyt 260 kohteeseen ilmasta, panssarivaunuilla ja sotalaivoista mereltä. Todellisia sotaurhoja nämä israelilaiset, jotka pommittavat maalta, mereltä ja ilmasta suljetun ja saarretun pläntin sisällä olevia ihmisiä.