Kirkollinen hierarkia ja Raamattu

Olen kanssasi samaa mieltä. “Helluntalaisuus” on yllättävän selvä ‘oppi’, vaikkei sellaista oppia olekaan niin silti voitaisiin maanalaisia seurakuntia alkaa nimittelemään helluntalaisiksi. Juuri tämä lähes haukkumanimeksi yltänyt helluntaiherätys ei ole kirkkokunta eikä sillä ole piispoja, eli hierarkiaa, eli sitä mistä Jeesus moittii Pergamon seurakuntaa ja minkä puuttumisesta hän kiittää Efeson seurakuntaa. - Maanalaista presbyteerikirkkoa ei käsittääkseni ole.

Niin Suomen kuin muidenkin maiden helluntalaiset ovat (sala)kuljettaneet Raamattuja Maon ajoista lähtien. Sama on tilanne ollut NL-Venäjälläkin ja näyttää taas kallistuvan valvontaan päin.

1 tykkäys

Missä Jeesus moittii tällaista?

Nyt tällä kysymykselläsi, kun siihen vastaan, saatamme mennä roskakori- eli offtopic kommentointiin.
Kuitenkin, Ilm. 2:6 ja 2:15, puhuu ‘nikolaiittain’ opista.

Ei misään, piispuus ja hierarkia on Jeesuksen itsensä asettama.

1 tykkäys

Mihin viittaat? Jeesukseen voi viitata vain Raamatun teksteillä.

Tässä olen jo viitannut Jeesuksen sanoihin, koskien piispuutta, siis hierarkiaa.

Kysyin sinulta viittausta, missä Jeesus on asettanut piispuuden ja hierarkian, koska edellisessä kommentissani Jeesus viittaa ne pois. En ehkä täysin kykene seuraamaan sinua, vai?

Sano nyt kuitenkin vielä, mikäli roskakorilta vältytään, että missä Jeesus asetti piispat ja hierarkian?

Lue Luuk. 24 ja Ap.t. 1. Siitä saa aika hyvän kuvan siitä, mikä on ylösnousemuksen todistajan asema. Se on eri asia kuin olla opetuslapsi; Ap.t.1 nimittäin sanotaan, että kun paikalla oli 120 opetuslasta, valittiin heidän (tarkemmin: Jeesuksen mukana koko ajan olleista) yksi kahdentoista apostolin joukkoon. Siinä on sinulle hierarkiaa. Hierarkia tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat keskinäisissä suhteissa, joissa on erilaisia valta-asetelmia ja funktioita. Jos kiellät hierarkian, kiellät palveluviran. Kristillinen hierarkia on palvelemista.

1 tykkäys

Vastaan tähän mielelläni. Sitä ennen kuitenkin arvostaisin, jos voisit viitata Luukas 24 kohtaan tai kokonaisuuteen, missä mielestäsi “kristillinen hierarkia” selvitetään. Mitä Apt. ensimmäiseen lukuun tulee, niin oletan sinun viittaavan Mattian valintaan.

Kristinusko ei ole “vain” jeesuksellista, vaan se on myös apostolista. Uskomme, että pyhät apostolit välittivät oikean opin ja käytännöt jälkipolville. Löydät varmaan itsekin Raamatusta kohdat, joissa Jeesus valitsi apostolinsa, joista tuli ensimmäisiä piispoja. Tai sen kohdan, jossa apostolit asettivat ensimmäiset diakonit tehtäviinsä. Löytänet senkin kohdan, jossa p. apostoli kehottaa seurakuntalaisia olemaan johtajilleen kuuliaisia, sillä nämä joutuvat kerran tekemään heistä tiliä.

Kokonaisuudessa hierarkia on viisiportainen: 1) Kristus ylimpänä päänä ja pappina, 2) piispat, 3) presbyteerit, 4) diakonit ja 5) kansa.

Kun Juudas oli “kyssannut” itsensä, nykynuorison ilmaisua käyttääkseni, niin p. Pietari sanoi, että toinen pitäisi valita ottamaan hänen piispuutensa (kr. episkopen), ja piispat täydensivät joukkoaan valitsemalla tyhjäksi jääneelle istuimelle Mattiaan. Puhe piispan istuimesta ei ole anakronistista, vaan hyvin konkreettista: yhteisestä pöydästä oli jäänyt yksi tuoli tyhjäksi. Esimerkiksi Helluntain ikonissa näkyy hyvin, kuinka Kristuksen kohdalla on tyhjä paikka: ylimmäinen pappi ei ole fyysisesti läsnä, mutta hänellä on silti itseoikeutetusti “ylin” paikka.

Diakonien asettamisen ja vihkimisen jo mainitsinkin - heidät vihittiin virkaan kättenpäällepanemisen kautta (Ap.t. 6:6). Mutta erikseen oli vielä presbyteerien asettaminen, eli seurakuntien vanhinten asettaminen ja vihkiminen virkaansa. Diakonien tehtävä oli rajallisempi kuin vanhinten, jotka johtivat koko seurakuntaa. Esimerkiksi Tiituksen kirjeessä kerrotaan siitä, miten Tiituksen tuli asettaa vanhimmat jokaiseen kaupunkiin. Paavali ja Barnabas asettavat myös presbyteerejä useaan paikkaan.

Jo se, että teologisia ongelmia kohdatessaan seurakunnat ja niiden vanhimmat kirjoittivat apostoleille, kertoo nykyisen kaltaisesta piispan asemasta ja hierarkiasta: jos kirkkoherralle tulee jokin ongelma, hän kirjoittaa sähköpostia piispalleen ja kysyy, miten ongelma ratkaistaan, ja näinhän toimittiin jo alusta asti [jätin Valkamalle tähän vitsin paikan], niin kuin voimme epistoloista lukea. Seurakunnat tai niiden vanhimmat, siis virkaansa asetetut ja vihityt presbyteerit, eivät sooloilleet oman mielensä mukaan, vaan kysyivät kuuliaisesti ylemmiltään ratkaisuja. Piispat asettavat yhä nykyäänkin presbyteerit seurakuntiin, kyliin ja kaupunkeihin, ja vastaavasti näiden avuksi vihitään diakoneja.

Suomalaisia hämää näissä se, että raamatunsuomennoksissamme häivytetään virkahierarkiaa, kun esim. episkopoksia ei johdonmukaisesti suomenneta piispoiksi, vaan pappeuden kolmiportaisuus häivytetään sekoittamalla termejä. Toki UT:ssa on myös hieman terminologista epäselvyyttä näiden suhteen. Mutta kirkkoisät olivat hyvin yksimielisiä esim. siitä, että Jeesus valitsi 12 apostoliaan ensimmäisiksi piispoiksi. Kaikkea ei asetettu yhdessä hetkessä, vaan esim. diakonien vihkiminen tuli ajankohtaiseksi vasta sitten, kun kirkko oli hieman kasvanut ja työn määrä lisääntyi.

1 tykkäys

Hierarkiasta puheen ollen, olin yllättynyt lukiessani, että apostolinen suksessio katkesi Suomen luterilaisessa kirkossa vasta 1800-luvun lopussa. Vihittävän piispan mielestä sillä ei ollut väliä. Onko yhä protestanttisia kirkkoja, joissa se ei ole katkennut?

Tähän kohtaan päästään keskustelemaan siitä jatkuuko apostolinen suksessio jos vihitty piispa ilman kollegojensa suostumusta vihkii uuden piispan.

1 tykkäys

En ole koskaan törmännyt sellaiseen tulkintaan, että nikolaiitat olisivat hierarkian kannattajia. Mistä tällainen eksegeesi nousee? Onko se vanhakin idea?

Kuka siis vihki uuden piispan jos kaikki aiemmat piispat olivat apostolista jatkumoa? Joku tavallinen pappiko?

Luuk 24 ja Apt 1 puhuvat palveluvirasta ja kaitsijan (piispan) tehtävästä yhdistäen sen ylösnousemuksen todistajan nimikkeeseen. Se ei ole siinä yhteinen kaikille opetuslapsille, vaan kuuluu apostoleille.

1 tykkäys

Kaikki Suomen ev.lut. -kirkon kolme piispaa kuolivat samana vuonna (1884), ja uuden arkkipiispan, Torsten Renvallin, vihki dogmatiikan professori Granfelt.

2 tykkäystä

Miksikähän ei kysytty vaikka jotain saksalaista piispaa vihkimään?

Ne muutamat “lähteet”, joita kävin konsultoimassa, asettivat vastuun Renvallin ja/tai siihen aikaan vallalla olleen matalakirkollisen ilmapiirin harteille (vaikka ilmapiirillä ei ehkä ole hartioita kovin usein).

Suksession tärkeyden painottajien kannalta riemuvuosi oli sitten 1934, kun Aleksi Lehtosta Tampereen piispaksi vihkimässä oli myös Ruotsin ev.-lut. kirkon arkkipiispa Erling Eidem. Siellä huhujen mukaan oli suksessio säilynyt.

1 tykkäys

Saksalaiset luterilaiset kirkot eivät yleensä ole piispallisia, koska Luther ei saanut yhtään katolista piispaa liittymään kannattajiinsa. Ruotsin valtakunassa sen sijaan katoliset piispat siirtyivät suoraan luterilaisiksi piispoiksi meillä esim piispa Martti Skytte.

Suksessio on Suomen evlut kirkon näkemyksen mukaan palautettu siihen Ruotsin kirkosta ja Englannin anglikaanisesta kirkosta, koska näistä molemmista kirkoista on myöhemminn ollut mukana piispoja Suomen ev.-lut. piispanvihkimyksissä.

Tosiaan, vihkijä olisi pitänyt tuoda Ruotsista ja se ei tainnut olla poliittisestikaan mahdollista.

1 tykkäys

Suksessiossa on toki kyse muustakin kuin pelkästä kättenpäällepanemisen jatkumosta. Suksessio on nimenomaan oikeaan oppiin sitoutumisen jatkuvuutta. Jos oppi ei ole oikea, ei suksessiokaan ole todellinen, vaikka kättenpäällepanemisketju olisikin todistettavissa. Siksi tuolla v. 1934 suksession palautuksella ei ole painoarvoa vanhojen kirkkojen näkökulmasta.

Opin ja kättenpäällepanemisen lisäksi on huomioitava myös yhteys viiteen vanhaan patriarkaattiin. Onko mahdollista olla oikeaa piispuutta, jos ei ole yhteyttä mihinkään viiteen vanhaan patriarkaattiin? Ehkä on, jos yhteys on katkennut jonkin hetkellisen erimielisyyden takia väliaikaisesti esim. järjestykseen liittyvien asioiden - ei opin - takia.