Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen - evl.fi:n kirkolliskokousaloite 2017

Luoma antanut tuoreen haastattelun Ilkka-Pohjalaiselle. On maksumuurin takana, mutta jotenkin otsikosta jo henkii että hän haluaa saada ymmärrystä kannalleen ja haluaa jakaa saamaansa palautetta. Ainakin jälkimmäistä.

Arkkipiispa samaa sukupuolta olevien kirkkohäistä: “En ole koskaan kieltänyt homoseksuaalien ihmisarvoa, mutta tunnistan hämmennyksen”

Tässä tämä Arkkippiispan jorina kokonaisuudessaan:

Yhteenveto

Arkkipiispa torjuu vastustajien uhkakuvat

Kirkko pohtii, tarvitseeko se perinteisen avioliittokäsityksen rinnalle käsitystä, joka
mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parien kirkkohäät. Arkkipiispa Tapio Luoma puhuu
muutoksen tarpeesta ja suuntaa sanomansa etenkin pohjalaismaakuntiin.
Arkkipiispa Tapio Luoma sanoi televisiossa kymmenisen vuotta sitten, että homoseksuaalien
hengellisiin tarpeisiin täytyisi vastata. Se oli silloinkin joillekin liikaa.
– Olen päässyt näkemään tuttavapiirissäni samaa sukupuolta olevien elämää. En ole koskaan
kieltänyt homoseksuaalien ihmisarvoa, mutta tunnistan hämmennyksen. Kirkko elää
yhteiskunnassa, jonka arvomaailma muuttuu nopeasti. Tarvitsemme muutoksen, joka
mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien parien kirkkohäät.
Aiheen nousu julkiseen keskusteluun ja kriittinen palautevyöry olivat odotettavissa, kun
kirkko pohtii kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen hyväksymistä.
Arkkipiispan yllätti se, miten kovaa tekstiä piispat ja hän itse ovat saaneet. Häntä harmittaa
se, että mukaan on mahtunut pelkoa ja uhkakuvien lietsomista.
– Näkee, miten vaikeasta asiasta on kysymys. Kirkollinen vihkiminen, homoseksuaalisuus ja
seksuaalisuus ylipäätään ovat omiaan herättämään tunteita.
Piispainkokouksen esityksen vastustajia on varsinkin pohjalaismaakunnissa. Seutu on
arkkipiispalle tuttu, sillä hän on syntynyt Kurikassa, kasvanut lakeuden ja rannikon
seurakuntaelämässä ja tehnyt alueella pitkän työuran.
– Alue on hengelliseltä ilmastoltaan vahvaa ja vireää. Uskon asiat ovat luonteva osa
pohjalaista mielenmaisemaa, ja sitä on syytä arvostaa. Mutta on tärkeää nähdä kirkon tavoite:
vahva hengellinen elämä, joka on kaikille avoin.
Arkkipiispa tietää, että osa väestä tukeutuu konservatiivisesti tulkittuun Raamattuun.
– Sellainen Raamatun tulkinta voi olla vaikeasti soviteltavissa nopeasti muuttuvan
arvomaailman kanssa. Pyhän kirjamme todesta ottaminen ei tarkoita sitä, että kieltäydytään
näkemästä ajan vaatimuksia.
Ainakaan Etelä-Suomessa Luoma ei ole huomannut niin kriittistä keskustelua.
– Se on napakampaa pohjalaismaakunnissa, mutta on toki muuallakin samanlaisia
tuntemuksia.
Luoma painottaa, että jännitteitä ja repiviä kysymyksiä on ollut kautta vuosisatojen, eikä
kirkko ole kaatunut siihen. Hän kertoo esimerkiksi, että Apostolien teoissa kuvataan sitä, kun
kreikkalaisia kääntyi kristinuskoon.
– Juutalaiset vaativat, että kreikkalaiset olisi pitänyt pakottaa ympärileikkaukseen. Lopulta
siitä luovuttiin. Suomessa oli sotien jälkeen vääntöä eronneiden vihkimisestä.
Herätysliikkeissä ajatellaan kasteesta yhä eri painotuksin.

Arkkipiispa toteaa, että moni löytää Raamatusta perusteluja myös samaa sukupuolta olevien
liitolle.
– Mooseksen ensimmäisen kirjan toisessa luvussa kerrotaan, että Jumala loi miehen ja
kumppanin hänen avukseen, naisen. Kyse ei ole pelkästään sukupuolesta vaan myös
kumppanuudesta. Puolisoiden välillä vallitsee tasa-arvoa, kunnioittamista, vastavuoroista
jakamista ja lämmön osoittamista.
Arkkipiispalle avioliittokysymys ei ole suuri raamattukysymys.
– Se liittyy enemmän perinteeseemme. Presidentinvaalit osoittivat, että homoseksuaalisuus
puhuttaa laajemminkin yhteiskunnassamme.
Hän korostaa, ettei avioliitto ole luterilaisen opin kannalta sellainen asia, minkä varassa
kirkko seisoo tai minkä vuoksi se kaatuu.
– Vanhurskauttamisoppi sen sijaan on. Se määrittelee, kuka kelpaa Jumalalle ja millä
perusteella.
Jotkut ovat väittäneet, että kirkko aikoo luopua avioliittokysymyksessä Raamatusta ja Jumalan
sanasta. Arkkipiispa vastaa, ettei taustalla ole yritys kiertää Raamatun sanaa vaan halu nähdä
oleellista ihmisenä olemisessa, ymmärtää kaipuuta kumppanuuteen toisen ihmisen kanssa.
– Vanhassa testamentissa mainitaan, että nainen on miehen omaisuutta ja moniavioisuutta voi
olla. Raamatussa on kulttuurisia piirteitä, joita emme tunnista. Sen ajan maailma oli myös
toisenlainen kuin omamme. Siten tulee kyse siitä, tuntuvatko itselle sopivat perustelut
paremmilta kuin toisen kannan perustelut.
Seuraava kirkolliskokous on 13.– 17. toukokuuta. Avioliittokysymyksen on tarkoitus edetä
lähetekeskusteluun ja valiokuntaan. Kirkolliskokous voisi käsitellä valmista mietintöä
aikaisintaan marraskuussa.
– Tähän asti perinteinen avioliittokäsitys on ollut itsestään selvä, mutta nyt se kirjattaisiin
kirkkojärjestykseen. Sen rinnalle tulisi toinen käsitys, ja samalla tunnustettaisiin nykytilanne,
että pareja vihitään jo nyt.
Arkkipiispan mukaan papeilla olisi vapaus toimia kummankin käsityksen mukaan.
– Samaa sukupuolta olevia ei olisi pakko vihkiä, eikä kenenkään tarvitsisi muuttaa
mielipidettään. Kirkkoherran tehtävä olisi etsiä parille pappi, jos omassa seurakunnassa ei
ole. Lääninrovasti voisi olla apuna.
Jos kirkon kanta lieventyisi, mihin se johtaisi? Luoma on vakuuttunut siitä, että kirkko olisi
yhä Kristuksen kirkko, eikä hengellinen sanoma muuttuisi. Hän ei usko siltä istumalta, että
suuria repeytymiä tapahtuisi.
– Tulossa olisi varmaan uusia jäseniä, ja jotkut saattaisivat erota kirkosta. Kannattaa miettiä,
onko sellaista hengellistä yhteisöä, joka on täysin omien toiveiden mukainen.
Hänestä muutos ei vaarantaisi ekumeenisia suhteita, koska esimerkiksi muissa Pohjoismaissa
samaa sukupuolta olevien kirkkohäät ovat jo mahdollisia.

– Norjalainen malli on samantyyppinen kuin piispainkokouksen esitys. Piispojen esitystä ei
ole puskista vedetty.
Avioliittokysymys jakaa kirkkoja ympäri maailmaa.
– Varsin kipeä tilanne on maailmanlaajuisessa metodistikirkossa. Jopa Saksassa
roomalaiskotilaisessa kirkossa on keskusteltu. Paavi on antanut ymmärtäviä lausuntoja.
Meillä piispat ovat tehneet parhaansa. Saa nähdä, kuinka käy.
I-P 13.4.2024.

2 tykkäystä

Irja Askola katsoo oikeuden mukaisuuden armoksi. Tässä oikeuden mukaisuudessa on kysymys synnistä. Vieraasta avioliitto käsityksestä.

1 tykkäys

Näin synnistä on tehty vanhurskaus tuossa kirjoituksessa ja käännetty armo Jumalan edessä vastakohdakseen, langenneen ihmisen käsitykseksi armosta.:face_with_peeking_eye:

1 tykkäys

Ei mitään yllättävää, ellei joku toivonut että ap olisi sanonut jotain fiksumpaa Raamatun luomiseen perustuvasta ihmiskäsityksestä. Itse en sellaista enää odota.

Luoma ei ole luotettava. Se nähtiin jo heti kun hän pääsi tuohon virkaan. Moni konservatiivi äänesti mutta sai pettyä kun taktikko unohti tukijansa.

Siksi ei vakuuttelu omantunnonvapaudesta innosta. Hän rauhoittelee konservatiiveja, mutta kuka uskoo?

7 tykkäystä

Samassa haastattelussa Irja sanoo, että Jeesus kulkee jäljessä, eikä edessä. Kuitenkin Kristus, sana on meidän edessä viitoittamassa taivastiellä. Papit ja piispat olisivat niitä, jotka johdattavat pois allikosta. Sitten taivaan portilla olisi Pietari tai tiukka pipoinen uskova. Aivan saa sellaisen käsityksen, että Pietari, tai tiukkapipoinen uskova olisi ovi.

1 tykkäys

Onneksi on vielä Ruokanen.

Markus Malk ja Miikka Ruokanen: Piispainkokouksen esitys on opillinen päätös ilman opillisia perusteluja - Kotimaa

D

3 tykkäystä

Siteeraan vapaasti Lutherin profetiaa Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun selityksestä ja sovitan sen koskemaan Suomea, vaikka Luther puhui Wittenbergistä. Tuossa lopussa sovitan tekstin nykyisenä aikanamme koskemaan pastoreita*, jotka vielä saarnaavat uskollisesti Jumalan sanaa ja aivan viimeisessä virkkeessä sanan he* ulotan koskemaan myös piispoja ja pastoreita jotka kannattavat antinomismia mieltyneinä maailmaan ja sen mielipiteisiin.

Joh. 3: 19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

Me tahdomme jakaa Herran Kristuksen tuomion jonka hän julisti Koreasinille, Betsaidalle ja Kapernaumille; ” Voi sinua, Kapernaum! Voi sinua Korasin!” (Matt. 11: 21-24). Olkaamme mekin varuillamme ettei Suomesta tule toinen Betsaida ja sille tulee sanoa: ”Nostetaankohan sinut taivaaseen, sinut pitää paiskata alas helvettiin. Näin myös tapahtui Jerusalemille yhtä hyvin kuin Sodomalle ja Gomorralle. Älkäämme epäilkö, tuomio tulee nopeasti ja nuo jotka halveksivat Valkeutta paiskataan helvettiin, sillä Kristus julistaa ”tämä on tuomio joka tulee maailman ylle ja siten Suomen ylle koska he rakastavat valheoppia ja syntistä elämää. Sen tähden he hukkuvat paljon häpeällisemmin kuin Sodoma ja Gomorra…Sen tähden minä pelkään vaikka profetoin haluttomasti, että ankara rangaistus tulee Suomen ylle, rangaistus niin suuri, että ihmissydän ei voi ilmaista sitä. Ihmiset tuntevat vastenmielisyyttä pastoreitaan* kohtaan oikaistakseen heitä. Tässä he* kannattavat antinomisteja, jotka väittävät ettei meidän tule nuhdella ihmisiä.

Martti Luther, LW 22, s. 390.

1 tykkäys

Aamulehden toimittaja kolumnisoi kuudesta eri avioliittokäsityksestä. On vähän vaikeaa sanoa onko kirjoitettu kieli poskella.

Miksi tyytyä kahteen avioliittokäsitykseen, kun kuusikin voisi olla tarjolla?

Hauskaa, mutta ivan kärki osuu väärään kohtaan eli siihen mistä kirkkoa ei oikeastaan voi syyttää sekä siihen, mikä näissä lausumissa jää aina mainitsematta: Ei kirkossa ole koskaan kysytty mitään seksuaalista suuntautumista vihkipareilta. Tästä seuraa se, että myös homoseksuaaleiksi itsensä identifioivat ihmiset voivat tälläkin hetkellä, kuten ennenkin, mennä kirkossa naimisiin siinä missä ketkä tahansa muutkin. Riittää, että mies menee naisen kanssa ja nainen miehen kanssa. Toimii tasavertaisesti myös niin, ettei heterokaan saa mennä vihille samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa.

2 tykkäystä

On tuo sukupuolisuus avioliittokäsityksessäkin aikasmoinen ongelma. Niinhän se oli jo papinviran tapauksessakin. Ja edelleen on.
Ihmisistä pitäisi kait saada sukupuolettomia androgyynejä. Aikasmoista pellenhommaa koko touhu. Pitää laittaa jumanlanpalvelusoppaat ja vihkikaavat uusiksi. Veikkaisin ryhmäavioliittoa seuraavaksi uudistushankkeeksi.
Liekö tuo pietismin peruja koko sukupuoliongelma. Siellähän suurinpia käskyjä, ellei suurin on 6 käsky.
Eipä silti. Monet äänestävät ja ovat äänestäneet jo jaloillaan. Niin minäkin.

1 tykkäys

Maikkarilla näköjään nyt laajahko seuranta. Aika neutraali juttu ja informatiiviset väliotsikot. Oikeastaan tosi hyvä seurantajuttu:

Onko kirkko valmis homoliitoille? Pappien enemmistö kannattanut jo vuosia, kirkon päättäjät eivät vieläkään – MTV seuraa kirkolliskokousta

Klippi pitää katsoa illalla erikseen.

Sukupuolineutraali avioliitto on monelle konservatiiviselle kirkon työntekijälle iso ongelma. En kadehdi heidän osaansa. Konservatiivimaallikoilla on helpompaa.
Loppujen lopuksi: kumpi on tärkeämpää oppi vai ihminen?
Vai voiko näitä asettaa vastakkain?

1 tykkäys

mistä olet onnistunut hankkimaan tällaisen kuvan pietismistä?

Pietismi korostaa käskyjen noudattamisen tärkeyttä. Ja maatalousyhteiskunnassa oli ennen vanhaan tärkeää, että tila säilyi kokonaisena jälkipolville. Periaatteena oli: “älä torpasta nai, vaan talosta”.
Eli 6. Käsky oli kunniassa.
Sitä kontrolloitiin maatalousyhteiskunnassa hyvin tarkkaan. Tilan piti säilyä ja perityä jälkeläisille mahdollisimman kokonaisena ja avioliitto piti tapahtua talollisten kesken tai ainakin varakkaiden kesken.
Jotenkin arvelen, että se on sitä perua.
…mutta tämä ei ehkä kuulu ihan tähän otsikon aihepiiriin…

1 tykkäys

YLEn mukaan Torsten Sandell: “Jos kirkkomme ei pidä kiinni nykyisestä avioliittokäsityksestä, teemme hallaa herätystyölle, jota teemme muslimimaissa. On tärkeää ettei Suomen kirkko aseta heille esteitä tulla kristityiksi.”

Eikö tuollainen argumentti ole kristinuskon logiikan mukaan täydellisen virheellinen? Oppia mietitään toisen uskonnon kannalta niin, oma uskonto olisi lähempänä toista? “Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon - -”. Lisäksi tietysti samalla logiikalla nimenomaan pitäisi hyväksyä samaa sukupuolta olevien liitot, jotta olisi helpompi tehdä lähetystyötä liberaaleissa länsimaissa.

4 tykkäystä

Nyt Ylellä laaja katsaus aiheesta. Haastatelleet tarkemmin kahta eri-ikäistä kirkoliskokousedustajaa (hyvä!) ja 19 muuta edustajaa.

Noista 21 henkilössä on yksi tuttu nimi, Hannu Kippo, entinen Sanansaattajan päätoimittaja. Nähnyt livenä Evankeliumijuhlilla. Muut täysin tuntemattomia nimiä, vaikka ole ollut uskossa n. 35 vuotta.

Pieni porukka käyttää todellista valtaa luterilaisessa kirkossa – tämä juttu kertoo, miksi

Kyllä Raamatusta löytyy sellaistakin ajatusta, että ei tarpeettomasti herätetä pahennusta ottamalla vapauksia sellaisissa asioissa, joita periaatteessa voisi tehdä, mutta joita ympäröivä yhteiskunta ei hyväksyisi. Esim. suhtautuminen orjiin antiikin Roomassa oli tämäntyyppinen kysymys. Orjuutta ei lähdetty näkyvästi vastustamaan, vaan elettiin sen aikaisen systeemin ehdoilla.

Mutta onhan tuo erikoinen argumentti, sitä en kiistä.

1 tykkäys

Tarkoitetaan varmaan lähetystyötä, jossa on huono idea alkaa viemään lgtb- tai sukupuolineutraalin avioliiton agendaa, kun perinteisesti noissa maissa nämä ovat tuomittavia, kuten kristinuskon perinteisessäkin näkemyksessä. Moni ulkomainen yhteistyötaho sanoi esim sopimuksensa irti Suomen Lähetysseuran kanssa, kun se hyväksyi homoparin lähetystyöhön. Perinteisesti muslimimaissa on tuomittu tällaiset jopa kuolemaan, mikä ei tietenkään ole kristillisen näkemyksen mukaista, mutta ei myöskään sukupuolineutraali avioliitto.

6 tykkäystä

Tuosta SLS:n casestä ja varsinkin lähettämispäätöksestä on kuitenkin jo yli 11 uotta aikaa. Kansainväliset järjestöt ovat liberalisoituneet tuossa ajassa valtavasti. Itse olen kuitenkin SLS:n lähettämispäätöstä vastaan, sanottakoon se.