Koulun uskonnollisuus

kristillinenkasvatus
yhteiskunta

#41

Maailmanuskonnoista sen verran, että yhtäläisestä otsikosta huolimatta sen sisältö ei ole kaikille sama. Muslimilasten on äärimmäisen tärkeää saada siinä tietoa kristinuskosta, kun luterilaisen enemmistön mukaan järjestetty kurssi arvattavasti puhuisi kristinuskosta ja sen muodoista jossain muussa yhteydessä.


#42

Jos oppisuunnitelmaan tehdään kokonaan uutena asiana yhteinen maailmanuskontojen opetus, eihän sen tarivtse olla se, mitä luterilainen vastaava nyt on.

Tämä menee nyt villin utopian puolelle ja kaatuu omaan mahdottomuuteensa - mutta itse olisin erittäin kiinnostunut opiskelemaan maailman uskonnot niin, että kunkin uskonnon opettaja opettaisi kaikille yhteisesti oman uskontonsa perusasiat. Eli saisin kuulla muslimin opettavan islamin perusasiat, juutalaisen opettavan juutalaisuuden perusasiat, buddhalaisen opettavan buddhalaisuuden perusasiat jne. Olisi varmasti mielenkiintoisempaa kuin se, että luterilainen opettaisi ne kaikki luterilaisten silmälasien läpi. Mutta joo - utopiaa. Voisi onnistua korkeintaan muutamassa suurimmassa kaupungissa.


#43

Onhan sellainen opetussuunnitelma jo olemassa. Oma uskonto vain jää siitä pois, kristityillä kristinusko, muslimeilla islam jne. Tietysti opettajasta riippuu, miten hän asiat opettaa. Kouluissa voitaisiin sopia opettajien vuorottelusta.


#44

Siis mikä on olemassa? En nyt tiedä, mihin viittaat. Tuohon utopiaaniko? Jos sellainen on olemassa, antaisitko vihjeen, mistä sellaisen löytää?
Vai onko tässä jokin väärinkäsitys jommallakummalla? Siis että on olemassa opetussuunnitelma, jossa kaikille saman luokan oppilaille, uskontokunnasta ja ET:stä riippumatta, opetetaan maailman uskonnot yhtenä ryhmänä niin, että jokaista uskontoa opettaa kyseisen uskonnon opettaja?


#45

@Mauriina, satutko muuten tietämään, onko vielä jossain kunnassa tai jonkin kunnan tietyssä koulussa ortodoksioppilaita enemmän kuin luterilaisia oppilaita? Jossain Itä-Suomen kunnassa tai kunnissa on kuulemma ollut niin, mutta onkohan nykyään?


#46

Sevettijärven ala-asteella on ortodokseja enemmän kuin luterilaisia, ei muualla.


#47

Ei missään opeteta yhtenä ryhmänä maailmanuskontoja, koska kurssit ovat eri aikaan eri ryhmillä. Eikä myöskään opettajia kierrätetä. Tarkoitin että opetuksen sisältö on kaikilla yhteneväistä, koska tarkoitus on antaa sellainen kuva jokaisesta uskonnosta kuin sen omat edustajat siitä antaisivat. Opetetaan oppikirjojen mukaan. Itse tiedän suhteellisen paljon islamista ja juutalaisuudesta, mutta esim Intian uskonnoista vain vähäsen.


#48

“Suomessa toistaiseksi vakiintuneena pidettävän linjauksen mukaan uskonnonharjoittamisen piirteitä sisältävien tilaisuuksien pitäminen osana koulutyötä on hyväksytty, mutta muun muassa sillä reunaehdolla, että - -”

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaissut erään kantelun. Nähdäkseni ratkaisu ohjaa kouluja kohti tunnustuksettomuutta. Tarkemmin ks. https://uskonnonvapaus.fi/2018/oulu.html


#49

Tulkitset väärin sanaa “toistaiseksi”. Se ei tarkoita sitä, että ‘on vielä voimassa, mutta tulee päättymään’, vaan se tarkoittaa nimenomaan ‘on ollut voimassa ja on yhä jatkossakin, ellei erikseen muuta säädetä’. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimuskin on ns. vakipaikka, eli jatkuu, jos ei jotain muuta päätetä. Sinä tulkitset toistaiseksi-sanan kuitenkin tarkoittavan, että ‘tulee loppumaan’.


#50

Lause voisi loogisesti olla myös ilman tuota “toistaiseksi”-sanaa.

Sinänsä tuon yksittäisen kohdan voi kyllä tulkita sinunkin tavallasi. Mutta samassa päätöksessä EOA huomauttaa erikseen, että OPH:n ohje jonka mukaan koulussa ei tarvitse olla uskonnonharjoitusta, on “linjassa” erään oikeuskanslerin ratkaisun kanssa. Samoin ratkaisussa kerrotaan miten EOA on aiemmin “painottanut” julkisen vallan velvoitetta kohdella tasapuolisesti maailmankatsomuksellisia näkemyksiä.

Minusta tässä on aivan looginen jatkumo, jossa seuraavana askeleena uskonnonharjoitus siirtyy vapaa-aikaan.


#51

Ei tarvitse on eri asia kuin “ei saa”. Ei oululaisilla ole mitään syytä lakkauttaa perinnettään, kunhan vain järjestävät ateisteille toisen vaihtoehdon. He voivat esim. lukea Esko Valtaojan kolumneja.


#52

Tietysti on totta, että ei tarvitse ja ei saa ovat eri asioita. Mutta edelleen: tässä on selvä looginen jatkumo. Ks. esim. oikeuskanslerin kannasta https://uskonnonvapaus.fi/2014/ei-uskontoa-koulussa.html “- - perustellumpaa olisi se, että kouluissa ei lainkaan järjestettäisi opettajien tai muun koulun henkilökunnan taikka seurakunnan työntekijän johtamia tilaisuuksia - -”. EOA viittasi tähän ja ikäänkuin toisena ylimpänä laillisuusvalvojana hyväksyi kannan.