Mitä on klassinen kristinusko?


#62

Kristitty voi olla helluntailainen, jos hän ei kiellä myös katolilaisten ja ortodoksien olevan kristittyjä. Tai jos hän ei kiellä Kolmiyhteistä Jumalaa. Esim. helluntailaisuudessa esiintyy myös areiolaisuutta (kolminaisuuden kieltävä oppi).

En nimennyt mistä “vapaistasuunnista” kirjoitin, sillä vapaiitasuuntia ja niiden jäseniä on erilaisia. Esim. kaikki nk. helluntailaiset eivät tunnusta keskenäänkään asioita täsmälleen samoin, sillä helluntailaisuus (herätysliike) ei sisällä oppeja. Yksi hellari voi tunnustaa yhtä, toinen toista. Joillain helluntaiseurakunnilla on määritelty oppi, mutta pääasiallisesti heihin kuuluvilla seurakunnilla ei ole oppeja, tämä opittomuus kuuluu osana klassista helluntailiikettä, se, opillisuuksien vastaisuus, on alunperin ollut sen koko olemus. Tästä syystä, nyt hajonnut helluntailaisuus Suomessa onkin jakaantunut eräällä tavoin opilliseen Helluntaikirkkoon ja sitten suomalaisen helluntailaisuuden klassisimpaan muotoon: opittomiin paikallis-helluntaiseurakuntiin (esim. edelleen herätysliike Helluntaikansa).

Ja huomautan edelleen, että kirjoitin edellä “vapaatsuunnat” joita on tiettävästi maailmalla n. 30 000 erilaista yhteisöä, kirkkokuntaa ja seurakuntaa. Esim. se USA:n raamattuvyöhykkeellä toimiva aggressiivinen baptistiseurakunta jota johtaa raivoisa “pastori” ja joka marssii kaduilla plakaatit käsissään vastustaen milloin mitäkin synniksi määrittelemäänsä. Tuo samainen joukko oli tulossa Suomeen mellakoimaan tuolloin kun Tarja Halonen valittiin presidentiksemme, mutta Supo onnistui estämään aikeensa.

Westboron baptistiseurakunta:


#63

Maailman vihatuin perhe | Westboron baptistikirkko

"Pienen amerikkalaisen ääriliikkeen edustajat osoittivat torstaina mieltään Suomen Washingtonin-suurlähetystön edustalla. Baptistiliikkeen edustajat huutelivat ”Jumala vihaa Suomea” –tyyppisiä iskulauseita Jokelan ja Kauhajoen koulusurmiin viitaten.

Asiasta kertovan Ylen mukaan mielenosoittajia oli paikalla vain neljä. Heidän tarkoituksekseen arvellaan ohikulkijoiden huomion herättäminen, sillä lähetystön edustajiin ei yritetty olla yhteydessä.

Kansaslainen Westboron baptistikirkko oli Suomessa otsikoissa Kauhajoen koulusurmien jälkeen, kun liike lähetti tiedotteen, jonka otsikko oli “Jumala vihaa Suomea! Jumalalle kiitos yhdeksästä kuolleesta Kauhajoella!”. Liikkeen jäsenet uhkasivat tulla Suomeen osoittamaan mieltään Kauhajoen uhrien hautajaisiin.

Westboron baptistikirkko oli julkisuudessa Suomessa jo vuonna 2000, kun liikkeen edustajat uhkasivat tulla polttamaan Helsingin keskustaan Suomen lipun. Syynä uhkailuun oli se, että eräs suomalainen oli väittänyt kirkon kotisivuilla vastavalitun presidentin Tarja Halosen olevan lesbo. Lipunpolttouhkausta ei koskaan toteutettu."


#64

Minulle tuo viha ja vihapuheen kuuntelu on ollut tuttua jo vauvasta asti.

En sano enempää.


#65

“Käsittääkseni sana “klassinen” tarkoittaa “perinteinen”, eli sellaista, jolla on historiassa ollut valta-asema. Tätä ovat katoliset kirkot ja niistä erkaantuneet vanhat kirkkokunnat. Luterilaisen kirkon liittäisin tähän joukkoon, sillä luterilaisuus on vielä alunperin ollut eräänlainen room.katolilaisuuden haara. Sen jälkeen syntyneitä, etenkin nämä kieltäviä vapaitasuuntia en pidä klassiseen kristinuskoon kuuluvina, sillä niiden olemus on ollut opettaa lähes kaikessa, oleellisissa opinkappaleissa toisin kuin mitä nämä alkukirkot ovat klassisesti, eli perinteisesti opettaneet. On eri asia tunnustaako itse jotain klassisen kristinuskon oppia, esim. luterilainen ortodoksisuutta, mutta tämä henk.koht. epäluulo ei muuta sitä tosiasiaa että ortodoksisuus on ehkä se kristinuskon kaikkein klassisin muoto. Katoliset kirkot säilyttivät meille evankeliumin, kantoivat Jeesuksen tuleville sukupolville. Mielestäni sellainen ihminen tai uskonsuunta joka vastustaa ja / tai kieltää kokonaan nämä klassisen kristinuskon kirkot ja näiden opin, ei silloin tietenkään itse voi olla kristinuskoinen ihminen tai uskonsuunta. Kristitty käsittääkseni on siis henkilö joka on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen Nimeen ja uskoo ja tunnustaa jonkin klassisen kristinuskon kirkon oppia.” (Kulkuri)

Jos pitäydymme Raamattuun, ja foorumin sääntöihin, joiden mukaan klassinen kristinusko viittaa ns. jakamattoman kirkon aikaan, niin eikös roomalais-katolinen kirkko edusta klassisinta kristinuskoa, koska sen historia ulottuu alkuperäisen apostolisen Kirkon aikaan? Se on Kirkko, jonka Jeesus Kristus itse perusti. Tätä Pietarin kalliolle perustettua Kristuksen kirkkoa on sen alkuajoista asti kutsuttu katoliseksi kirkoksi.

“Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.”
(Matt. 16: 18-19)

Jakamattoman katolisen kirkon aika kesti vuoteen 1054 asti, jolloin kristityt jakaantuivat roomalais-katolilaisiin ja kreikkalais-katolilaisiin idän ortodokseihin, jolloin ortodoksit edustavat vähemmän klassista kristinuskoa kuin roomalais-katolinen kirkko.

Protestantismi eli protestanttisuus puolestaan syntyi vasta 1500-luvulla uskonpuhdistuksen eli reformaation vaikutuksesta eroamalla roomalais-katolisesta kirkosta omaksi kirkokseen. Merkittävimmistä protestantismin syntyyn vaikuttaneista henkilöistä oli Martti Luther. Reformaation kannattajien välille muodostui kuitenkin keskinäisiä oppiin liittyviä erimielisyyksiä, joiden seurauksena protestantismi jakautui luterilaiseen kirkkoon ja kalvinistiseen eli reformoituun kirkkoon. Protestanttiset kirkot ovat myöhemmin jakautuneet lukuisiin uusiin kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin, jolloin mielestäni, jos pitäydymme foorumin sääntöihin, joiden mukaan klassinen kristinusko viittaa ns. jakamattoman kirkon aikaan, niin protestanttiset kirkot edustavat kaikkein vähiten klassista kristinuskoa.


#66

Muuan ortodoksi sanoi minulle, että ortodoksinen kirkko edustaa sitä kaikkein alkuperäisintä Katolisen kirkon muotoa, ei, niinkuin jotkut luulevat, Room.katolinen.

Jakaantuminen johtui siitä, että Rooman piispa ylensi itsensä muita korkeammaksi, “paaviksi”, koska hän edusti Pietarin jättämää piispan istuinta. Hän vaati muilta piispoilta erilliskunnioitusta itselleen. Oli myös muita uusia oppeja joita tämä paavi halusi muuttaa alkuperäisen Katolisen kirkon opissa.

Näin on minulle suomalaisortodoksi asian selittänyt. Luultavimmin room.katolilaiset eivät tätä (edelleenkään) tunnusta.


#67

Jos Augustinukselta kysyttäisiin mitä on klassinen kristinusko, niin hän vastaisi varmaan: “Jos sitä ei minulta kysytä, niin tiedän, mutta jos sitä kysytään, niin en tiedä”.

Klassinen kristinusko ei ole aikaan eikä kirkkokuntaan sidottu. Se on olemisen tapa, kirkkokunnasta riippumatta.

Minun mielestäni.

D


#68

Jos Augustinukselta kysyttäisiin mitä on klassinen kristinusko, niin hän vastaisi varmaan: “Jos sitä ei minulta kysytä, niin tiedän, mutta jos sitä kysytään, niin en tiedä”. (Diakoni)

Mutta eihän ketjun aloittaja, foorumin ylläpitäjä Silvanus kysykään Augustinukselta “Mitä on klassinen kristinusko?”, ja Augustinushan on kuollutkin, vaan koska Silvanus on foorumin ylläpidon suhteen tämän kysymyksen kanssa lähes päivittäin tekemisissä.


#69

Miksi ihmeessä? ----


#70

Trollaati trollaati trollaati trollaa

Älkää reagoiko tosikon viesteihin! Sanottu koskee siis kaikkia, ei vain ortodokseja.


#71

Olen antanut itseni ymmärtää, että Silvanus on pohtinut tätä asiaa kaikkien pyhien, siis myös Augustinuksenkin kanssa.

D


#72

“Miksi ihmeessä? ----” (Filonilla)

No siksi, jos pitäydymme Raamatun lisäksi foorumin sääntöihin, joiden mukaan klassinen kristinusko viittaa ns. jakamattoman kirkon aikaan (Matt. 16: 18-19).

https://uskojarukous.fi/faq


#73

Et ilmeisesti tunne lainkaan aihetta, josta keskustelet? Ortodoksit eivät ole lisänneet mitään vanhan kirkon opetukseen, toisin kuin katolilaiset, jotka katsovat olevansa siihen oikeutettuja. Minun mielestäni se menee niin, että ne,jotka pitäytyvät vanhaan ovat klassisempia kristittyjä kuin ne, jotka ovat tehneet yhteiseen uskoon lisäyksiä tai muuttaneet kanonista lakia. .


#74

Klassinen kristinusko käsittääkseni on tämä perus-kristinusko, joka on kantanut uskoamme jo kohta 2000 vuotta, eli Katolinen ja Ortodoksinen / Kreikkalaiskatolinen kirkko.

Luterilaisen ja Anglikaanisen kirkon, ehkä jotkut muutkin nimenomaiset kirkot Lutherin ajoilta asti tähän kuuluisivat (ei välttämättä), mutta siihen se klassisuus eli perinteisyys sitten loppuukin. Paljon on syntynyt näiden kirkkojen vastaisia uus-kirkollisuuksia.

Moni ei ehkä tiedä, mutta nimenomaan Venäjän Kaksoiskotka kuvaa jakamatonta Katolista kirkkoa: yksi Katolinen kirkko joka katsoo kahteen eri suutaan: Bysanttiin ja Roomaan.

Venäjän Kaksoiskotka

Venäjä:
Bysantin sortumisen jälkeen viimeisen keisarin veljentyttären nainut Venäjän tsaari Iivana III julisti Venäjän kolmanneksi Roomaksi ja Bysantin seuraajaksi. Kaksipäisestä kotkasta tuli Venäjällä valtiollinen symboli. Kaksoiskotka oli valtion vaakunassa aina vuoteen 1917 saakka. Tuolloin keisarivallan sortuessa ja väliaikaisen hallituksen tullessa valtaan, poistettiin vaakunasta kaksipäisen kotkan kruunut. Lokakuun vallankumouksessa samana vuonna valta siirtyi Leninin bolševikeille, jotka poistivat kaksipäisen kotkan kokonaan käytöstä.

Bolševikkien voitettua Venäjällä syttynyt sisällissota, muodostettiin vuonna 1922 uusi valtio, Neuvostoliitto. Neuvostoliitto käytti tunnuksenaan sirppiä ja vasaraa, joka oli tunnettu työväen tunnus. Sirppi ja vasara oli käytössä sekä maan lipussa että vaakunassa ja muissa valtiollisissa yhteyksissä.

Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 Venäjä itsenäistyi uudelleen. Venäjällä otettiin käyttöön uusi vaakuna, jossa on käytössä vanha tunnus, kaksipäinen kotka.


#75

“Klassinen kristinusko käsittääkseni on tämä perus-kristinusko, joka on kantanut uskoamme jo kohta 2000 vuotta, eli Katolinen ja Ortodoksinen / Kreikkalaiskatolinen kirkko. Luterilaisen ja Anglikaanisen kirkon, ehkä jotkut muutkin nimenomaiset kirkot Lutherin ajoilta asti tähän kuuluisivat (ei välttämättä), mutta siihen se klassisuus eli perinteisyys sitten loppuukin. Paljon on syntynyt näiden kirkkojen vastaisia uus-kirkollisuuksia. Moni ei ehkä tiedä, mutta nimenomaan Venäjän Kaksoiskotka kuvaa jakamatonta Katolista kirkkoa: yksi Katolinen kirkko joka katsoo kahteen eri suutaan: Bysanttiin ja Roomaan.” (Kulkuri)

Voihan se olla toki noinkin, mutta jos pitäydymme foorumin sääntöihin ja niiden viralliseen linjaan, joiden mukaan klassinen kristinusko viittaa ns. jakamattoman kirkon aikaan, niin silloin protestanttiset kirkot ja herätysliikkeet edustavat kaikkein vähiten klassista kristinuskoa.


#76

No, olkoon sitten niin.


#77

Ortodoksit torjuvat monia oikeita oppeja. Paavit eivät ole koskaan olleet harhaoppisia, joten lännessä on säilynyt oikea oppi.


#78

Mileipideasia. Minusta mitkään uudet dogmit eivät ole tarpeen.


#79

Minustakin uudet Maria-dogmit ovat turhia, samoin paavin erehtymättämyys. Kumpikin Vatikaanin konsiili on vähän kyseenalaista minusta, mutta eipä asia minulle kuulu. Mutta kristinuskoa ei voida missään kohdin jäädyttää. Jokainen aika tuo omat haasteensa, joihin on vastattava. Konsiilisen ajan jälkeenkin on tullut sellaisia kysymyksiä, joita on pitänyt käsitellä ja jos kerran itä on päättänyt olla ulkopuolella sellaisen vastaamisen, se on heille häpeäksi, ei kunniaksi.


#80

Ergo paavi on harhaoppinen. Mukavaa kuulla, että olemme asiasta samaa mieltä.


#81

Eivät ne ole harhaoppisia, tuhrhaan dogmatisoituja. Historiassa kukaan paavi ei ole ollut harhaoppinen.