Naispappeuden vastustajien kotipaikkaoikeus evl.fi:ssä

ekumenia
ekklesiologia
naispappeudenvastustus

#124

Ehkä tuo on vain retorinen kysymys sulta, etkä odota vastausta.
Saat sen kuitenkin (armosta ilmaiseksi :wink: ) :

  • Koska ihmisiin vedotaan tunteiden voimalla. Erityisesti uskonnon alalla, mutta muutenkin - kyllä jonkin asian puolesta puhumisessa aina tunne on kovempi valtti kuin joku muu.

#125

Totta kai voi. Se, että jokin argumentti on teologinen argumentti, ei vielä tarkoita sitä, että se on tosi tai että se on painavampi kuin vastakkaiset teologiset argumentit. Myös teologinen argumentti voi olla väärä tai riittämätön taikka kevyempi kuin vastakkainen teologinen argumentti.


#126

Minä olen kuullut ja lukenut myös teologisia perusteita - siis teologialla ja Raamatulla perusteltuja kommentteja - naispappeuden puolesta. Naispappeuden vastustajat eivät tosin pidä niitä edes teologisina tai raamatullisina argumentteina, saati sitten oikeina sellaisina.
Toisaalta olen myös kuullut vakaasti naispappeutta vastustavien perustelevan kantaansa sillä, että “näin on ollut 2000 vuotta, meidän aikanammeko tulisi uusi ilmoitus” tai “näin minulle on aina opetettu ja uskon siihen” tai “eihän naiset edes osaa saarnata”, puhumattakaan siitä, että “eihän naisten ääni edes kuulu kirkossa” tai siitä, että joidenkin mielestä nainen ei saisi olla johtavassa asemassa missään, ja siksi ei myöskään kirkossa.
Pointtini tällä on se, että sekä vastustajissa että puolustajissa on kaikissa teologisissa kysymyksissä sekä niitä, jotka todella etsivät teologisia ja raamatullisia perusteluja (vaikka päätyvätkin eri ratkaisuihin) että niitä, joille riittää se että “näin on aina tehty” tai “tämä vain tuntuu tältä”.


#127

Näin juuri.

  1. Papisvirka on kirkossamme konstituutionaalinen, mutta ei eksklussiivinen.
  2. Naispappeudelle ei ole ontologista estettä. laajemmin ilmaistuna, ne raamatunkohdat, joilla perustellaan paimenviran varaamista vain miehille eivät tue kantaa että naispuolisen henkilön entiteetti (olevaisuus) itsessään estäisi häntä toimimasta Jumalan tahdon mukaisesti.paimenena. Näitä naisen olevaisuuteen liittyviä esteitä perustellaan sellaisilla näkökulmilla, joita uusi testamentti ei edes liitä paimenvirkaan. Perusteet miksi naista ei tulisi virkaan kutsua, liittyvät sitävastoin naisen ja miehen erillaiseen rooliin seurakunnassa ja perheessä.

Huomioksi että esimerkiksi avioliittokysymyksessä kirkon vakiintunut kanta perustuu nimen omaan naisen ja miehen erilaiseen entiteettiin, eivät rooleihin.


#128

Tuo Oulun piispan lausunto tosiaan löytyy Ylen uutisesta, se on lisätty sinne linkitykseni jälkeen. Esiin nostamansa raamatunkohta ei sikäli vakuuttanut, että kun sama Paavali sekä kieltää naista opettamasta jumalanpalveluksessa (mikä kaikki hyvänsä nyt tähän kategoriaan lasketaankaan) ja toisaalla on kirjoittanut, ettei Kristuksessa ole miestä eikä naista, orjaa taikka vapaata jne., niin silloin joko Paavali on hyvin ristiriitainen itsensä kanssa tai sitten tuo Salmen siteeraama kohta ei liity oikeastaan ollenkaan siihen, kuka voi toimia pastorina vaan vastaa aivan muihin kysymyksiin. Mutta tuo on sentään raamattuperuste, oma kysymyksensä sitten on onko se hyvä sellainen.

Tunnen suntion, joka ei hyväksy naispappeutta mutta työskentelee naispappien toimittamissa messuissa. Ainakaan ennen hän ei näissä tapauksissa osallistunut messussa ehtoolliselle (ei, en kerro kenestä ja missä on kyse, en halua hankaluuksia hänelle). En kyllä itse osaa pitää tuota kovin loogisena. Itse en ole tainnut osallistua pitkään aikaan naispapin toimittamaan jumalanpalvelukseen, mutta häitten, hautajaisten ja ristiäisten kohdalla en ole koskaan jättänyt menemättä siksi, että toimittaja olisi naispappi. Koen, että se on silloin niitten asia joita toimitus koskee eikä minun nähdäkseni tarvitse osallistua mihinkään, mitä en hyväksy. En tiedä kuinka toimisin jos olisin vaikkapa suntio ja siitä asemasta joutuisin päättämään yhteistyöstä.


#129

Tämä oli enemmän turhautunut parahdus. Minua vaan on yleensä ottaen viime aikoina jurppinut lähes kaikki tunneargumentit yhtään mihinkään. Tunneargumentointi tappaa hedelmällisen keskustelun, sillä miten tunteen todellisuudesta tai virheellisyydestä voi keskustella?


#130

Muutakin saamenmaan hengellisellä kentällä tapahtuu. Utsjoen seurakunnan suntion tehtävistä eronneen radiohartaus poistettiin YLE:n sivuilta kuunneltavien listalta jne. Että tällainen sananvapaus vallitsee sivistysvaltiossa ja rakkauden nimen alla toimivassa kirkossa.


#131

Yle ei ole kirkko. Lähetä Yleen viesti ja kysy, kuka päätti.


#132

Asia on tiedossa, ja siksi kirjoitin niin kuin kirjoitin. YLE on osa sivistysvaltiota.


#133

Aivan. Nyt ymmärrän.

Kuka sen siis sieltä on poistanut?


#134

Se asia on parasta jättää kertomatta tällaisella foorumilla. Kristillistä rakkautta niitä kohtaan, jotka eivät tiedä, mitä ovat tekemässä.

Lisäksi: Suntio Utsjoen seurakunnassa on perheellinen, ja silloisen vt. kirkkoherran neuvostolle antama esitys hänen erottamisekseen osoittaa käsittämätöntä rakkaudettomuutta ja kovuutta. Mutta mitäpä tekemistä tällä tasa-arvoideologialla on Kristuksen rakkauden kanssa yleensäkään? Sehän on aatehistoriallisesti jumalanvastaisuuden hedelmä, jonka hyväuskoiset ja sinisilmäiset uskovat nielevät sittemminkin kun sitä on sivelty imelällä rakkauden siirapilla.


#135

Mä olen nyt vähän sekaisin kaikesta. En ole seurannut tämän aiheen uutisointia tarkasti, mutta minä ymmärsin, että suntio erosi, eikä häntä erotettu?


#136

Olihan tuo aika herjaava “hartaus”. En ihmettele, että poistettiin. Ei kai uskonnonkaan varjolla ole oikeus haukkua toisia miksi tahansa…


#137

Sepä, nykyäänhän on niin, että taho joka käyttää mielipidevaltaa saa mielestään määritellä sen, mikä on herjausta, haukkumista ja vihapuhetta. Yllä oleva kommentti on osoitus siitä, että joukkovoiman suomalla rohkeudella voidaan sanoa Jumalan sanaa herjaukseksi ym. Jumalan pelko on täysin tuntematon asia, toisaalta ihmisten arvostelua kohtaan pelko on suurta. Tuo hartaus perustui Jumalan sanaan, joten syytökset voi suunnata Jumalan suuntaan. Ei ihme, että Kristus ristiinnaulittiin aikanaan. Hän puhui asioista, joista ei olisi saanut puhua.

Sillä, jolla on valta pyrkii mielipidepoliisina valvomaan, mitä saa sanoa ja mitä ei. Suomalainen media toimii tämän vallan sylikoirana tai jopa sen suoranaisena edustajana. Kaikesta huolimatta Jumala on se, joka Hän on, ja Hän sanoo sen, mitä hän sanoo. Autuas se, joka ei loukkaannu Häneen.


#138

Selasin netissä olevia pöytäkirjoja. Utsijoen seurakunnassa oli valmisteltu ja päätetty suntion palvelusuhteen osa-aikaprosentin muutoksesta tuotannollis-taloudellisin perustein joka päätös oli myöhemmin peruttu. Sen jälkeen suntion osa-aikaisuutta on peräti korotettu. Ja tähän väliin sitten on osunut puheena olevan suntion oma eroilmoitus.

Utsjoen seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.09.2016 päättänyt suntion työsuhteen osa-aikaistamisesta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Tuolloin vt. kirkkoherra oli Jouko Lepistö. Kokouksessa 15.11.2016 sitten päätettiin suntion päätoimisen, osa-aikaisen toimen (55 %) muuttamisesta sivutoimiseksi osa-aikaiseksi toimeksi (40 %) vuoden 2017 loppuun.

Karikasniemen kappelin osa-aikainen suntio (naispuolinen) oli irtisanoutunut joulukuussa 2016. Tätä käsiteltiin vuoden viimeisessä kokouksessa. Tämä on siis eri toimi kuin Utsijoen suntio.

Kokouksessan 1/2017 (31.1.2017) kirkkoneuvosto päätti peruttaa päätöksen Utsijoen suntion osa-aikaisuuden muutoksesta ja säilyttää tehtävä 55 % osa-aikaisuudella.

Kokouksessa 2/2017 (16.2.2017) käsiteltiin suntion työsuhteen purkamista. Kyseinen suntio oli kieltäytynyt toimimasta naispuolisen pastorin, kirkon saamelaistyön sihteeri, toimittamassa messussa suntiona sekä ilmoittanut jatkossakin kieltäytyvänsä suntion tehtävistä silloin kun naispuolinen pappi on mukana uskonnonharjoituksessa. Kirkoherran tehtävää hoiti edelleen Jouko Lepistö, mutta seurakuntaa oli jo valittu seuraava vt. kirkkoherra Päivi Aikasalo.

Suntion ilmoitusta oli tarkasteltu purkuperusteena ja asiasta oli järjestetty kuuleminen. Vastauksena kuulemiskutsuun kyseinen Suntio oli lähettänyt eroanomuksen. Näin ollen seurakunnan ei ollut syytä jatkaa työsuhteen purkamismenettelyä. Sen sijaan merkittiin tiedoksi eroilmoituksen ja todettiin työsuhteen päättyvän 6.5.2017. Samalla päätettiin julistaa Utsjoen seurakunnan Utsjoen suntion tehtävän haettavaksi 28.2.2017

Kokouksessa 3/2017 vt kirkkoherra oli edelleen Jouko Lepistö. Kokoukseen 4/2017 mennessä vt. kirkkoherrana oli aloittanut Päivi Aikasalo. Kummassakaan kokouksessa ei ollut esillä suntio asiaa.

Kokouksessaan (5/2017) 1.6.2017 Utsjoen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti palkata 55 % osa-aikaisen sivutoimisen suntion. Tuolloin vt. kirkkoherra oli siis Päivi Aikasalo.
Päytäkirjasta ilmenne myös, että seurakunnan kesäksi palkattu suntio oli irtisanoutunut 14.5. lähtien.

Kokouksessaan 17.8.2017 Osa-aikaisen Suntion toimi muutetaan 55 5:sta 65% toimeksi, jotta oppisopimuskoulutuksessa vaadittava minimituntimäärä tulee täyteen.

Päytäkirjat löytyy täältä http://utsjoenseurakunta.fi/hallinto/


#139

Naispappeuden vastustajien kotipaikkaoikeus osoittautui kyseenalaiseksi Oulussa: https://www.sley.fi/kotimaantyon-johtaja-tarvainen-kantaa-huolta-oululaisista/ Eli siis Oulussa lopetettiin Sleyn seurakuntatalossa pitämät messut, joissa kävi 80-100 henkeä. Jotenkin tuntuu hassulta, kun Sleyn puolelta kehutaan hyvää keskusteluyhteyttä vaikka lopputulos oli lopettaminen. Surku tulee näitä ihmisiä, toivottavasti löytävät jumalanpalveluksia joissa voivat hyvällä omallatunnolla käydä.

Jotenkin ihmettelin, miten on kirkolla ‘varaa’ lopettaa sadan hengen messuyhteisö, mutta toisaalta, tällä hetkellä Suomen ev. lut. kirkosta eroaa joka päivä vähintään sata henkeä, joten valitettavasti taitaa suuressa kuvassa olla samantekevää, miten tuo joukko asian ottaa. Itse asiassa näiden lukujen vertailu sai minut havahtumaan siihen, että ei meillä herätysliikkeissä ehkä vanhoillislestadiolaisia lukuun ottamatta mitään joukkovoimaa ole. Pikkuporukoita me olemme suuressa kuvassa…


#140

Tämä on kyllä aivan totta. Sen vuoksi itse aina välillä ihmettelen, että miksi ihmeessä tämä kiistely on tällaista.


#141

Tuskin nuo kaikki sata ovat naispappeuden vastustajia. Uuden yhteisön löytäminen voi tosin olla kaikkein hankalinta juuri liberaalimmille evankelisille, kun tuollaisen päätöksen jälkeen paikallisseurakunta ei luultavasti oikein inspaa, mutta LHPKkaan ei välttämättä huoli mukaan.

Evl.fi on kyllä lopettanut isompaakin toimintaa. Joskus se on ihan hyväkin, kuten Pirkko Jalovaaran rukousiltojen tapauksessa. Kirkkoherran pitää puuttua teologisesti ongelmalliseen toimintaan, vaikka se vetäisikin väkeä. Ongelma on siis paikallisen kirkkoherran teologisissa käsityksissä, ei siinä, että hän valvoo seurakuntansa toimintaa.


#142

Nyt en ymmärrä, miksi LHPK ei huoli mukaan? Onko meillä Oulussa jotain kriteereitä joista en tiedä?


#143

Keskusteluyhteyden kehuminen ja jutussa mainittu ratkaisun edelleen etsiminen sopii kyllä Sleyn linjaan. Viimeiseen asti yritetään. Luulenpa että Lähetyshiippakuntaan ei isoa lisäystä tuolla seudulla ole tulossa.

Veikkaukseni on että kysymys on ollut pitkälti myös seurakunnan oman tilan käyttämisestä. Mikä lienee vaihtoehto, jää nähtäväksi.