Neitsyt Maria, Jumalanäiti

mariologia

#42

“Maria, Jeesuksen äiti” kyllä mainitaan Apostolien teoissa (Apt.1:14). Sanaa “Jumalanäiti” ei kyllä esiinny Raamatussa, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että Jeesus oli todellinen Jumala ja että Maria siis synnytti maailmaan todellisen Jumalan. Tämä taas on aivan Raamatunkin perusopetusta.


#43

Nyt meni historiakirjat sekaisin.


#44

Jumalanäiti-nimityksessä on kyse siitä, uskooko Jeesuksen olevan täydesti Jumala vai ei. Jos uskoo, niin silloin hänen äitinsä on Jumalanäiti. Ja hän ei ole sitä vain Jeesukselle, vaan myös hänen kirkolleen, sillä Herramme itse sanoi pyhälle Johannekselle: “Tämä on äitisi!” Siitä lähtien pyhä Johannes piti huolta Jumalanäidistä. Ja jos olemme yhtä pyhän apostolin kanssa ja pidämme kiinni Jumalan antamasta esikuvasta ja myös toisen pyhän apostolin käskystä, silloin pidämme kiinni tästäkin opetuksesta.


#45

Mariaa ei mitenkään ylennetä missään kohtaa Raamattua. Se mitä enkeli sanoo Marialle, kun ilmoittaa tulevasta raskaudesta, ei ylennä Mariaa mihinkään asemaan joka olisi tavallista ihmistä korkeampi. Totta, että Maria mainitaan, mutta mitään erityisasemaa ei hänelle anneta. Mariakin pelastui uskomalla Jeesukseen Kristukseen samalla tavalla kuin kuka tahansa.


#46

Tästä olemme yhtä mieltä.


#47

Ei mennyt historiat sekaisin. Alkukirkko on se mikä on Raamatussa mainittu. Kaikki sen jälkeen tullut oppi on modernia. Oppi Jumalanäidistä erirukoilijana tai välittäjänä tai välimiehenä ei ollut alkukirkon oppi. Ei ainakaan Apostolien tekojen.


#48

Eli Maria oli kanssa syntinen kuin muutkin. Vain Jeesus Kristus oli synnitön.


#49

Herra on yhtä kuin Jumala, ja pyhä Elisabet kutsuu Mariaa paitsi “naisista siunatuimmaksi” (Luuk. 1:42), niin myös “Herran äidiksi” (Luuk. 1:43). Se on sama kuin sanoisi häntä Jumalanäidiksi. Kai sinäkin nyt sentään uskot, että Elisabetin Herra on synonyymi Jumalalle? Jos on Herran äiti, on myös Jumalan äiti. Vai onko sinulla eri Herra kuin pyhällä Elisabetilla?

Enkeli puolestaan sanoi pyhästä Jumalansynnyttäjästä, että tämä on “Armon saanut”, jonka “Korkeimman voima peittää varjollaan”. (Luuk. 1:28, 35) Samaa ei sanota kenestäkään muusta ihmisestä, ja sinä yrität väittää, että ei ole minkäänlaista ylentämistä. Uskomatonta.


#50

Kas kun Raamattu itse sanoo, että kaikki Kristuksen opetus ei mahtuisi kaikkiin maailman kirjoihin.


#51

Minusta @timo_k:n selvitys riittää selkeästi osoittamaan, että vilhelm on väärässä.


#52

Mutta kun kyse ei ole mielipiteestä, vaan siitä mitä Raamattu sanoo. Kukaan ei etsi Jumalaa, kaikki ovat poikenneet pois, ei ole ketään vanhurskasta. Vain Jeesus on vanhurskas ja synnitön. Myös Maria oli tavallinen syntinen ihminen, jonka piti uudestisyntyä ylhäältä pelastuakseen.
Jokainen uskova on saanut armon. Vaikka Maria synnyttikin lihaan tulleen Jumalan, eli Jeesuksen, se ei tehnyt hänestä synnitöntä. Jumala armossaan valitsi yhden neitsyen tähän ja hän oli Maria. Vaikka Elisabet kutsuukin Mariaa Herransa äidiksi, niin ei se tee Mariasta synnitöntä. Samalla logiikalla Marian äiti olisi synnitön, Marian äidin äiti ja taas tämän äiti ja tämän äiti…


#53

Sana “minusta” ei tarkoita mielipidettä, vaan viittaa sanojan ymmärrykseen asiasta.

Raamatun sana sanoo näin: Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä. Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. Maria oli tavallinen ihminen, mutta hän sai armon jo syntyessään ja Jumala varjeli hänet synniltä. Jumala valitsi hänet tehtäväänsä jo ennen kuin hän edes syntyi. Marian vastaus enkelille osoittaa sen, että hän ainakin vastatessaan oli armon saanut. Jumala ei nimittäin kysymättä siitä lasta, eikä ilman hyväksyntää käytä palvelijana, ja se että Maria vastasi myönteisesti, oli osoitus siitä, että Jumala oli häneen armolla jo vaikuttanut sitä ennen.


#54

Tosin se, että Jumala on vaikuttanut X:ään armollaan, ei kristillisessä kielenkäytössä yleensä merkitse X:n synnittömyyttä. Eikä sekään, että Jumala on valinnut ennen syntymää. Eikä “jäännös” ole sekään tietääkseni viitannut synnittömyyteen. Mitään näistä ei siis, minusta, voi käyttää kovin tehokkaasti synnittömyyden todisteina.


#55

Mariasta kuitenkin puhutaan armon vaikutuksen yhteydessä erityisellä tavalla, hän ei ole mikä tahansa armoitettu niin kuin suomenkielinen käännös kuuluu vain “täynnä armoa”, “kaikki/koko armo”. Panagia.

Tarkoittaako se sitten synnittömyyttä. Jollain perustavalla tasolla, kyllä. Mutta uskon että ihmisten erehtymisistä osa on inhimillistä erehtyväisyyttä, ei sen kummempaa syntisyyttä.
Päästään siis loputtomaan keskusteluun siitä mikä on synnin ilmentymää ja mikä ei. Siinä mielessä että vain Jumala on täydellinen, Maria ei tietenkään ole täydellinen. Synnittömyyden merkitys on varmasti jokin paljon syvällisempi, ja merkittävämpi kuin sen lakihenkinen tulkinta, eli “ei ole tehnyt sitä tai tuota, ei ole tuollaista syntistä taipumusta…jne.”


#56

Sitä paitsi, kristittykin puhdistuu synnittömäksi, pyhittyy, sitä mukaa kuin Kristus valtaa hänet, eli syntyy hänessä.
Maria-teologia on kristityn kasvun teologiaa, ja puoltorukousten teologiaa, Marialla on puhtautensa ansioista kaikki yhteyden kanavat auki puoltorukoilla täydellisesti kaikkien puolesta. Sitä minusta on Marian puhtaus ja synnittömyys.


#57

Jumalansynnyttäjä oli ja on synnitön siihen asti kunnes joku voi osoittaa hänet syylliseksi johonkin syntiin. Itse en voi. Enkä voi useimpia lähimmäisiänikään. Siksi tulisikin suhtautua kuin he olisivat synnityömiä. Ei oikea asenne muihin tai Jumalansynnyttäjään ole se, että ajattelee heidän olevan syntisiä, vaikka ei tiedäkään heidän tehneen mitään syntiä.

Oikea asenne on se, että pitää muita syyttöminä ja etsii heidän teoilleen lieventäviä asianhaaroja silloinkin kun he kiistatta ovat tehneet jotain, joka ensinäkemältä vaikuttaa väärältä. On aina syy ja seuraus sekä salainen taistelu, ja et sinä näistä mitään tiedä, kun on kyse toisesta ihmisestä.


#58

Niin, siis katolisessa käsityksessähän ihminen on esim. kasteen jälkeen “synnitön”. Minä uskon siis käytännössä niin, että Maria sai kasteen efektit alustaan asti, eli hän syntyi “kasteen efektien alaisena”, siis ikään kuin kastettuna. Tämä ei poista häneltä normaalia inhimillistä rajallisuutta.


#59

Näin olen myös ymmärtänyt, Raamatun valossa, Jeesus on ainoa synnitön, Hän ei synnistä tiennyt.


#60

Tosin huomaathan sen, että inhimillinen rajallisuus ei tarkoita synnillisyyttä.


#61

Toki huomaan, käytännössä taitaa kuitenkin tarkoittaa.
Joh. 8: 7.
… “Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä”.