Onko homoseksi kaikissa tilanteissa syntiä?


#418

Tämä ei nykyisen tieteellisen käsityksen valossa ole totta. Aivojen rakenne muuttuu elämän aikana, paljonkin. Oppiminen vaikuttaa, kokemukset vaikuttavat, sairaudet, myös psyykkiset, vaikuttavat ihan fyysiseen aivojen rakenteeseen.


#419

Tässä tutkimuksessa keskityttiin sellaisiin aivorakenteisiin, jotka eivät muutu. Luepa se teksti linkin takana.


#420

En ole aivan varma, mitä tarkoitat “aivorakenteella”. Mutta jos samaa sukupuolta kohtaan tunnettu viehtymys olisi ihonvärin tasoinen, predestinoitu biologinen fakta, niin sen pitäisi näkyä myös itse kunkin yksilön geeniperimässä. DNA-näytteen perusteellahan tosiaan voidaan luotettavasti selvittää yksilön ihonväri (siis hänen “rotunsa”; ei tosin välttämättä hänen kansakuntaansa, heimoaan t. muita enemmän opittujen identiteettien piirin kuuluvia asiota). DNA-näytteestä selviää myös kantajan ikä ja (biologinen) sukupuoli.

Sen sijaan siitä lähes varmasti ei selviä kantajan seksuaalisen identiteetin piiriin kuuluvia asioita. Ottakaamme esimerkki. Seuraavan kuvauksen kaikki yksityiskohdat ovat keksittyjä ja kaikki mahdolliset yhtäläisyydet todellisiin henkilöihin ovat täysin satunnaisia:

-ihonväri: valkoinen
-Ikä: keski-ikä (noin 50 v.)
-sukupuoli: nainen
-seksuaalinen identiteetti: non-binääri, seksuaaliselta suuntautumiseltaan panromanttinen demiseksuaali hetero.

Kolme ensimmäistä tosiasiaa selviäsivät ko. henkilön DNA-näytteestä riidattomasti. (Ihonvärin lisäksi analyytikko saattaisi tunnistaa näytteestä myös muita piirteitä, joiden perusteella hän voisi sijoittaa henkilön vaikkapa Pohjois-Eurooppaan, mahdollisesti jopa Suomeen, ehkä peräti Itä-Suomeen…) Sen sijaan tuossa viimeksi mainitussa kvaliteetissa voimme luottaa vain henkilön omaan kuvaukseen, DNA-näytteessä siitä ei näkyisi vihjettäkään.

Tällä en tahdo väittää, että homoseksuaalisuus on itse kunkin oma valinta, josta voisi “opetella pois”. Mutta sen geneettinen perusta on edelleen hämärän peitossa eikä se selvästikään ole ihonvärin tai muiden fyysisten “rotuominaisuuksien” kaltainen biologinen fakta. Lisäksi huomautan, että en kannata mitään eheyttämishoitoja vaan toivon homojen oppivan kantamaan ristiään siveästi eläen.


#421

Tämä viesti ei ole suoranainen vastaus Michelangen viestiin, jota komppaan suurelta osin. Kommentoin tuota valintaosiota. Se, että ihminen on homo- tai heteroseksuaali, ei kerro mitään ihmisestä eikä ihmisen synnillisyydestä. Jokainen ihminen on lähtökohtaisesti synnillinen. Ei heteroseksuaalisuuskaan itsessään takaa synnittömyyttä. Voiko ihmine valita seksuaalisuutensa on kysymys johon ei ehkä vastausta saada. Mutta käyttäytyminen on oma valinta. Jos käyttäydyn siten, että harrastan seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa, niin se on oma valintani. Se on ainoa asia joka ratkaisee. Se on oma valinta. En ole ontologisesti mitään muuta kuin sitä, mitä milläkin hetkellä tunnen. Harrastaessani seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa valitsen olevani homo sillä hetkellä. Kun juon kahvia, niin en todennäköisesti ole homo sillä hetkellä. En ole koko ajan homo tai hetero. Homo- ja heteroseksuaalisuus ovat keinotekoisia konstruktioita. Ihminen ei ole ontologisesti kumpaakaan.

Niin tuskallista kuin se varmaan joistakin onkaan, niin Raamattu nyt vain kertoo että Jumala ei tahdo samaa sukupuolta olevien välistä seksiä. Ei tästä pääse yli eikä ympäri. Onko se pelastuksen este? Kirkko on päättänyt sisällyttää kaanoniinsa semmoisenkin raamatunkohdan joka sanoo näin. Ja toisaalta pelastuksen puolesta, omasta käyttäytymisestämme riippumatta, kertoo moni muu kohta. Mutta näillä spekseillä on hankala sanoa esimerkiksi että samaa sukupuolta olevien avioliitto on jotakin, jota Jumala haluaa siunata. Jos ihmistä ei ensijaisesti näe seksuaalisen suuntautumisensa summana, niin keskinäinen olemine on paljon helpompaa.

D


#422

Ongelma onkin se, jos ihmiset rakentavat koko olemassaolonsa ns. seksuaalisen suuntautumisen ympärille. Ja että olisi monia keskenään jotenkin samanlaisia suuntautumisia. Ihminen on seksuaalinen olento ja sen taustalla on lisääntyminen. Ihmistä ei pidä lokeroida joidenkin suuntausten takia ja tosiaan homoseksuaalisuus on homoseksuaalisten tekojen tekemistä. Mutta myös taipumusta tai kiusausta tällaisiin tekoihin.


#423

Ajattelen että tuo taipumus ja kiusaus kuuluvat perisynnin piikkiin. Ne on kasteessa anteeksi annettu, niin kuin taipumus ja kiusaus kaikkiin muihinkin tekoihin joita Jumala ei tahdo. Toisaalta perisyntikin on Tunnustuskirjojen mukaan ihmisen vastuullinen teko, oma jumalanvastainen valinta, palatakseni tuohon valintaan , mutta ei siitä ehkä sen enempää. Tämä vastuukysymys kun tuntuu kirkolta (ev. lut) olevan aika hukassa itseltäänkin.

D


#424

Mä en väitä aivorakenteesta mitään muuta kuin tuota mitä on tutkimuksessa selville saatu. Ja toinen fakta on, että tietenkään aivorakenteet eivät ole yksin joko geenien, hormonaalisen ympäristön tai muun ympäristön sanelema kokonaisuus, vaan niiden yhdessä muovaama asia. Tässä tutkimuksessa etsittiin aivorakenteita, jotka ovat olleet jo syntymässä mahdollisimman samanlaisia.

https://www.newscientist.com/article/dn14146-gay-brains-structured-like-those-of-the-opposite-sex/


#425

Tarkoittaako tämä (muuttumaton aivorakenne) että homous ei koskaan eikä kenenkään tapauksessa, missään määrin voi olla valinta, tai muuttua (itsekseen) elämän aikana?


#426

Ei tutkimuksessa moista väitetä, eikä minulla ole tarjota sinulle kuin omia järkeilyjäni. En usko ylipäänsä aina-ikinä-koskaan-milloinkaan -julistuksiin siinä mitä ihmisten ominaisuuksiin tulee. Uskon, että selittäviä tekijöitä, korrelaatioita ja todennäköisyyksiä voidaan ajan saatossa kaivaa tutkimuksella esille, mutta jotain musta-valkoista ja yksiselitteistä asetelmaa ei.

Ensin pitäisi selvittää tyhjentävästi heteroseksuaalisuuden syyt.

Oletko huomannut, että enemmän se on konservatiiveilla halua 15 väitteen mukaisesti julistella aina-ikinää kuin esim. minulla?


#427

Ei tee mieli vastata tuohon, koska se on turhan yleistävä ja karikatyyrimäinen. Yhteen henkilöön keskustelussa sillä voi viitata, jos on esittää ko. keskustelun suhteen tapahtunut moista.
Tuo oli joka tapauksessa ihan vilpitön kysymys, suhteessa siihen, että mitä merkitystä on homoseksuaalisuuden selittämisellä muuttumattomalla aivorakenteella, jos samalla pidetään muutosta seksuaalisessa suuntautuneisuudessa mahdollisena. (Näinhän lukee Seta:n sivuillakin…) En siis väittänyt sinun tai tutkimuksen väittäneen mitään.


#428

Käsität väärin. Minun arvosteluni kannalta sillä, mitä olet elämässäsi tehnyt, ei ole mitään väliä. Kun sanon, mitä mieltä olen kirjoitustavastasi, ratkaisevaa on se, miten kirjoitat.

Kun maistelen jonkun tekemää ruokaa, arvioin nimenomaan hänen tekemäänsä ruokaa. Jos pasta on keitetty mössöksi ja ylisuolattu, muuttuuko se hyväksi jos laittaja osaa kertoa työskennelleensä huippuravintolassa? Ei muutu. Pikemminkin moinen tieto herättää ihmetystä.


#429

Mä hahmotan tämän asian näin:

 1. Ihmisellä on uskonnollisen vakaumuksensa pohjalta oikeus pitää homoseksiä syntinä.

 2. Homoseksiä voi pitää syntinä ottamatta kantaa homoseksuaalisuuden syihin tai luonteeseen.

 3. Kristityt kokevat kuitenkin laajalti niin, että jos homoseksuaalisuus todistetusti olisi (laajassa mittakaavassa) synnynnäistä ja asia johon ihminen ei voisi itse vaikuttaa, olisi väärin tuomita homoseksuaaliset teot.

 4. Kohdasta 3 johtuen kristityillä on korostunut tarve kieltää, että homoseksuaalisuus voisi olla synnynnäistä tai asia, johon ihminen ei voisi itse vaikuttaa.

 5. Kohdasta 4 johtuen kristittyjen on pakko keksiä selityksiä ja syitä sille, että homoseksuaalisuus olisi aina oma valinta ja asia, josta on opittavissa pois.

 6. Merkittävin kohdasta 5 keksitty selitys on homoseksuaalin oletettu “rikkinäisyys”, jonka pohja on epäonnistuneessa lapsuudessa ja jota käsitellään mm. psykoanalyysin keinoin.

 7. Rikkinäisyyttä hoitamaan on kehitetty “eheytys-instituutioita”, joiden keinoja on myös kritisoitu.

 8. Rikkinäisyys-väitteen myötä kristityt ovat ajautuneet väittämään, että jokainen homoseksuaali on rikkinäinen.

 9. Kohdassa 8 oleva väite homoseksuaalien rikkinäisyydestä (ilman poikkeuksia) ei perustu tietoon.

 10. Tietoon pohjautumattomat negatiivissävyiset väitteet tietyistä henkilöryhmistä “rikkinäisinä” voidaan ajatella kansanryhmän mustamaalaamiseksi ja yksilötasolla kunnianloukkaukseksi.

 11. Koska rikkinäisyys-väite ei perustu tietoon ja se voidaan tulkita mustamaalaamiseksi ja peräti kunnianloukkaukseksi, siihen perustuvaa “eheytystä” ei saa eikä pidä tarjota patenttiratkaisuna kaikille, sillä se olisi vastuutonta.

 12. Kristittyjen tulee lakata kutsumasta jokaista homoseksuaalia tietoon perustumattomasti rikkinäiseksi.

 13. “Eheytyshoitojen” sijaan selkeästi psykologisista ongelmista kärsiville tulee tarjota psykologisia palveluita; jos homoseksuaalisuus terapian myötä on muuttuakseen kohti heteroseksuaalisuutta ja ihminen löytää paremmin oman minuutensa ilman etukäteen asetettua ideologista tavoitetta, se on kannustettavaa.

 14. Kristittyjen tulisi erottaa kohdassa 1 ja 2 ilmaistut oikeutetut uskonnolliset näkemykset sellaisista väittämistä, jotka eivät perustu tutkittuun tietoon.

 15. Tutkitusta tiedosta tulisi voida keskustella objektiivisesti ja ilman maailmankatsomuksen tai sidosryhmän intressin kohtuutonta väritystä ja tarkoitushakuisuutta: todellisuuden parempi ymmärtäminen on kaikkien etu.


Homoseksuaalisuus ei ole geneettistä
#430

Kirjoituksesi oli vain asiatonta keljuilua. Et mitenkään osoittanut missä on virhettä kommentissasi. Yleensä tuollaisia kommentteja heittävät ihmiset, joilta puuttuu asiallinen sanottava. Kun asiasta ei pysty sanomaan mitään, irvaillaan yleisesti. Eli osoitit irvailullasi, että et pystynyt oikeasti argumenttiani kumoamaan. Jos siis haluat esiintyä järkevänä keskustelijana, keskustele asioista, älä irvaile ihmisille.


#431

Kuka näin kokee? Ja miksi olisi väärin tuomita teot, vaikka taipumukselleen ei voisikaan mitään? Vastaavanlaisia syntejä on muitakin.


#432

Minusta sinä olisit voinut nimenomaan tuossa keskittyä siihen mitä AV kirjoitti. Hän on mielestäni aivan oikeassa. Henkilön taustoilla ei ole mitään merkitystä, jos kommentointi on epäjohdonmukaista ja heikkoihin lähteisiin perustuvaa. “Tiede” on lisäksi hyvin laaja käsite, ja siihen suhtautuminen voi olla palvonnanomaista, vaikka olisi ikänsä tehnyt tieteellisten tutkimusten parissa työtään.

Jostain syystä ajattelin juuri tänään erästä tyyppiä, joka muutama vuosi sitten vieraili foorumilla. Hän protestoi kirjoittelutapaansa kohdistuvaa kritiikkiä siten, että “hänellä on todistus ammattikirjailijalta, että hänen kirjoituksensa ovat ammattikirjailijan tasoa” :smiley:


#433

Tämän voi helposti päätellä siitä, kuinka paljon niin moni kristitty laittaa henkisiä paukkuja tämän rikkinäisyys-selityksen taakse. Minunkin mielestäni tulisi kyetä tekemään tuo rajanveto viimeistään tuossa, missä sinä sen teet, mutta voit lukea esityksestäni ja huomata ympäristöstäsi, kuinka rimpsua vain jatketaan ja jatketaan tuon rajan yli.


#434

Iso osa kristityistä ei koe näin. Seksuaalivietti on todistetusti synnynnäinen asia. Silti Raamattu ei tee väärin, kun se jakaa seksuaaliset teot hyväksyttäviin ja ei-hyväksyttäviin, eikä ole väärin, jos kristitty pitäytyy Raamatun selvään sanomaan tässä asiassa.


#435

Minua kiinnostavat “rikkinäisten” homoseksuaalien sijaan tällä hetkellä homouden valinneet ja siihen tyytyväiset homoseksuaalit. (Vastapuolella, siis ei-konservatiivikristittyjen parissa, usein oletetaan, että homoseksuaalin pitäisi jotenkin olla “kohtaloonsa alistunut”, vaikka homona eläminen on niin vaikeaa…)

http://www.queerbychoice.com/myths.html


#436

Kritiikkisi on aivan oikeaan osunutta: minustakaan kristittyjen ei tulisi laittaa henkisiä paukkuja psykologisiin tai näennäispsykologisiin selityksiin. Kristityn tulee etsiä neuvoa Raamatusta.


#437

Jäin voisi osoittaa kirjoittamani argumentin tieteellisen virheellisyyden, jos sellaista havaitsee. Näin menee asiallinen keskustelu. Pelkkä henkilöön menevä kirjoituksen arvostelu vastauksena argumenttiin osoittaa vain vastaakan kyvyttömyyden oikeaan kritiikkiin.

Pitää siis kritisoida argumenttia, ei dissata sen kirjoittajaa.