Onko luomiskertomus luonnontieteiden oppikirja?


#290

Ihmistä ei ole luotu olemaan missään oman mielen sisäisessä todellisuudessa, vaan elämään kasvokkain (prosopo) samassa todellisuudessa yhdessä muiden kanssa. Minä yritän vetää sinut pois siitä omasta metafyysisestä kuplastasi siihen todellisuuteen ja luomakuntaan, joka on kaikille luoduille yhteinen ja jossa Jumalan toiminta koetaan.


#291

Ja tuon takia en edes lähtenyt mukaan vääntämään käsitteistä. Niistä voidaan vääntää vaikka mitä, ja voidaan kehitellä vaikka mitä hypoteettisia maailmoja, jotka toimivat omalla logiikallaan joka muiden vain sitten pitää hyväksyä.


#292

Varmaan aika harva. Samalla tavalla kuin tavallinen kaduntallaaja ei ole itse tieteellisesti ratkaissut paljon mitään muutakaan. Silti maapallo on pyöreä, maa kiertää aurinkoa, antibiootit toimivat ja homeopatia ei, happiteoria on parempi kuin flogistonhypoteesi ja evoluutioteorialla on sekä selitysvoimaa että ennustusvoimaa (jolla ratkaistaan se, onko se toimiva teoria vai ei).


#293

Onko tämä ymmärrettä siten, etten saa täältäkään minkäänlaista tieteellistä evidenssiä?


#294

Kannattaa tämä Matti Leisolan haastattelu lukea. Varsin antoisa:


#295

Varsin raskasta tällainen keskustelu, jossa ei tule ymmärretyksi ja täytyy toistaa itseään jatkuvasti. En elä missään metafyysisessä kuplassa, vaan uskossa Kristukseen, äläkä sinä yritä vieroittaa minua siitä pois. Kuten aiemmin Naalille jo totesin en voi antaa sinulle tieteellistä evidenssiä uskostani koska se on ihmimielen tavoittamattomissa siinä viitekehyksessä, jossa ihminen on syntiinlangennut. Hänen ajattelunsa ei toimi tuossa tilassa oikein, vaan on itsekeskeisen egon ohjauksessa. Tällöin ei jää muuta vaihtoehtoa kuin usko, joka vapauttaa ihmisen itsekeskeisyytensä vankilasta, johon syntiinlankeemus hänet syöksi. Ja sitten se toisto:

En voi todistaa sinulle kristillisen uskon pätevyyttä sanelemiesi ehtojen puitteissa, mutta minulla on kuitenkin puolellani ihmisen ulkopuolinen todistus Jumalan sana, ja hänen asumisensa tämän sanan kautta minussa. Ja nyt, jotta et saa vettä myllyysi toistan etten voi todistaa tätä sinun sanelemassasi viitekehyksessä, uskon itse vain siihen, mikä ei näy ihmissilmälle, eikä ole siten välittömästi ihmisen inhimilliseen kokemusmaailmaan kuuluva entiteetti, eikä siten sen sisäpuolella todistettavissa. Kysymyksessä on metafyysinen todellisuus, jonka ainoastaan usko käsittää ja tuo luokseni. Usko on näkemisen vastakohta Raamatun mukaan.

Näetkö nyt että sinulta puuttuvat kokonaan eväät sanoa minulle totuutena ilmenemistä asioista yhtään mitään? Ja huomaatko nyt etten ole puolustanut kreationismia sinun maaperälläsi, tieteen kentällä?

Kreationismi on eri asia kuin uskominen Raamattun luomiskertomukseen. Kreationismilla tarkoitetaan Raamatun luomiskertomuksen tieteellistä puolustelua ja sellaiseen ei tietenkään pidä kenenkään Raamattuunsa uskovan lähteä, ei pidä lähteä apologetiikan rannattomalle ulapalle väittelemään tiedettä vastaan tieteellä. On siis katsottava mitä Raamattu, Jumalan sana sanoo, eikä se anna tilaa, kuten sanoin, evoluutioteorialle. Room. 5: 12-21 jakeet ovat järkähtämättömästi vastaan kaikkea luomiseen liittyvää spekulointia. Aadam on Jumalan sanan kontekstissa ilmoitettu täysin historialliseksi henkilöksi, joka lankesi tiettynä historian hetkenä ja vastaavasti Kristus on tietty historian henkilö, joka korjasi tämän lankeemuksen. Aadam, samoin kuin Kristus ovat tietyllä historian hetkellä saaneet ruumiinsa, eivät minkään “miljardivuotisen” “geenihelinän” seurauksena. Jos siis Kristuksen oli korjattava Aadamin lankeemuksen seuraukset tuli hänen olla Aadamin jälkeläinen, samaa lihaa ja verta kuin hänkin ja jos Aadam ei ollut tietty historiallinen henkilö, hän ei myöskään voinut olla samaa lihaa ja verta kuin Kristus ja niin Kristuksen ruumiillisesta kuolemasta lunastukseksi antama uhri ei olisi voinut Aadamin lankeemusta SOVITUKSENA korjata.

Näin Raamattu itse on todistuksena uskolleni (huomaa ei tieteelliselle vakaumukselleni) siitä, ettei evoluutioteorialla ole sijaa Raamattuun pitäytyvälle uskovalle. Vaikka siis näenkin kreationismin palvelevan Raamatullista uskoa, ei ole minun tehtäväni puolustaa sitä kenenkään toisen sanelemilla ehdoilla, jotka poikkeavat kristillisestä uskosta ja ovat valjastetut palvelemaan toisia tarkoitusperiä.

Eikä näillä asioilla ole mitään tekemistä koulutuksen kanssa. Saat olla vaikka yhdeksänkertainen tohtori, mutta jos olet langenneen egosi ohjauksessa, et ymmärrä Raamatusta yhtään mitään, et hökäsen pöläystä, et vaikka tieteenalasi olisi teologia.

Matt 9:16: “Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, sillä semmoinen täytetilkku repii palasen vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi.”


#296

Evoluutiota ei voi kuitenkaan verrata empiirisiin havaintoihin perustuviin luonnontieteellisiin teorioihin. Toisaalta homeopatia tuntuu toimivan hyvin, vaikka sen ei pitäisi.


#297

Tämä on kyllä puhutteleva asenne.
Ja tällainen on mielestäni tervettä nöyryyttä. On uskoa tajuta että todellisuus toimii itsessämme ja välittömässä ympäristössämme juuri niin kuin se toimii riippumatta siitä mitä mieltä siitä toimimisesta ollaan, joten aivan hyvin voi säilyttää mielensä avoimena kaikkien perustelujen ja johtopäätöksien suhteen. Todellisuus, maailman todellinen toiminta ja rakenne on ainoa asia mikä on totta, vaikka olisimme miten vakuuttuneita omasta mielipiteestämme.
Mielestäni usko on kaiken katselemista ja tutkimista kaikkia kykyjämme hyödyntäen, ja samalla sen muistamista että mihinkään omaan ajatuskuvioon ei kannatta jumittua, sillä silloin jää jotain tärkeää näkemättä.
Usko on mm. uskoa siihen että on olemassa todellisuus, joka on toisaalta yhtenevä kokemuksemme kanssa ja sen ymmärtämistä että kokemuksemme on rajallinen.


#298

Riippuu aika paljon siitä missä kokemusmaailmasi sijaitsee. Jos se on tämän maailman todellisuutta ja sen kokemista, niin silloin se ei ole kristillistä uskoa.

Matt 11:27: “Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.”

Jeesus ei ilmoita itseänsä maailmalle, vaan niille, jotka hän on maailmasta valinnut.

Joh 15:19: “Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.”

Tämän tähden on myös se todellisuus täysin ihmisen kokemuspiirin ulkopuolella, jonka Jeesus omilleen ilmoittaa. Siinä ei ole minkäänlaista yhteneväisyyttä tämän maailman viisauden kanssa, vaan se on täysin metafyysinen ja juuri siksi maailma sitä vihaa, ettei taivu sen käsityskantaan. Tässä mielessä olen aina ihaillut amerikkalaisen Missouri-synodin korkeastioppineita teologeja, jotka eivät ole taipuneet ja liehitelleet tämän maailman viisaita. Tässä heistä yhden proffan tekstiä pieni pätkä:

Vallalla oleva teologia on alistuvasti luopunut uskontunnustuksen ensimmäisestä kohdasta darvinistisen kehitysopin hyväksi, teorian, jonka puolustajat ovat poikkeuksetta enemmän ideologisten kuin tieteellisten näkökohtien motivoimia…Kun erityinen luominen hylätään ja historiallinen syntiinlankeemus käännetään ajattomaksi myytiksi, teodikea [pahan ongelma, suom. huom.] siirtyy teologisen pohdiskelun keskukseen, Jumalan joutuessa ihmisen sijasta syytetyn penkille. Nykyään tarpeeton sovitus haihtuu pelkäksi metaforaksi, niin että Kristuksen kuolemasta tulee tyhjää retoriikkaa.

Aikamme teologialla on edessään vain kaksi vaihtoehtoa, jotka vastaavat inspiraatiota koskevia vaihtoehtoja: joko se on tai sitä ei ole. Uskova teologi omalta osaltaan ottaa nöyrästi vastaan, mitä kaikkivaltias jumala sanoo täydellisen maailman luomisesta tyhjästä ja tuon maailman lankeemuksesta esivanhempiemme tahallisessa kapinassa. Pilkalliset huomautukset profaanin "tieteen’ lehteriltä eivät saa estää tunnustamasta totuutta, että tämän elämän ruumiilliset ja hengelliset vastoinkäymiset toimivat kurituksena Aadamin ja hänen jälkeläistensä synnin tähden. Kauan ennen kuin muinaisen idän uskonnon harhat nousivat pintaan kristikunnassa darvinistisen kehitysopin muodossa, kirkko joutui kohtaamaan Pelagiuksen harhaopin. Vaikka Pelagius myönsi ruumiillisen kuoleman toimineen rangaistuksena Aadamin tapauksessa, hän kieltäytyi liittämästä mitään rangaistusta ihmissuvun ruumiilliseen kuolemaan yleisesti. Luterilainen, kristikunta seuraa tietoisesti Augustinuksen raamatullista opetusta, pitäen yksiselitteisesti kiinni siitä, että “tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan. Langennut ihminen on vaihtanut Jumalan kuvan ja kaltaisuuden Saatanan kuvaan ja kaltaisuuteen, tuon viettelijän joka on ollut valehtelija ja murhaaja alusta asti. Peritty ylpeä epäuskomme on hengellisen saastan lähde, joka tekee kaikista lihan teoista, jopa hengellisinä pidetyistä ja varsinkin niistä, jumalallisen rangaistuksen ansaitsevia. Ruumiillinen kuolema on siksi luonteeltaan rangaistusta perisynnistä ja tekosynnistä. Paavalin jyrkkä lausuma, että “kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki” (1. Kor. 15:56), kaikuu tunnustuksellisessa todistuksessa omantunnon kauhuista, joista sielut synnintunnon painamina kärsivät.”

John. R. Stephenson


#299

Kristitty uskoo että liikkuu, elää ja on Jumalassa ja että Jumala on luodun alkuperä ja pääteasema
Maailma ei ole Jumala, mutta on kristillistä uskoa että maailma on Jumalan ja ihmisen kohtauspaikka ja sellaisenaan totta. Ihmisen ajatusrakennelmat eivät ole totta eivätkä muodosta todellisuutta kun taas Jumalan “ajatuksista” muodostuu todellisuus jossa elämme vaikkemme tuntisi omilla ajatuksillamme sitä todellisuutta.


#300

No nyt olemme jo lähempänä toisiamme.


#301

Miksi ei? Sen pohjalta voidaan tehdä ennusteita tulevista havainnoista. Esimerkki: simpanssien, orankien ja gorillojen genomissa on 24 kromosomiparia. Ihmisellä vain 23. Tämä on yllättävä havainto, koska se on ristiriidassa muun evidenssin kanssa, jonka mukaan ihminen on läheistä sukua muille suurille ihmisapinoille. Evoluutioteorian pohjalta voidaan tehdä ennuste siitä, mitä tulemme löytämään kun tarkkailemme ihmisapinoiden ja ihmisen genomia lähemmin. Kerro toki, millaisen ennusteen kreationistiset hypoteesit tarjoavat? Kun olet kertonut millainen tuo ennuste on, kerron mikä on evoluutioteorian pohjalta tehty ennuste, ja millaisia havaintoja on käytännössä tehty.

Toisaalta homeopatia tuntuu toimivan hyvin, vaikka sen ei pitäisi.

Kyseessä on lumevaikutus eli placebo eli käytännössä hoitotapahtumavaikutus. Jos väittää homeopatian “toimivan hyvin”, niin se on mielestäni viite huonosta tieteellisestä lukutaidosta.


#302

En kyllä usko että olen kovin nöyrä… mutta on totta, että ainakin itse koin hyvin suurena vapauttavana kokemuksena sen, kun ei tarvinnut enää myöhäisteinivuosina tapella evoluutioteoriaa yms vastaan koittamalla metsästää “asiantuntijoita” ja “guruja” jotka ovat oman korvasyyhyn mukaisia. Yhtäkkiä moni kognitiivinen lukko aukesi, kun saattoi myöntää että olin ollut väärässä sen sijaan että keksi verukkeita. Tämä toki oli subjektiivinen kokemus, en toki halua vähätellä subjektiivista kokemusta, totesin tuossa aiemmin vain, että niihin on aika vaikea ottaa kantaa.

Kyseessä tosiaan oli eräänlainen oman mielen sisään lukittautuminen. Tavallaan tahtoi ajatella, että todellisuus on helposti ymmärrettävissä ja jos minä vain rakennan jonkinlaisen hypoteettisen maailman joka selittää kaiken, niin sitten olen oikeassa. Juuri siksi en lähtenyt mukaan siihen käsiteleikkiin, jolla ei ole loppua ja joka on mielestäni tässä kontekstissa turhaa. Joko luonnontieteellistä evidenssiä on, tai sitten sitä ei ole. Se, että evidenssiä jonkin hypoteesin/teorian puolesta on, ei tarkoita että ko teoria on totuus, vaan että se on ainakin jossain määrin oikea approksimaatio maailmasta. Jos löytyy parempi approksimaatio (eli sillä on enemmän selitysvoimaa JA ennustusvoimaa) niin sitten lopulta se hyväksytään.


#303

En ole puhunut mitään kreationismin ennustusvoimasta. Evoluutioteoria toimii oikein hyvin selityksenä monille asioille. Mutta se ei ole luonteeltaan samanlainen, kuin vaikkapa maan jatkuvasti toistuvan kiertoradan havainnointi, antibioottien bakteereita tappavan vaikutuksen tai palamisen vaikutuksen happeen havaitseminen. Ne ovat toistuvia tai toistettavissa olevia asioita. Evoluutio ei tietystikään tällainen ole, joten ei sitä voi tällaisiin ilmiöihin rinnastaa, jos haluaa rinnastuksella olevan jotain järkeä.

Mitä homeopatiaan tulee, se selvästi siis näyttää toimivan ja sen sinäkin tuossa myönnät. Toki tuota vaikutusta ei ole todistettu, kuten lääkkeiden vaikutus katsotaan oikeaksi todistaa. En mitenkään suosittele tai harrasta homeopatiaa.


#304

Yksinomaan selitysvoima ei riitä, vaan tarvitaan juurikin ennustusvoimaa. Evoluutioteorian pohjalta voidaan tehdä ennusteita tulevista havainnoista, eli se on testattavissa ja toistettavissa. Kuten tuon kromosomiesimerkin tapauksessa.

Ei, vaan kyseessä on placebo, eli homeopatia ei toimi. Kyseessä on hoitotapahtumavaikutus, jos testattavan intervention teho on sama kuin placebon, niin kyseinen interventio ei toimi, vaan hoitotapahtuma toimii ja aiheuttaa placebon.


#305

Siis homeopatiahan nyt ei tietenkään toimi. Muuta kuin ehkä maksimissaan placebovaikutuksen verran. Ja placebovaikutushan toimii, vaikka tietäisi sen placeboksi. Homeopatia on puhdasta humpuukia ja rahastusta.


#306

Katsoin juuri ensimmäisen osan Leisolan haastattelusta TV7 kanavalla. Linkki siihen:

Kohta katson toisen osan myös.


#307

Tässä on Brown Universityn biologian professorin Kenneth Millerin loistava luento, jossa hän käy läpi kuinka kreationistit koittivat Yhdysvalloissa saadaa ideologiaansa tungettua kouluihin ID-“teorian” muodossa. Kenneth Miller käy myös läpi kreationistien ja ID-liikkeen kannattajien lempiväitteitä ja kumoaa ne.


#308

Luonnontieteellinen englanti on minulle liian vaikeaa.

Tässä myös Leisolan haastattelun toinen osa:


#309

Evoluutio on ainutkertainen tapahtumaketju, jota ei voida toistaa. Eikä mitään ennustuksia voida tehdä, millaisia olentoja maailmassa on määrättömien vuosien päässä ja joka tapauksessa niillä ei ole paljon merkitystäkään, koska niitä ei voida todentaa.

Näin ollen se ei ole samanlainen asia, kuin toistettavissa ja testattavissa olevat luonnontieteelliset lait.