Säilyykö Sley jatkossakin osana kansankirkkoa?


#193

Toimitusjohtajia lukuun ottamatta johtoporrasta ei koske eri kuviot. Yrityksen toimitusjohtajaan ei sovelleta työsopimuslakia, mutta muuhun johtoon sovelletaan.
Toki sellaistakin tapahtuu, että yritys päättää tehdä laittoman irtisanomisen ilman työvelvoitetta ja pulittaa vahingonkorvauksenkin saman tien, ettei tarvitse käräjäoikeudessa riidellä.

Julkisella puolella tilanne on toinen. Mikäli hallinto-oikeus kumoaa virkasuhteen laittoman irtisanomisen, palaa virkasuhde voimaan, henkilö hoitamaan virkaansa.


#194

Ongelman ydin lienee siinä, että Sleyllä vaikuttaisi olevan eri pelisäännöt kotimaan toiminnassa ja ulkolähetyksessä. Ulkolähetyksessä Sleyn työntekijät tekevät yhteistyötä paikallisten kirkkojen naispuolisten pappien kanssa. Kotimaan työssä Sleyn palkkalistoilla olevat eivät tee.

Maata näkyvissä tapahtuman osalta tilanne olisi toinen, jos messu toimitettaisiin kokonaan ilman työvuorossa olevia seurakuntapappeja. Raja kulkee siinä, ettei Sley voi tapahtuman pääjärjestäjänä edellyttää yhteistyökumppaneiltaan työvuorojärjestelyjä.


#195

Tämäkin pitäisi asettaa oikeaan kontekstiinsa, sillä Luther ei suinkaan kyseenalaistanut naispuolisen kastetun kristityn kykyä ehtoollisen toimittamiseen. Naista ei vain olisi pitänyt asettaa saarnavirkaan jos kelvollisia miehiäkin oli tarjolla.

Asia on kolmitahoinen. Ehtoolliselle tulevan ei ole tarve pohtia, onko seurakunnan kutsusta ehtoollista toimittava henkilö oikein tehtäväänsä asetettu vaiko ei. Ehtoollisen pätevyys ei siitä riipu. Toisaalta kenenkään ei pitäisi hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsua. Kolmanneksi kenenkään ei ole velvollisuutta osallistua sellaiseen toimitukseen, jonka pätevyydestä kokee epävarmuutta.


#196

Mitenkä tämä oikeassa järjestyksessä profetoimiseen liittyvä raamatunkohta liittyy viittaamaasi keskusteluun?

Huomioksi, että edeltävä jae 36 on kohdistettu ensisijassa kirjeen alkuperäiselle vastaanottajalle, eli silloiselle Korintin seurakunnalle kokonaisuutena. Tämän edellä on kyseisen 14 luvun sivujuonne, jossa on asiaa koskien seurakunnan naisia. Tulkintaa että viittaus naisiin jatkuisi jakeessa 36 tulee tarkastella siinä valossa, että ylösnousun ensimmäiset todistajat todellakin olivat naisia.


#197

Ylösnousemuksesta tai mistä tahansa ilmiöstä “todistaminen” on aivan eri asia kuin saarnavirassa toimiminen.


#198

Sley:llä on myös kotimaan työssä kahdenlaiset vaunut, joilla se ajaa, voi olla jopa kolmenlaiset. Kaikki riippuu siitä, miten tilanne saadaan hallintaan ja naispappien kansa ei tarvitse tehdä yhteistyötä. Ulkomaantyössä ei myöskään tehdä yhteystyötä naispuolisten pastoreiden kanssa. Lähetystyön lähtevien kohdalla varmistetaan, että he eivät tee yhteistyötä naispastoreiden kanssa. Yhteistyökumppanit valitaan kirkoista joissa virkateologia ei muodosta ongelmaa. Samoin kotimaantyössä noudatetaan samaa rekrytointi politiikkaa. Jos teologian maisteri palkataan työsuhteeseen, hänet lennätetään keniaan, viroon tai saksaan saamaan vihkimys, sillä kirkomme yhteisvihkimyksiin Sley:llä on kielteinen kanta.

Nämä kirkkomme ulkopuolella vihitys pastorit saavat Sley:ltä suomessa messuyhteisön jonka pastoreina he toimivat. Heidät siis palkataan pääsääntöisesti tänne. Näitä messuyhteisöjä pyritään luomaan jopa puolelle suomea mahdollisimman paljon. Inkerin, Kenian ja Saksan kirkon pastoreille kerätään kannatusrenkaat joilla katetaan mm. heidän palkkakuluja.

Tämän kaltaista toimintaa tulisi kirkkomme rahoituspiireissä arvioida uudestaan ja kanavoida rahat toisille järjestöille.


#199

Tämä Herran käsky liittyy aikaisempiin lukuihin, myös liturgian yhteydessä olevat profetiat tulisi ottaa Herran käskyinä, eikä vain virkateologia.


#200

Pitää toki paikkaansa, mutta kyse oli lauseesta: “Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle?”. Jos tuo kysymyslause olisi tarkoitettu kohdistetuksi naisille sukupuolensa edustajina, niin evankeliumitekstit antavat siihen vastauksen: Kyllä.

Raamatunlauseita ei pidä irrottaa asiayhteydestään ja sitten yli tulkita niitä.

Sananjulistuksessa ensisijainen vastuu oli Raamatun kirjeiden kirjoitusaikaan Kristuksen henkilökohtaisesti lähettämillä apostoleilla, mutta osansa siitä kuului kaikille kristityille. Jokainen kristitty oli ja on erotettu maailmasta Kristukselle ja apostolit vielä erikseen julistustyötä varten.

Evankeliumin julistamisessa keskiössä on ristiinnaulittu ja ylös noussut Kristus. Tähän Paavali viittaa myös Korintin seurakunnalle kirjoittamassaan kirjeessä (1. Kor. 2:2 ja 1 Kor 15:1-11).

Paavalin ‘virkahierarkia’ oli varsin käytännöllinen. Seurakunnan eri virat olivat eri tehtäviä vartan.


#201

Olen tullut informoiduksi ettei tämä pidä paikkaansa. Esimerkiksi Viron kirkkoon vihitty Sleyn pastori kertoi tekevänsä ongelmitta yhteistyötä sikäläisten naispuolisten pappien kanssa.


#202

Niin, mitä tämä yhteistyö sisältää? Hallinnollista yhteistyö, jotakin leiritoimintaa ym pystytään tekemään, mutta varsinaista messuyhteistyötä ei tehdä.


#203

Sikäli kun lähetin omiin sanoihin on uskominen, niin myöskään messuyhteistyö ei ole ongelma.
Edit: Tämä on jo toisen käden tietoa, mutta käsitykseni mukaan virkakäsityksestä ei tehdä ongelmaa myöskään Sleyn Japanin työssä


#204

Sen verran se ainakin on Japanissa ongelma, että yksi Sleyn läheteistä ei saa vanhavirkakantaisuutensa vuoksi pappisvihkimystä Japanissa. Jotenkin koomista, että Sleyn yhteistyökuviot siellä ovat näin konstikkaita, kun taas Suomessa paljon kirjavammat käytännöt omaavan Kansanlähetyksen japanilainen yhteistyökirkko on vanhavirkakantainen.


#205

Marian seurakunta virossa on yksipappi joten mistään laajasta yhteistyöstä ei ole kysymys jos ollenkaan. Kotimaassa tuohon Sley:n johto ei kuitenkaan suhtaudu positiivisesti takasin kutsukin voidaan käynnistää. Kaiken kaikkiaan tässä annetaan liian hyvä kuva vaikka todellisuudessa tilanne kokonaisuudessa on kiristyvä ollut jo vuosia.

Aikoinaan Japanissa Sley:n naispuolinen lähetti otti vihkimyksen ja siitäkös haloo Sley:ssä nousi.


#206

Mikä on “Paavalin virkahierarkia”? Kai kristittyjen pitäisi olla kiinnostuneita siitä, mikä on Jumalan tahto (ei Paavalin). Jos raamatunlauseita ei irroteta asiayhteydestä, joudumme päättelemään, että Uudessa testamentissa kuvatut virat ovat Jumalan tarkoittamia. Samoin sukupuolet ovat Jumalan säätämys, ja se mitä Raamattu niistä ilmoittaa.


#207

Harmi kun en nyt muista, mitä yksityiskohtia olen lukenut varmuudella julkisista lähteistä… Sanottakoon näin, että Sleyn lähettijoukossa suunnitteilla oleviin muutoksiin on esitetty ihan muunlaisia syitä kuin kenenkään virkakanta. Tuskin nykyinen johtoporras ihan noin intohimoisesti suhtautuu naispappeuteen.