Uudestisyntyä ja/vai tulla uskoon

Minulle on myös päivänselvää. Olen kuitenkin huomannut muualla kuin tällä foorumilla, että ei ole. Ei sellaisillekaan, joilla on kristityn nimi ja on kastettu ja on kristillinen seurakunta; varsinkin luterilaisessa kansankirkossamme, jolla on oikea oppi jatkuvasti esillä.

Saanen kansankirkkomme opettaman oikean (ihme kyllä) määritelmän uskosta, jota parempaa ei löydy. Pyyhin, jos ei sallita!

"Usko on luottamusta sellaiseen, mikä ei ole aisteilla havaittavissa. Se on osallisuutta näkymättömään armon todellisuuteen. Usko ei ole sokeaa luottamusta mihin tahansa. Sillä on syy ja tietty sisältö. Sen perustana on evankeliumin sana ja kohteena Jeesus. Usko ei ole myöskään pelkkä henkilökohtainen mielipide, vaan se on jaettu asia."

Viite: [www.luterilainen.com/fi/lue/viikon-tekstit/mi

Usko on uudestisyntyminen! Ts. Uudestisyntyminen on identtinen uskon kanssa. Ilman uskoa uudestisyntymistä ei ole. Mitä sitten uudestisyntymisessä tapahtuu ja mitä se täsmällisesti sisältää on toisen sivun juttu. Ainakaan siinä ihmistä ei muuteta epävanhurskaasta habituaalisesti vanhurskaaksi, jolloin luettu vanhurskaus ei olisi totta. Ihmiseen ei toisin sanoen vuodateta uskoa laadullisena ominaisuutena, jonka seurauksena siitä tulisi ihmissuoritus, vaan se on ja pysyy Jumalan lahjana, jota hän myös pitää yllä kiinittäen näin ihmistä vieraaseen vanhurskauteen, jota hän saa syntisenä Jumalan ylläpitämän uskon kautta pitää omanaan. Näin se voidaan myös menettää jos ryhdytään elämään pahoissa teoissa niin, että usko ei enää pysy yllä. Varoittaahan Raamattu Pyhän Hengen murheelliseksi tekemisestä.

3 tykkäystä

Silti itse katson lyhyesti, että uudestisyntyminen on usko, että on saanut syntinsä anteeksi. Muuten on kyseessä väärä uudestisyntyminen ja Raamattu nimenomaan tähdentää, että ylhäältä uudestisyntynyt. Mikään muu ei anna syntejä todella anteeksi kuin Jeesuksen Työ puolestamme ja armokin olisi muuten halpaa.

(Tämä jos mikä on ekumeenista! Ja sitä tulee kaikille julistaa, loukkasi tai ei; oli kielletty tai ei. Tiesi jo, tai ei.)

1 tykkäys

Tässä olisi kysymys: mitä Kansanlähetyksessä uskotaan uudestisyntymisestä ruohonjuuritasolla? En ole ollenkaan asiantuntija mitä Kansanlähetykseen tulee.

Varmaankin Kansanlähetyksessä on vaikuttanut sellaisia kansainvälisiä kristillisiä virtauksia että niissä tulee mukana ajatus siitä että uudestisyntyminen tapahtuu uskoontulon yhteydessä. Samaten Kansanlähetykseen on mahdollisesti siirtynyt jäseniä helluntailaisuudesta ja muista kirkon ulkopuolisista liikkeistä, ja nämä ihmiset tuovat mukanaan omia käsityksiään.

Ehkä monillekin tulee yllätyksenä Kansanlähetyksen virallinen oppi. Kansanlähetyksen varsinainen oppihan on, että uudestisyntyminen tapahtuu kasteessa. En ollenkaan muista Kansanlähetyksen historiaa tähän hätään, mutta vaikkapa Matti Väisäsen teologiasta löytyy helposti esimerkkejä googlella.

Tässä sitaatti Kansanlähetyksen ohjelmasta:

Jokainen kastettu uskova on uudestisyntynyt, saanut Pyhän Hengen sekä
päässyt osalliseksi Kristuksen koko täyteydestä ja Jumalan seurakunnan jäsenyydestä. ”Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.” (Tit. 3:5).

Linkki alkuperäiseen lähteeseen:

http://wp.sekl.fi/seklsivu/wp-content/uploads/sites/49/2015/02/OHJELMA_-03_09_2011.pdf

Tämän vahvistaa se kun hiukan jaksaa guuglettaa mikä vaikkapa Väisäsen kanta on. Ja jos toisin olisi, niin varmaankaan Matti Väisänen ei olisi voinut päästä LHPK:n piispaksi.

P.S. minulla ei ole mitään halua väitellä aiheesta taikka ottaa kantaa siihen kuka on oikeassa.

En tiedä tuon enempää virallisesta opista. Muistan äitini joskus kertoneen, miten asiasta ainakin on ollut erimielisyyttä. Hän itse piti kastetta uudestisyntymisen “sijaintina”. Ja sanoi jotain siihen suuntaan, että asia ehkä näyttää lähetyskentältä katsottuna selkeämmältä kuin Suomesta, jossa lähes kaikki kastetaan.

Nämähän viidesläiset järjestöt ovat kaikki lähtöisin Urho Muroman perustamasta Suomen Raamattuopistosta ja pitäisi perehtyä mitä Muroma tästä opetti. Painotti henkilökohtaista uskonratkaisua, vastusti katolista ‘maagilliseksi’ kutsumaansa kastekäsitystä, jossa ihminen tulee uskoon kasteessa.
Oli kuitenkin vahvasti lapsikasteen kannattaja ja monissa asioissa helluntailaisten kanssa menivät sukset ristiin. Tämän päivän Raamattuopisto, Kansanlähetys ja koko viidesläisyys ovat jotakin muuta, melko yleiskirkollista näkemyksiltään.

Niin, mutta minua kiinnostaakin se että mitä rivijäsenet ajattelevat asiasta. Sinä esimerkiksi muistaakseni ajattelet että ihminen uudestisyntyy uskoontulossa. Kumminkaan tämä ei ole Kansanlähetyksen virallinen oppi.

Jälleen totean että tarkoitus ei ole ryhtyä väittelemään siitä kuka on oikeassa.

Tämäkin on aika hyvä vastaus kysymykseen, koska edustat jonkinlaista “sisäpiiriä” entisenä lähetyslapsena, vaikkakaan et ilmeisesti ole kovin aktiivinen nykyään Kansanlähetyksessä.

Itse päättelisin että Kansanlähetyksessä vaikuttaa hyvin erilaisia henkiä (en puhu nyt ns. “henkivalloista”), vaikutteita tulee monesta suunnasta ja liikkeen sisällä saattaa olla hyvin monenlaista ajattelua.

Kyllä jotenkin näin, vaikka uskoontulo voi olla mielestäni myös pitkä prosessi, toisin kuin ehkä Muroma opetti. Kyllä viidesläisyys korostaa edelleen henkilökohtaista uskoa.

“, mutta joka ei usko, hänet tuomitaan kadotukseen”.

Usko on Jumalan lahja, jonka suhteellisen harvat ovat vastaanottaneet.

Muroman “salaisuus” oli hänen kykynsä ratsastaa kahdella hevosella. Ensin hän niitti suurta suosiota julistuksellaan, että suurin kadotukseen johtava syy on lapsikaste. Isäni tuli armeijan jälkeen herätykseen muromalaisuudessa. Hän ja joukko Kymenlaakson muromalaisia kompastui em. julistuksen ristiriitaisuuteen, eli “Luther ei koksaan, ei koskaan, eikoskaan, ei koskaan ole sanonut, että lapsikaste pelastaa, vaan kasteen lahjoihin kuuluva vanhurskautus tekee sen, kun ne ottaa vastaan ja täytyy ottaa …”. (Toistot alkuperäisestä Muroman saarnasta) On uskon lahja, ei ole kasteen lahjaa. Näin Raamatussa.

Itse olen ymmärtänyt uudestisyntymän niin, että se näkyy tekoina/käyttäytymisenä. Raamattu puhuu tämän puolesta:

Matteus 7 - Raamattu 1933/-38 (KR38) - Raamattu.fi - Raamattu siellä missä sinäkin - Suomen Pipliaseura
13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

www.raamattu.fi/raamattu/KR38/MAT.7.21-MAT.7.23
21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ 23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

Matteus 18 - Raamattu 1933/-38 (KR38) - Raamattu.fi - Raamattu siellä missä sinäkin - Suomen Pipliaseura
3 ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. 4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.

www.raamattu.fi/raamattu/KR38/MAT.18.8-MAT.18.9
8 Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat kädet tai molemmat jalat tallella, heitetään iankaikkiseen tuleen. 9 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvetin tuleen.

www.raamattu.fi/raamattu/KR38/JHN.3.3
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.

www.raamattu.fi/raamattu/KR38/JHN.3.5-JHN.3.7
5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

www.raamattu.fi/raamattu/KR38/1JN.2.3-1JN.2.6
3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. 4 Joka sanoo: “Minä tunnen hänet”, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. 5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. 6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi.

www.raamattu.fi/raamattu/KR38/1JN.2.15-1JN.2.17
15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

Tähän peilaten pelkkä kaste (mikä useimmiten vauvana saadaan), ei minusta vielä ole (ainakaan kokonainen) uudesti syntyminen. Isossa osassa on teot.

Jeesus näytti esimerkin, ja sitä mallia kohti tulisi päivä päivältä pyrkiä (tietysti kukaan ei ikinä vastaavaa synnittömyyttä voi saavuttaa, mutta siihen suuntaan tulisi yrittää, parhaansa mukaan).

1 tykkäys

Usko ilman tekoja on kuollut, sanoi apostoli.

Mutta kysymys on siitä että Raamattuun talletettu Jumalan sana sanoo myös uudestisyntymisen tapahtuvan kasteessa. Jos sen uskoo, niin kuin apostolien kirjeissä lukee, joutuu miettimään mitä se voi tarkoittaa. Kun
tuntuu siltä, että se ei voi olla totta, ei kannata jäädä sen tunteen varaan. Parempi on ymmärtää uudestisyntyminen silloin oikealla tavalla.

Kasteesta alkaa uusi elämä Kristuksessa, mutta se ei ole ollenkaan ristiriidassa sen kanssa että pysyäkseen uskossa on syötävä Jumalan sanan ruokaa, osallistuttava Herran pöytään jne. Tästä puolestaan seuraavat hyvät teot. Hedelmät syntyvät, ja lehdet vihannoivat kun ollaan yhteydessä Puuhun. Ei niin päin että ollakseen kristitty täyttää ensin tuottaa hyviä hedelmiä.

3 tykkäystä

Jeesus vastasi Johannes Kastajalle, koskien kasteen merkitystä, Matt. 3:
15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus”. Silloin hän salli sen hänelle.
16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

Johannes kastoi kun kastettavat tunnustivat syntinsä, 11. jae.

Johannes tiesi Hengessä, että Jeesus oli puhdas synnistä ja siksi hän “myöntyi” tähän ainutkertaiseen järjestelyyn ja näin asetti esimerkin seuraajilleen.
Tämä siihenastisesta “poikkeusjärjestelystä” vahvistettiin Jumalan järjestelyksi, heti kun Jeesus nousi ulos vedestä, ja taivaasta kuului ääni “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”.

Ihmisen teot eivät ole missään osassa, vain Jumalan vaikuttamat teot uskovassa voivat olla ja ovat todistuksia, eikä asianomainen ole niistä tohkeissaan, vaan ottaa joka päivä uskonsa (Risti), kieltää itsensä ja seuraa Jeesusta. Jeesus meissä vaikuttaa tahtomista ja tekemistä niin paljon kuin Hänelle sijaa annetaan.

1 tykkäys

Tämä on mielenkiintoinen pointti.

Jatkoksi vielä keskusteluun liittyen, itse päättelen seuraavista Jaakobin kirjeen toisen luvun jakeista, että on olemassa “uskoa” mikä ei kuitenkaan johda pelastumiseen:

14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? 15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla 16 ja joku teistä sanoo heille: “Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? 17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. 18 Joku ehkä sanoo: “Sinulla on usko, ja minulla on teot”; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.

Saatana kyllä uskoo, mutta ei pelastu.

2 tykkäystä

Jaakobin kirjeen toisen luvun.

1 tykkäys

Jaakobiin toki viittasinkin edellä.
Myös muut apostolit ja Jeesus opettavat että Jumala-suhteen tulee näkyä ulospäin, rakkautena ja pyrkimyksenä hyvään.

Mutta jos fokus on tässä ketjussa uskossa, uskoontulossa ja uudestisyntymisessä, ei ole syytä keskittyä hyviin tekoihin. Ne seuraavat uskoa, mutta eivät itsessään tekoina vie meitä Jumalan tuntemiseeen, eivätkä johdata perille taivaan kirkkauteen. Ainoastaan Pyhä Henki synnyttää uskon ja myös tuottaa hedelmiä. Pyhä Henki on jo kasteessa, vaikka kastettava olisi lapsi, ja siirtää ihmisen Pahan vallasta Jumalan valtakuntaan.

Kasvaessaan lapsi ja myös aikuinen voi luopua uskosta mutta mahdollista on siinä pysyäkin jos usko saa ravintoa. Moni kokee aikuisena uskoontulon, uudestisyntymisen, kääntymisen - mitä nimeä kukin käyttääkään. Jos hänet on kastettu, hän oikeastaan kuitenkin palaa alkuun, siihen tilaan jossa hän “otti Jumalan valtakunnan vastaan kuin kuin lapsi”. Kummatkin käännekohdat, kaste ja mahdollinen uskoontulo voidaan nähdä uudestisyntymisenä. Tarkat hetket ja Hengen toiminnan mittaamiset eivät meitä auta. Pääasia on luottaa siihen että aivan kaikki tulee armosta, Jumalan Hengen vaikutuksesta. Omilla päätöksillään ja omassa voimassaan, järjessään ja tunteissaan kukaan ei pysty tulemaan Jumalan lapseksi ja taivaan tielle.

Minusta apostoleja ja evankelistoja on aina luettava muistaen että muistiin merkityt ohjeet ovat kohdistuneet tiettyihin ihmisiin ja ryhmiin. Sen takia ei voi ikään kuin valita jotain kuolleesta uskosta varoittavaa Jaakobin lausetta ja pelata sitä Paavalia vastaan, kun hän totesi että “armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta”. Jne.

Raamatun lukija kohtaa myös eri konteksteissa sanotut sanat itse omassa tilanteessaan. Jollekin voi nytkin olla tarpeen pysähtyä miettimään, onko uskoni ollenkaan elävää ja voinko elää miten lystään. Toiselle taas on elämää suurempaa dynamiittia löytää evankeliumin voima, dynamis, siitä että ei kertakaikkiaan tarvitsekaan ponnistella tikapuita pitkin taivaaseen vaan saa heittäytyä rakastavan Taivaan Isän syliin aivan epäonnistuneena ja myös pelkäävänä, avuttomana ihmisenä. Koska Raamattu on täynnä lupauksia armahduksesta ja pelastuksesta sille joka turvautuu Jeesuksen hankkimaan sovitukseen ja Isän rakkauteen.

3 tykkäystä

Aikuisena uskoontulleena olen vahvasti kokenut että hyvät teot ovat se kristityn vapaus johon Kristus vapautti meidät. Kaikenlaiset muut kuin hyvät teot eivät ole totaalisen vapauden ilmentymiä. Ainakin tältä ne ovat aina tuntuneet, silloinkin kun niiden tekeminen on tehnyt kipeää.

Hieno näkökulma.
Uskova on vapaa tekemään hyvää ja oikein, ei ole pakko toistaa ja jatkaa pahan kierrettä.

Kristityn vapaus aika usein ymmärretään myös niin että emme ole ihmisten orjia eikä Jumalan palveleminenkaan tapahdu pelosta ja pakosta. Tästä Galatalaiskirjeessä, esimerkiksi.

Mitä esimerkiksi taloudelliseen hyväntekeväisyyteen tulee, niin tähän on keskeinen Raamatun ohje, 2.Kor.9: 7 Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

Hyväntekeminen ei ole itsekidutusta ja tehdään salassa.

2 tykkäystä