Vainotut kristityt


#177

Miten sitten olisi pitänyt menetellä, jotta olisit tyytyväinen. Helppoa on räyhätä ja uhriutua, mutta missä rakentavat toisenlaisiakin kunnioittavat vaihtoehdot.


#178

Muutama viesti sitten juuri kirjoitin sen.


#179

Tämä viesti on liputettu ja on siksi piilotettu väliaikaisesti.


#180

Malliesimerkki olkiukosta - ja keskustelutyylistäsi.


#181

Kuka nyt päättelee mitäkin. Minä voisin aivan hyvällä syyllä päätellä, että katolisen seurakunnan hautausmaa on kunnallistettu ja maalliset viranomaiset yrittävät nyt muuttaa kappelia sellaiseksi, että se käy kaikille. Aten viesti on aivan turhaan liputettu. Ei siinä mitään sopimatonta ole. Viesti on vain epälooginen (miksi ei alunperinkin olisi rakennettu uskontoneutraalia kappelia?) ja historiaa tuntematon.


#182

Ohitit sitten asian. Tuotahan ehdotit ratkaisuksi. Miksi oman ehdotuksesi kritiikistä suutut. Selitä miksi se ei muka olisi väärää kohtelua ei-kristittyjä kohtaan.


#183

Riippuu. Toisten mielestä tälle foorumille ei kuulu sellainen viestintä, joka on suurimmalta osin, ketjun aiheesta riippumatta, tiivistettävissä edellä olevaan kysymykseen Tällaistako on kristillisyys? (Tosin kysymysmerkki voi hämätä, sillä mistään ei voi päätellä, että tarkoituksena olisi varsinaisesti kysyä eli pyytää tietoa ja siten oppia ja avartaa näkemyksiään.)


#184

Kyse lienee siitä, että aikaisemmin kaikki kuntalaiset on olleet katolilaisia. Varmaan vuosisatoja. Kunta ja seurakunta on siis koostuneet samoista ihmisistä. Se, että osa kuntalaisia on jotain muuta on uusi tilanne. Ja jotenkin on sitten keksittävä edullisin kaikki kuntalaiset huomioonottava ratkaisu. Sellaista ei nuo kauhistelijat ole esittäneet.


#185

Minun ehdotukseni on, että katolilaiset kustantavat omat kappelinsa ja muut kustantavat omansa. Sinä vääristelet toisten viestejä ja uhriudut kun se ei mene läpi.


#186

Niin, monokulttuurisessa yhteiselossa kaikki on helpompaa ja halvempaa. Monikulttuurisuus on kuitenkin valtava rikkaus.


#187

Tuo olisi varmaan hyvä ratkaisu, jos ei olisi jo kunnan omistamaa kappelia ja hautuumaata. Eli tuo ratksisu ei tässä tilanteessa ole mahdollinen.


#188

Kuinka niin ei ole mahdollinen. Menneinä vuosina katoliset ovat rakentaneet itselleen kappelin (tapahtuipa rahoitus sitten kunnan tai seurakunnan kautta tai suoraan omasta pussista), käyttäneet sitä ja haudanneet sen seiniin omaisiaan. Olisi ihan kohtuullista, että katoliset saisivat jatkaa kappelin käyttämistä ilman symbolien ja perhehautojen häpäisyä. Muille voitaisiin rakentaa omat tilat samassa suhteessa mikä on heidän väkimääränsä ja nettomaksujensa osuus kunnan taloudesta.


#189

Suomessa ev.-lut. kirkko järjestää hautausmaat kaikille ja saa siitä valtiolta korvauksen. Uskonnottomien pitäisi toki järjestää itse omat hautausmaansa, mutta eipä heillä ole siihen kiinnostusta tai resursseja. Hautausmaiden kunnallistamista on aika ajoin ehdotettu, mutta kunnilla ei ole mitään intoa asiaan, koska kaikki tietävät hautausmaiden ylläpitämisen olevan tappiollista toimintaa ev.-lut. kirkolle; valtion maksama raha ei kata kaikkia hautausmaiden ylläpitämisestä koituvia kustannuksia. Siksi kaikki tyytyvät nykykäytäntöön.


#190

Loppu kustannuksista voidaan kattaa maksuilla. Seurakunnat ovat itse päättäneet pitää maksut alhaisina ja siten saada hautaustoimesta tappiollisen. Ja sitten itketään omien päätösten seurauksia…


#191

Kyllä muillakin seurakunnilla on hautausmaita. Esim Helsingissä on luterilaisten hautausmaiden ohella mm ortodoksinen hautausmaa, juutalainen hautausmaa ja Suomen islam-seurakunnan hautausmaa. Viimeksimainittu on siis tataariyhteisön kalmisto. Valtio tukee kuitenkin vain luterilaisia hautausmaita, joilla on velvollisuutena toimia yleisinä hautausmaina.


#192

Ketkä itkevät? Vähän epäilen sitä, että itkijät olisivat samoja henkilöitä jotka ovat päättäneet omakustannushintaa pienemmistä maksuista ulkopuolisille.