Yksin Raamattu -periaate


#102

[quote=“Noviisi, post:100, topic:2663, full:true”]
Tässä Hannu Lehtosen esitelmässä (Ropert Preusin kirjan Raamatun inspiraatio pohjalta) on tiivistettynä se mitä luterilaiset isät opettivat Raamatun asemasta kristillisessä opissa.

Kiitos tästä!:grinning:


#103

Muistaakseni Luther joutui turvautumaan tradition apuun perustellessaan lapsikastetta vastustaessaan uudestikastajia: “Yli tuhanteen vuoteen ei ole ollut olemassa juuri mitään muuta kastetta kuin lapsikaste. Jos tämä kaste olisi väärä, silloin kristikunta olisi ollut yhtä pitkän ajan ilman kastetta.” “Mutta koska lapsikaste on tähän päivään asti ollut käytössä kaikkialla maailmassa kautta kristikunnan, ei ole mitään syytä pitää sitä vääränä. Pikemminkin tämä on vahva todiste siitä, että se on oikea.” Ja hyviä kristillisiä opettajia oli ollut sinäkin aikana. Joskus on siis luterilaisuudessakin käytetty kahta lähdettä, ja kirkon tallettama Raamatun kanssa yhteensopiva traditio on hyväksytty kai luterilaisen ortodoksiankin aikana, vrt. Chemnitzin 8 eri tradition lajia joista vain yksi on väärä. http://www.concordia.fi/vanhat/lehti/2010/52010/2.html


#104

Nyt tuli siis luterilaisten itsensä suusta se, että he palvovat Raamattua “puhuvana jumalanaan”.


#105

En tiiä palvonko, mutta pidän kylläkin Raamattua Jumalan sanana, joka siis tarkoittaa “Raamatun kautta / Raamatussa puhuvaa Jumalaa”. Raamattu täytyy ottaa tosissaan, tai sitten sen lukeminen on turhaa. Raamattu on mystinen kirja, se ei sisällä muuta kuin hengellisen Jumalan sanan.

Jumala kuitenkin voi puhua Raamatun kansien ulkopuolellakin, esim. tällä foorumilla, vaikkei tekstejämme olekaan liitetty itse Pyhään Raamattuun.

Jos sanamme ovat Pyhän Hengen vaikuttamaa, Raamatun hengessä kirjoitettua sanaa, silloin voisi myös puhua “kristityissä puhuvasta Jumalasta”. Itse sana on kuitenkin aina sama, Raamatun sanan vastainen sana ei voi olla “Jumalan puhetta kristityssä”.

Jos alkaisimme erittelemään, mitä Raamatun sanasta voisi ottaa vastaan ja mitä ei, silloin mentäisiin harhaan. Esim. tänä päivänä ilmenee mm. Paavalin vastaista uus-uskonnollisuutta / -hengellisyyttä, sillä kaikille ei Paavali sanoineen sovi.

Mutta kuka sitten puhuu Jumalan sanaa ja kuka oman lihansa sanaa, siinä vaaditaankin itse Raamatun sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksen ymmärtämistä ja erottamista.


#106

Missä niin lukee? Tuossahan sanotaan, että Raamattu on puhuva Jumala. Eli ts.Jumala puhuu Raamatussa, koska se on Jumalan sanaa. Heprealaiskirjeesä sanotaan: “Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;”

Ei Raamattua palvota, vaan sen ja vain sen ilmoittamaa Pyhää kolmiyhteistä Jumalaa.


#107

No ei nyt voida sanoa, että Raamattu on Jumala. Se on eri asia, kuin että Raamattu on Jumalan sanaa.


#108

Haluaisin vielä korostaa, että sola scripturan kritisointi ei tarkoita sitä, että jotenkin asetettaisiin Raamatun arvovalta, sen inspiroitu luonne tai mikään sellainen kyseenalaiseksi.


#109

Niin, ei Raamattu ole Jumala, mutta Raamattu on puhuva Jumala, eli kirja kokoelma, joka on Jumalan sanaa ja puhetta. Mutta joo, ei ihan minustakaan täysin onnistunut tuo määritelmä.


#110

Sola Scriptura periaatehan on alunperin tarkoittanut ja tarkoittaa sitä että mikään oppi ei voi olla Raamatun vastainen. Kirkko ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa ja jos joku opettaa oppia joka on vastoin Raamatun sanaa, ei oppi voi olla tosi.

Onko ortodoksit/katoliset erimieltä?


#111

No tottakai uskon klassista kristinuskoa tunnustavana kristittynä yksin Raamattu -periaatteeseen, sillä Raamatun ovat Kirjoittaneet VT:n pyhät profeetat ja UT:n pyhät apostolit Pyhän Hengen inspiraation voimassa ja johdatuksessa. :slight_smile:


#112

Tähän olisi hyvä saada jokin historiallinen referenssi. Kenen näkemys tämä on? Miltä ajalta?


#113

Joo, samaa mieltä. Tää jäi nyt jotenkin vain ilmaan leijumaan. Oliko sulla @Solax5 tähän vielä jotain vastattavaa? Tästä samasta aiheesta kun tunnutaan kiistelevän yhdellä jos toisella keskustelupalstalla.