Helsingin hiippakuntavaltuuston ponsi

Ei näytä vaikuttavan piispainkokouksen mietinnöt, eikä kirkolliskokouksen kantojen lähestymiset Helsingin hiippakunnan päätöksiin millään tavalla.
Tämän uutisen mukaan Helsingin hiippakunta Askolan johdolla siis näin, joka ei tietenkään taida olla edes uutinen ?

Tämäpä kävi äkkiä. Ollaan spekuloitu meneekö tähän kehitykseen vuosia vai vuosikymmeniä, mutta Helsinki näyttääkin käyvän toimeen välittömästi uuden lain voimaantulon myötä. Huh.

1 tykkäys

Tuo on ilmeisesti vain jonkinlainen valtuuston kannanotto. Tuskin Irja-piispalla on halua ja ryhtiä lähteä Kari-piispan kirkosta minnekään.

3 tykkäystä

Joo, mediatemppuhan tämä on. Askola on kyllä melko selkärangaton, jos lipeää piispainkokouksen kannanotosta oikeasti. Vaikka eihän se paljon puutu, että Mäkinen tekisi saman. Luultavasti kumpikin pelaa vain kaksilla korteilla niin kauan kuin aika on kypsä eli kirkolliskokous muuttaa kantansa ja piispat siinä mukana.
Pitää näyttää suurelle yleisölle että "haluaisimmme olla suvaitsevaisia mutku ne toiset… "

Tuo uutinen on taas niin ohut informaatioltaan, että hohhoijaa.
“Askola kannattaa asiaa”. Siis mitä asiaa? Sitä että vihittäisiin jos niin päätettäisiin? Se on kyllä tiedossa. Vai kannattaako sitä, että kaitsennassa olevat papit rikkovat kirkon sääntöjä, ja hän pääsee tahi joutuu sitten tuomiokapitulin puheenjohtajana päättämään mitä tehdään?

4 tykkäystä

Samasta asiasta kilpailevan yhtiön sivuilta:

Hiippakuntavaltuusto korostaa, ettei asiassa ole ensisijaisesti kyse pappien oikeuksista tai velvollisuuksista.

– Asiassa on kyse seurakuntalaisten elämästä, heidän palvelemisestaan ja seurakunnan mukanaolosta elämän tärkeissä käännekohdissa. Tästä seuraa, että asia tulee ratkaista palvellen ensisijaisesti niitä, joita se henkilökohtaisesti koskee – ei niitä, joille ajatus samasukupuolisesta avioliitosta on uskonkäsityksen tai muun syyn takia ongelmallinen, hiippakuntavaltuusto tiedottaa.

“Uskonpuhdistuksen” antiklerikalistinen agenda alkaa siis vihdoinkin kantaa hedelmää!

Lainsäädäntö sallii samaa sukupuolta olevien parien avioliiton ensi vuoden maaliskuusta lähtien. Hiippakuntavaltuuston mielestä myöskään kirkko ei voi asettaa yksilöitä ja pareja eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Meidän tulkintamme mukaan kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ei ole mitään, mikä suoraan kieltäisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen, Helsingin hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Wiking Vuori sanoo.

Kirkon silmissä avioliittokelpoisia ovat kaikki konfirmoidut kirkon jäsenet, Vuori jatkaa.

Mutta kuka on tämä Wiking Vuori (mikä nimi!), joka tässä puhuu kirkon opetusviran arvovallalla? Kyseessä lienee tämä toveri

Demokratia tulee evl.fi, oletko valmis?!

1 tykkäys

Wiking on tehnyt tulkintansa. Pulinat pois.

5 tykkäystä

[quote]… asia tulee ratkaista palvellen ensisijaisesti [plaa plaa] ei niitä, joille ajatus samasukupuolisesta avioliitosta on uskonkäsityksen … takia ongelmallinen
[/quote]

Uskosta puhdistaminen.

4 tykkäystä

Hesarin jutussa on melko lailla odotettuja sanankäänteitä:

“Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen kertoo, että piispainkokouksen linjaus on vain yksi tulkinta.
”Eikä se ole välttämättä oikea”, Korhonen sanoo.
Hiippakuntavaltuuston näkemys pohjaa Korhosen mukaan siihen, että kirkkolaissa ei ole säädetty erikseen avioliittoon vihittävien ihmisten sukupuolesta.”

Haukotuttavaa.

2 tykkäystä

Kuten tuossa MTV.fi sanotaan;
" Hiippakuntavaltuustolla tai piispainkokouksella ei kuitenkaan kummallakaan ole asiassa lopullista ratkaisuvaltaa."

Kenellä se ratkaisuvalta sitten on, kun Askola hoitaa hiippakuntansa Tuomiokapitulin tointa(kin) ?
Mihin muualle “ratkaisuvalta” kuuluu, onko Mäkinen seuraava ratkaisija jne ?
Huhuh huh sanon minäkin.
Ylin valta ainakin teoriassa on Jumalan sanalla, sekä Tunnustuskirjoilla, näiden kaikkien yli Askola siis kävelee, koska Jumala ei ainakaan sodi sanaansa vastaan.

3 tykkäystä

Vai Johanna Korhonen siellä on puheenjohtajana. No, oikeastaan ei pitäisi yllättyä. Pistetään nyt kuitenkin linkkiä Hesarinkin juttuun.

Johanna Korhonen:

”Pelkkä piispojen esittämä pelottelu ei ole mikään säädös, joka ratkaisisi tämän asian.”

1 tykkäys

Tuo Korhosen ylimielisyys on kyllä käsittämätöntä. Jos piispainkokous tekee yksimielisen selostuksen siitä, mikä on ev.-lut. kirkon tämänhetkinen virallinen opetus asiasta tehtyjen päätöksien nojalla, niin ei se ole mitään “pelottelua”, vaan pelkkä neutraali kuvaus tämänhetkisestä tilanteesta. Miten joku voi suhtautua noin ylimielisesti oman kirkkokuntansa piispoihin? Jos Korhonen vähät välittää piispainkokouksen tekemisistä ja sanomisista, niin miksi kenenkään pitäisi välittää yhtään sen enempää kyseisen hiippakuntavaltuuston esityksistä?

Jotta ev.-lut. papit voisivat vihkiä homoliittoihin, se edellyttäisi nimenomaan sitä, että olisi kirkolliskokouksen päätös, jossa kehotetaan, ohjeistetaan ja velvoitetaan tekemään niin. Sellaista ei ole, ja Korhonenkin tietää sen varsin hyvin.

Kun on kyse viranhoitoon liittyvistä asioista, niin ei riitä, jos jotain ei ole erikseen kielletty - maailmassa on miljoonia asioita, joita ev.-lut. kirkon oppi ja pykälät eivät erikseen kiellä. Mutta kaikesta siitä, mikä liittyy erityisesti pyhien toimituksien toimittamiseen ja työntekijöiden viran velvollisuuksiin, on kyllä olemassa ohjeistukset.

15 tykkäystä

Nettisaittinsa perusteella Wiikinki ei edusta demokratiaa, vaan sosialidemokratiaa, ja sen “nyrkki pystyssä”-alalajia.

Tiedä sitten, ketä on nyrkillä tarkoitus hakata?

Mutta nyrkki pystyssä toteutettu demokratia tuo mieleen lähinnä KANSANdemokratiat, joissa kansa kyllä harvemmin on voinut kovin hyvin.

Säälittävää selkärangatonta yleisön mielistelyä tuo “kyllä me kuitenkin Helsingissä”-asenne. Omat lait omat säännöt?

1 tykkäys

Kyllä nuo intoilijat sen tietävät missä asiat päätetään. Kyse on mielipiteenmuokkauksesta. Ja osittain halusta miellyttää kansan enemmistöä.

Piispoja ei ole pitkään aikaan kunnioittanut suuri osa papeista tai muista vastuunkantajista. Surkuhupaisaa, että kunnioittamattomuus on voinut johtua äärimmäisen erilaisista tapahtumista. (vertaa tätä asiaa naispappeuden torjujien rökittämisiin)

2 tykkäystä

Kyse ei ole vain “jonkinlaisesta valtuuston kannanotosta”. Näen asian s.e. Helsingin hiippakunta tulee tunkemaan suoraan paperisilppuriin sen pappien suorittamista homovihkimisistä seuraavat kantelut. Asiasta on jo piispan itsensä sekä nyt hänen johtamansa hiippakuntavaltuuston päätökset. Eikä ymmärtääkseni ole mitään yli-konsistoria, joka voisi jyrätä hiippakunnan tuomiokapitulin tekemät päätökset.

2 tykkäystä

Tässä on myös sellainen ongelma, joka ei riipu mitenkään siitä, mitä itse kukin homoavioliitoista ajattelee. Nimittäin eihän missään yritysmaailmassa tai muuten työelämässä noin voi toimia, että pienempi pomo julkisesti valtuuttaa alaisensa rikkomaan isomman pomon antamia sääntöjä. Toki käytännössä jos on eri mieltä, voi painaa rikkomuksia villaisella, mutta ei voi suoraan ja julkisesti ilmoittaa, että näin aikoo tehdä. Sellainen johtaa missä tahansa muussa työyhteisössä suuriin vaikeuksiin. Pienemmän pomon homma on sitouttaa alaiset noudattamaan isomman pomon antamia ohjeita, vaikka ei itse niistä niin innostuisikaan. Ja “isommalla pomolla” en tässä tarkoita Jumalaa, jonka antamia sääntöjä on tulkittu varsin kirjavilla tavoilla ja tarkennuksiakin on vaikea kysyä, vaan piispainkokousta ja kirkolliskokousta. Yksittäinen piispa ja hiippakuntavaltuusto ovat näitä alemman tason auktoriteetteja.

4 tykkäystä

Kirkollisessa hallinnossa on eri elimillä omat määritellyt tehtävänsä. Niillä ei ole oikeutta toimia oman tehtävänsä ulkopuolelle. Sellainen on parhaimmillaan yhdentekevää, mutta mahdollisesti myös väärää.

1 tykkäys

Piispa ei johda hiippakuntavaltuustoa. Sitä johtaa puheenjohtaja. Hiippakuntavaltuustolla ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Se päättää hiippakunnan taloudesta ja toiminnasta. Sen kannanoton juridinen arvo on nolla, mutta media-arvo tietenkin iso.

Hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja siitä ylöspäin. Lopullisesti asian ratkaisee korkein hallinto-oikeus (KHO).

7 tykkäystä

Miten on mahdollista, että joku toimielin puuhastelee sellaisissa asioissa, joissa sillä ei ole toimivaltaa? Eikö se ole kaikken hyvän hallintotavan vastaista?

2 tykkäystä

On. Mutta ei huonosta hallintotavasta sakkoja saa. Eikä Helsingin hiippakunnassa oo Huovisen jälkeen enää muutenkaan juuri hallintokäytänteistä välitetty. Se oli byrokratiaa se. Nyt tullaan lähelle ihmisiä ja kuljetaan rinnalla.

12 tykkäystä

AlliGator vastasikin jo hyvin…
Nythän on ns. muutosvoimien policy ollut jo pitkään se, että puuhastellaan asioissa, joissa ei pitäisi puuhastella. Näin voidaan vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Näitä irtiottoja on ihan maalaisseurakunnissakin yksityisten kirkkoherrojen toimesta tehty. Katolisissa kirkoissa tämä tuskin kävisi laatuun.