Kristillinen ihannevaltio - millaisena sinä sen näkisit?


#99

No, tämä ei ole tarkkaan ottaen kristittyjen ihannevaltio, mutta on se sentään vähän sinne päin; tältä näyttää Suomen kristillisdemokraattien ihannekylä. (En ota kantaa, missä määrin kuvaus vastaa omia ihanteitani…):


Seksuaalisuhteiden yhteiskunnallisen tuen hyöty
#100

Koska kyse ei ollut kenenkään foorumilaisen unelmista, niin uskallan lausua sanasen tuosta. Aika vaatimattomia unelmia KD:llä. Olisin ajatellut että muutakin kuin erisukupuoliset avioliitot ja paljon lapsia olisivat suurinta unelmissa. Missä olivat vaikkapa koulu, kulttuuri, sosiaali- ja terveyspuoli.


#101

No ei nuo nyt ylipäätään mitään erityisen kristillisiä unelmia olleet, maalla asuminen ja Juha Tapion musiikista pitäminen ei minusta ole yhtään sen kristillisempää kuin jatsin kuuntelu suurkaupungissakaan.


#102

KD on puolueena jotenkin omimmillaan juuri näiden perhearvojuttujen parissa, joten niitä helposti korostetaan. Kunnanvaltuustossa ei kuitenkaan päätetä kovin monista tämän sektorin asioista, joten siinä mielessä perhearvojen korostaminen on vähän epärelevanttia kuntavaalien yhteydessä.


#103

Kunnanvaltuustoissa kyllä päätetään monista perheiden arkeen vaikuttavista asioista, kuten kouluista, lastentarhoista, kuntalisistä, leikkipuiistoista, harrastusmahdollisuuksista, toistaiseksi vielä neuvoloistakin.

Mutta tämä keskustelu nyt vaikuttaa kovasti kielletyltä hedelmältä.


#104

Ehkäpä jätämme tuon poliittisen puolueen idean käsittelyn tähän niin ei mene enempää puoluepolitikoinniksi ja pysymme foorumin linjalla politiikan suhteen. Jatkossa taas kirjoittajien omia kristillisiä ajatuksia, unelmia, ihanteita, toiveita hyvän tai ainakin nykyistä paremmin kristillisiä ihanteita palvelevan valtion suhteen.


#105

Rinnasteinen kysymys tälle keskustelulle tai tälle aloitukselle olisi, että “minkälainen on ihanteellinen jumala ateistin mielestä?” En tarkoita, että “mitä kristinuskon Jumalassa on ateistin mielestä vikaa tai korjattavaa”, vaan että jokainen ateisti saa puhtaalta pöydältä suunnitella jumalan tai jumalia.

Ja sitten kristityt saavat kritisoida ateistien jumalia.

Koukku on siinä, että kysymys on määritelmällisesti absurdi. En minä väitä mitään siitä, saako sitä esittää jossain. Mutta se on silti määritelmällisesti absurdi. Eikä kukaan kykene todistamaan, ettei se olisi. Ja minä kykenen todistamaan, että se on.

Mielenkiintoista tässä on se hyvin luterilainen ajatus, että kristinusko on sekularismin muoto tai kristinusko toteutuu parhaiten sekularismissa tai kristinusko on parasta sekularismia eli tunnistettavammassa muodossa että kristinusko antaa parhaat puitteet kestävälle sekularismille. Ongelma on, että ennemmin tai myöhemmin ihmisille tulee kiusaus yrittää sekularismia ilman kristinuskon antamia puitteita. Sitä ennen kysymyksen voi myös esittää, että mikä on paras sekularismin muoto kristinuskolle tai mikä on paras kristinuskon muoto sekularismille. Tai oikeastaan tuo on ainoa muoto, jossa kysymys on käytännössä mahdollista esittää, koska esitettiin se muuten miten vain, niin tuo on se, mihin sillä käytännössä päädytään vastaamaan.

Paras talo on se, mikä on pelkkää puhdasta huonetilaa ilman häiritseviä seiniä tai kattoa.

Tämä oli ja on, edelleen ja aina, pakollista luettavaa jokaiselle, joka asian halusi ymmärtää:
Christ and Nothing by David Bentley Hart | Articles | First Things

Eli ihanteellinen kristillinen yhteiskunta on yhtä kuin ihanteellinen ateistinen yhteiskunta. Se on kalteva pinta, jonka päässä kaikki menee romuksi. Yhteiskunta koostuu ihmisistä, jotka ovat syntyneet eri kohtiin kaltevaa pintaa ja haluavat kulkea sitä pitkin eri suuntiin eri nopeudella. Kaikki se, mitä ateistinen yhteiskunta pitää arvokkaana, on valunut sille ylempää samalta kaltevalta pinnalta. Sitä, mitä ateismi on ilman kristinuskoa, voi nopeiten hakea ehkä antiikin Kreikasta. Kun kertaa stoalaisuuden ja epikurolaisuuden, niin vastaus on käytännössä muotoa, että “elää parhaansa mukaan tyytyväisenä siinä, mitä ympärillä on ja mihin on sattunut syntymään”. Mikä on tarkalleen sama kuin kristinuskon vastaus samaan kysymykseen.

Ainoastaan jos ateisti varastaa kristinuskosta sen tuonpuoleisen lupauksen ihanteellisesta tilasta, jossa ihmiset voivat tuntea Jumalan ilman esteitä, voi se yrittää “tämänpuoleistaa” kyseiset ajatukset. Tässä merkityksessä yllättäen löydämme luterilaiset samasta pedistä ateistien kanssa, eli jalkauttamassa tiettyjä ideaaleja ja ihanteita. Riita on vain siitä, että onko sekulaari liberalismi Jumalan sallimaa ja tarkoittamaa vapautta vai itse itsensä keksintö.


#106

Minusta maamme on tänään kristillinen ihannevaltio, jossa on ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus, mutta jonka suurin ongelma on evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisasema.


#107

Valtion hallinnon rakenteista en oikein osaa sanoa mitään. Välttämättä ei tarvitsisi muuttaa lainkaan mutta taas toisaalta pitäisi olla joku “turvamekanismi” etteivät lipilaarit pääsisi turmelemaan oikeaa järjestystä.

Vaikka se kuulostaakin varsin radikaalilta, niin kaikki kirkkokunnat pitäsi saattaa samalle viivalle ja ev.lutin ja ortodoksien nykyiset privilegiot lakkautettaisiin. Kirkot voitaisiin vapauttaa kiinteistöverosta tunnustuskunnasta riippumatta, mutta muutoin saisivat tulla toimeen omillaan.

Näkyvimmät muutokset koskisivat lähinnä avioliitto ja aborttilainsäädäntöä, joihin tulisi hyvin pitkälle meneviä tiukennuksia. Puolan ja Irlannin malliin. Homoliitot ja kaikenlaiset “rekisteröidyt parisuhteet” lakkautettaisiin ja mitätöitäisiin pikimmiten.

Maanpuolustus järjestettäisiin Israelin malliin s.e. jokaisella kansalaisella olisi mp-velvollisuus. Tapauskohtaisesti sitten ratkaistaisiin miten se käytännössä järjestettäisiin. Esimerkiksi IT-alan osaajien osaamista voitaisiin hyödyntää PV:n tiedustelutoiminnassa sen sijaan että heitä “haaskattaisiin” nurmipora-tehtäviin. Samoin hoitoalan henkilöstölle kyllä löytyy parempaakin käyttöä kuin metsissä tetsaaminen.

Yksityiseen omistamiseen ei olisi suoranaista tarvetta puuttua millään tavoin. Verotuksen progressiolla voitaisiin aivan hyvin säätää/loiventaa eriarvoisuutta (siis juuri päin vastoin kuin mitä mm. Kokoomus ja Sipilä edustavat ja edistävät).

Suhteet ulkovaltoihin järjestettäisiin itsenäisistä lähtökohdista eikä minkään EU:n tai muun monikansallisen ja suvereniteettia rajoittavan organisaation kautta.

Koululaitos toimisi tietysti kristillisten normien ohjaamana. En välttämättä lämpiä ajatukselle katolis-tyyppisistä sisäoppilaitoksista, mutta jos joku sellaisia haluaa, niin en pistäisi vastaankaan.

Oikeudenkäytössä kiristäisin käytänteitä myös kovalla kädellä. Nykyisin ns. elinkautinen vankeus kestää Suomessa keskimäärin 14,5 vuotta ja muutamissa harvoissa poikkeustapauksissa 20 vuotta. Vain kaksi tuomiota on kestänyt tämän yli. Elinkautinen vankeus voisi hyvin olla sitä ihan kirjaimellisestikin.

Ainakin eduskuntavaaleissa vaihtaisin nykyisen suhteellisen vaalitavan suoraan kansanvaaliin. Eniten kannatusta saaneet valittaisiin riippumatta siitä miten puolue on vaaleissa menestynyt.


#108

^ Hyvä alustus siihen kammottavaan karmeuteen, josta osaltaan Jeesus tuli meidät pelastamaan. Silti vaan vuodesta toiseen ylivoimainen enemmistö ihmisistä rakentaa sitä saatanan valtakuntaa perustellen toimintaansa ties millä mukarationaalisella raivon tullessa pintaan hyvin herkästi, jos sitä joku kyseenalaistaa yhtään, koska pinnan alla tietävät mitä tekevät.


#109

Platon (ja Aristoteles) jakoivat ihmiset kolmeen luokkaan: 1) Niihin, jotka ovat kykeneviä olemaan auktoriteetteja; 2) niihin, jotka ovat kykeneviä tunnistamaan auktoriteetin ja seuraamaan häntä; ja 3) niihin, jotka eivät ole kykeneviä kumpaankaan.

Viimeinen ryhmä tarkoittaa siis ihmisiä, jotka elävät täysin tai pääosin passioidensa mukaan. Heitä on ohjattava palkintojen tai rangaistusten avulla toimimaan yhteiseksi hyväksi, eikä ole mahdollista luottaa siihen, että he tekisivät kokonaisuuden puolesta mitään itsenäisesti.

Platon ja Aristoteles pohtivat paljon sitä, että millä tavalla saada yhteiskunnan ohjaksiin näitä valtiomiehiä, viisaita miehiä, filosofeja, filosofikuninkaita tai hyveellisiä ihmisiä. Ihanteellinen yhteiskunta on aina riippuvainen ihanteellisesta järjestyksestä. Ja ihanteellinen järjestys ihanteellisista instituutioista. Ne taas ihanteellisista laeista. Ja ihanteelliset lait ihanteellisista perustajista tai lakien laatijoista. Kaikkea tarvitaan pitämään yllä ihanteellinen koulutus, joka varmistaa, että myös seuraavassa sukupolvessa on hyveellisiä ja viisaita riittävästi.

Kaksi keskeistä ongelmaa oli, heidän mukaansa, että hyveettömien ja passioiden mukaan ohjautuvien kansalaisten määrä tai vaikutus kasvaa yhteiskunnassa liian suureksi, tai että tällaisia kansalaisia jostain syystä valitaan suoraan johtajiksi.

Tämän hetken ongelma on siis päinvastainen. Näyttää siltä, että kukaan ei ole valmis uskomaan mihinkään auktoriteettiin. Koko sanan keskeinen merkitys on, että se ei ole pakkoon tai voimaan perustuvaa, eikä myöskään suostutteluun perustuvaa, vaan siihen, että ihminen kykenee tunnistamaan ja tunnustamaan jonkun itseään moraalisesti ylemmäksi.

Tarkoittaa, että sokea usko auktoriteetteihin on mahdollista vain modernissa ajattelussa. Johtuen siitä, että modernin ihmisen auktoriteetti on esimerkiksi lääkäri, tiedemies, uutistenlukija tai joku satunnainen ekspertti. Yleensäkin aika, joka valitsee auktoriteetit heidän tuottamansa hyödyn tai heidän edustamansa vallan tai teknisen tai mekaanisen taidon perusteella, joutuu väistämättä uskomaan heihin lopulta sokeasti.

Ihminen, joka seuraa (jotain, mikä tarjoaa tai edustaa) hyötyä, voimaa tai nautintoa, ei oikeastaan seuraa ketään toista, vaan omaan välittömään etuunsa kohdistuvaa passiota.


#110

Jaahas yllä oleva vastaus menikin muokkauksena aiemman kommentin päälle. Se siis, johon Thinkcat vastasi. No se kuitenkin tosiaan on hyvä alustus hirveydestä, jolta Jeesus meidät onnekkaat pelasti. Sitä kohti olemme valitettavasti vauhdilla matkalla niiden toimiessa kyydittäjinä, jotka ovat valinneet pimeyden polut tallottaviksi.


#111

Sokrateella oli daemoni. Olen lukenut kattavat lurittelut, kuinka daemon ei ole demoni, on se.


#112

Bsd_daemon112422-1
Vasemmalla FreeBSD:n taannoinen maskotti ja logo. Stilisoitu pallo, jossa on kaksi sarvea, on nykyinen logo. Sanoisitko, että tämän kyseisen käyttiksen mukana tulee pimeyden voimia? Auttaako vastauksen muodostamisessa jos sanon, että järjestelmän pääkehittäjä on suhteessa elävä homoseksuaali?

Jos on, niin ovatko ne sen kernelissä vai varusohjelmissa? Jos eka, niin tuon lisäksi vain FreeNAS:ia ja muutamaa muuta marginaalista käyttistä harrastavat ovat ongelmissa. Mutta jos toka, niin kaikki Applen tietokoneiden, padien ja puhelimien käyttäjät ovat mennyttä.

Osaatko selittää väitettäsi jotenkin?

Minulla olisi tästä, isä Rippergerin opetuksia kuunneltuani ja Kreikan filosofeista Voegelinilta luettuani sellainen setti kerrottavaa, että en jaksa jos ei joku muu yritä ensin. Myös Pullmanin Kultaisesta kompassista voi heittää jotain analyysiä.


#113

Jo tuonilmaisiin siirtynyt setäni, kirkkoherra ja lääninrovasti, totesi aikoinaan, että hän olisi sosialisti - jollei sosialismi olisi niin ateistista…
Kristillisellä ja sosialistisella ihannevaltiolla saattaisi olla paljonkin yhteistä pohjaa …:thinking:


#114

Kristinuskon pointtina ei ole elintason korotus tai tuloerojen pienentäminen. Kristitty voi olla sosialisti, mutta kristinuskosta ei voi johtaa sosialismia.

Mitä lähimmäiseen tulee, pakotettu hyvyys ei pyhitä. Lähimmäisen auttaminen pyhittää, mutta veroviranomaisella ei pyhitykseen ole osuutta.


#115

Tämä ensin.

Henkilö vaikuttaa lähinnä idiootilta, kuten useimmat jotka noita symboleja tuolla tavalla fanittavat ovat.

Yksi esimerkki tuli vastaan netistä Turun Sanomista. Siinä taiteilijaksi itseään tituuleeraava oli tehnyt Kalevalasta taidetta. Kalevalassa Pohjan Akka kirosi Kalevalaiset ja kirouksellaan aiheutti heille näiden kärsimykset. Tämä taiteilija sitten oli saanut päähän, että Pohjan Akkahan on selkeästi sekä itsenäinen naishahmo, että erityisesti yrittäjähahmo. Kansa, jolla ei todellakaan henkselit turhaan pauku vaan karuissa kylmissä oloissa pyrkii selviämään murheistaan, niin sitten ihminen menee ja alkaa fanittamaan juuri sitä, joka nuo ihmiset vielä selviättömiin ongelmiin ajaa. Sairasta taiteilua, jos minulta kysytään. Mutta ei demonista, vaan mielestäni vaan aika puhtaan umpihullua vailla sitä, että olisi kertaakaan pysähdytty ajattelemaan kunnolla asiaa.

Tai noin ainakin haluan ajatella eiköhän suurin pahuus useimmiten yrittämsessä tule rahasta ei siitä, että yrittäjä fanittaisi innolla tietoisesti saatanaa.


#116

Kuka henkilö? Minä? Tuon käyttiksen harrastajat ja käyttäjät? Vai käyttiksen kehittäjä?

Onko sinulla joku käsitys symbolin taustasta tai historiasta?

Tarkoittaako, että aiot heti tai kohta paljastaa tietosi niin vanhojen kirkkojen teologiasta demoneita koskien kuin siitä, mitä demoneilla tarkoitettiin antiikin Kreikan filosofiassa? Tai paljastaa, että sellaista tietoa ei ole?

Helluntailainen tai evankelisten fundisten käsitys demoneista ei ole mistään kotoisin eikä liity mihinkään. Aina on parempi, pelkän kuvan tai sanan pelkäämisen sijaan pelätä tai olla pelkäämättä asian merkitystä.

Ongelma on yleisempi kuin luulet.


#117

FreeBSD:n kehittäjä on idiootti käyttäessään tuollaisia ymboleita logossaan. Aivan kuten Pub massamurhan perustaja olisi. Aika erikoinen tarina ja perustelu saisi olla, että mieleni muuttaisin.

Mielestäni ilmennät sitä henkeä, joka juurikin antiikin Kreikan filosofeista kumpuaa, joka hyvin helposti tappaa mahdollisuuden keskusteluun.


#118

Antiikin Kreikassa ei ollut demoneita heidän mielestään kristittyjen käsittämässä muodossa olemassa luonnollisestikkaan.

Varsinaisesti tässä ei puhuta kuvan, tai sanan pelkäämisestä kun puhutaan teoksista, joita on luettu läpi historian luultavasti eniten Raamatun jälkeen. Ja kun ainakin omasta mielestäni on vaikeaa olla kristitty olematta sitä mieltä, että Raamattu on Pyhän hengen inspiroimaa, niin silloin ei kovin kummoista ajattelua vaadi ilmeisen toteaminen, eli että antiikin Kreikka oli ihan muiden henkien inspiroimaa ja vielläpä niin voimakkaasti, että sen ajatukset ovat yhtä kuin esimerkiksi nykyinen työelämämme hyvin pitkälti. Valitettavaa mutta totta. Maailma jossa harhaisimmat johtaa, eikä ne jotka ovat toisten suurimpia palvelijoita. Noin esimerkiksi.

Ihmiset ovat mitä ovat ja jokaista kristittyä kohtaan, jotka noita lukevat on sata ihmistä jotka tekevät saman saaden päänsä täyteen kuinka hyviä he ovatkaan, ja kuinka he voivatkaan tiedoillaan alistaa muut allensa. Rahaa ja ylpistymistä, mitäpä muuta ihminen tarvitsisikaan?