Onko kristinuskolla ja islamilla sama Jumala?

Rooman kirkon katekismus määrittelee taivaaseen pääsijät, mitä RKK:n ulkopuolisiin tunnustuksiin tulee. Ensimmäisenä mainitaan idän katolisuus ja toisena islamilaisuus, jotka saman Aabrahamin pohjalle rakennetun opinmuotonsa vuoksi ovat ensimmäisten joukossa, joille paikka paratiisiin, Rooman kirkon, järjestetään. Tämä on koko lailla alkuperäinen ilmaisu.

Jos tähän RKK:n tunnustuksen kantaan voi yhtyä, niin täytyy opiskella paljon teologiaa.

P.S. Samassa yhteydessä helluntalaiset luokitellaan hyvinkin yksityiskohtaisesti suuntaukseksi, keillä ei ole taivaaseen pääsyä. Asia ei ole noussut puheenaiheeksi esim. Italian helluntailiikkeessä, niinkuin ei RKK:n vainotkaan, kuin vasta viime aikoina niistä on mainittu joissakin lehtiartikkeleissa.