Pitäisikö luterilaisesta kirkosta erota?

Minusta tuntuu taas kerran, että meille tarjotaan eräänlaista laitosuskoa, jossa Kirkko ja suhde kirkkoon on korvannut Kristuksen.
Lahkoissa on samaa opetusta.

Kirkkoon liittyminen ja siinä oleminen on mitä henkilökohtaisin tapahtuma. Kastekaan ei ole mikään papin teko, vaan heijstaa omaa uskoa = Jeesus Kristus on minut
Saatanan vallasta vapauttanut ja ottanut yhteyteensä ja pessyt pois syntini.
Jos uskonelämä ei perustu tähän, se on jotain muuta.

Mitään kirkon jäsenyys-uskoa ei ole olemassakaan, vaan kirkko on pelastettujen, Kristukseen turvaavien yhteisö…

Ymmärrän tiettyjen protestanttien mieltymyksen individualistiseen uskoon, mutta olennaisempaa kuin mikään henkilökohtainen suhde ja siihen liittyvät tunteet on kuitenkin se, että uskovat jakavat yhteisen uskon:

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. "Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. (Joh. 17:21-23)

Jeesus ei rukoile, että kaikilla olisi “henkilökohtainen suhde häneen”, vaan hän rukoilee, että uskovat olisivat yhtä. Jeesus on tie (ja totuus ja elämä) ja kirkko on hänen ruumiinsa maan päällä. Kirkon elämäntapa on tie Jumalan luo, eikä mitään individualistista tietä Jumalan luo ohi hänen kirkkonsa ole olemassa. Kirkko on Kristuksen ruumis maan päällä, kun taas “henkilökohtainen Jeesus-suhde” tai kirkosta irraallaan tapahtuva Raamatun lukeminen ei sitä ole. Yhteyttä Jeesukseen kirkon kautta ei korvaa mikään. Hänen ruumiinsa ja verensä ei ole tarjolla missään kirkon ulkopuolella, ja ilman niitä ei ole uhria, josta voisi päästä osalliseksi syntien sovituksesta. Kristuksen ruumiista ja verestä osaton on osaton myös ristin uhrista ja sen pelastavasta voimasta.

1 tykkäys

Voi tätä väärien vastakkainasettelujen ja olkiukkojen määrää! :smiley:

1 tykkäys

Sanopa muuta. Joillakin luterilaisilla on tapana kiskoa kanssaihmiset koukkuun tuollaisten shibbolethiksi valittujen sanojen avulla. Ja auta armias, jos tämä ei sitten yhdykään siihen, että tärkeintä on “henkilökohtainen suhde Jeesukseen”, “uskonratkaisun tekeminen”, “syntien uskominen anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä”, “Jeesuksen sisällinen tunteminen” tai mikä nyt kyseessä olevalla yhteisöllä onkaan ryhmäidentiteettiä luovaksi sloganiksi ja hokusanaksi valikoitunut. Siihen kun vastaat väärin, niin olet heti suruton/paatunut/maailmallinen/laitoskirkkouskovainen/sanan vihollinen ja ties mitä. :smiley:

2 tykkäystä

Nytpä vasta muistinkin, että edellisellä foorumi-vainajalla taisi olla ketju aiheesta Katoliseen kirkkoon ordinariaatti luterilaisille?

Minä olen edelleen enemmän kuin vähän skeptinen kyseisen ordinariaatin mahdollisuudesta. Kirkon johdossa on tosiaan ollut siitä puhetta melko korkeallakin tasolla, mutta se mikä toimii anglikaanien kohdalla oikeinkin hyvin ei välttämättä toimi luterilaisten kohdalla ensinkään. Ilmeisesti paras vaihtoehto kotiin paluuta halajaville luterilaisille on edelleen individuaalinen tie.

8 viestiä siirrettiin toiseen ketjuun: Raamattu kristityn elämässä

Vanhempia auktoriteetteja vastaan protestointi ja tästä seuraava, jatkuva koko kirkon ja henkilökohtaisen uskon perusteiden arviointi (millä voi olla myös hyviä hedelmiä, en sitä kiellä) lienee kaikkeen protestantismiin sisään leivottu ominaisuus, ei yksin luterilaisuuteen.

Jeesuksen rukous
"Että he yhtä olisivat…"

Eihän se voi olla mahdollista ilman, että jokaisella erikseen
on yhteys Kristukseen..

Jeesus sanoo, että he olisivat yhtä totuudessa…
Sama usko, yhdessä ja samassa totuudessa sanan kautta.
Siinä he voivat olla yhtä.

Okei.
En siis puhu mistään individualistisesta tiestä, vaan jokaisen pelastuvan kristityn henkilökohtaisesta suhteesta Vapahtajaansa Jeesukseen Kristukseen: “Minun syntieni sovittaja”.
Jokainen pelastuu vain Kristukseen uskoen.
Sitä ei korvaa usko siihen, että kuulun oikeaan kirkkoon.

Kastekaavassa on jokaiselle sanottu:
"Ota pyhä ristinmerkki… että… Jeesus Kristus on sinut
lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen…".
Sinutkin!

Ei pliis koko viestin lihavointia/boldaamista.

1 tykkäys

Asiasisällön puolesta luterilainen haluaisi puuttua @timo_k:n esityksessä ainakin tähän:

Pelastumisessa on kyse prosessista, jossa Jumala kutsuu ihmisen seuraamaan itseään ja elämään tahtonsa mukaan, ihminen suostuu tähän ja aloittaa kilvoittelun yhdessä kirkon kanssa ja pääsee täten osalliseksi Jumalan kirkolleen suomista siunauksista, jotka parantavat ja pyhittävät häntä ja auttavat häntä edistymään. Tämä ei ole hetkellinen juttu vaan koko elämän mittainen taistelu ja kilpajuoksu. Pelastus ei rajoitu johonkin tiettyyn hetkeen, mutta niin kauan kun on elossa, ei koskaan myöskään ole liian myöhäistä aloittaa.

Apostolien mukaan pelastuksen perusta on Kristuksen sovitusuhri (Hebr.9:24-26 ym.), eikä ihminen voi omalla kilvoituksellaan lisätä siihen mitään; kristitty panee täyden toivon juuri armoon (1.Piet.1:13). Pelastusta kaipaavalle apostolit julistavat, että se otetaan vastaan uskolla (Apt.16:31); lisäksi kristitty tarvitsee kasteen (Apt.16:33 ym.). Kristityn elämään kyllä kuuluu myös “prosessi”, Jeesuksen seuraaminen, joka ei kuitenkaan ole pelastuksen perusta vaan armon vaikuttama asia (Tiit.2:11-13). Aika tiivis ja monipuolinen esitys kristityn vaelluksesta on 1.Piet.1.

1 tykkäys

Surullinen asia: Sanaakaan haluta puhua uskosta.

Suhde kasteeseen näyttää olevan tänään eri verrattuna eiliseen.
Kasteeseen kuuluu kuitenkin myös usko:
38. Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

Apostolien ajan kristityillä oli Jumalan sana = profeettojen kirjoitukset, kuten Apt 17 osoittaa:Bereassa:
11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

En tällä tarkoittanut, että jokaisella olisi kotonaan profeettojen kirjakääröt, vaan sitä, että profeettojen kirjoituksiin vedottiin ja niitä pidettiin auktoriteettina.
Bereassa oli kysymys synagogan vanhimmista.
Kirjoituksiin Jeesuskin aina vetosi. Niistä hän puhui esimerkiksi Emmauksen tiellä.


@timo_k viittasi Jeesuksen rukoukseen, että “he yhtä olisivat”.
Mielestäni tässä on kysymys rakkaudesta j a siitä, että
yhteys syntyy sanassa ja totuudessa.
On siis yhteinen käsitys pelastuksen asiasta.

On turhaa odottaa, että ekumenia toteutuu jotenkin niin,
että me luterilaiset liitymme johonkin toiseen kirkkoon,
joka seisoo muuttumatta kuin toteemi, jonka luo sitten tullaan nöyränä kumartamaan.

Minä uskon, että tämä opetuslasten yhteys, josta timo edellä puhui, syntyy ainoastaan uskon, rakkauden ja anteeksiannon hengessä. Silloin jokaisella on jotain korjattavaa omassa itsessään - ei toisen kirkon erheissä.

Olemme suurten tapahtumien edessä.
Ehkä kristikunta joutuu vielä ahdistukseen oppiakseen jotain sellaista, mitä se ei ole näinä hyvinä aikoina osannut.

“Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon”.
(Jaak. 4.)
Oikea usko ilmenee nöyryytenä.

Minusta tuo lause ei anna lupaa eriseuraan. Ero voi olla henkistä ja hengellistä, koska riidan ja erimielisyyden aiheuttajia kirkossa on ollut alusta asti ja tulee olemaan loppuun asti.

Voisitko määritellä, miten Raamattu määrittelee eriseuraisuuden? Minun mielestäni ainoa selvä kuvaus siitä löytyy 1 Korinttolaiskirjeestä. Siinä mainittu jakaantuminen puolueisiin eri paimenten mukaan ei vastaa kuitekaan kirkosta eroamista opillisin syin.

Erottautuminen tarkoittaa toisista pois vetäytymistä. Raamattu ei sano, että tässä on kyse vain hengellisestä erottautumisesta, vaan se käskee kokonaisvaltaiseen erottautumiseen. Tämä ei tapahdu, jos on harhaoppisten paimenten kaitsennan alla, mihin kansankirkon jäsenyys siis sitoo, ja maksaa vielä tästä touhusta kirkollisverovaroin.

Ilm. 18:4 “Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.”

1 tykkäys

No niinpä. Tämä on päällimmäinen tunne minullakin, että taas mätkitään puolin ja toisin niin että olki pölisee.

Timoa voi kyllä kiittää taas suoraviivaisuudesta ja siitä että tuo pitkä lista ortodoksisuuden paremmuudesta on ihan hyvä dokumentti, josta voi halutessaan vääntää ja jota voi pohtiakin…

Ongelmani maallikkona on, että en tunne ortodoksisen kirkon elämää sisältä. Ei voi arvioida sitä mikä käännynnäisen kokemuksessa on oleellista ja mikä sitä reagointia jolle löytyy selitys pettymyksistä luterilaisena elämisestä.
Eikä sekään ole lähellekään tuttua, miten lopultakin tuo alkuperäisyys ortodoksien käytännöissä on perusteltavissa. Miten historia eteni oikeasti? Pelkkä epämääräinen ajatus siitä, että luterilaisuus on riisuttua, kun ei ole ikoneita eikä niin monia sakramentteja, tuntuu ontolta, tai se ainakaan pelkästään vakuuta sitä, jolla ei ole takana opintoja siitä millaisten vaiheitten kautta riisumiseen päädyttiin.

Individualistisen “Jeesus-henkilökohtaisen” ja kirkkokeskeisen kristillisyyden vastakkainasettaminen ei ole hedelmällistä, jos ei mennä syvemmälle. Mutta kuten pietismistä puhuessamme totesin, minulle on vapautumista aiheuttanut se, että Kirkko yhteisestä uskosta opettaessaan tarjoaa ontuvalle ja heikolle jäsenelleen turvaansa. Katseen suunta muuttuu, pois omasta uskosta ja vaihtuvista kokemuksista lähimmäisiin ja Jumalaan päin.
Kysymys ei mielestäni ole niin yksioikoinen, että uskon yhteisyys poistaa tai mitätöi niiden kokemukset, jotka puhuvat henkilökohtaisesta uskosta Jeesukseen. Ajattelen, että kumpaakin näkökulmaa tarvitaan, ja ehkä eri elämänvaiheissa - ja eri ihmisten kohdalla nämä asiat sanotaan eri tavalla. Vaatimalla ja omat kokemukset yleistämällä saadaan aikaan ahdistusta ja kiukkua. Hiljentymällä ja rukoilemalla saadaan aikaan rakkautta ja kärsivällisyyttä.

4 tykkäystä

Meidän on varmaan mahdotonta keskustella tästä asiasta,
koska tilanne on jo ikään kuin sementoitu.
Eriseuraan ei ollut tarvetta sotien välisessä Suomen evlut kirkossa.
Ongelma on siinä, että hyvä ihminen ei voi olla yhdessä huonojen ja syntisten kanssa, vaan vetäytyy heistä eroon.
Asian epävarmuus tulee esiin, kun sitten eronnut jakaantui uudestaan. ----

Katoliset ystävämme ottavat tämän tietenkin esiin.
Tuolla jo vähän iva mielessä otettiin esille Leo X ja
Exsurge Domine…
Kun myötäeläminen on väliltämme tyystin poissa, jää huomaamatta, että paavi Leo x olisi voinut kirjoittaa tuon bullan itselleen ja pyytää apua Herralta siihen, että “sika on päässyt hänen viinimäkeensä…”.

Ei Wittenbergin teesien naulauksen tai niiden lähettämisen tarkoituksena ollut kirkosta lähteminen tai sen jakaminen. Siihen ajauduttiin paavillisen diplomatian avustuksella.

En ymmärrä, miksemme voisi keskustella asiasta, vaikka olisimme “eri puolilla”. Raamatun pitäisi ratkaista nämä kysymykset. Siksi pyysin sinulta raamattuperusteita kannallesi. Toivon edelleen, että antaisit niitä. Jos sinä pystyt vastaansanomattomasti osoittamaan Raamatulla, että Suomen evlut kirkosta lähteminen on eriseuraisuutta, liityn heti takaisin. Ei tämä ole mitenkään sementoitu tilanne.

Tunnetko sotien välisen Suomen kirkollista tilannetta? Minulle se on tuttu meidän kirkkomme kirjojen kautta. Uppala on mielestäni rehellinen siinä, että hän esittää asiallisesti myös vastapuolen näkemykset, vaikka on niiden kanssa eriävällä kannalla. Minusta on järkyttävää, miten myönteisesti suurin osa Evankeliumiyhdistystä suhtautui kansankirkkoon ja sen monioppisuuteen mainitsemanasi ajanjaksona. Vaikuttaa siltä, että nykyään SLEY on tiukempi.

Kuvaat myös ongelman väärin. Kyse ei ole koskaan ollut tunnustuksellisissa luterilaisissa vapaa kirkoissa siitä, että ei voitaisi olla syntisten kanssa samassa kirkossa. Tuo on suoranaista panettelua. Kyse on ollut siitä, että kirkon pitää olla opetuksessaan raamatullinen. Kyse on ollut opista, ei elämästä. Liikkeen jakaantuminen 20-luvulla ei johtunut epävarmuudesta, vaan siitä, että Pätiälä opetti harhaoppia. Siksi hänen kanssaan ei voitu olla kirkollisessa yhteydessä. Ei epävarmuutta, vaan johdonmukaisuutta.

Tämä artikkeli valottaa Lutherin erkaantumista paavin kirkosta: http://www.luterilainen.com/fi/lue/artikkeleita/lutherin-irtautuminen-roomalaiskatolisesta-kirkosta

2 tykkäystä

Sementoitu ja sementoitu. Olkoon tilanne kuinka “sementoitu” hyvänsä, älkää nyt siitä piitatko. Senkun seuraatte Berean juutalaisten esimerkkiä ja alatte tutkia kirjoituksista, mitä siellä tämmöisistä tilanteista sanotaan, ja sitten vain toimitte Raamatun selvän sanan mukaan. Eikun, hetkinen, niinhän te näemmä jo teettekin. Eli mitäpä minä tähän sitten enää sekaantumaan. :zipper_mouth:

Tunnen hiukan heikosti tämän yksityiskohdan takana olevaa laajempaa teologista ajattelua, joten kovin syvällisesti ei voi kommentoida.
Mutta sinällään, tässä muodossa, väite on hiukan koominenkin.
Emme pääse nimittäin mihinkään siitä, että tunteisiin vetoavuuden eli “sentimentaalisuuden” määritteleminen on ylivoimainen tehtävä. Yksi kokee itkettäväksi väkevän virrenveisuun, toinen gospelkuoron rytmit, kolmas etnohuilun huminat ja neljäs Bachin urkukoraalit.
Musiikki, jos jokin, on niin kulttuurisidonnaista, että tiukkarajaisuus siinä, mikä palvelee parhaiten uskoa Jumalaan, on silkkaa väkivaltaa. Koska nykyaikaa määrittää juuri kaikkien musiikkityylien sekoittuminen ja samanaikaisuus, on mahdotonta perustella vain yhden standardin olemassaoloa. Eri ihmisiin vaikuttaa niin moni musiikillinen ilmiö eri tavoin. On hullua väittää tietävänsä kuulijaa, soittajaa tai laulajaa itseään paremmin, miten jokin musiikki palvelee kyseisen yksilön uskoa tai Jumalan kunnian toteutumista yksilön kohdalla.

Ortodoksinen perinne soittimettomuudessa on sinänsä komea, mutta ei tietenkään oikeasti “alkuperäinen” musiikin osa Jumalan palvelemisessa. Senhän huomaa jokainen Raamatun lukija. Enkelien taivaallinen laulu tai sen jäljittely voi luoda mielikuvaa aineettomuudesta ja ikuisuudesta. Mutta emme ole taivaassa vielä. Jumala on tässä ja nyt, näkyvän kautta koettavissa. Inhimillinen ääni on materiaa sekin. Äänihuulet, keuhkot, palleat ja reisilihakset toimivat instrumentteina siinä kuin huilut ja harputkin. Laulettu musiikki on aivojemme tuotetta nuotteineen ja ideoineen. Emmehän me kirkkorakennuksiakaan hylkää siksi, että ne ovat fyysisiä ja tämän katoavan maailman materiaaleista tehtyjä.

Sakraalin tilan ja kirkkomusiikin rinnastaminen on kyllä viisasta. Niin tila kuin musiikkikin kehystää, ympäröi Jumalan kohtaamisemme palveluksissa. Ei ole ollenkaan merkityksetöntä, miten niihin suhtaudutaan. Kaikki ei suinkaan ole makuasiaa, vaan kaikkeen pitää suhtautua harkiten ja kunnioittaen sitä miksi kirkkoon kokoonnutaan.

4 tykkäystä

Joo, sitten kun löytyy se “Raamatun selvä sana”, voi protestanttienkin kanssa keskustella niin kuin toinen armon saanut kristitty toiselle vastaavalle.