Papiston palkkajärjestelyt ja työsuhde-edut

Ei hassumpi liksa. En ollenkaan väheksy papin työn vaativuutta ja tärkeyttä, mutta kyllähän tuolla palkalla jo elelee muutenkin kuin askeettisesti. Osaako joku sanoa vertailun vuoksi ev.lut. ja room.kat. rivipapin palkan?

Minuakin kiinnostaisi varsinkin kat.kirkon tilanne tässä, koska omat mielikuvani asiasta ovat erittäin heikot. @Juho @Max ? Katolisen papin tilanne lännessä pääsääntöisesti eroaa ainakin ort. ja lut. pappien tilanteesta sikäli, ettei tällä ole perhettä elätettävänään. Pappi saa kai asuntonsa (pappilassa), ruokansa yms. kirkolta, ja ehkä lisäksi jotain taskurahaa(?), mutta saako varsinaista palkkaa? Vaihteleeko tämä maasta/paikasta riippuen? Olen aika pihalla :smiley:

Ev-lut kirkon palkkaus on niin monimutkainen, että “kirkon yleinen palkkausjärjestelmä” -niminen virkaehtosopimuksen liite käsittää 197 sivua…

Seurakuntapappien peruspalkka (alkupalkka ilmeisesti) on yleisesti 2600 - 3100, ilmeisesti seurakunnan koosta riippuen. Siihen tulee sitten henkilökohtaisia lisiä ja vuosisidonnaisia osia. Kirkkoherran palkat vaihtelevat noin 3600 - 4600 välillä.
https://www.akiliitot.fi/00010259-tyollistyminen-ja-palkkaus

Palkka on tarkoitettu perheelliselle papille ja vastaa kai tavallista akteemisen loppututkinnon suorittaneen palkkaa. Ortodokseillakin on nykyään virkoihin vaatimuksena teologian maisterin tutkinto. Palkalla pitää elättää perhe ja maksaa opintovelat. Epätervettä minusta, että selibaattipapille täytyy seurakunnan maksaa yhtä paljon kuin perheelliselle.

1 tykkäys

Meilläkin pienemmissä seurakunnissa ilmeisesti papeille maksetaan vähemmän kuin Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa, joka käsittää suurimman osan Uudenmaan maakuntaa. Helsingin ortodoksisen seurakunnan väkilluku on 18 000.

Ihanko oikeasti Suomessa paavillisilla on vielä käytössään Kirkon kustantamat työsuhdeasunnot? Lut. puolella wanhan liiton pappilat on olleet kadonnutta kansanperinnettä jo ties kuinka monta vuosikymmentä. Homma ei vain enää kannattanut kun verottaja alkoi rankomaan oikein olan takaa tällaisesta työsuhde-edusta. Myös ruoka-etuun on puututtu “jämäkästi” sillä seurauksella että työntekijät eivät voi osallistua diakoniatyön seurakuntakeskuksessa mm. työttömille ja muutoin vähävaraisille muodollista euron tai kahden korvausta vastaan järjestettyihin arkilounaisiin. Verottajan tulkinnan mukaan työpaikkaruokailun tulee hinnaltaan vastata kaupallisten ravitsemusliikkeiden hintatasoa tai muutoin se katsotaan verotettavaksi luontaiseduksi jonka verotusarvo on sen 10-15 euroa.

Eivät ole täysin kadonnutta kansanperinnettä. Tiedän ev.lut. seurakuntia, joissa pappila on edelleen kirkkoherran työsuhdeasuntona.

Meillä ei ole maksettu papeille palkkaa, mikä tosin saattaa eräiden verottajan tulkintojen myötä olla muuttumassa. Muualla maailmassa tilanne vaihtelee, mutta pääsääntöisesti hiippakuntapapeille kyllä maksetaan - hehän eivät ole antaneet köyhyyslupausta. Saksassa kuulemma kirkkoherra saa normaalisti yli 5000 € kuukausipalkkaa.

1 tykkäys

Katolinen pappi on niin sidoksissa kirkkoonsa ja seurakuntaansa, että hänen olisi todella hankalaa asua muualla kuin kirkon yhteydessä. Heillä kun ei ole myöskään työaikoja.

3 tykkäystä

Koska köyhä hiippakunta vai koska sääntökuntapapisto? Onko teillä yhtään hiippakuntapappia?

Missä kirkossa? Blaaaaaaaaaa…

Lyhyt viesti.


1 tykkäys

Köyhä hiippakunta. Nyt jo pitkästi yli puolet papeista on hiippakuntapappeja, sääntökuntalaisia ovat SCJ-papit, joita on nyt Suomessa kahdeksan.

No jopas. Elin sitten väärässä käsityksessä hiippakuntapappien osalta. Tuottaako neokatekumenaalien seminaari hiippakuntapappeja vai tuleeko niitä maailmalta?

32 viestiä siirrettiin uuteen ketjuun: Papiston työ- ja vapaa-aika

Kirkon virkaehto- ja työehtosopimus.

1 tykkäys

Evl.fi:n suhteen: rri palkkataulukot. Papit ovat yleensä 601-603, ja usein nimenomaan alarajassa. Kuukausipalkan päälle tulee päivärahaa, jos on ollut leirillä, tai muita osuuksia (kuten esim. korvaus oman auton käytöstä). Itse olin viime kesänä 601 alarajassa. Se on normaali seurakuntapastorin palkka. Vaativammassa tehtävässä, esimerkiksi sairaalapappina tai esimiehenä toimiva pappi voi olla luokassa 602 tai 603.

1 tykkäys

Evl.fi:n vaativuusryhmät on määritelty sopimuksessa, s. 166 alkaen. Tavallisessa seurakunnassa pappeja koskevat tosiaan pääasiassa kohdat 601-603. 70x-alkuiset lienevät joidenkin erillisorganisaatioiden palkkoja (Kirkkohallitus, Kirkon tutkimuskeskus, jne.)

Työsuhteessa ei varmaan voi toisin toimiakaan. Olen kohtalaisen varma, että syyllistytään työsyrjintään, jos samasta työstä maksetaan eri palkkaa sen mukaan, onko työntekijä naimisissa vai ei.

3 tykkäystä

Minusta se on aivan oikein, että maksetaan tehtävän mukaan. Pappi sitten itse lahjoittaa hyväntekeväisyyteen, jos lahjoittaa.


Palstan katolilaiset (@Juho, @Max, yms.), selitättekö vielä, miten papiston palkkaus Suomessa menee? Sanottin, että he eivät saa palkkaa, mutta jonkinlainen taskurahahan heillä on käytössään. Siitäkö ei makseta veroja eikä työeläkemaksuja? Jälkimmäinen on ymmärrettävää, mutta ensin mainittu ei. Jos se on rinnastettavissa luottamustoimen palkkioon, niin sitten minusta työeläkemaksuja ei makseta, mutta verot on kyllä maksettava…