Moderointipäätökset

moderointi

#22

Sitä aina luulee, että jotkut asiat ovat itsestään selviä. Papitar on epäsopiva ja leimaava termi käytettäväksi kristillisten uskonyhteisöjen naispapeista tai -pastoreista. Oletin, että tämä on naispappeuskeskusteluja seuranneilla jo tuttua, mutta näköjään ei, joten vahvistan sen vielä erikseen. Pastoritar ei kanna samanlaista konnotaatiota mukanaan, mutta yhdistessään papitar-terminologiaan on kielletty.


#23

Muistutus yksityisviestien moderoinnista. Yksityisviestit eivät ole vapaata moderoinnista. Niitä ei kuitenkaan aktiivisesti seurata, vaan niitä moderoidaan liputusten perusteella ja mikäli jostain syystä törmään niihin. Tänään tarkistaessani aiemmin saatuja varoituksia satuin törmäämään yhteen yksityisviestiin, jossa liittyen Toiviaisen tapaukseen puhuttiin “hastaperseen naispapeista”. Koska Toiviainen on tällä hetkellä foorumilla erityissuojelussa johtuen hänen saamistaan tappouhkauksista ja kaikesta vihapuheesta, joka häneen kohdistuu, annoin varoituksen tästä viestistä. (Tämä ei ole mikään letkautus: poliisi on antanut Toiviaiselle erityissuojelua hänen saamiensa uhkauksien vuoksi.)

Vihapuheesta

Tämän foorumin tarkoitus ei ole olla vihapuheen kasvatusalusta. Tarkoitus ei ole, että täällä voidaan yksityisviesteillä masinoida minkäänlaisia vihapuhekampanjoja tai vastaavaa. Mikäli löydän mitään vakavampaa, tulen tarvittaessa aloittamaan rikosoikeudelliset prosessit vihapuheen kitkemiseksi. Mikäli puhe ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä, mutta on muuten epäsopivaa, ne kitketään foorumilta moderointitoimenpiteinä.

Viharikoksella tarkoitetaan yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksessa (R 97 20) vihapuhe on määritelty seuraavasti:" Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansalaismielisyyttä kuin vähemmistöjen, siirtolaisten, ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan.

Suomen lainsäädännössä ja erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa sananvapauden käyttöä kuitenkin rajoitetaan niin, ettei sananvapauden turvin sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista. Rikoslaissa sananvapautta on rajattu muun muassa säätämällä kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan rangaistaviksi teoiksi. Näin ollen rangaistava vihapuhe on myös viharikos.

http://www.poliisi.fi/vihapuhe

Foorumi keskittyy uskonnolliseen vakaumuksen ja elämänkatsomuksen alueeseen. Sen vuoksi vihapuhetta, joka perustuu uskonnolliseen vakaumukseen tai elämänkatsomukseen liittyviin ennakkoluuloihin tai oletettuun tai todelliseen vakaumukseen ja elämänkatsomukseen, esiintyy helposti tällä foorumilla. Siis esiintyy sellaisia viestejä, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen toisen henkilön uskonnollista vakaumusta ja elämänkatsomusta kohtaan. Kaikki uskonnollisen vakaumuksen kannalta kriittinen viestintä ei ole vihapuhetta. Keskeinen kategoria on sanassa viha; yritetäänkö viestillä leimata henkilöä, pitää häntä epäkelpona kristittynä tai ihmisenä ja siten sopivana vihan kohteena? Sananvapauden nimissä tällainen keskustelu on jossain määrin sallittua, niin kuin poliisi yllä mainitussa lainauksessa selittää, mutta siinä vaiheessa, kun tällaisilla viesteillä yritetään nihiloida toisen henkilön perusoikeuksia, ihmisarvoa, tai loukataan kunniaa, on tehty rikos. Lisäksi tällä foorumilla on vielä tämän lisäksi edelleen kielletty tiettyjä toimintamalleja, kuten ei-kristityksi väittäminen ja tietyt ilmaisut (joista tässä ketjussa on huomautettu). (Laajemmin, ks. säännöt.)

Tämän foorumin vastaavana ylläpitäjänä minulla on rajoitettu oikeudellinen vastuu foorumin toiminnasta ja viesteistä. Valvon yhdessä foorumin moderaattoreiden kanssa, että foorumia ei käytetä viharikosten suunnitteluun tai toteuttamiseen. Tämä vastuu minulla on suhteessa valtioon. Lisäksi foorumin säännöillä pyritään ohjaamaan keskustelua niin, että keskustelu ei olisi pelkästään rikoksetonta, vaan myös hedelmällistä. Foorumin säännöt on kirjoitettu tätä ajatellen.

Tästä viestistä ja sen linjauksista voi keskustella Moderointiehdotusketjussa.


#24

#Erityissuojelu

Kaikki kirjoittajat tietänevät, että foorumilla on ollut erityinen suojelu päällä koskien Marjaana Toiviaista. Tämä suojelu johtuu siitä, että Toiviainen on ollut henkilökohtaisen vihapostin kohteena. Vihapostissa on toivotettu hänelle kuolemaa, raiskausta ja kaikenlaista muuta vastaavaa. Tämä suojelu ilmaistiin aihetta koskevassa ketjussa, ja sitä on käsitelty jo edellä olevassa viestissä koskien vihapuhetta, mutta sanoitan sen tähän uudelleen, koska jouduin juuri antamaan Sakarja:lle 7 päivän bannin tämän säännön rikkomisesta.

Uskojarukous.fi foorumi sanoutuu täysin irti kaikesta Toiviaiseen kohdistuvasta vihapuheesta, minkä vuoksi häntä koskeva keskustelu on erityisen suojelun alainen. Tämä suojelu tarkoittaa sitä, että vaikka hänen toimintaansa saa käsitellä ja kritisoida, kaikenlainen epäkohtelias kirjoittelu (mm. nimen vääntely, erilaiset negatiiviset nimitykset kuten vaikkapa julkkispastori, erilaiset negatiiviset ja vähättelevät termit hänen toiminnastaan (mm. kouhkaaminen, vouhkaaminen, jne.)) on kielletty. Tämä ei tarkoita, etteikö Toiviaisen toimintaa saisi kritisoida, mutta jos kritisoimista ei osata tehdä kohteliaalla kielenkäytöllä, silloin kritisointia ei tehdä lainkaan. Piste.


Ev. lut. kirkon politisoituminen maahanmuuttaja-asiassa
Ev. lut. kirkon politisoituminen maahanmuuttaja-asiassa
#25

Ehdotan kaikille moderaattoreille, että lopetamme kaiken keskustelun moderoinnin heinäkuun ajaksi. Annamme @cymbus:ksen ja kaikkien puhua politiikkaa ja ihan mitä lystäätte, ja muutenkin demonisoida kaikkia aivan vapaasti loppukuun ajan. Elokuun alussa katsomme liputetut viestit ja annamme rangaistukset kovennettuina. Mikä tahansa laittomuuteen asti etenevä viesti johtaa välittömästi bannaukseen foorumilta. Alkoholinkäyttö perjantai-iltana ei ole lieventävä asianhaara.


#26

7 viestiä siirrettiin toiseen ketjuun: Moderointikeskustelu


Moderointikeskustelu
#27

Elevointeja: olen nostanut neljännelle luottamustasolle käyttäjät @Max ja @timo_k ekumeenisen tasapuolisuuden nimissä. Ensisijaisesti saman tasapuolisuuden nimissä @cymbus on laskettu pois luottamustason 4 käyttäjistä, toissijaisesti sen vuoksi, että hän kirjoitteli tähän suljettuun ketjuun, eikä keskusteluketjuun. (Johtajat voivat kirjoittaa myös suljettuihin ketjuihin, mutta sitä lienee syytä välttää, ellei ole erityisesti tarvetta.)


#28

Tiedoksenne, että moderaattorit palaavat tänään lomakaudeltaan ja alkavat taas moderoida. Toistaiseksi säännöt ovat samat kuin ennenkin.


#29

Olen päätynyt siihen, että keskustelu maahanmuutosta ja maahanmuuttajista päättyy.


Moderointikeskustelu
#30

Lisäksi kriittinen alue suljetaan väliaikaisesti.


Moderointikeskustelu
#31

Muutamia muutoksia on tulossa, mutta jatketaan siitä huomenna.


#32

@anon80387132 on saanut 6kk hyllytyksen instituutiosuojelun rikkomisesta. Säännöt: “Käyttäjät ja muutkin henkilöt, jotka sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen tai Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustukseen (sen läntisessä tai itäisessä muodossa), nauttivat suojelua. Suojelulla (henkilösuojelu) tarkoitetaan, ettei tällaista henkilöä ole luvallista nimittää ei-kristityksi. Vastaavaa suojelua nauttivat instituutiot (instituutiosuojelu), jotka julkisesti tunnustautuvat näihin tunnustuksiin.”

Kulkurin kommentit:

kristillinen kirkko on – -- muutettu epäkristilliseksi “epäkirkoksi”.


#33

@vilhelm on saanut 7 päivää kirjoituskieltoa epäkohteliaan kirjoittelun vuoksi.


#34

@HAJ:n ja @timo_k:n keskustelu reliikkiketjussa (alkaa tästä) nousee nyt moderointitoimenpiteen kohteeksi. Keskustelussa HAJ aloittaa rinnastamalla Buddhan ja p. Theodoroksen reliikkien kunnioituksen. Keskustelu lähtee alun jälkeen aika pian inttämisen uralle. Vaikka HAJ väittää, että hän ei ole “vastustanut reliikkejä”, itse kiistelyn sisältö näyttää kuitenkin olevan siinä, että käytäntöä vastustetaan. Sinänsä tällainen keskustelu on sallittua foorumilla. Sallimisen ulkopuolelle keskustelu lipsahtaa siinä vaiheessa, kun aletaan keskustella siitä, ovatko keskustelijat samauskoisia vai eriuskoisia, ja HAJ:n viesti tämän jälkeen sisältää implisiittisen väitteen timo_k:n epäkristillisyydestä.

Viestin sisältö on lähtökohtaisesti muutenkin lähinnä pilkkaava, ja siihen on jälkikäteen erikseen lisätty huomiot eri uskonkohteesta ja “anteeksi väärinkäsityksestä”. Tämä kertoo siitä, että viesti on kirjoitettu vihaisena, ja siihen on lisätty mainintoja vihaisena. Kokonaisuutena (ja timo_k:n provosointi) arvioiden viesti johtaa huomautukseen.

Keskustelijoita muistutetaan seuraavista asioista:

  1. Tällä foorumilla reliikin nauttivat temaattista suojelua (ks. säännöt). Kun “näistä asioista keskustellaan, ei keskustelun peruslähtökohtaa saa kyseenalaistaa.” Tätä sääntökohtaa tulkitaan monella tavalla. Sikäli kuin HAJ:n alkuperäinen kysymys on tarkoitettu hyväntahtoiseksi kysymykseksi, se ei ole tämän säännön vastainen. Jos se taas on tarkoitettu pahantahtoiseksi, “katsokaa nyt tää on epäjumalanpalvelusta!”, niin silloin viesti on sääntöjen vastainen. Olen nyt tulkinnut sen ensin mainitulla tavalla, eikä keskustelun aloittaneesta viestistä tämän vuoksi rangaista.
  2. Keskustelijoiden on syytä noudattavaa kohteliasta keskustelutyyliä. Henkilöön menevä, vihainen kirjoittelu ei kuulu tälle foorumille. Em. viestissä oli useita piirteitä, jotka viittasivat siihen, että se oli vihaisena kirjoitettu, mikä osaltaan vaikuttaa viestin saamaan huomautukseen.
  3. Lisäksi muistutetaan sääntöjen mukaisesta henkilösuojelusta: Apostoliseen tai Nikean uskontunnustukseen sitoutuvaa ei ole luvallista nimittää ei-kristityksi. Tarkastellun viestin kohdalla on epäselvää, onko tässä tapahtunut ei-kristityksi väittäminen. Lähtökohtaisesti foorumilla on puututtu vain suoranaiseen ei-kristityksi sanomiseen. Vihainen kirjoittelu, jonka sisältö on kuitenkin se, että henkilö ei usko kolmiyhteiseen Jumalaan, vaan reliikkeihin, ei eksplisiittisesti täytä tätä ehtoa, mutta implikoi väitteen.
  4. Koska tämä viesti ja koko keskustelu on tässä määrin sääntöjen rajoilla, olen päätynyt siihen, että viesti ansaitsee huomautuksen. (Moderaattoritoimenpiteiden joukossa on mm. seuraavat keinot: huomautus, varoitus, kirjoitusesto, määräaikainen banni, pysyvä banni.)

Lopuksi pyydetään kaikkia keskustelijoita kirjoittamaan viestinsä lähimmäisenrakkauden tai muun sopivan toisia kunnioittavan asenteen vallitessa ja välttämään vihaisena kirjoitettuja viestejä.

Tästä moderaattorin huomiosta voi keskustella ketjussa:


#35

Cymbukselle, timo klle ja Michelangelle 3pv bannia poliittisesta keskustelusta. Politiikalle on muita areenoja kuin tämä palsta.


#36

@anon81097962 sai 7 päivää hyökkäyksestä toista kirjoittajaa kohtaan täällä:

https://uskojarukous.fi/t/luther-katolilaisuus-rekisteroity-parisuhde/388/42?source_topic_id=29

Moderointikeskustelu
#37

Vietin juuri viikon rippileirillä, minkä vuoksi pride-keskustelu onnistuttiin käymään pitkälti katseiltani salassa. Palattuani olen katsellut ketjua ja päätynyt seuraavaan ratkaisuun.

SÄÄNTÖMUUTOS

Sääntöihin on lisätty seuraava kohta:

Sellaisissa ketjuissa, joissa on käynnissä debatti, on kiellettyä osallistua debattiin lyhyellä heitolla (ns. oneliner ). Erityisesti on kiellettyä tällaisessa tilanteessa käyttää onelinerinä raamatunjaetta tai jonkin teologin lausumaa.

Vaikka tämä on ollut kiellettyä foorumilla jo alusta asti, minä käyn nyt läpi, kuinka ongelmallisia nämä ovat:

Sen sijaan @anon85899117, vaikka onkin turhautuneena maininnut klassisen sanontansa “sementoidut selitykset”, on aina kirjoittanut yhtä lausetta pidempiä viestejä ja yrittänyt jotenkin saada omaa ymmärrystään ja argumentaatiotaan selitetyksi.

Mainitut kirjoittajat voivat itse katsoa viestiketjusta, millaista satoa heidän onelinerinsä on saanut aikaan. Oma tulkintani on se, että aikaansaannokset ovat pitkälti olleet Gal. 5:19-21 mukaisia, eikä Gal. 5:22-23 mukaisia. Tämän vuoksi olen päätynyt nyt siihen, että onelinereitten suhteen ei ole enää toleranssia. Jokaisesta onelinerista, jolla osallistutaan debattiin, ja tarkoituksena on vain läiskiä oma kanta toista vastaan ilman aikomusta keskustella, tai muuten halventaa, kritisoida tai tuomita toisen mielipide, annetaan 7 päivän hyllytys kirjoittajalle. Se ei vaikuta muihin rangaistuksiin (t.s. rangaistus ei skaalaudu), paitsi jos toiminta jatkuu erityisen pitkään.

Lisäksi huomautetaan @Agga:lle, @tosikko:lle ja @anon80387132:lle, että Marjaana Toiviaista koskevan kirjoittelun tulee olla asiallista. Kaikki vihapuheeseen tai häirintään suuntaava on erityisesti kielletty. Asiallinen keskustelu on hänen julkisesta toiminnastaan toki edelleen sallittu.

Sääntömuutoksesta voi keskustella laajemmin täällä: Moderointikeskustelu


Moderointikeskustelu
Kristitty ja ei-kristitty yliluonnollisena ilmiönä
#38

Käyttäjä Kulkuri on poistettu/anonymisoitu. Kyseessä on toimenpide, joka muuttaa käyttäjätunnuksen tunnistamattomaksi, sekoittaa sähköpostiosoitteen ja estää sisäänkirjautumisen. Syynä oli rasistinen viesti, joka oli sääntöjen vastainen. Viestissä lisäksi selkeästi tiedostettiin sääntöjen vastaisuus, koska kommentoitiin mahdollisesta bannauksesta koituvia seuraamuksia. (Tämäkin on sääntöjen mukaan kiellettyä.) Kyseiseltä käyttäjältä on ennenkin saatu nähdä sääntörikkomuksia. Nyt rikkomus oli tietoinen ja avoimen rasistinen. Sen vuoksi rangaistus oli myös sen mukainen.

Miköli mainittu käyttäjä yrittää kirjautua uudelleen foorumille ilman, että hän neuvottelee ylläpidon kanssa tunnukset poistetaan.


#39

Käyttäjän @tosikko viesti ketjusta Kallion kirkko Greenpeacen mielenosoituksen näyttämönä piilotettu spämminä ja annettu jäähyä (kirjoitusesto) loppuviikon ajaksi yksipuolisesta julistamisesta – omien viestien plagioiminen ja sanasta samaan samojen (vaikka kuinka luovien) fraasien toistaminen ei ole keskustelua.


#40

Käyttäjälle @tosikko yksipuolisesta propagoimisesta ketjussa “Kreationismi” sekä spämmivästä keskustelusta mm. ketjuissa “Epäily: seksuaalista ahdistelua ev.-lut. rippileirillä” ja “Abortteja ehkäisevä työ” annettu bannia 90 päiväksi.

Käyttäjälle @anon81097962 annettu loppuviikoksi bannia hyökkäävästä onelinerista ketjussa “Kreationismi”.


#41

Toisten kirjoittajien nimittelystä ketjussa “Epäily: seksuaalista ahdistelua ev.-lut. rippileirillä” käyttäjälle @anon81097962 bannia kuun loppuun.